Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Angielskie formuly-konwersacyjne (1)

240 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Angielskie formuly-konwersacyjne (1)

 1. 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: "Angielskie formuły konwersacyjne" Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.plNiniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezWydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartościpublikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jejodsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.plData: 02.02.2006Tytuł: „Angielskie formuły konwersacyjne” (fragment utworu)Autor: Paweł WimmerProjekt okładki: Marzena OsuchowiczSkład: Anna GrabkaInternetowe Wydawnictwo Złote MyśliZłote Myśli s.c.ul. Plebiscytowa 144-100 GliwiceWWW: www.ZloteMysli.plEMAIL: kontakt@zlotemysli.plWszelkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.
 2. 2. SPIS TREŚCIWSTĘP...................................................................................................................4FORMY ZWRACANIA SIĘ......................................................................................5PRZYCIĄGANIE UWAGI........................................................................................7INFORMACJE........................................................................................................8WIEDZA, NIEWIEDZA...........................................................................................9POWITANIA.........................................................................................................10POŻEGNANIA.......................................................................................................11PRZEDSTAWIANIE..............................................................................................12GRATULACJE I ŻYCZENIA...................................................................................13ZAPROSZENIA, OFERTY..................................................................................... 14PODZIĘKOWANIA...............................................................................................16PROŚBY................................................................................................................17PRZEPROSINY.....................................................................................................19ZGODA, AKCEPTACJA, APROBATA.....................................................................21NIEZGODA, PROTEST, DEZAPROBATA...............................................................23WĄTPLIWOŚĆ, WAHANIE, NIEWIARA...............................................................25ZDZIWIENIE, ZASKOCZENIE..............................................................................27ZACHĘTA, PONAGLENIE.....................................................................................28WSPÓŁCZUCIE, ŻAL, SOLIDARNOŚĆ..................................................................29RADY, SUGESTIE.................................................................................................31OPINIE.................................................................................................................33OSTRZEŻENIA.....................................................................................................36GROŹBY, UPOMNIENIA, WYRZUTY...................................................................38ZŁOŚĆ, IRYTACJA, OBURZENIE.........................................................................39ROZCZAROWANIE..............................................................................................40SYMPATIE I ANTYPATIE......................................................................................41PREFERENCJE....................................................................................................43OBOJĘTNOŚĆ......................................................................................................44ROZMOWY TELEFONICZNEJAK SKORZYSTAĆ Z WIEDZY ZAWARTEJ W PEŁNEJ WERSJI EBOOKA?..........10
