Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA ..
WSTJW ........ .
ROZDZIAŁ l
POCZĄ.TKI ORGANIZACJI PAŃSTWOWEJ
11
17
Plemiona litewskie. Nazwa Litw...
ROZDZIAŁ VI
GRUNWALD
SPIS TREŚCI
Następstwa klęski nad Worsklą. Konieczność obrony pozycji na wschodzie. Akt wi­
leński z ...
RozDziAł. X
WOJNA DOMOWA
SPISTRBŚCI
Konspiracja przeciw Świdrygielle. Rola Zaremby z Kalinowy. Zamach Zygmunta
Kiejstutowi...
----8 SPIS TREŚCI
Zachowanie przez króla Kazimierz Wołyń dla Litwy. Przygotowania w Koronie do
zbrojnego pochodu na Łuck -...
RozDZIAŁ XVII
NOWYFRONT
SPIS TREŚCI
Sojusz Litwy z Achmatowiczami. Aspiracje Mengli Gireja do ziem czarnomorskiego
pobrzeż...
INDEKSOSÓB
IMIEJSCOWOŚCI
Abdul-Kerim- 346-367
Abdul-Letyf- 340-341, 376, 381
Abduła- 294, 300, 302, 326
Abraham (zob. Awra...
INDBKS
Basenok
-Fiedor- 242
-Nikifor- 290
Baszi-bek murza- 378
Bata- 238
Batmas Soltan - 340
Batory Stefan - 340
Baworowsk...
------·402 INDEKS
Buczada
-Jan - 392-383
-Michał- 161-162, 185, 193, 238
-Teodoryk- 213,218,239
Bug- 24, 26, 30, 50, 168, ...
INDEKS 403
Decjusz - 364
Desna- 275-276
Dewlesz- 346-347,377
Dewlet-birdy- 141
Dewlet-jar- 293, 346
Dionizy
-biskup łucki-...
_______..
404 INDEKS
- Granowska - 146
- żona Kazimierza Jagiellończyka - 363,
365
Ełk- 62
Erlichshausen Konrad - 209, 226...
INDEKS 405
Golimin - 123, 191, 207
Gołub - 96, 138
Górka Bartosz - lSO
Górski, rotmistrz - 307
Gotard, rotmistrz - 307
Got...
_____..
406 INDEKS
Iwan
-Fiedorowicz, kniaź riazański- 139, 278
- Iwanowicz, wielki książę - 2S
-biskup łucki - 130
-kniaź...
INDEKS 407
Józef
-arcybiskup - 282
-patriarcha Uózefii)- 132
_lulianna
-żona Olgierda- 27, 34, 40, 60, 71
-żona Witolda- l...
______..
408 INDEKS
Kiprian, metropolita kijowski - 36, 130-
131, 133
Kirej Siit- 342
Kirij Krzywy- 343
Kirkora- 265, 293,...
INDEKS
Kroże - 63, 123
KrupskiJerzy- 393
Kryczów- 113,379
Krystyn zOstrowa- 47, 143
Krynki- 182
Krzemieniec- 26, 71-72, 92...
----··410 INDEKS
Łabuński Piotr - 263
Łachów-187
Ładoga- 278, 285
Łańcut- 152
Łapin Wasyl- 367
Łazarew Dymitr- 290
Łęczyca...
INDEKS 411
Melno- 138
Mendog- 19, 21-22, 24, 50, 85, 149, l56
Mengh Girej- 79, 128,235-236,238-239,
243,257-258,274,286,29...
________..
412 INDEKS
Musa-murza- 341, 347
Musat-chan - 350
Museka-murza- 347
Muszat- 350
Muszyński - 307
Mystko- 264
Mysz...
lNDEKS 413
Olelkowicz
-Michał- 258,284,310,315-317
-Semen- 245, 256, 265, 267, 315, 322
Olesko
Oleśnicki
-Dobek- 155
-Zbig...
---··414 lNDEKS
Polak (zob. Karnkowski)
Polenc- 393
Połąga- 30
Połock- 21,24-25,27,31-33,35,37-38,
43, 53-60, 62, 70, 80, ...
INDEKS 415
Rumbo!d
-marszałek- 169, 173, 203, 207-209
-Sunigajłowicz- 109, 116
-Wolimuntowicz - 94
Rumszyszki - 43
Rusa- 2...
-------·416 INDEKS
Skirstymoń -167-168, 180,228
Skórkowski - 307
Skriaba- 323-324
Skrygolow - 389
Skrzyński Mszczug- 130, ...
INDEKS 417
-Piotr- 355
Szczenia Daniło - 368
SzczerbieJur - 386
Szczerzec - 214
Szczyt Hryćko - 254
Szebak- 128
Szedybor -...
----·418 INDEKS
Torusa- 374
Towciwił- 21, 24, 30, 40, 42,62-64,70
Trachaniot- 352, 370
Trąba Mikołaj- 102, lOS
Trembowla- ...
INDEKS 419
357
Wielona-ll3,123,134
Wieprz- 162
Wietle- 162
Wigand (zob. Witold)
Wigunt- 30, 40, 48, 56, 59, 189
Wikint- 21...
---··420 INDEKS
Wrocław- 97, 136
Wulfsten - 19
Wysoka -102
Wyszgorod- 305
Wyszogród- 229
Zabielski- 393
Zabołocki Iwan - 3...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dzieje wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499

2,485 views

Published on

Zajrzyj do książki "Dzieje wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499' w internetowej księgarni historycznej Grzbiet.pl

Published in: Education
 • Be the first to comment

Dzieje wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499

 1. 1. SPIS TREŚCI PRZEDMOWA .. WSTJW ........ . ROZDZIAŁ l POCZĄ.TKI ORGANIZACJI PAŃSTWOWEJ 11 17 Plemiona litewskie. Nazwa Litwy. Osiedlenie. organizacja rodowa. Państwo Mendoga. 19 RozDziAŁ II GIEDYMINOWICZE Rola dziejowa dynastii Giedymina. Rozprzestrzenienie się Litwy na Rusi. Spadek po Giedyminie. Olgierd iKiejstut. System Olgierda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ROZDZIAŁ III DZIEDZICTWO JAGIEŁŁY Jagiełło wielkim księciem. Podział państwa między dynastów. ProgramJagiełły -unifika­ cja państwa. Usunięcie Andrzeja z Połocka, osadzenie Skirgiełły. Solidarność zagrożo­ nych. Związek Kiejstuta zruskimi Olgierdowiczami. Poparcie ze strony Moskwy. Układ trocki. Uklad wDawidyszkach. WyprawaJagiełły na Moskwę. Kulikowe Pola. Bunt Po­ łocka. Pochód Kiejstuta na Wilno i usunięcie Jagiełły - Kiejstut wielkim księciem. Re­ stauracja zwierzchnictwa Jagiełły. Upadek Kiejstuta. Centralizacja państwa. Rebelia Kiejstutowiczów. Zjazd dubiski. Wyprawa Zakonu zWitoldem na Litwę. Układ króle- wiecki. Wyprawa z roku 1384. Ugoda Witolda zJagiełłą. 29 RozDziAŁ IV "CORONA REGNI POLONIAE" Związek z Połską. Prawdopodobieństwo inicjatywy litewskiej. Posełstwo Skirgiełły do Krakowa. Akt krewski. Zjazd lubelski - Jagiello królem Polski. Inkorporacja Wielkiego Księstwa w skład "Korony Królestwa Polski': Znaczenie faktu inkorporacji dla Polski i Litwy. Stanowisko Zakonu. Wyprawa w roku 1385. Związek Połocka z Zakonem i Smoleńskiem. Wyprawa Skirgiełły na Smoleńsk. Zdobycie Połocka. Rola przewodnia Skirgiełły. Lingwen wNowogrodzie Wielkim. Plany co do Pskowa. Ponowny bunt Kiej­ stutowiczów. Wojna domowa 1390 r. Ugoda ostrowska. Zwrot Trok Witoldowi. Witold zastępcą króla. . . . . . . . . . . . . . . . 45 ROZDZIAŁ V WoasKLA Unifikacja państwa. Zajęcie Wołynia. Bunt Świdrygiełły wWitebsku. Usunięcie Włodzi­ mierza Olgierdowicza zKijowa. Odwetowe wyprawy krzyżackie. Ugoda sałińska. Pierw­ szy zatargJagiełły zRadą Koronną. Cele polityki wschodniej. Związek zTochtamyszem. Walki Tochtamysza zTimurem. Tachtamysz na Litwie. Wyprawa czarnomorska Witol- da. Bój nad Worsklą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 2. 