Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ажиглах арга

557 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ажиглах арга

  1. 1. Ажиглах аргад  сургах ньЭнэ бол сурагч тодорхой юмс үзэгдлийг зорилготойхарж хүртэх , тэмдэглэл хийх зэрэг үйлдлүүд багтана .Үүнд :1.Чухам юу ажиглахыг тодорхой болгох2.яах гэж ажиглаж байгааг тодорхой хэлж өгөх3.Ажиглах гэж буй зүйлийн талаар тодорхой баримтматериал олж мэдэх4.ажиглах зүйлийн ерөнхий шинж , чанар , хэсэгзэргийг олж тогтоох5.ажиглах ажиллагааг хэдий хугацаанд хэдэн удаа ,хаана , яаж хийхээ төлөвлөх6.Төлөвлөгөөний дагуу ажиглалт хийх7.Ажиглалтын явцад шинээр олж мэдсэн зүйлдээ дүншинжилгээ хийх8.Шинээр олж мэдсэн зүйл өмнө мэддэг байсанзүйлстэй ямар холбоотой болохыг эрж хайх9.Ажиглалтын талаар дүгнэлт хийх

×