Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sprzedaż B2B w mediach społecznościowych

1,560 views

Published on

W sprzedaży B2B mamy do czynienia z coraz bardziej wybrednymi, ale i wyedukowanymi klientami. Dotarcie do naszych prospektów z ofertą też staje się trudniejsze, a cold calling jest coraz mniej efektywny. Czy sprzedawcy powinni umieć wykorzystywać media społecznościowe w swojej pracy?

Więcej informacji o sprzedaży B2B, mediach społecznościowych i marketingu znajdziesz na moim blogu www.mieczmedia.pl.

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

Sprzedaż B2B w mediach społecznościowych

 1. 1. Statystyki, które musisz znać Sprzedaż B2B w socialmedia
 2. 2. Sprzedawcyniebędąosiągnąćsatysfakcjonującychwynikówjeśliniesąwstaniedostosowaćsiędonowychrealiów,światamediówspołecznościowychibiznesunapędzanegowartościowątreścią,anietylkoreklamą. Wciąguostatnichkilkulatproceszakupowyuległzmianie.Nasiprospekciinaczejpodejmujądecyzje,korzystajązwiększejilościdostępnychźródeł, sąprzygotowaniiwybredni.Pokazujątostatystyki.
 3. 3. prospekt musi zetknąć się z treścią przed rozmową ze sprzedawcą 5 razy https://www.cmocouncil.org/content-roi-program-details.php
 4. 4. sprzedawców sfinalizowało pięć lub więcej ofert przypisanych socialmediom 10,8% https://www.slideshare.net/secret/211obqeB5hMVql
 5. 5. sprzedawców potwierdza że chociaż jedna umowa związana jest z socialmedia 54% https://www.cmocouncil.org/content-roi-program-details.php
 6. 6. sprzedawców potwierdza, zwiększenie zapytań o 23 proc. dzięki socialmediom 72,6% https://www.slideshare.net/secret/kFdU767zyWS30G
 7. 7. handlowców wierzy, że sprzedaż jest efektywniejsza dzięki socialmediom 80% http://www.slideshare.net/TheSalesMgtAssoc/social-media-and-the-sales-organization
 8. 8. klientów w B2B podejmuje decyzje zakupowe przed kontaktem z handlowcem 57% http://www.executiveboard.com/exbd/sales-service/the-end-of-solution-sales/index.page
 9. 9. nabywców usuwa maile lub wiadomości głosowe od osób, których nie znają. 92% http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Top-Five-Improvements-Sales-Effectiveness.pdf
 10. 10. rozmów telefonicznych (tzw. coldcalls) przekłada się na realne spotkania 2,5% http://www.business2community.com/marketing/new-university-study-discredits-cold-calling-0366600#!bjmzzL
 11. 11. firm nie ma żadnej strategii wsparcia sprzedaży w mediach społecznościowych 2/3 http://www.slideshare.net/TheSalesMgtAssoc/social-media-and-the-sales-organization
 12. 12. sprzedawców nie było nigdy przeszkolonych z mediów społecznościowych 93% http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Top-Five-Improvements-Sales-Effectiveness.pdf
 13. 13. sprzedawców chce pomocy w zrozumieniu mediów społecznościowych 53% https://www.slideshare.net/secret/211obqeB5hMVql
 14. 14. handlowców używa LinkedIn raz w tygodniu i spędza na nim średnio 6 godz. 96% http://www.slideshare.net/sergeygusarov165/social-selling-facts-and-stats
 15. 15. prospektów jest w mediach społecznościowychi możesz do nich dzięki nim dotrzeć 82% http://www.slideshare.net/sergeygusarov165/social-selling-facts-and-stats
 16. 16. sprzedawców spędza między 5 a 10 proc. czasu w mediach spolecznościowych 50,1% https://www.slideshare.net/secret/211obqeB5hMVql
 17. 17. Sprzedawców nie używa socialmedia, bo ich po prostu nie rozumieją 45% https://www.slideshare.net/secret/211obqeB5hMVql
 18. 18. kupujących nie rozmawia ze sprzedawcą dopóki nie przeprowadzi researchu 77% http://www.executiveboard.com/
 19. 19. przedawców wierzy, że ich rola w firmach zmieni się w ciągu następnych pięciu lat 71% http://www.salesforce.com/uk/socialsuccess/social-sales/mini-guide-to-social-selling.jsp
 20. 20. managerów twierdzi, że proces zakupowy zmienia się szybciej niż ich firma 69% http://www.salesforce.com/uk/socialsuccess/social-sales/mini-guide-to-social-selling.jsp
 21. 21. Chcesz dowiedzieć się więcej o socialsellingui poznać jego podstawy w czasie szkolenia? Napisz do nas! Pomożemy Ci zrozumieć sprzedać w socialmedia. kontakt@swords.com.pl

×