2. ROZDZIAŁ VI GRUNWALD SPIS TREŚCI Następstwa klęski nad Worsklą. Konieczność obrony pozycji na wschodzie. Akt wi­ leński z 15 stycznia 1401 -Witolda dożywotnio wielkim księciem. Zbrojny protest Świdrygiełły. Ruchy na Żmudzi. Związek Świdrygielły z Zakonem. Ruchy na Rusi. Wyprawa Helfensteina na Wilno iTettingena na Troki. Pokój wRaciążu. Opanowanie Smoleńska. Nacisk na Nowogród Wielki i Psków. Wyprawy na Moskwę. Ponowny bunt Świdrygiełły - trzecia wojna moskiewska. Uregulowanie spraw wschodnich. Przygotowania do rozprawy z Zakonem- Powstanie żmudzkie (1409 r.). Monarchia Jagiełły i Zakon. Początek wojny. Sprzymierzeńcy. Postawa Zygmunta Luksembur­ skiego. Obustronne siły. Plan Jagiełły - koncentryczny pochód na Malbork. Grun- wald. Oblężenie Malborka. Pokój toruński. . . 81 ROZDZIAŁ VII HORODŁO Grunwald aToruń. Oddanie Witoldowi wdożywocie Rusi Południowej. Przygotowania do ponownej walki zZakonem. Zjazd wLubowli. Wypadki wPrusach. Zjazd horodelski - rozciągnięcie dożywocia Witolda na cale Wielkie Księstwo zponownym zatwierdze­ niem jego inkorporacji w skład "Korony Królestwa Polski". Organizacja Kościoła na Żmudzi. Druga wojna z Zakonem. . . . . . . . . . . . . . 111 ROZDZIAŁ VIII OD HoRODŁA no ŁucKA Ingerencja Litwy w Zachodnim Kipczaku. Wpływy w Pskowie, Nowogrodzie Wielkim, Twerze, Riazaniu. Zabiegi o własną organizację cerkiewną. Synod w Nowogródk"U- me­ tropolita Camblak. Zamysły ounii kościołów. Camblak wKonstancji. Rola Zakonu Krzy­ żackiego. Stosunki Krzyżaków ze Świdrygiełlą i ruchy na Żmudzi - trzecia wyprawa na Prusy. Wyrok wrocławski. Łączność husytyzmu z polityką Jagiełly i Witolda. Wyprawa gołubska ipokój melneński. O protektorat nad Pskowem iNowogrodem. Protektorat nad kniaziami Wierzchowskimi. Dominujący wpływ Litwy w Kipczaku. . . 127 ROZDZIAŁ IX KONFLIKT Z KORON4 Królewna Jadwiga dziedziczką korony. Zaręczyny z Fryderykiem Hohenzollernem. Nowy sukcesor- królewicz Władysław. Konflikt dwóch zasad- jednolitejJagiellońskiej monarchii dziedzicznej i jednolitej, wolnej, elekcyjnej, polskiej Korony. Odrzucenie przezJagiełłę "libertacji" Królestwa -odrzucenie przez zjazd łęczycki dziedzictwaJagiel- lonów. ZmuszenieJagiełły do zabiegów o reinkorporację Litwy. Rola Mazowsza. Próba zdyskredytowania Jagiellonów. Pomysł ukoronowania Witolda. Zjazd łucki. Sprzeciw rady koronnej. Ugruntowanie elekcji na zjeździe jedlneńskim. Przygotowania Witolda i trudności koronacyjne. Zdecydowana prokoronacyjna postawa Jagiełłv w Wilnie. Śmierć Witolda. Rola dziejowa Witolda. Świdrygiełło. Oddanie mu Wielkiego 1.sięstwa przez Jagiełłę. Pokrzyżowanie królewskich zarządzeń przez panów koronnych i opano- wanie Podola. Wezw.mie krób przez zjazd wW.mie do powrotu z Litwy. In!..·wizvcja na zjeździe w Sandomierzu. Trudne warunki dla Świdrygiełły. Odrzucenie warunków i konflikt zbrojny. Charakter kontliktu. Zbrojenia i zabiegi o sprzymierzeńców. Sojusz skirstymoński zZakonem. Zdrada Krzyżaków wstosunku do 1.orony. Wyprawa łucka. Rola króla. Rozejm w Czartarysku - sukces Świdrygielły. Spustoszenie Kujaw przez Krzyżaków. Koronne przygotowania do odwetu - uklady ze Świdrygiellą. Odrzucenie propozycji koronnych. Błąd Świdrygiełły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 3. 3. RozDziAł. X WOJNA DOMOWA SPISTRBŚCI Konspiracja przeciw Świdrygielle. Rola Zaremby z Kalinowy. Zamach Zygmunta Kiejstutowicza i opanowanie przez niego Litwy właściwej. Oddanie Zygmuntowi Wielkiego Księstwa przez delegatów Korony. Znaczenie aktu grodzieńskiego (z 15 października 1432) -przywrócenie pełnej inkorporacji. Niegodzenie się z nowym stanem rzeczy przezJagiełłę. Podział Litwy iprzygotowania Świdrygiełły do rozprawy z Zygmuntem. Wałki z końcem roku 1432. Wyprawa z roku 1433. Starcie Korony zZakonem- rozejm łęczycki. Odrzucenie przez Zygmunta K.iejstutowicza pośrednic­ twa Korony. Skłonność Świdrygielło do zgody zKoroną. Śmierć króla- jego roladzie­ jowa. Elekcja Władysława Warneńczyka i uznanie jego zwierzchnictwa przez Zyg­ munta. Walki Świdrygiełły wroku 1434. Stosunki Świdrygiełły zsoborem bazylejsk.im iEugeniuszem IV. Odpadanie zwolenników na Wołyniu iPodolu. Odstępstwo iśmierć metropolity Herasima. Zbrojna interwencja Korony- bitwa nad Świętą. Zwycięstwo Zygmunta- rozbieżność jego interesów zdążeniami Korony. Opanowanie przez Zyg­ munta grodów białoruskich. Świdrygiełło ograniczony do Łucka-Kijowa. Układy Świ­ drygiełły z Koroną - ugoda lwowska. Zjazd sieradzki. Ustępstwa Zygmunta na rzecz Korony (akt grodzieński z 26 grudnia 1437 r.). Upadek Świdrygiełły. Koalicja Zyg­ munta K.iejstutowicza zcesarzem Albrechtem iZakonem Inflanckim. Opozycja prze­ ciw Zygmuntowi wśród panów litewskich izwiązek zpostawą Zygmunta wobec Koro- ny. Spisek Czartoryskich - śmierć Zygmunta. . . . . 177 RozDZIAł. XI "UTWIERDZENIE" WIELKIEGO Ks~sTwA Cele konspiracji. Zabiegi księcia Michała Zygmuntowicza. Obóz jagielloński. Bunty wSmoleńsku - Świdrygiełło wŁucku. Powołanie królewicza Kazimierza. 11 Podniesie­ nie" go na Wielkie Księstwo. Odzyskanie Smoleńska. Uspokojenie Żmudzi. Zatarg o Podlasie. Ugoda ze Świdrygiellą. Wyprawa podlaska - utrzymanie Podlasia w rę­ kach Litwy. Konflikt z Michajłuszką. Usiłowanie Michała odzyskania ojcowizny. Za­ mach na Kazimierza. Poparcie Michajłuszki przez obóz Oleśnickiego. Sprawa korony królewskiej po śmierci Warneńczyka. Rozbieżność dążeń Korony i dynastii. Dążenie Kazimien.a do utwierdzenia iwKoronie dziedzictwaJagiellonów. Elekcja księcia Bo­ lesława. Kompromis (ugoda brzeska 17 września 1446) -zgoda Kazimierza na elek­ cyjność Korony iuznanie dziedzictwa iodrębności Litwy. Dążenie do restauracji gra- nic Wielkiego Księstwa. Wielki litewski przywilej państwowy z2 maja 1447 r. . . . . . 