Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

харилцан ярилцах арга

525 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

харилцан ярилцах арга

  1. 1.                          Ярилцаж сурах                                                                                     Бусдын яриаг анхааралтай сонсох1.Бусад хүмүүс таны яриаг ойлгохгүй л бол бүүбухамд , харин яагаад ойлгохгүй байгаа шалтгааныгол .2.Бусадтай ярилцахад үзэл бодлын зөрүү гардгийгбүү март3.Бусадтай ярилцахдаа тэднийүзэл бодлыг хүндэлжсур4.Бусдыг ярьж дууссаны дараа асуулт тавих5.Бусдын асуултанд тайван , тодорхой , үндэслэлнотолгоотой хариулахыг хичээ .6.Бусдын яриаг тасалж дундуур нь орохгүй байх , ярьждууссаны дараа өөрийн санаа бодлоо илэрхийлэх7.Хэт удаан буюу түргэн ярихаас зайлсхий8.Ярих үедээ амьдралын тодорхой баримт дээртулгуурлах9.Ярих зүйлээ дотроо өөртөө эхэлж ярьж бай .

×