Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Raporty okresowe
w
relacjach inwestorskich
Grzegorz Surma
www.relacjeinwestorskie.org.pl
www.relacjeinwestorskie.org.pl
Grzegorz Surma – założyciel i redaktor naczelny Wortalu Relacji Inwestorskich
siedem lat do...
www.relacjeinwestorskie.org.pl
Charakterystyka
sprawozdawczości okresowej
www.relacjeinwestorskie.org.pl
RAPORT KWARTALNY (jednostkowy i skonsolidowany)
RAPORT PÓŁROCZNY (jednostkowy i skonsolidow...
Częstotliwość i zakres treści przekazywanych
w raportach kwartalnych może ulec zmianie w najbliższych miesiącach!
W dniu 2...
www.relacjeinwestorskie.org.pl
W ocenie KE obowiązek publikacji m.in. raportów kwartalnych stanowi znaczny
problem dla mał...
www.relacjeinwestorskie.org.pl
Właściwie przygotowany raport okresowy to najważniejsze zadanie
w rocznym kalendarzu Manage...
www.relacjeinwestorskie.org.pl
Przygotowujemy
raport okresowy
www.relacjeinwestorskie.org.pl
Przygotowujemy raport bieżący dotyczący dat przekazywania
raportów okresowych. Co trzeba o ...
www.relacjeinwestorskie.org.pl
Deadline w raportach okresowych – terminy graniczne
r. kwartalny, skonsolidowany kwartalny:...
www.relacjeinwestorskie.org.pl
To nie koniec wyjątków!
Rozporządzenie pozwala spółkom dobrowolnie ograniczyć
sprawozdawczo...
www.relacjeinwestorskie.org.pl
Przed 8.30 czy po 17.05?
Czyli..
publikować przed czy po sesji?
www.relacjeinwestorskie.org.pl
Co zawiera modelowy raport
kwartalny, półroczny i roczny?
www.relacjeinwestorskie.org.pl
KWARTALNY PÓŁROCZNY ROCZNY
wybrane dane finansowe wybrane dane finansowe wybrane dane finan...
www.relacjeinwestorskie.org.pl
Okresy zamknięte
skutecznie poinformuj
o nich
insiderów Spółki!
www.relacjeinwestorskie.org.pl
Manager IR liderem projektu
„Raport okresowy”
www.relacjeinwestorskie.org.pl
I. Tworzymy obieg informacji
Spółka czy Grupa Kapitałowa? zorganizuj spotkanie!
wyślij mail...
www.relacjeinwestorskie.org.pl
II. Planujemy strukturę dokumentu
czytaj, oglądaj, porównuj, inspiruj się, szukaj dobrych r...
www.relacjeinwestorskie.org.pl
Dodatkowe informacje, które
uatrakcyjnią Twój raport okresowy
www.relacjeinwestorskie.org.pl
ręczny podpis na liście prezesa zarządu
zadbaj o dodatkowe fotografie w raporcie
prosimy o ...
www.relacjeinwestorskie.org.pl
Podsumowując….
www.relacjeinwestorskie.org.pl
Dziękuję ! : )
@Grzegorz_Surma
WortalRelacjiInwestorskich
607 – 593 - 044
info@relacjeinwes...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raporty okresowe w relacjach inwestorskich

378 views

Published on

Raporty okresowe w relacjach inwestorskich - prezentacja Wortalu Inwestorskich wygłoszona podczas konferencji "Transparentność i sprawozdawczość finansowa w obowiązkach informacyjnych spółek publicznych" w Kazimierzu Dolnym (29-30 maja 2014 r.)