 3. 3. ANGIELSKIE FORMUŁY KONWERSACYJNE – kliknij po więcej ● str. 4Paweł WimmerWstępO sprawności komunikowania się w języku angielskim, szczególnie wrozmowach, decyduje nie tylko liczba zapamiętanych słówek, ale i opanowanieszeregu przydatnych formuł konwersacyjnych, jak np. sposobów zwracania siędo różnych osób, powitania, pożegnania, wyrażania podziwu, ubolewania,aprobaty, sprzeciwu, radości i wielu innych.Praca „Angielskie formuły konwersacyjne” zawiera ok. 1000 typowych formułtego rodzaju, zaprezentowanych w uporządkowanym podziale na kilkadziesiątkategorii. Ten praktyczny zbiorek jest przeznaczony do systematycznej nauki –biegłe opanowanie formuł da Czytelnikowi dużą swobodę w prowadzeniucodziennej konwersacji.Materiały zostały wynotowane z rozmaitych słowników języka angielskiego,rozmówek i podręczników, a co warto podkreślić, w dużej mierze z Internetu,który jest obecnie cennym źródłem dla leksykografów, a w szczególnościobszernym repozytorium żywych przykładów użycia formuł konwersacyjnych. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Wimmer
 4. 4. ANGIELSKIE FORMUŁY KONWERSACYJNE – kliknij po więcej ● str. 5Paweł WimmerPodziękowania Thank you. Dziękuję. Thanks. Dzięki. Many thanks. Wielkie dzięki. Thanks a lot. Wielkie dzięki. Thanks awfully. Straszne dzięki. Thanks a million. Stokrotne dzięki. Thank you very much indeed. Naprawdę bardzo dziękuję. I dont know how to thank you. Nie wiem, jak ci dziękować. I can never thank you enough. Nigdy ci się nie wywdzięczę. Im very grateful to you. Jestem ci bardzo wdzięczny. Im most grateful to you. Jestem ci bardzo wdzięczny. Im immensely grateful to you. Jestem ci ogromnie wdzięczny. Thats very kind of you. To bardzo uprzejme z twojej strony. How kind of you. Jak miło z twojej strony. Thats extremely kind of you. To naprawdę bardzo uprzejme z twojej strony. Thats really nice of you. To naprawdę miłe z twojej strony. How good of you. Jak miło z twojej strony. You are very obliging. Jesteś bardzo uprzejmy (uczynny). Youve done me a great favour. Wyświadczyłeś mi wielką przysługę. (Im) Much obliged to you. Jestem ci bardzo zobowiązany. I am deeply indebted to you. Jestem panu głęboko zobowiązany. Much appreciated. Bardzo jestem wdzięczny. Możliwe odpowiedzi Youre welcome. Nie ma za co. Thats all right. W porządku. Thats OK. OK, w porządku. Thats fine. W porządku. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Wimmer
 5. 5. ANGIELSKIE FORMUŁY KONWERSACYJNE – kliknij po więcej ● str. 6Paweł Wimmer Dont mention it. Nie ma o czym mówić. Its nothing. To nic. Its a pleasure. Przyjemność po mojej stronie. My pleasure. Przyjemność po mojej stronie. Its no trouble whatever. To żaden kłopot. The pleasure is entirely mine. Cała przyjemność po mojej stronie. Not at all. Nie ma za co. Delighted I was able to help. Bardzo mi miło, że mogłem pomóc.Prośby Please... (give me a big piece of Proszę... (daj mi duży kawałek tego that cake) ciasta) Will you... (give me your Czy zechcesz... Czy możesz... (dać mi address)? swój adres)? Will you... (shut the window), Czy możesz, proszę... (zamknąć okno)? please? Be so kind as to... (check my Bądź tak uprzejmy i... (sprawdź moje essay). wypracowanie). Be good enough to... (open the Bądź tak dobry i... (otwórz butelkę). bottle) Would you... (buy some bread)? Zechciałbyś... Czy mógłbyś... (kupić trochę chleba)? Would you... (read that article) Zechciałbyś proszę... (przeczytać ten please? artykuł)? Would you kindly... (direct me to Zechciałby pan uprzejmie... the nearest post office)? (skierować mnie do najbliższej poczty)? Would you mind... (paying in Nie miałbyś nic przeciwko, żeby... advance) (zapłacić z góry) Would you be so kind as to... Byłbyś tak uprzejmy, żeby... (ponieść (carry my suitcase) moją walizkę) Do you mind if... (I ask you a few Czy nie będziesz miał nic przeciwko Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Wimmer