211 ROZDZIAł. XII KONIEC KS~STW "DZIEDZICZNYCH" Łączność obozu Oleśnickiego zdążeniami Michała Zygmuntowicza. Zabiegi Michajłusz­ ki o sojusze zewnętrzne. Stosunki wTatarszczyżnie po śmierci Witolda. Chan Ul-Mach­ met ijego stanowisko wwalkach Świdrygiełły zZygmuntem. Wyniesienie przez Świdry­ giełłę na 11carstwo" Sid-Achmeta. Pornoc Sid-Achmeta dla Świdrygiełły. Zachowanie się Sid-Achmeta wlatach 1438-1448. Sojusz Sid-Achmeta zMichajłuszką. Postawa Moskwy - sojusz Wasyla Ślepego z Kazimierzem. Pornoc Kazimierza dla Wasyla w wałkach z Szemiaką. Układ z 31 sierpnia 1448 r. - asekuracja przeciw Szemiace i Michajluszce, pomoc przeciw Tatarom, podział Rusi. Pornoc Wasyla dla Kazimierza - rozbicie iujęcie Michajluszki. Osadzenie Hadżi-Gireja na Krymie. Śmierć Michajluszki - likwidacja sprawy K.iejstutowiczów. Przygotowania do włączenia Wołynia. Aspiracje Korony. http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 4. 4. ----8 SPIS TREŚCI Zachowanie przez króla Kazimierz Wołyń dla Litwy. Przygotowania w Koronie do zbrojnego pochodu na Łuck - udaremnienie ich przez króla. Zabiegi rady Ltewskiej o sojusz z Sid-Achmetem i kandydatura Radziwiłła na Wielkie Księstwo. Zamach Ga­ stoldziński na Kazimierza. Zjazd w Parczowie. Potwierdzenie przywilejów koronnych. Wyeliminowanie znich włączenia Wielkiego Księstwa wskład Korony. Bezprzedmioto- we zabiegi rady litewskiej o związek z Zakonem. Ostateczne poddanie Wołynia Wilnu. Zjazd wBrześciu. Śmierć kniazia Olełka (1454 r.). Dążenie Olelkowiczów do utrzyma- nia dziedzictwa. Pornoc Sid-Achmeta. Walki Hadżi-Gireja z Sid-Achmetem. Pochód Odrowąża na Kijów - namiestnictwo wKijowie. Ujęcie i dalsze losy Sid-Achmeta. . . 233 ROZDZIAŁ XIII 0 "WITOLDOWE GRANICE" Postawa radypanów wczasie wojny o Prusy. Decyzja outrzymaniu "wiecznego" pokoju. Zbrojna neutralność. "Zastawa" żmudzka iprzecięcie drogi zInflant do Prus. Usiłowania krzyżackie narzucenia Wilnu roli pośrednika. Program rady panów uzyskanie Podola. Przedłożenie żądania wŁęczycy wroku 1456. Dzialania Gasztolda - kandydatura knia- zia Semena Olelkowicza. Pacyfikacja Litwy przez króla Kazimierza. Wznowienie żądań w latach 1460-1463. Ostatnia próba nakłonienia Litwy do udziału w wojnie pruskiej. Odroczenie spraw o Podole na zjeździe wŁomazach wroku 1464. . . . . . . . . . . . . . 261 ROZDZIAŁ XIV O "DOMINIUM RussiAE" Zmiana stosunku Moskwy do Litwy wdrugiej połowie wieku XV. Pozycja władców Mo­ skwy. Przesłanki nowego układu stosunków. Naruszenie przez Moskwę układu z roku 1448. ProtektoratMoskwy nad Twerem, Możajskiem, Riazaniem. Zagrożenie Nowogrodu Wielkiego. Zbliżenie Nowogrodu Wielkiego do Wt.łna na polu cerkiewnym. Zbliżenie po­ lityczne. Misja Michala Olelkowicza. Upadek Nowogrodu Wielkiego. Przyczyny absencji Litwy. Zamysł zahamowania wzrostu Moskwy przy pomocy Kipczaku.. . . . . . . 273 RozDziAŁ XV STEPOWCY Złota Horda wpołowie wieku XV. Usiłowania utrzymania zwierzchnictwa Złotej Hordy nad Rusią Wschodnią. Wyprawy Achmata na Moskwę. Hadżi-Gireja i walki z Achma­ tem. Następcy Hadżi-Gireja- Nur Dewlet iMengli Girej. Upadek Kaffy- Turcy na Kry­ mie. Wielka Orda- jedyny możliwy sojusznik dla Litwy. Umowa owspólnvm uderzeniu wroku 1472. Starania Moskwy osojusz zKrymem. Pierwsze związki wroku l·P3. Misja Starkowa i upadek Mengli Gireja. Ajdar, Dżanibeg, Nur Dewlet. . . . . . . . . . . 289 ROZDZIAŁ XVI OBRONA "STARINY" Restauracja Mengli Gireja zapowiedzią nowego frontu od południa. Konieczność rozpra­ wy zbrojnej z lwanem lil. O porozumienie z lntlantami. Sojusz z Achmatem. Wyprawa Achmata zroku 1480. Powody nieobecności Litwy. Zapowiedź pochodu Turków iwro­ gie stanowisko Mengli Gireja. Ponowny związek Krymu 2 Moskwą. Uderzenie Perekop­ ców na Litwę. Zgon Achm.1ta. Wzburzenia na litewskiej Rusi. Olelkowicze wwieku XY Stosunki Olelkowiczów i Holszańskich z Moskwą. Zmowa antyjagielłońska. . . . . . 303 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 5. 5. RozDZIAŁ XVII NOWYFRONT SPIS TREŚCI Sojusz Litwy z Achmatowiczami. Aspiracje Mengli Gireja do ziem czarnomorskiego pobrzeża. Żądanie świadczeń pieniężnych przez Mengli Gireja. Podburzanie Mengli Gireja przez Iwana III - Misje Szestaka i Kutuzowa. Wyprawa na Kijów. Próby rozbi- cia nviązkll Moskwy zPerekopem. Rozszerzenie sojuszu moskiewsko-perekopskiego naWołoszę iWęgry. Interwencja Korony. Pochód Bajazeta za Dunaj. Solidarność Ko- rony z Litwą. Zmiana stanowiska wobec Moskwy - misja Zabrzezińskiego w roku 148-1-. Ruszenie wszystkich ziem Korony i Litwy przeciw Turkom. Upadek Kilii i Bia­ łogrodu. Pierwsza polsko-litewska wyprawa czarnomorska wroku 1485. . . . . . . . . 321 RozDZIAŁ XVIII SPRZYMIERZEŃCY I KLIENCI Sukcesy Moskwy skutkiem wystąpienia Turków. Upadek Tweru. Usiłowania wciągnię­ cia Mosk'W}' do ligi antyruskiej. Zabiegi LitwyuMengli Gireja. Kontrakcja Iwana- uwię­ zienie litewskich posłów. Przemożny wpływ Azi carycy w Kirkorze. Niedopuszczenie przez Iwana do powrotu na Krym Nur Dewleta. Najazd Perekopców na Podole. Achma­ towicze nad Dnieprem. Atak na Krym. Odsiecz turecka imoskiewska. Odwrót Achma­ towiczów. Znaczenie pobytu Wielkiej Ordy nad Dnieprem. Odnowienie koalicji - so­ jusz Krymu z Wołoszą. Związek Moskwy z Habsburgami. Hasło zjednoczenia Rusi. Nacisk Moskwy na kniaziów Wierzchowskich. Gwałty i szkody graniczne. Odstępstwa klientów litewskich. Oczekiwanie rozprawy zbrojnej. Śmierć Kazimierza. . . . . . . . . 