Successfully reported this slideshow.

Guerrilla Readers Prezentace na Infokonu

2,205 views

Published on

Prezentace z konference Infokon 2008

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to comment

Guerrilla Readers Prezentace na Infokonu

 1. 1. Olga Biernátová, Masarykova univerzita [email_address] Analýza a aplikace netradičních marketingových technik na podporu čtenářství
 2. 2. Třicetisekundový spot je mrtvý, nastává nová éra marketingu: GUERRILLA!
 3. 3. V ČEM JE GUERRILLA MARKETING JINÝ? <ul><li>nekonvenční cesta k oslovení potenciálních zákazníků, kteří si primárně nejsou vědomi, že se jedná o propagaci </li></ul><ul><li>nízký rozpočet </li></ul><ul><li>nepoužívá klasické inzertní kanály </li></ul><ul><li>rošťácká reklama, šokuje či alespoň překvapí </li></ul><ul><li>„ jak malý pes může přečůrat velkého“ </li></ul><ul><li>hlavní investicí je čas, energie a představivost </li></ul><ul><li>cílem je zisk </li></ul>nekonvenční strategie, nekonvenční metody, nekonvenční média, nekonvenční náklady a nekonvenční reakce
 4. 4. V ČEM JE GUERRILLA MARKETING JINÝ? <ul><li>nekonvenční cesta k oslovení potenciálních zákazníků, kteří si primárně nejsou vědomi, že se jedná o propagaci </li></ul>
 5. 5. V ČEM JE GUERRILLA MARKETING JINÝ? <ul><li>nízký r ozpočet </li></ul>
 6. 6. V ČEM JE GUERRILLA MARKETING JINÝ? <ul><li>nepoužívá klasické inzertní kanály </li></ul>
 7. 7. V ČEM JE GUERRILLA MARKETING JINÝ? <ul><li>rošťácká reklama, šokuje či alespoň překvapí </li></ul>
 8. 8. V ČEM JE GUERRILLA MARKETING JINÝ? <ul><li>„ jak malý pes může přečůrat velkého“ </li></ul>
 9. 9. V ČEM JE GUERRILLA MARKETING JINÝ? <ul><li>hlavní investicí je čas, energie a představivost </li></ul>
 10. 10. V ČEM JE GUERRILLA MARKETING JINÝ? <ul><li>cílem je zisk </li></ul>
 11. 16. PROJEKTY NA PODPORU ČETBY <ul><li>Ve světě i u nás proběhlo několik projektů, jejichž cílem bylo zvýšit počty čtenářů a vzbudit zájem o knihy. </li></ul><ul><li>Celé Česko čte dětem </li></ul><ul><li>I love libraries (ALA) </li></ul><ul><li>Projekty SKIP </li></ul><ul><li>Summer reading </li></ul><ul><li>Reading is fundamental </li></ul><ul><li>2008 National year of reading </li></ul><ul><li>… a další </li></ul>
 12. 17. CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM <ul><li>Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam </li></ul><ul><li>má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. </li></ul><ul><li>Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, </li></ul><ul><li>rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, </li></ul><ul><li>posiluje jeho sebevědomí. </li></ul>
 13. 18. I LOVE LIBRARIES <ul><li>ALA (American Library Association) připravila několik projektů s družených pod názvem I love libraries. Najdeme zde odkazy jako Ask the l ibrarian, Love your library, Book Lovers apod. http://www. ilovelibraries . org / </li></ul>
 14. 19. PROJEKTY SKIP <ul><li>Také svaz knihovníků a informačních pracovníků začal vydávat plakáty „čtu..“. Jejich záměrem je postupně oslovovat nejpopulárnější osobnosti české kulturní, hudební a sportovní scény i další významné a populární osobnosti, aby svou tvář spojily s propagací konkrétní knihy i četby jako celku. Známá je také série plakátů „Přečtěte si to dřív než Hollywood“. </li></ul>
 15. 20. GUERRI L LA READERS
