Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guerrilla Readers Prezentace na Infokonu

Prezentace z konference Infokon 2008

 • Be the first to comment

Guerrilla Readers Prezentace na Infokonu

 1. 1. Olga Biernátová, Masarykova univerzita [email_address] Analýza a aplikace netradičních marketingových technik na podporu čtenářství
 2. 2. Třicetisekundový spot je mrtvý, nastává nová éra marketingu: GUERRILLA!
 3. 3. V ČEM JE GUERRILLA MARKETING JINÝ? <ul><li>nekonvenční cesta k oslovení potenciálních zákazníků, kteří si primárně nejsou vědomi, že se jedná o propagaci </li></ul><ul><li>nízký rozpočet </li></ul><ul><li>nepoužívá klasické inzertní kanály </li></ul><ul><li>rošťácká reklama, šokuje či alespoň překvapí </li></ul><ul><li>„ jak malý pes může přečůrat velkého“ </li></ul><ul><li>hlavní investicí je čas, energie a představivost </li></ul><ul><li>cílem je zisk </li></ul>nekonvenční strategie, nekonvenční metody, nekonvenční média, nekonvenční náklady a nekonvenční reakce
 4. 4. V ČEM JE GUERRILLA MARKETING JINÝ? <ul><li>nekonvenční cesta k oslovení potenciálních zákazníků, kteří si primárně nejsou vědomi, že se jedná o propagaci </li></ul>
 5. 5. V ČEM JE GUERRILLA MARKETING JINÝ? <ul><li>nízký r ozpočet </li></ul>
 6. 6. V ČEM JE GUERRILLA MARKETING JINÝ? <ul><li>nepoužívá klasické inzertní kanály </li></ul>
 7. 7. V ČEM JE GUERRILLA MARKETING JINÝ? <ul><li>rošťácká reklama, šokuje či alespoň překvapí </li></ul>
 8. 8. V ČEM JE GUERRILLA MARKETING JINÝ? <ul><li>„ jak malý pes může přečůrat velkého“ </li></ul>
 9. 9. V ČEM JE GUERRILLA MARKETING JINÝ? <ul><li>hlavní investicí je čas, energie a představivost </li></ul>
 10. 10. V ČEM JE GUERRILLA MARKETING JINÝ? <ul><li>cílem je zisk </li></ul>
 11. 16. PROJEKTY NA PODPORU ČETBY <ul><li>Ve světě i u nás proběhlo několik projektů, jejichž cílem bylo zvýšit počty čtenářů a vzbudit zájem o knihy. </li></ul><ul><li>Celé Česko čte dětem </li></ul><ul><li>I love libraries (ALA) </li></ul><ul><li>Projekty SKIP </li></ul><ul><li>Summer reading </li></ul><ul><li>Reading is fundamental </li></ul><ul><li>2008 National year of reading </li></ul><ul><li>… a další </li></ul>
 12. 17. CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM <ul><li>Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam </li></ul><ul><li>má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. </li></ul><ul><li>Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, </li></ul><ul><li>rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, </li></ul><ul><li>posiluje jeho sebevědomí. </li></ul>
 13. 18. I LOVE LIBRARIES <ul><li>ALA (American Library Association) připravila několik projektů s družených pod názvem I love libraries. Najdeme zde odkazy jako Ask the l ibrarian, Love your library, Book Lovers apod. http://www. ilovelibraries . org / </li></ul>
 14. 19. PROJEKTY SKIP <ul><li>Také svaz knihovníků a informačních pracovníků začal vydávat plakáty „čtu..“. Jejich záměrem je postupně oslovovat nejpopulárnější osobnosti české kulturní, hudební a sportovní scény i další významné a populární osobnosti, aby svou tvář spojily s propagací konkrétní knihy i četby jako celku. Známá je také série plakátů „Přečtěte si to dřív než Hollywood“. </li></ul>
 15. 20. GUERRI L LA READERS
