Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mölndals skoldatatek skolbesök vt2011

674 views

Published on

Mölndals skoldatatek: verksamhet och lärverktyg

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mölndals skoldatatek skolbesök vt2011

 1. 1. Mölndals skoldatatek - en del av kommunens IKT strategi•  Ingår i Mölndals Utvecklingsenhet•  Heltidstjänst specialpedagog•  Samverkar med Specialped. på skolorna IT-pedagoger Elevhälsan Ma-utvecklare Språkutvecklare Stadsbibliotek …
 2. 2. Gunilla Almgren BäckUtvecklingsenheten www.wordle.net
 3. 3. Tillgängligt skriftspråkFör att eleven ska uppnå goda studieresultat och nåmålen behöver eleven•  Förstå språket - varje ämne har sin vokabulär•  Reflektera över det egna tänkandet tillsammans med andra•  Använda digitala lärverktyg som underlättar studierna
 4. 4. Digitala lärverktyg – ökad tillgänglighet• Förebygga• Överbrygga• Utveckla ….för alla elever!Instruktionsfilmer finns i SkolportalenLäromedel med möjligheterKommunlicenser
 5. 5. Talsyntes: verktyg för alla Talsyntesen både läs- och skrivstöd
 6. 6. TangentbordsträningGratis digitala resurserhttp://www.kunskapsstjarnan.seProgram på skoldatorer: ABC på PC
 7. 7. Läsutveckling – Läsupplevelse – Läsa för att lära
 8. 8. Olika datorprogram förläsning av daisyböcker/talböcker
 9. 9. Spelare för uppläsning av talböcker Victor Reader StreamOlympus DM 5med displayMobiltelefoniPod & Mp3 spelare…
 10. 10. RättstavningsprogramStava Rex - svenskaSpell Right - engelskaI lajk chise and toest four brekfust.
 11. 11. Tillgänglighet med IKT www.voki.com• Riktar sig till flera sinnen ex text & ljud• Film, bild och animeringar som alternativ till skriften• Interaktiva möjligheterEx. Blogg – ”samtal som inte skulle blivit av annars”
 12. 12. Skolportalen FronterLäromedel med möjligheter
 13. 13. Barnet/Eleven Vad ska jag göra Vem ska jag När ska jag vara med göra det Vad ska jag Hur ska jag göra sedan göra det Hur länge ska jag göra det
 14. 14. Visuellt stöd
 15. 15. Kommunlicenser i Mölndal fortbildning pedagoger och elever•  Talsyntes ClaroReadPlus (PC) inkl skannerprogram, ordprediktion och studieverktyg ClaroCapture WordReadPlus (mac ) inkl. ordprediktion och studieverktyg•  Serviceavtal – uppläsning av stadens webbsidor och talsyntes för nedladdning till hemdatorer.•  Rättstavningsprogram Stava Rex och Spell Right•  Claro Lingo (eng/sv uppläsning och översättning)•  Easy Reader för ”talböcker” i daisyformat•  ABC på PC – tangentbordsträning•  Tankekartor•  *Läslinjal: Screenruler•  *Färgfilter: ClaroView•  *Provia och Lexia *specialinstallation
 16. 16. IKT i det pedagogiska arbetet•  IKT stödjer det pedagogiska arbetet och måluppfyllelsen•  IKT utveckling av kompetenser och färdigheter : kommunikation, samarbete, synliggöra lärandet Pedagogisk idé Handhavande Teknik Behov
 17. 17. UtlåningsverksamhetTeknisk & pedagogisk support •  Bärbara datorer med programvara •  Daisyspelare •  Svensk talpenna •  iPod Touch •  Pulse Smart Pen •  C-pen skannerpenna
 18. 18. Appar att testa i iPodTouchUppläsning, översättning, spara till ljudfil•  Den pratar +talsyntesröst•  Speak it + talsyntesröst•  I Speak Swedish (sv/eng, eng/sv)
 19. 19. Adobe ID + BluefireReaderLåna e-bok direkt till iPhone, iPodTouch..Visuellt lättläst !!
 20. 20. Anteckna, spela in – för över till datorPulse Smart Penhttp://www.livescribe.com/www.svensktalteknologi.se
 21. 21. Samverkan Skoldatateket & Mölndals stadsbibliotek• ”Mitt bibliotek” Nyheter i skoldatateket Daisyspelare och www.tpb.se• Info i Kultur och fritidsnämnden• Daisyläsningsprogram och läsförståelsestrategier E-bokslån etc.• 2011: Möte med föräldrar - info och workshop• Daisy Direkt

×