335 ROZDZIAŁ XIX ŚLUBY MOSKIEWSKIE Polityczny testament Kazimierza- ubezpieczenie dostępu do Morza Czarnego. Aleksan- der wielkim księciem. Przywilej ziemski Aleksandra. Solidarność Aleksandra zOlbrach- tem. Stosunek do Moskwy. "Wojna wczasie pokoju': Wznowienie przez Moskwę zabie- gów o spowinowacenie. "Pan całej Rus( ZgodaJagiellonów na moskiewskie swaty. Akt "przymierza" zlutego 1494 r. Zaręczyny iklauzula gwarancyjna. Wielka księżna Helena wWilnie. Podtrzymanie przez Moskwę związku zWoloszą iKrymem. Misja Iwana Gliń- skiego wKirkorze. Pochody czambułów perekopskich na litewskie pogranicze. Tiahinia, Czerkasy, Kaniów. Wiśniowiec Braclaw. Paralelizm akcji Iwana III z pochodami Pere­ kopców i Wołoszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 RozDziAŁ XX WYPRAWA CzARNOMORSKA Konieczność interwencji zbrojnej na pobrzeżu. Współdziałanie Litwy i Korony. Motywy wyprawy. Stosunek Litwy do Wołoszy za Aleksandra. Cellitewskiego pochodu - Krym. Najazdy Perekopców wlatach 1495-1497. Wznowienie stosunków Litwy z Achmatowi­ czarni Pochód Olbrachta. Zmiana planu. Pochód Aleksandra. Wyprawa Ostrogskiego za Dniestr. Protest moskiewski- ekspedycja Kiszki. Porażka pod Kuźminem. Apel Olbrachta do Aleksandra - myśl o odwecie. Skutki klęski - napór Moskwy na Smoleńsk iKijów. Żą- dania haraczu z poludniowych granic. Sojusz obronny Litwy z Koroną. . . . . . . . . . . 383 INDEKS OSÓB l MIEJSCOWOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 6. 6. INDEKSOSÓB IMIEJSCOWOŚCI Abdul-Kerim- 346-367 Abdul-Letyf- 340-341, 376, 381 Abduła- 294, 300, 302, 326 Abraham (zob. Awraam, biskup kijow- ski)- 198 Achmat- 289, 290-292, 297, 298-302 - Girej- 291,341,379 Adam z Bremy - 19 Aeneas Silvus Piccolomini - l 56, 359 Agnieszka, dwórka Heleny- 393 Ajdar- 166, 244, 294-296, 300 Akim-berdej- 338-339 Aksaryj - 340 Albrecht Habsburg- 202-204 Alegam - 340-41 Aleksander -Koriatowicz - 56 -wojewoda mołdawski - 166, 171, 257 -Newski- 20 -wielki książę- 156, 238, 243, 274, 307- 317,322,331,333,343,345,361-365, 367-372, 374-379, 381, 383-390, 392- 395, 397-399 -z Ratna - 264 -kniaź Starodubowski - 91, 205 -Włodzimierzowicz - 207 Aleksandra, dwórka Heleny 393 -siostraJagiełły-143, 148,154,173,178 Aleksin- 278, 298-299, 305, 308, 374 Ali Hadum - 332 Ałacz- 311 Anastazja - 241-242 Andrzej, kniaź Dorohobużski - 213 -biskup łucki -167 - Olgierdowicz, kniaź połocki - 31, 33- 34,36-37,43,53-56,59,70,80 -Róża - 392, 396, 398 - Wasylewicz - 279, 305-306, 354-355, 367 -Włodzimierzowicz - 208 -z Lubina- 168 Andysz- 258 Anna -dworka Heleny- 393 -żona Witolda- 63, 66, 77 Antoni, metropolita halicki -130 Arnold von Baclen- 166 -von Burglen- 166 - de Waldaw- 64 Asan (Hassan)- 78 Astrachan -236, 341 Atos- 131 Awas-Timur- 293 Awraam, biskup kijowski - 198 Az-Baba- 300, 311, 313 Azika- 294, 324, 338, 340 Azi Nur-Saltan- 340,341,371,380 Azow- 236-237, 302, 336, 389 Baba- 161-162,207 Bahrini - 244 Bajazet ll-328, 332, 335-336, 342, 344, 369,379,384 Bajrasz- 311,313,377,378 Bakota- 72, 265 Bąk- 307 Baldersheim Wigand - 42 Balduin Stal - 166 Balibeg- 333 Bałga- 219 Barbo- 293 Bartek, rotmistrz - 307 Bartosz zSołca - 252 Barula- 351 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 7. 7. INDBKS Basenok -Fiedor- 242 -Nikifor- 290 Baszi-bek murza- 378 Bata- 238 Batmas Soltan - 340 Batory Stefan - 340 Baworowskl Marcin - 202 Bazylea- 164, 189, 191-192, 195 Seklemiszew -Bersen- 358, 366, 370 -Nikita- 300-301 Bełz- 26,71 Berdowlet Kujdatowicz- 242, 342 Bereznicze - 283 Berezyna- 19, 25,318 Berłałat - 323 Bemat- 307 Bersen- 387 Bersty- 381, 385-386 Bestużew Timofiej - 291 Betsub-ułan- 127-128, 236 Betsubowicz - 236 Biała- 26, 275 Białogród -140,295,301,309,322,332- 333, 335,342-343,347,356,361,369, 379,383,385,386,388,390-394 Biały -Jakub- 307 -Jan- 307 Biecz - 144, 168 Biedrzychowice - 265 Bielew- 237, 240, 353 Bielewski -Iwan- 357 -Andrzej - 367 -Wasyl- 367 Bielsk- 34, 60, 212,218-219 Bielski - 317, 319, 355-356 -Fedor- 66-67,317,319,355-356 -Juri - 66-67 -Iwan- 80 Bierzgłowo- 101 Bilgeni- 40 Biruta - 30, 39, 40, 179 Bizancjum - 133 Bobrok- 187 Bobrownik - 96 Bobrujsk- 57, 380 Bogusław -książę pomorski - 144 -stołbski - 98 Boh-186-187, 193 Bohdan zWiazynia - 264, 283, 304, 323, 329,331,371 Bojwid- 205 Bokenforde - 202 Bolesław Krzywousty - 20 Bolesław Olgierdowicz (zob. Świdrygieł­ ło) BoJko, książę mazowiecki - 108, 219- 220,229 Bona- 105, 210-211, 214, 286, 315 Bonifacy IX- 64, 89 Borak- 128, 141 Borecki Dymitr - 284 Borejkowicz Wasyl- 77, 80 Boroda- 64 Borodaty Stefan- 242, 245 Borowski- 241,278,293,296,305,368 Borów Mazowiecki - 138 Borys -Aleksandrowicz- 139, 277, 282-283 -Wasylewicz- 305-306 Borysów - 184 Bracław-30,56,113,171,184, 193,214, 246,254,285,309 Brahim- 379 BrandisJan - 328 Brańsk (Briańsk) - 27, 33, 36, 38, 59, 70, 82,87,90,92,237,240-242,281,315, 356,374 Brasław- 185, 191, 194, 375, 380, 393 Bratoszyn- 129 Breslack - 88 Brodnica - 125 Bruno, święty - 19 von Briigenay - 63 Brześć Litewski- 24, 25, 34, 39, 43, 60- 61, 125, 137, 148, 153, 171, 174, 178, 185,212,222-223,229,234,251,255, 261,268,270-271,304,368,375,381, 386,388 Brześć Kujawski- 14S, 197 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 8. 8. ------·402 INDEKS Buczada -Jan - 392-383 -Michał- 161-162, 185, 193, 238 -Teodoryk- 213,218,239 Bug- 24, 26, 30, 50, 168, 169 Buławin - 262 Burasz- 342 von Burglen Arnold - 62 Butawt - 30, 47 Butegejde (Butigird) - 22 ButrymJerzy-193 Byczek- 307 Bydgoszcz - 97 Byszkowicze- 357, 368 Caroblak - 131-134 Capri Bartolomeo - 136 Cebulka- 150 Cecunie - 171 Cetatea Alba (zob. Białogród) Cetlabuga - 333 Cezarea Filippi- 282 Cezarini -172 Chalecki Michał- 389 Chariton, biskup chełmski - 131 CheJe-Alek- 340 Chełm- 26, 130, 281 Chęciny- 59 Chłepeń- 355, 357-358, 367 Chłepeński- 374 Chmielew - l71 Chmielnik -71, 193,231,265 Chocim- 171,257 Chodkiewicz Iwan - 264 ChodkoJuriewiez- 207 Chojnice - 256, 264 Chołmski Daniło - 341 Chotetowski - 208 Chotiłowski Michał- 92 Chotin- 305 Chotyml - 31S Chozia Kokos (zob. Kokos Choziar) Chozumberdej- 348-349 Chrebtowicz Litawor - 368, 371, 392, 398 -Wasyl- 354, 357·358 Christburg - 65 Christmemel - 94 Cicha Sosna- 322 Cylejska Anna- 87, 143 Ciołek -Erazm - 392-394 -biskup poznański- 116, 173 Corbel- 307 Cymbarka- 114 Czapurna- l 09, 116, 205 Czarnokozińce- 265 Czarnygród - 308 Czartorysk - 171, I79 Czartoryski -Aleksander- 208, 284, 309 -Iwan- 210-211,216 -Michał- 270 Czechowski - l50 Czeczersk - 285 Czehre -128 Czelec- 393 Czemierowce- 265 Czerkasy- 311, 379, 388, 397-398 Czerniaków - 193 Czernichów Siewierski - 24, 26-27, 31. 