Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation

487 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation

 1. 1. Приятно ни е да се запознаем!
 2. 2. «Свободни в решенията и отговорни за избора си!» ''Ако успеем да убедим най-младата част от обществото ни във важността и необходимостта всеки да възприеме едно активно и отговорно поведение към себе си и заобикалящата го среда, с работата си днес, ние ще положим основите за едно по-усмихнато, чисто и хармонично бъдеще утре . '' От читалището: www.gudevica.org +359 878 5 5 8 5 76
 3. 3. Ние сме: Модерна и стабилна неправителствена организация Средище на екологично, гражданско и нетрадиционно мислене Професионалисти, които биха се занимавали с Вас, Вашите деца и всички младежи с любов и търпение Творчески настроени, способни млади хора, които искат да помогнат на децата и младежите да растат и се усъвършенстват според собствените си потребности
 4. 5. Готови ли сте?
 5. 6. Разгръщане на нашия потенциал НЧ “Бъдеще сега”e: част от мрежата неправителствени организации в Централна и Източна Европа – обединени в CEEweb for Biodiversity член на читалищни и неправителствени обединения от организации част от Коалицията “За да остане природа в България”
 6. 7. Какво пр авим за децата и младите хора? Природни лагери - Екоакадемии — от 2006 организираме шест дневни лагери за деца на възраст от 7 до 14 години, сред природата на Родопите, Рила и Стара планина. Невероятни приключения и емоции изпълнени с игри и забавления. Докосвайки се до самата природа децата и младежите научават повече за себе си и околния свят. Участие в клубовете и работата ни в: «Посланици на природата», «Какво е да съм гражданин на България», семинарите , работилницата и мрежата на “Future friendly” .
 7. 8. Възможности за работа в рамките на международни програми и обмени заедно с младежи от целия свят. Включване в Международнта Награда за Млади Хора в България. Условия и среда за личностно развитие и усъвършенстване, според собствените потребности. Работа в Интернет базирана мрежа за младежка активност в рамките на « Future friendly” .
 8. 9. Кой работи с децата и младежите? Креативни и способни професионалисти, които имат опит в работата с деца или професионалните си занимания и желание да се докажат в полето на извънкласните и неформални форми на обучение и образование. През обучение в екологичните ни програми са минали общо 37 инструктори , които са изцяло отдадени на това да помагат на децата и младите хора да се усъвършенстват и усмихват всеки ден! Непрастанното развитие и усъвършенстване на инструкторите, специалисти в различни области ни позволява да отговорим на нарастналите очаквания за качествено и творческо обучение.
 9. 10. В нашите програми децата и младежите получават знания за: Обучението, чрез преживяване - изграждане на практически знания натрупани, чрез преживявания и реална работа, Създаване на отговорно и информирано поведение и мнение по важни и значими за младежите, общностите, страната ни и света въпроси, Свободата в решенията и отговорността на собствения избор, Силата на позитивното мислене и поведение към околната среда и всички хора
 10. 11. Нашата страст: Да действаме, Да творим, Да експериментираме, Да мислим позитивно, Да катализираме социални експерименти, Да вдъхновяваме Да провокираме Да създаваме общности на споделени ценности Да виждаме усмихнати и щастливи хора!
 11. 12. Народно Читалище “Бъдеще сега” www.gudevica.org Теодор Василев – Координатор екологично образование [email_address] Милена Ленева – Координатор гражданско образование [email_address] Очакваме В и с усмивка !

×