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raporty okresowe w relacjach inwestorskich

 1. 1. Raporty okresowe w relacjach inwestorskich Grzegorz Surma www.relacjeinwestorskie.org.pl
 2. 2. www.relacjeinwestorskie.org.pl Grzegorz Surma – założyciel i redaktor naczelny Wortalu Relacji Inwestorskich siedem lat doświadczenia w praktyce IR na polskim rynku kapitałowym, autor ok. 200 tekstów, analiz, raportów i wywiadów dotyczących branży IR, założyciel największej polskiej platformy branżowej i bazy wiedzy odnośnie relacji inwestorskich. ANALIZY RECENZJE CASE STUDIES CONSULTING IR WYWIADY I BRANŻOWE RELACJE SOCIAL MEDIA
 3. 3. www.relacjeinwestorskie.org.pl Charakterystyka sprawozdawczości okresowej
 4. 4. www.relacjeinwestorskie.org.pl RAPORT KWARTALNY (jednostkowy i skonsolidowany) RAPORT PÓŁROCZNY (jednostkowy i skonsolidowany) RAPORT ROCZNY (jednostkowy i skonsolidowany)
 5. 5. Częstotliwość i zakres treści przekazywanych w raportach kwartalnych może ulec zmianie w najbliższych miesiącach! W dniu 26 listopada 2013 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 r. www.relacjeinwestorskie.org.pl Najistotniejsza zmiana przepisów unijnych dotyczy zakazu ustanawiania przez państwa macierzyste obowiązków publikacji raportów okresowych innych niż raporty roczne i półroczne. W drodze wyjątku dyrektywa przewiduje możliwość nałożenia przez poszczególne państwa obowiązku przekazywania innych raportów okresowych niż ww., ale pod warunkiem, że nie będą one stanowić nieproporcjonalnego obciążenia finansowego (szczególnie małych i średnich podmiotów).
 6. 6. www.relacjeinwestorskie.org.pl W ocenie KE obowiązek publikacji m.in. raportów kwartalnych stanowi znaczny problem dla małych i średnich emitentów – jej zdaniem obowiązek ten nie jest konieczny dla ochrony inwestorów i zniechęca do inwestycji długoterminowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych składa sprzeciw do KNF Nowe prawo nie zakazuje jednak w pełni r. kwartalnych, lecz likwiduje wymóg publikacji rozbudowanych raportów, dopuszczając je w wariancie uproszczonym Ostateczna decyzja należy do GPW i ew. zmian wprowadzonych w giełdowym regulaminie
 7. 7. www.relacjeinwestorskie.org.pl Właściwie przygotowany raport okresowy to najważniejsze zadanie w rocznym kalendarzu Managera IR „Prospekt emisyjny to fotografia spółki przed ofertą publiczną. Raporty okresowe to klatki filmu, który rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku o notowanie na rynku regulowanym” Profesjonalny raport okresowy: pozwala na rzetelną ocenę Spółki przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, ułatwia dokonanie analizy ryzyka, poznanie rynku, na którym działa Emitent oraz podmiotów konkurencyjnych w danej branży, pomaga inwestorom w dokonywaniu agregacji interesujących ich danych, ułatwia zrozumienie działalności i wyników osiągniętych przez Spółkę, działań jej kierownictwa w kontekście przyjętej strategii i planów rozwoju, jest wiarygodnym, zrozumiałym i profesjonalnym dokumentem, którego lektura nie sprawi problemu nawet laikowi, jest dokumentem interaktywnym na tyle, na ile jest to możliwe, pozwalając na pobieranie edytowalnych danych w najpopularniejszych formatach (xls. doc).
 8. 8. www.relacjeinwestorskie.org.pl Przygotowujemy raport okresowy
 9. 9. www.relacjeinwestorskie.org.pl Przygotowujemy raport bieżący dotyczący dat przekazywania raportów okresowych. Co trzeba o nim wiedzieć? Publikujemy go w terminie do końca stycznia (lub zakończenia 1-go miesiąca naszego roku obrotowego), zmiana daty publikacji musi mieć formę r. bieżącego, przy czym: nie później niż 2 dni przed przekazaniem r. okresowego w nowym terminie oraz nie później niż 2 dni przed przekazaniem pierwszego r. okresowego Nowi emitenci, których obowiązek informacyjny objął po zakończeniu pierwszego miesiąca danego roku obrotowego nie później niż przed datą publikacji podaną w r. bieżącym opublikowanym do końca stycznia danego roku obrotowego