90, 130, 138, 159, 315, 378-379, 389, 397 Czerniowce- 394-395 Czerny- 307 Czersk- 218 Czerwińsk- lOl, l03, 136, 138 Czerwonogród - 72, 171 Czeterlik - 380 Człuchowo - l54 Czudnów - 309 Czyczersk - 308 Czyżewski Jan - 21 S, 257 Daniar- 298 Daniel · kniaź halicki - 20 -sekret.m królewski- 328,331-332 Daszko Ostrogski - 135 Daunsprung - 21 Dawid- 24 Dawidowicz Mitko- 208 Dawidyszk.i - 35 Dąbrówno - l02 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 9. 9. INDEKS 403 Decjusz - 364 Desna- 275-276 Dewlesz- 346-347,377 Dewlet-birdy- 141 Dewlet-jar- 293, 346 Dionizy -biskup łucki- 131 -patriarcha - 314 Distehotf- 393 DługoszJan- 66-67,99-100, 108, 111, 147, 149, 151, 159, 161, 164, 177, 189-190,197,215,221-222,314,363 Dłuski Daniel- 393 Dmitrowiec - 91 Dmitrów- 78, 305, 355, 368, 374 Dniepr - 18, 24, 26, 49, 79, 113, 140, 189,213,235-236,256,289,309,322, 326, 328, 339, 343-349, 357, 360-361, 377-378, 380, 383 Dniestr - 49, 140, 189, 257, 265, 308- 309,322,328,343,348,360-361,377, 383, 390, 393-394 Dobrzyń - 65, 89, 96, 172 Dokudow-71 Dołmatow- 372 DomaratJan - l50 DornotkanJakub- 339 Don- 36, 77, 79,209,235-236, 290, 292, 347-348 Doniec- 30, 322, 346, 348, 357 Donyn- 99 Dorpat- 73, 279, 303, 306, 337 Dowgiałło - 207 Dowgird- 61, 190, 193, 193, 207, 210- 212,216 Dowietek- 300-301,324,342,377-379 Dowmont- 216-217 Dowojnowicz - 214, 249 -Andruszka - 214, 249 -Jan- 339 Dowsprung - 21 Drahim -124 Drakuła - 393 DranicaJuszko- 242 Drezdenko- 97, 100, 124 Drohiczyn- 24, 34, 39, 43, 60, 191,212, 218-219,268,372 Drozda Andrzej - 389 Druck - 24, 71 Drucki -Iwan- 205 -Wasyl- 168, 205, 227 Druków- 285,379 Drwęca- 101-103 Drzewieki -161-162,328 Dubicz- 141 Dubna- 356 Duhissa- 21, 40, 41, 59, 86, 89, 93-94, 96, 123 Dubrowna - 354, 357 Dunaj- 23, 247,302, 328, 332,335,359, 366,384,390,391 Duninowie - 97 Dymitr -Doński- 36, 38, 240, 279 -książę briański- 38, 80 -Konstantynowicz- 78, 91 -Korybut - 71 -Krasny - 240 -Olgierdowicz- 31, 33,36-37,56,59,70 Dynaburg- 88, 129, 191, 228, 306, 365 Działdowo- 99, 101-102,216,235,239- 240 Dzierżkowicz Mikołaj- 265,267-268 Dzik Przybysław - 180 Dźwina - 19-20, 24, 26, 49, 78, 88, 90, 92, 95, 113, 128, 139-140, 189, 208, 228,261,279,381 Dźwinogród- 78, 113, 128, 208,381 Dżanibeg-soltan- 302, 311-312 Dżelai-Eddin- 100, 112, 127-128, 140, 236,291 Dżurdża - 386-387 Ediwid- 21,24 Edyga- 79, 80, 92, 109, 114, 115, 123, 127-128, 140, 174,206-207,236-237, 240,242 Ejragola- 63 Ejszyszki- 152, 185 Elbląg- 73, 262-264 Else von Robin - 54 Elżbieta -Łokietkówna - 47 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 10. 10. _______.. 404 INDEKS - Granowska - 146 - żona Kazimierza Jagiellończyka - 363, 365 Ełk- 62 Erlichshausen Konrad - 209, 226, 228, 252 Ernest- 114 Erzesze (zob. Dniepr) Eryk-136 Eugeniusz IV - 82, 172, 192 Eutymij - 131 Ewdochia, dworka Heleny- 393 Falkenberg - 86 Feciezycha - 336 Fedko -Lubartowicz- 56, 67,71, 84, 169 -Nieświski- 184-185, 192-193,235 Fedka, siostra Olelkowiczów- 310 Fedor -Daniłowicz - 64 -Koriatowicz- 56, 71,87 - Korybutowicz- 207-208 -Lingwenowicz - 208 - Ostrogski - 64, 72 -Putywlski - 91 -z Ratna- 56,61 -zWłodzimierza - 61 -Worotyński - 241 Fedorowicz - lwaszko 299, 355 - Sanguszko - 208 -Juriewicz - 129 - Olgierdowicz - 31S Fiedorowicz Atanazy- 129 Filip, metropolita - 282 Firlej Mikołaj - 344-345 Focjusz, metropolita kijowski - 131-132, 162 Franciszek de Comitihus Aquae Vivae - 107, 142, 147 Fredeburg- 93, 94, 96 Fricke Ulryk - 35 Friedland - 10l Fryderyk -cesarz- 328, 35 l -margrabia Miśni - 64 - książę rakuski - 114 Fuchs- 174 Gabriel, mnich zAtos - 131 Galicz- 227, 242, 305 Gall Anonim - 20 Gamzia- 301 Gara Mikołaj - 98 Gasztold -Jan - 83, 173, 178, 193, 206-207, 213- 215,217,224,241,250,255,256-257, 265-268, 276, 295 -Jerzy- 296 -Marcin- 286, 295, 329, 331 - Olbracht- 148, 211, 214 Gdańsk- 63, 262, 372, 384 Gedko- 40 Gedygold- 114, 116, 206-207, 237 Gedylgodowicz Semen - 242 Gelazy, biskup przemyski - 131 Genadij, biskup twerski - 282 GentilisJulian- 295 Genua-291,293,311 Georgenburg- 179 Gerard, agent wenecki - 302 Gersdorf Krzysztof- 98 Ghazi-mirza- 376 Gias-Eddin (zob. Dżelal-Eddin) Giedrojć - 21, 208 Giedymin- 22-27,31,37.275,336.362 Ginet- 207 Gintowt- 205 Ginwił- 205 Giza J.1ikołaj - 236 Gliński Bohdan- 378-r9 -Borys- 196 -Iwan- 295,300,313,349,377 -Michał- 354, .W3-394 -Wasył- 389 Głazek- 302 Głazynicz - 31S Gniewków- 134 Gniewosz zDalewic- 150 Goczewicz Iwan - 228 Goldynga-107, 191,227,306 Goligin Michał- 212 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 11. 11. INDEKS 405 Golimin - 123, 191, 207 Gołub - 96, 138 Górka Bartosz - lSO Górski, rotmistrz - 307 Gotard, rotmistrz - 307 Gotteswerder - 83 Grabie - 123-124 Granowski Wincenty- 94 Grimaldi- 293 Grodno - 24-25, 30, 38, 43, 56, 60-63, 65-66,72-73,75,82,88,108, ISO, 173, 178,180,188,200,202,204,212,226 Gródek- 208,214,315 Grunwald- 74, 81, 84, 96,99-100, 104, 106-10R, 112,124,158,364 Grzegorz, metropolita kijowski- 131 Gurnawski Piotr- ISO HabundiJan - 138 Hadir- 394 Hadżi-Girej - 202, 236-238, 243-244, 249-250,256,257-258,268,283,291- 295,300,332,339,377 Halicz - 26, 130, 281 Hanko (Hanulo)- 38,47 Hattenstein Kuno- 38 Hatzfeld von Gottfried - l 06 Helena -wielka księżna- 25, 373-375, 385, 393 -córka wojewody Stefana - 31O Helfenstein Wittichen - 73, 88, 106 von Henningen - 265 Henryk (zob. Butawt) Henryk IV, król Anglii -97 Herasirn, metropolita kijowski - 191- 193,207 Herasim, biskup włodzimierski - 131 Herburt - 393 Hermanowicz Kasper - 389 Hertwik - 