 16. 21. REALIZAČNÍ TÝM <ul><li>manažer projektu: Bc. Marek Vetchý </li></ul><ul><li>webmistress pro WZIP, redaktorka WZIP: </li></ul><ul><li>Bc. EvaGüntherová </li></ul><ul><li>webmistess pro webové zázemí guerrillových aktivit: </li></ul><ul><li>Bc. Alena Tomečková </li></ul><ul><li>šéfredaktorka WZIP: Bc. Eliška Sovová </li></ul><ul><li>finanční a legislativní zajištění, redaktorka WZIP: </li></ul><ul><li>Bc. Eva Petrášová </li></ul><ul><li>marketingová manažerka: Bc. Olga Biernátová </li></ul><ul><li>public relation manažerka: Bc. Hedvika Mikešová </li></ul>
 17. 22. O PROJEKTU <ul><li>Propagace GM, poskytnutí inspirace a materiálů knihovnám </li></ul><ul><li>Sekundární cílovou skupinou je širší veřejnost (nečtenáři pohybující se zejména v prostředí Internetu) </li></ul><ul><li>Projekt je realizován nezávisle na jakémkoliv partnerovi </li></ul><ul><li>Snaha o komplexní pojetí problematiky GM </li></ul><ul><li>Vytvoření podpory pro knihovny </li></ul>Primárním cílem projektu je vytvořit webové znalostní a inspirační prostředí (dále WZIP) z oblasti guerrilla marketingu (dále GM), které by mělo sloužit jako impuls, opora a inspirace pro využívání GM veřejnými knihovnami v České republice při podpoře a rozvíjení čtenářství.
 18. 23. O PROJEKTU <ul><li>Oslovení jednotlivých informační pracovníků, online public relations </li></ul><ul><li>Udržitelnost projektu díky WZIP (ale: pokračovatelé z řad studentů KISK?) </li></ul><ul><li>Mezi monitorovací indikátory projektu patří jednak počet realizovaných akcí, návštěvnost WZIP a dotazník předložený cílové skupině </li></ul><ul><li>Realizace 4-6 ukázkových guerrillových akcí, propagace na Internetu, skrze letáky, veřejnoprávní televizi … </li></ul>Mezi největší přínosy projektu tedy patří jednak popis a propagace GM, nabídnutí řešení, poskytnutí reálných příkladů z praxe, poskytnutí dokumentace, návodů, obrázků, videí a dalších materiálů, které bude možné dále modifikovat a využít. V rámci WZIP se nabízí také možnost sdílení nápadů a zkušeností s GM mezi jednotlivými knihovnami i uživateli z řad široké veřejnosti.
 19. 24. AKCE … návrhy z nichž vybíráme <ul><li>Kampaň za zrušení knihoven Každý čte </li></ul><ul><li>Čtení na dobrou noc </li></ul><ul><li>Zamrznutí Útok na prostředek MHD </li></ul><ul><li>Průnik do EMO / HIPHOP kultury </li></ul><ul><li>Čtení a knihovny v lifestyle magazínu a bulváru </li></ul><ul><li>Kalendář propagující čtení Série tématických letáků Geo Caching </li></ul><ul><li>Flashové hry Čtenářský song a videoklip </li></ul><ul><li>Video se známými osobnostmi propagující čtení </li></ul><ul><li>Knihovna na nádraží / v samoobsluze, na náměstí </li></ul><ul><li>Streetart / Plakátky / Photoshoping </li></ul><ul><li>Žebrání o peníze na knížky </li></ul><ul><li>Tvorba triček se Slogany „Vrať mě do knihovny!“ </li></ul><ul><li>Tématická umělecká tvorba a výstava Akce proti knihkupcům </li></ul><ul><li>Library girl </li></ul>
 20. 25. <ul><li>GM je nový, zajímavý a účinný typ marketingu. Chceme knihovnám v ČR ukázat, že je možné jej využít pro propagaci téměř všeho, fantazii se přece meze nekladou. Zároveň věříme, že jednotlivé akce budou zajímavé a inspirativní také pro veřejnost a podaří se nám v rámci námi stanovené cílové skupiny metody GM zviditelnit. Zejména pro svou nezakořeněnost v českém prostředí je pro nás práce s GM výzvou, kterou jsme odvážně přijali a hodláme se všemi překážkami bojovat silou gorilí. </li></ul>
 21. 27. <ul><li>AVE BANÁN! </li></ul>

×