 10. 10. www.relacjeinwestorskie.org.pl Deadline w raportach okresowych – terminy graniczne r. kwartalny, skonsolidowany kwartalny: 45 dni od zakończenia kwartału WYJĄTEK! r. kwartalny, skonsolidowany kwartalny za IV kwartał: 60 dni od zakończenia kwartału r. półroczny, skonsolidowany półroczny: 2 miesiące od zakończenia półrocza r. roczny, skonsolidowany roczny: 4 miesiące od zakończenia roku
 11. 11. www.relacjeinwestorskie.org.pl To nie koniec wyjątków! Rozporządzenie pozwala spółkom dobrowolnie ograniczyć sprawozdawczość kwartalną do pierwszego i trzeciego kwartału brak publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał = publikacja raportu rocznego w terminie 80 dni od zakończenia roku Spółka nie ma obowiązku publikowania raportu za 2 kwartał
 12. 12. www.relacjeinwestorskie.org.pl Przed 8.30 czy po 17.05? Czyli.. publikować przed czy po sesji?
 13. 13. www.relacjeinwestorskie.org.pl Co zawiera modelowy raport kwartalny, półroczny i roczny?
 14. 14. www.relacjeinwestorskie.org.pl KWARTALNY PÓŁROCZNY ROCZNY wybrane dane finansowe wybrane dane finansowe wybrane dane finansowe SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKRÓCONE PEŁNE Tabele + opisy (informacja dodatkowa) Tabele + opisy (informacja dodatkowa) + noty Tabele + opisy (informacja dodatkowa) + noty POZOSTAŁE INFORMACJE Opis zgodny z § 87 „Rozporządzenia (…)” POZOSTAŁE INFORMACJE Sprawozdanie Zarządu Opis zgodny z § 89.3 „Rozporządzenia (…)” Oświadczenia Zarządu + opinia i raport Biegłego Rewidenta POZOSTAŁE INFORMACJE Sprawozdanie Zarządu Opis zgodny z § 91 1-3 „Rozporządzenia (…)” Oświadczenia Zarządu, List Prezesa + opinia i raport Biegłego Rewidenta
 15. 15. www.relacjeinwestorskie.org.pl Okresy zamknięte skutecznie poinformuj o nich insiderów Spółki!
 16. 16. www.relacjeinwestorskie.org.pl Manager IR liderem projektu „Raport okresowy”
 17. 17. www.relacjeinwestorskie.org.pl I. Tworzymy obieg informacji Spółka czy Grupa Kapitałowa? zorganizuj spotkanie! wyślij mailing i podsumuj wnioski ze spotkania spotkanie organizuj minimum raz na dwa lata! pracę nad danym raportem zacznij z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym skontaktuj się mailowo oraz telefonicznie z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za zebranie dostarczenie kluczowych treści
 18. 18. www.relacjeinwestorskie.org.pl II. Planujemy strukturę dokumentu czytaj, oglądaj, porównuj, inspiruj się, szukaj dobrych rynkowych praktyk www.irip.pl, plebiscyt Best Annual Report Stwórz konspekt! INFORMACJE FINANSOWE + SEGMENTY SPRZEDAŻY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Podstawowe informacje o Spółce/Grupie WPROWADZENIE Informacje o zasadach rachunkowości Przegląd analityczny Istotne wydarzenia ze Spółki/Grupy w danym okresie Strategia + perspektywy rozwoju Prognozy Akcjonariat Pozostałe informacje www.irs.org.uk www.irglobalrankings.com
 19. 19. www.relacjeinwestorskie.org.pl Dodatkowe informacje, które uatrakcyjnią Twój raport okresowy
 20. 20. www.relacjeinwestorskie.org.pl ręczny podpis na liście prezesa zarządu zadbaj o dodatkowe fotografie w raporcie prosimy o uśmiech, czyli pokaż zarząd i radę nadzorczą zamieszczaj więcej wykresów i infografik nie przepisuj „słowo w słowo” raportów bieżących
 21. 21. www.relacjeinwestorskie.org.pl Podsumowując….
 22. 22. www.relacjeinwestorskie.org.pl Dziękuję ! : ) @Grzegorz_Surma WortalRelacjiInwestorskich 607 – 593 - 044 info@relacjeinwestorskie.org.pl

×