 16. 21. REALIZAČNÍ TÝM <ul><li>manažer projektu: Bc. Marek Vetchý </li></ul><ul><li>webmistress pro WZIP, redaktorka WZIP: </li></ul><ul><li>Bc. EvaGüntherová </li></ul><ul><li>webmistess pro webové zázemí guerrillových aktivit: </li></ul><ul><li>Bc. Alena Tomečková </li></ul><ul><li>šéfredaktorka WZIP: Bc. Eliška Sovová </li></ul><ul><li>finanční a legislativní zajištění, redaktorka WZIP: </li></ul><ul><li>Bc. Eva Petrášová </li></ul><ul><li>marketingová manažerka: Bc. Olga Biernátová </li></ul><ul><li>public relation manažerka: Bc. Hedvika Mikešová </li></ul>
 17. 22. O PROJEKTU <ul><li>Propagace GM, poskytnutí inspirace a materiálů knihovnám </li></ul><ul><li>Sekundární cílovou skupinou je širší veřejnost (nečtenáři pohybující se zejména v prostředí Internetu) </li></ul><ul><li>Projekt je realizován nezávisle na jakémkoliv partnerovi </li></ul><ul><li>Snaha o komplexní pojetí problematiky GM </li></ul><ul><li>Vytvoření podpory pro knihovny </li></ul>Primárním cílem projektu je vytvořit webové znalostní a inspirační prostředí (dále WZIP) z oblasti guerrilla marketingu (dále GM), které by mělo sloužit jako impuls, opora a inspirace pro využívání GM veřejnými knihovnami v České republice při podpoře a rozvíjení čtenářství.
 18. 23. O PROJEKTU <ul><li>Oslovení jednotlivých informační pracovníků, online public relations </li></ul><ul><li>Udržitelnost projektu díky WZIP (ale: pokračovatelé z řad studentů KISK?) </li></ul><ul><li>Mezi monitorovací indikátory projektu patří jednak počet realizovaných akcí, návštěvnost WZIP a dotazník předložený cílové skupině </li></ul><ul><li>Realizace 4-6 ukázkových guerrillových akcí, propagace na Internetu, skrze letáky, veřejnoprávní televizi … </li></ul>Mezi největší přínosy projektu tedy patří jednak popis a propagace GM, nabídnutí řešení, poskytnutí reálných příkladů z praxe, poskytnutí dokumentace, návodů, obrázků, videí a dalších materiálů, které bude možné dále modifikovat a využít. V rámci WZIP se nabízí také možnost sdílení nápadů a zkušeností s GM mezi jednotlivými knihovnami i uživateli z řad široké veřejnosti.
 19. 24. AKCE … návrhy z nichž vybíráme <ul><li>Kampaň za zrušení knihoven Každý čte </li></ul><ul><li>Čtení na dobrou noc </li></ul><ul><li>Zamrznutí Útok na prostředek MHD </li></ul><ul><li>Průnik do EMO / HIPHOP kultury </li></ul><ul><li>Čtení a knihovny v lifestyle magazínu a bulváru </li></ul><ul><li>Kalendář propagující čtení Série tématických letáků Geo Caching </li></ul><ul><li>Flashové hry Čtenářský song a videoklip </li></ul><ul><li>Video se známými osobnostmi propagující čtení </li></ul><ul><li>Knihovna na nádraží / v samoobsluze, na náměstí </li></ul><ul><li>Streetart / Plakátky / Photoshoping </li></ul><ul><li>Žebrání o peníze na knížky </li></ul><ul><li>Tvorba triček se Slogany „Vrať mě do knihovny!“ </li></ul><ul><li>Tématická umělecká tvorba a výstava Akce proti knihkupcům </li></ul><ul><li>Library girl </li></ul>
 20. 25. <ul><li>GM je nový, zajímavý a účinný typ marketingu. Chceme knihovnám v ČR ukázat, že je možné jej využít pro propagaci téměř všeho, fantazii se přece meze nekladou. Zároveň věříme, že jednotlivé akce budou zajímavé a inspirativní také pro veřejnost a podaří se nám v rámci námi stanovené cílové skupiny metody GM zviditelnit. Zejména pro svou nezakořeněnost v českém prostředí je pro nás práce s GM výzvou, kterou jsme odvážně přijali a hodláme se všemi překážkami bojovat silou gorilí. </li></ul>
 21. 27. <ul><li>AVE BANÁN! </li></ul>

×