307 Hevelman - 60 Hinek- 307 Hleb -Koriatowicz - 80 -Światosławicz- SS, 77 Hłebowicz -Juri- 368-369 -Stanisław- 367-368, 370 Hohenstein - 34 Hohenzollern Fryderyk -137, 144, 229 Holland - 107 Holszany- 21, 62, 214 Halszański -Aleksander- 25, 375 -Daniel- 208 -Iwan- 47, 63, 205, 284, 317, 319 -Jerzy - 246, 25 l, 266, 276, 281, 283, 317 -Michał- 167, 208 -Semen- 177-178, 208, 345, 388 Horncher- 393 Homel- 241,285 Homza Dymitr- 376 Harodeczna - 368 Horodło- 112, 116, 118-119, 121, 123, 206 Horyń- 380 Hrihoriewicz Fedko- 373 Hrubieszów- 153 Hruszwica - 198 Hulewicz- 206, 246-247 HusJan- 107, 136 Ibrahim- 289,313,340, 348 Ihumen- 57 llia -biskup twerski- 277 -hospodar mołdawski - 20l Ilinicz -lwaszko - 329 -Jan- 356 Ilmen - 282, 305 Iminek-murza- 293-296, 300, 301-302, 307,310,313,32-324,377 Innocenty VIII- 332-333 lnowlodz - 144 Inowrocław - 152, 172 von Ippenburg Eberhard- 106 !sajko- 310 lsakij- 92 lskender - 333 1stoma Andrzej - 367 lsup - 299, 389 Iwaka- 313 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 12. 12. _____.. 406 INDEKS Iwan -Fiedorowicz, kniaź riazański- 139, 278 - Iwanowicz, wielki książę - 2S -biskup łucki - 130 -kniaź mścisławski - 316 -kniaź smoleński - SS - Światosławicz- 85, 87 - wielki książę moskiewski (Iwan III) - 2S6, 271, 273-276, 278-279, 282-287, 289-290,297-301,303-314,318,321- 331,333, 33S, 336-338, 340-3S2, 3S4- 3S9,362,366-383,38S-392,394,397 Włodzimierzowicz, kniaź proński - 139,206,208,278 Iwańcza - 311 Iwaszeniec- 280, 282, 293 Iwaszko z Połubrzegi - 264 Izaak- 131 Izasław - 24, 64 Izborsk - 28S Izdemir- 293, 346-347, 377, 379, 389 Izydor, kardynał- 280, 281 Jadwiga -córkaJagiełły- 143, 146, 1S3 -ŻonaJagiełły- 4S-47, 64, 66, 74, 76, 218 Jagiełło- 23,29-49, S1-71, 74-78,81-86, 88, 90, 92-93, 9S, 980100, 103-106, 111-116,120-121,123-124, 126,129, 130,131,137, 142-1SO, 1S2,162,164- 16S, 169-171, 17S,177,182, 186,186, 188, 190-191, 20l, 204, 216, 218-219, 22S-226,230,233,274-277,308,316, 3S8-3S9, 363-364, 369 Jagup- 240, 242-243, 290 Jagupiti Mikołaj - 281 Jakim-ehoża- 258 Jakub -biskup wileński - 83 -poseł litewski - 326, 339 -sekretarz litewski - 280, 282 -z Kobylan - l50, 194 Jama- 278, 28S Jamgurczi- 293,313,341,347,3S8, 369, 378,381 Jamont- 77, 80, 87 JarnonŁowicz -Senko- 109 -Zygmunt- l09 Jamunt 20S Jan -biskup lucki - 383, 398 -biskup wileński- 148 -biskup włocławski - 170 -biskup wi.irzburski - l08 - Olbracht - 13, 304, 307, 328, 333, 342- 343,361,365,368-369,371-373,375, 384-386,391-395,397,398,399 -papież (Jan XXlll)- 129, 134 -sekretarz Macieja- 3SO -starosta wrocławski -98 -zLichina - 180 -z Tuliszkowa- l08 Janko zCzarnkowa- 40, 46 Jankuwat- 341-342 Janusz, książę mazowiecki - 39-41, 63, 218-219, 372 Januszek, sekretarz Świdrygiełły- 226 Japancza- 379, 388 Jarand z Grabi - 180 Jarezewski- 339 Jaropkin Fedor- 350, 355-256, 387 Jarosław, kniaż twerski - 24, 184 Jasieniec - 184 Jasieński - 307 Jasmanowicz Hryćko - 206 Jastrzębiec Wojciech- 77, 79, 170, 173 JaśkozOleśnicy- 64, 66 Jawnis- 206-209 Jawnuta- 25, 31 Jawnutowicz Michał - 56 Jaworek- 939 Jazłowiec - 265 Jedlno- l53, 168 Jeleni Dwór- 141. 161-162 Jerzy -król czeski - 286 - książę piński - 93 - książę słucki - 61 -Narymuntowicz- 66-67 -Światosławicz- 56, 77, 87, 90 -Wasylewicz- 305 Jona, metropolita - 242-243, 273, 275, 277,280-283,316-317 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 13. 13. INDEKS 407 Józef -arcybiskup - 282 -patriarcha Uózefii)- 132 _lulianna -żona Olgierda- 27, 34, 40, 60, 71 -żona Witolda- lSO, 1S9 vonJungingen -Konrad- 72-73, 88-89 -Lnryk- 72,92-93, lOS Jurbork - 88, 168 Juri Dymitrowicz - 236, 240 Juriew- 92 Juriewicz Iwan- 284, 316-317, 319, 337, 366,370 Jursza- 185, 197, 207 Juszko- 228, 242 Kaczybiej - 308 Kadłubek Wincenty - 20 Kaffa - 77, 79, 2S6, 265, 269 291, 293- 296,299,301-302,309-311,328-329, 340,356,390,394 Kalenikowicze - 246 Kalisz- 234 Kallimach- lSl, 289, 296, 332, 362-363, 384-38S, 398 Kalita- 240-241, 290 Kałka-77 Kaługa- 241, 30S, 3SS Kamieniec -Litewski (podlaski)- 24, 34, 43, 60, 63, 96,192,221,234 - Podolski - 56, 72, 87, 113, 140, 160- 162, 171,237,265, 268,270-271,308, 344-345,391-392,395 Kamień- 96 Kaniów- 379, 388-389, 398 Kanisius - 141 Karaczew- 353 Kara Mirza- 294-295 Kararnyszew Wasy) - 350 Karauł- 31, 113 Karmysz - 323 KarnkowskiJan - 333, 338, 307 Kasim Machmetowicz- 242 Katarzyna, żona Michajłuszki - 221 Katarzyński - 307 Kawka- 307 Kazań - 237, 240-242, 282, 289, 312, 324,340-341,346,376,376 Kazimierz -Jagiellończyk - 32, 47, 70, 169, 188, 200-201, 211, 214-250, 252, 256-258, 261-263,267,269,271,273,275-276, 279-280, 283-286, 291-293, 295-296, 298-299,301,303-308,310-312,314, 318,321,323-324,326, 328-333,336- 338, 342-34S, 348-3S3, 3S8-362, 366, 373,377,384,388,390,392,396,399 -książę mazowiecki- 140, 222 -Sprawiedliwy - 20 -święty- 304 -Wielki- 46, 74, 94 Kasy Piotr - 307 Kerim-Birdej- 127-128 Kerskorf- 190-191, 194-195, 202 Keżgajło Michał- 207,209 K.iczi Machmet - 202, 236, 237, 249, 258, 289-291 Kiejstut- 23,25-27,29-34,37-43,50,54, 56, 60, 67, 70-71, 84, 177, 179, 185, 201,218,220-221,261,359 K.ierdejewicz Hryćko- 87, 169, 188 K.ierdej Jan -299 Kiernowo - 21 K.ieżmark- 98,214 K.ieżgajło -Jan - 224, 256, 263, 329 -Michał- 265, 267, 303 -Stanisław- 373-374 Kijów- 24, 26, 27, 31, 36, 56,71-72,79, 113,127-128,130,133,140,130,156, 178,186,191,193,197-199,201,213- 214, 217, 236-238, 240, 242-244, 246, 255-258,26S,278,280,282,284,286, 295, 297, 30 l, 310-311, 314-316, 318, 322-324,326,328-329,331-333,344- 346, 349, 364, 366-367, 377-379, 383, 387, 392-393, 395, 397-398 von K.ikeritz Diepold- 104 Kilclisz- 293 K.ilia- 295, 309, 322, 332-333, 335, 342- 343,359,361,369,385-386,388,390- 392 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 14. 14. ______.. 