 6. 6. ANGIELSKIE FORMUŁY KONWERSACYJNE – kliknij po więcej ● str. 7Paweł Wimmer questions)? temu, że... (zadam ci kilka pytań)? Could you please... (answer my Czy mógłbyś proszę... (odpowiedzieć question)? na moje pytanie)? Could you possibly... (help me Czy mógłbyś może... (pomóc mi z tym with this article) artykułem)? Do you think you could... (inivite Nie uważasz, że mógłbyś... (zaprosić me tomorrow)? mnie jutro)? Could I trouble you for... (a Czy mógłbym cię prosić o... (chwilkę minute of your time)? twojego czasu)? Could you do me a favour and... Czy mógłbyś mi wyświadczyć przysługę (shut the door)? i... (zamknąć drzwi)? May I ask you to... (sit down) Czy mogę cię prosić o... (zajęcie miejsca; żebyś usiadła)? May I trouble you for... (a warm Czy mogę cię prosić o... (szklankę glass of milk)? ciepłego mleka)? You would oblige me by... Byłbym ci zobowiązany za... (explaining this question). (wyjaśnienie tej kwestii). You would oblige me if... (you Byłbym ci zobowiązany, gdybyś... (mi sent me some money). przysłał trochę pieniędzy). I should be much obliged if... Byłbym bardzo zobowiązany, gdybyś... (you could give me some (dał mi jakieś lekarstwo). medicine). Ill thank you if... (you could give Będę ci wdzięczny, jeśli... (mógłbyś mi me some examples). podać kilka przykładów). Możliwe odpowiedzi Yes. Tak. Yes, certainly. Tak, oczywiście. Yes, of course. Tak, oczywiście. Sure. Jasne. Pewnie. Naturally. Naturalnie. All right. W porządku. Right. Dobrze. OK OK Here you are. Bardzo proszę. With pleasure. Z przyjemnością. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Wimmer
 7. 7. ANGIELSKIE FORMUŁY KONWERSACYJNE – kliknij po więcej ● str. 8Paweł Wimmer Willingly. Chętnie. Most willingly. Jak najchętniej. Z wielką chęcią. By all means. Jak najbardziej. You can count on me. Możesz na mnie liczyć. You can rely on me. Możesz na mnie polegać. No trouble at all. Żaden kłopot. Żaden problem. Not at all. (na pytanie Would Wcale nie. you mind) Not in the least. (na pytanie W najmniejszej mierze. Would you mind) Not a bit. (na pytanie Would you Ani trochę. mind) Im afraid, I cant. Obawiam się, że nie mogę. Sorry, I cant. Przepraszam, nie mogę. No, I cant. Nie, nie mogę.Przeprosiny Im sorry. Przepraszam. Przykro mi. Sorry. Przepraszam. (Im) So sorry. Tak mi przykro. Im very sorry. Bardzo mi przykro. Im terribly sorry. Strasznie mi przykro. Im awfully sorry. Okropnie mi przykro. I beg your pardon. Proszę o wybaczenie. Beg your pardon. Proszę o wybaczenie. Pardon. Proszę o wybaczenie. A thousand pardons. Po stokroć przepraszam. Pardon me. Proszę mi wybaczyć. Wybacz mi. Excuse me. Przepraszam. Wybacz. Forgive me. Przepraszam. Proszę wybaczyć. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Wimmer
 8. 8. ANGIELSKIE FORMUŁY KONWERSACYJNE – kliknij po więcej ● str. 9Paweł Wimmer I must apologize for... (ringing Muszę przeprosić za... (telefonowanie you so late) tak późno). I apologize for... (the delay). Przepraszam za... (spóźnienie). I do apologize for... (troubling Naprawdę przepraszam za... you) (kłopotanie pana). Możliwe odpowiedzi. No need to be sorry. Nie musisz przepraszać. Thats all right. W porządku. Its all right. W porządku. Thats OK. OK. W porządku. Its OK. OK. W porządku. Dont worry. Nie martw się. Nie przejmuj się. Never mind. Nie szkodzi. Nic nie szkodzi. It doesnt matter. Nie szkodzi. Nie ma znaczenia. That doesnt matter. Nie szkodzi. Nie ma znaczenia. Being sorry wont help. Przeprosiny nic tu nie pomogą. No trouble at all. To żaden kłopot. Its no trouble. To żaden kłopot. Not the slightest trouble. To w najmniejszym stopniu nie kłopot. No pardon needed. Nie ma tutaj nic do wybaczania. No harm done. Nic się nie stało. Nic nie szkodzi. Its nothing to speak of. Nie ma o czym mówić. Its unforgivable! To niewybaczalne! Its unpardonable! To niewybaczalne! Its inexcusable! To niewybaczalne! How dared you! Jak pan śmiał! Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Wimmer
 9. 9. ANGIELSKIE FORMUŁY KONWERSACYJNE – kliknij po więcej ● str. 10Paweł WimmerJak skorzystać z wiedzy zawartejw pełnej wersji ebooka?Więcej formuł konwersacyjnych (około 1000!) znajdziesz w pełnej wersjiebooka, którą możesz zamówić na stronie internetowej Wydawnictwa ZłoteMyśli. Za naprawdę symboliczną cenę, możesz poznać zwroty, dzięki którymkomunikacja w języku angielskim nie będzie sprawiała Ci już większychproblemów. Kliknij tutaj, aby poznać 1000 formułkonwersacyjnych, które pozwolą Ci opanować język angielski i sprawną komunikację. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Wimmer

×