Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Syberyjskie przygody-chmurki

469 views

Published on

Zajrzyj do książki "Syberyjskie przygody-chmurki' w internetowej księgarni historycznej Grzbiet.pl

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Syberyjskie przygody-chmurki

  1. 1. D o rotct (oMbr[)ŃS I<a-No/alct i l..str.(jc M•<i • ) Sz'1Mo Nowłcz Przykładowy rozdział książki: Syberyjskie przygody Chmurki http://grzbiet.pl/sklep/syberyjskie-przygody-chmurki Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  2. 2. .#11' ~ .. - - -·-.. Przykładowy rozdział książki: Syberyjskie przygody Chmurki http://grzbiet.pl/sklep/syberyjskie-przygody-chmurki Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  3. 3. Otym,dłaezego wszyscy sąsiedzi mieli różowe ubrania Pewnego razu bnbcia poleciła Chmurce pilnownć suszącego się na sznurku prania. ponieważ zdarzały się kradzieże. Tajemniczo znikały poszwy i przeście­ radła. Skąd bmć nowe? - tnflrtwih' się rnamr-1. Tern~ dziewczynk~• sic:dz.ial:1 nu progu i patrzyla znudzoml nn powiewajqc.e na wietrze tk:miny. Naglezdomu wyszedt llinwysti'Ojonyw koszulę z różowej flmK>Ii. Ponimdum· na jnk pnw przedefilownlll W ierll. Chmurka 2funrugnła od intensywnego kOIOni bij:lctg<> po oczach w jasnym ·-·"'( 11 • • • • • • • • • • l slonecZJlymświetle. l tak kolejno każde z dzieci Filipo· v.'Ów wychodziło z domu w różowym ubrAnku. -Co wam się !iH•ło?- wybąkała, kiedy SH1n~li przed nią w 110llyt:h ubrnni~ch. - Mama dosulła. - Wiera dumnie wypięła chudą klatkę piersiową.- Za zasługi! -Jakie zAsługi'! -spytała zdziwionAChmurkn, której z:aslugi kojarzyły sic; tylko i wyłącznie z wojną i polem bitwy. a przecież nikt od nich nic był w wojsku. Tnta Wieryi Jliuszy Iwan Pawłowicz Filipownie pojechał na wojnę. bo nie mial oka. Przykładowy rozdział książki: Syberyjskie przygody Chmurki http://grzbiet.pl/sklep/syberyjskie-przygody-chmurki Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  4. 4. i Krzywa N::uka im;e znbrałB. i b)-11 bardzoglod:ni. ięc poszli nazrywać niedź" ocdzi<I!O czosnku. że Katafl<j długo nic w-mea. że ~ryzł)' ją n~~ki nad n.:eką. ie baili się " "-"O:inę "' lopi:.nach i pia.c;;L.u znaJ32la ka­ myczek z dziurt,. Z toki m.•ma opowtadala. źc kiedy pasłaowce:w kołchozie. jednaz.ginęłn i lroslny~";z tąo zrobilbałapn. boWU)>C)'jej"'uLnli.B)~ onoże porwatją "ilk. A potemciocia Ka:tia 01)0" iadała. jakbyło przed· tem. Przedtem podobno mnma Chmuf'ki nie musitda prilCO'f'tlć przy !)Mieniu owieconi pf"ly odwszawin•liu··. aniczyścić pociqAt)w.1'nl:l. Cłunurki pracowni w banku j{lko pr.1wnik, a mamn skończyltt 'liudia w Warsz:w1ic. PRZEDTEM było t>odobno zupełn ie inne życie. twierdziły kobiety z rodz.iny Chmurki. wprost rajskie. czyliwSpnninle. Rodzinn rninłn Ilutli 'd:In Niemen. Nie­ men. bo t>OWSHtłn nnd rr..elą Niemen. ('hmurce rruba byto wszystko dokl>dnie powtnrznć. Hutę zaloźyti jej prodziadkCM1<:. Byti pn;yj.•ciólmi.a poccm także rod<~ ną. bo córki jednei!O po!lubily 'Y'lÓW dru8ąo. Robili piękne rzeczy zeszkła. Kf')'Q.IabAt~ urnę na serce mar· S<alkaPilsud>ki<I'O zrobio11o" tej hucie. l)ric"uynka nie" ied:zi.11tt.Lro10ten Pił~Kbl.i. ale mu_~a.l b)tbardzo ważny. sądząc po tym, jnkmówił)' o nim babcia i ciotki. -A pamiętasz różowy tnłerz)k w kwiatki? • C70$11d:: nitdiwiC'd,, ro'lllll!JIId.lfn,, o iii'UII'l.~I)'C:tii)'C:b llk•;•dl. •• Qdw$(,Jwt.lc - liSIWirli~ Wt:ty ••• JózdPił<iudSI.l-po:tlsi.IJ)I)IIt)L. uac.-clny~ód.tAnnhł'olsbcj(od 1')18 roku). Nac.cclnik Polski (W laluch 1')1~-I!J22> !l Przykładowy rozdział książki: Syberyjskie przygody Chmurki http://grzbiet.pl/sklep/syberyjskie-przygody-chmurki Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl

×