408 INDEKS Kiprian, metropolita kijowski - 36, 130- 131, 133 Kirej Siit- 342 Kirij Krzywy- 343 Kirkora- 265, 293, 299, 300, 312, 313, 327,339,341-342,344,346-348,354, 356,358-359,367,376,377,378 Kiszka Stanisław Pietraszkiewicz Stru- miłło- 380 Kitaj Wasyl - 304 Klapik- 370 Kleck- 24, 185, 187, 205, 223, 315 Klajpeda- 88, 100-101, 123, 224, 227, 254,263,270 Kłoczko Wojciech Janowicz - 357-358, 368-373, KrnitaAleksandrowicz- 378 Knetowo - 135 Kobiałki- 169 Kobryń- 24, 185, 187, 315 KobylickiJerzy- 333 Kocmań-307 Koczka- 209 Koekeritz Pozzo - 209 Kokiveitus- 27 Kokos Chozia- 299-300,310 KolaJan - 238 Kołomna- 78, 92, 244, 305 Kołomyja- 201, 332, 342 Kołoża- 91 Kołtyniany-63, 135 Kołyczew- 348, 358, 377-378, 380 Kołyszko Michał- 369 Konarski -Andrzej- 393 -Jan- 393 -Stanisław- 393 Koniecpolski -Jan- 155, 163, 170, 226 - Przedbor - 257 Konrad, książę m.llowiecki - 371, 372 Konstancja - 43, 86, 96, 122-123, 12S, 127, 129, 132-135, 191 Konstanty Dyrnitrawicz - 91 Konstantynopol-77, 131-133,274,280, 282,295,329,359,369,391,397 Kontowt- 216, 217, 224, 227, 234 Kopsterzyn- 184, 343 Kopora- 278, 285 Kopy!- 72, 205, 208, 217,256 Korczowski Stanisław- 377 Korczyn - 96, 118, 144, 233, 245, 267, 305 Korejwo - 260 Koriat - 25, 31 Korsak - 206, 214 Korszawa - 228 Korwin Maciej- 397,301,303-305,307, 323,327-328,332,335,337,342,350- 352,357,359,371,386 Korybut- 30, 40, 48, 54-56, 64 Korygiełło- 30, 40, 54-56, 64 Korzec- 388 Kossowski - 307 Kostewicz Stanko- 264 Kostroma- 243, 305 Koszerady- 264 Koszyce - 134 Koszyłowce - 394 Kościelecka Dorota - 178 Kościelecki Mikołaj - 178 Kot Wincenty- 170, 180 Kottewitz - 99 Kotwicz- 939 Kowno - 43, 50, 53, 64-65, 73, 76, 86, 88, 93-94, 96, 123, 178, 185. 217, 2S4. 258,262,375 Kozaryn - 246 Kozielsk- 91, 24l. 2~8, 353,357.374 Kozielski- 3S7 Kozieł- 307 Kozłowski Fedko - 207 Kokeritz - 99 Konigsberg - 209 Kraków- 4S-48, SS, 60, 71-72, ~7. 84, 86, 98, l03, 114, 148, 152. 1SS. 1ć>5- 166, 173.178,198,200,208-209.220, 226, 23l. 248, 29{>-297, 299,323. 343. 349,3S8,361,3'b.390,398 Krasny-Drucki Wasyl- 168, 207, 227 Kremieńczug - 308 Krewo- 31,39-40, 185, 191,285 Królewiec- 42, 63, 107, 113, 262, 264 Kropiwna - 91 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 15. 15. INDEKS Kroże - 63, 123 KrupskiJerzy- 393 Kryczów- 113,379 Krystyn zOstrowa- 47, 143 Krynki- 182 Krzemieniec- 26, 71-72, 92, 112, 135, 163,169,193,197,223,247,309,389 Krzyków - 265 Kuczik- 40 Kuczuk- 269-270 Kuczukowicz -Jan-293 -Wojciech- 387, 394 Kujdadat - 141 Kulat- 78 Kuleszin - 352, 394, 397 Kuł-derbisz- 381 Kunkrat (Aider)- 237 Kunt- 307 Kura-78 Kurczław- 293 Lelusz- 207, 210-211 Leon X- 395 Lepuny- 185 Leszczyński Rafał - 392, 396 Lewocza- 384-385 Lichaczew Iwan - 350 Lichtenstein Kuno -106 Lida- 72, 185, 212, 238 Lidzbark (Lautenburg) - 102 Liebenstein- 37 Lingwen - 30, 40, 47-48, 55-56, 58-60, 62, 65, 70, 76-77, 87, 90-91, 93, 105, 109,113,121,129,158,189,278 Lingwenowicz Jerzy - 140, 195, 208, 213,216,224,228,316 Lipesk-187 Lipniszki- 159, 186-187 Lipno -96 Lisica- 40 Lubart- 25, 31, 39, 56, 60, 71 Lubawa-103 Kurejszowicz Mikołaj - 206 Lubecz - S7 Kuricyn- 327, 332, 335, 350, 370, 372, Lubeka- 306 394 Lubicz- 151 Kurowski Mikołaj, arcybiskup gnieźnień- ski- 94 Kurozwęcki -Mikołaj, kasztelan sieradzki - 398 - Stanisław- 329, 333 Kursk- 285 Kurzętnik-101, 103 Kutłuk-Saman- 293 Kutusz- 347 Kutuzow- 323-324, 338, 387 Kuźmin (Koźmin)- 394 Kuźmiński - 335, 350 Ki.ichmeister Michał- 93, 100, 114, 115, 122-123 Kyburg-73 Lamburg - 307 Lannoy Guillebert - 140 Lansee- 274, 183,201 Lassocki - 307 Latyczów-171, 26S Lautenburg- 102 Łebiedziewo- S7 Lubicz Waśko - 304 Lubień (Damerau) - 102 Lubiński Andrzej - 168 Lublin- 48, SS, 61, 77, 89, 119, 148, 174, 180,267, 29S, 328-330,340,368,386, 388,399 Lubowla - 114 Lubrański- 329-330, 333, 36S, 384 Lubuck - 33, 178, 276, 297, 299, 304, 308,353,3SS-357,367 Luboszany -57 Lubutsk- 26, 87 Luchtenberg Albrecht - 34-35 Ludwik -z Bawarii- 291 -zNeapolu, legat papieski - 64 Ludwikowo- 100,102, 106 Luksemburczyk - 114 Luppa- 307 Lutek zBrzezia- 168 Lutzen- 88 Lwów- 26, 148,387, 198,248-249,257, 34S,390 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 16. 16. ----··410 INDEKS Łabuński Piotr - 263 Łachów-187 Ładoga- 278, 285 Łańcut- 152 Łapin Wasyl- 367 Łazarew Dymitr- 290 Łęczyca- 147, 171, 186, 256, 266 Łohojsk- 57 Łohożsk- 24 Łomazy- 271 Łopatyn -181,230,255 Łosowicz Jan - 303 Łuch-berdej - 311, 340 Łuck- 25-26, 31, 56, 60-61, 67, 71-72, 130,149,152,159,164,169-170,178, 185, 187, 197-201,206-208,213-214, 219,230,235,245-248,250,253-255, 266,271,281,393 Łuczesna - 140 Łuczyn- 368, 374, 397 Łukornla- SS, 186 Łukomsk-24 Łukomski Iwan - 371 Łyczyno- 357 Łynia (Alle)- 261 Machmet- 128, 139, 240 Machmet-Amin - 340-341, 346, 376, 379,381 Machmet Girej- 341, 346, 376, 393, 396 Machmet-Sołtan, szichzada Kaffy- 396 Machmet-Ul- 140-141, 154, 166, 185, 202,228,235-237,240-241,289,291- 292,294 Machmetie (zob. Machmet-Uł) Maciej - biskup wileński - S4, 167, 188, 192, 212, 223, 226, 250 - Korwin (zob. Korwin Maciej) -tłumacz łaciński w Moskwie - 371 -zŁomży - 30l -zŁabiszyna - 94 Maciejko, agent węgierski - 335 Magdeburg - l54 Mahmud- 297, 338 Makaricz Kirylo - 283 Makary, metropolita - 389 Makray- I IS Maksymilian, cesarz - 351-352, 370, 372-373 Malbork- 63-64,73, 86-87,92,96, 101, 103,107-108,111,114-116,123,131, 135,138,158,174,179,222,265 Maleczkin - 380-381 Maltiz- 99 Małdrzyk Mikołaj - l 50, I53 Marnaj- 26, 35-36, 38, 76, 78, 282, 308 Marnak- 244, 293-295, 299, 302, 326 Mammas - 280 Marnutek- 229, 240, 289-290 Marnysz murza- 378, 394 Marnyszek- 324, 369, 379 MancusJan- 64 Mankup- 295 Mansurow- 304, 338 Mansza- 326 Marcin -archidiakon wileński - 190 -biskup żmudzki - 398 -papież (Marcin V) -104, 135, 138, l +t, 151, 158 -zŁużska- 252 Marcinek, sekretarz wielkoksiążęcy- 166 Marek Biały - 307 Marianus - 391 Marienwerder- 43-+t, 88 Maria, żona Olgierda- 27 Markwart, rotmistrz - 307 Marynka, dwórka Heleny- 393 Masaisk- 353, 374 Masaiski Tirnotlej - 33:', 354, 355, 356, 368 Matusz- 307 Matys- 393 Maysner Krzysztof- 393 Mceńsk- 26,178,197,207,237,258, 275-276,308,353-356,367,374,397 Medynia- 305, 356 Mediolan - 136 Mejszagoła - 63 Meleszkowicz Fedko - 369, 386-387, 394 von Melin Niclas - l06 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 17. 17. INDEKS 411 Melno- 138 Mendog- 19, 21-22, 24, 50, 85, 149, l56 Mengh Girej- 79, 128,235-236,238-239, 243,257-258,274,286,291-296,293- 303,307-313,318,321-328,332,335- 336, 338-351, 358, 361-362, 366-367, 369,376-384,385-391,393-394,398 Merecz­ Mereka von Merkheim Tomasz Metemburg Methca Mezeck Mezeeki MężykJan Michał -Borysowicz- 325,336-337 -wielki książę Tweru - Zygmuntowicz (Michajłuszka) - 70, 194,197,212-214,218-224,234,239- 245,250,255,276 Michałko, sekretarzJagiełły l1ichowski - 329, 332 Miedniki- 88, 123, 135, 185, 285 Miedzylewski Wawrzyniec- 395 Mielnik- 24, 34, 43, 60, 71,212,218-219 Międzyborze - 231, 265 Mihul-328 Mikołaj -biskup wileński - 253 -biskup żmudzki- 167 -zB!ocieszowa - l08 -zBrzezia - 248 -z Chodczy- 345 -zCzamkowa - l08 -zMichałowa - l08 -z MikJuszowie- 116 -zPanchowa - 248 -z Popielowa- 35 l Mikulski - 307 Milanowski Stanisław, sekretarz litewski - 392-393 Milejowski - 307 Minigajło - 206 Mińsk- 24, 31, 42, 56-57, 140, 185,275, 373 Misaił- 315 Mityłow- 356 Mogiłnica - 265 Mohylew- 26, 285 Mojsiej, biskup twerski- 281-282 Mołodeczno - I85 Moncastro (zob. Białogród) MonikJakub- 393 Moniwid -Giedyminowicz - 25 -namiestnikwileński- 83, 104, 109, 116, 205,207,212,255,268,276 Moniwidowicz lwaszko - 185, 193, 198, 235-236, 267 Monomach - 36 Montigal- 207 Montigirdowicz - Piotr - 166, 186, 206-207, 212, 235, 252,363-364,371,373 -Seńko- 212 Montowtowicz -Michał- 249, 329 -Totwił- 266, 269-270 Moskorzewski - 64 Moskwa - 25, 27, 30, 33, 36, 36-38, 49- 50,54-61,65,70,72,74,77-79,81-82, 85, 87,89-93, 127, 129-134, 139-140, 154-155, 157-158, 165,216,236-237, 240,245,256,258,273,287,289-290, 292,296-301,303-312,314,316-319, 321,323-328,330,333,335-338,340- 343, 347-352, 354-361, 366, 369-376, 378,380-318,383-384,386,388, 390- 391,397,399 Możajsk- 78, 241, 276, 305,354 Możajski -Andrzej - 354 -Iwan- 240-242, 256, 276-277, 280, 290 -Semen -368-369, 392, 394 Mozyr- 390, 393-394 Mścisław- 26, 54, 56, 178, 187, 213, 228, 241 Mścisławski - 316 Mulchanan- 293, 301 Munyr murza- 349 Murachwa- 184,322, 343 Murtoza- 290-291, 307, 325, 321,331, 338,342,344,346,358,390 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 18. 18. ________.. 412 INDEKS Musa-murza- 341, 347 Musat-chan - 350 Museka-murza- 347 Muszat- 350 Muszyński - 307 Mystko- 264 Myszata - 264 Myszkowski - 307 Naczko Gimwiłowicz - 207 Nadstawie- 355 Nakło -172 Narbut- 212 Narew- 24, 26, lO l, 136, 194 Narwa- 20, 227 Narymunt- 24, 25, 31,278 Nastasia, żona Olelka- 317 Naurus- 236 Nawojka - 178 Nedritten- 54 Nesselrod- 172, 195 Neugarten- 265 Neustadt- 265 NicolsdorfJan- 192 Niedochodow- 354-357 Niemen- 19-20, 21, 24, 26, 40, 49, 50, 53, 64, 65, 73, 90, 95, 101, 107, 123, 138 Niedzbork- 59 Niedźwiecki Piotr - l 50 Niegomir - 355 NiemiraJan - 109, 116, 129, 197, 205, 207,247 Niemirowicz Mikołaj- 213,266,283 Nieszawa- 96, 144, 172 Nieśwież - 24 Nieświski Fedko - 184-185, 192-193, 235 Niewiaża- 20,43 Niewczyna- 140 NikiforowiczJerzy - 12.9 Norymberga- 352. NosAleksander-185,188, 192-193,208 Nossuta -Jerzy-212,219 -Mikołaj- 212 Nostiz- 99 Notleben- 202-203 Nowy Sącz- 114 Nowogród Niżny- 78, 92, 237, 305 NowogródSiewierski -71,240,315,339 Nowogród Wielki- 37, 58-59, 72, 76, 82, 90, 93, 113, 129, 131, 138-140, 162, 179,227-228,237,240,277,278-279, 282,284,286,297,336,373,396 Nowogródek- 24, 25, 30, 62,71-72, 93, 131,162,179,185,191,367,370,393 Nowosił- 353 Nozdrowaty- 327, 370 Nuclis- 227 Nuhorski Krzysztof- 397 Nur-Dewlet - 291, 293-284, 296, 302, 310-312,324-326,338,342-347 Nur-Saltan (zob. Azi caryca) Nurzec- 30 Oboleńsk- 374 Oboleński - Aleksy - 341, 369 - Fiedor- 367 -Iwan- 242, 347 - Piotr- 347 -Semen- 242 Oczaków- 261, 390, 393, 394 Odjezdce - 355 Odojew- 91, 141, 154,299,353 Odojewski Semen- 353 Odra- 189 Odrowąż Andrzej- 25-:' Odrzywolski- 393 Odyniec- 355 Ofka- 221 Ojuz Duwan - 349 Oka - 2.6, 30, 2-:'S-2.76, 297, 289, 298, 308,353 Olbracht (zob.Jan Olbracht) Olchowiec- 261,390, _N3-394 Olechnowicz Andrzej - 365, 368-369, 371-372 Oleg, ksi4żę riazański - 36, 71, 71 -78, 87 Oleg Światosław- 80 Olelko Włodzimierzowicz - 141, 167, 178,185,193,208,213-214,217-218, 226,238,241,243,256,316,317 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 19. 19. lNDEKS 413 Olelkowicz -Michał- 258,284,310,315-317 -Semen- 245, 256, 265, 267, 315, 322 Olesko Oleśnicki -Dobek- 155 -Zbigniew- 84, 96, 104, 112, 137, 142, 150-151,163-165,170,172,180,200, 216, 223, 226, 229, 233-234, 244-245, 251 Olewsk- 389 Olgierd- 23-27,29-33,35,39,42,46,50, 57,60,67,85, 129,139,149,157,189, 261,265,270,274,314,316,319,336, 362 Olgimunt (Elgemuth)- 62, 67 Ołtuszków - 285 Onacz- 212, 251 Opakow- 308, 357, 368, 374 Opatów- 248 Opoczka - 139 Opolski Władysław- 64-65,89 OporowskiWładysław-151,155,180,226 Orany-137 Orgiej- 322 Oriechowna- 354, 357 Orieszek- 278 Orsza- 54, SS, 285 Orzeł- 346 Ossoliński Mikołaj - 47 Ostafi Federowicz - 206 Ostafi (Kopot)- 266 Ostafiew Atanazy - 284 Osterode - 96, lOl Ostrogski -Jerzy- l 61 -Konstanty- 388, 393-394 Ostroróg Sędziwoj- 108, 143, 170, 174, 177,270 Ostróg- 64 Ostrów- 66-67, 285 Oszczerin Iwan- 387-388 Oszmiana- 25, 53, SS, 88, 178, 184-185, 208 Ościk-83,109,116,205-207,212 Otto, książę szczeciński, arcybiskup ryski -73 Owcza Woda - 322, 346 Owrucz -72 Pabianice - 173 PacJerzy - 368 Padniewski Filip, biskup - 45 Pahornak Stefan - 203 Palazzi Francesco - 294 Parczów- 118-119, 147, 171, 174,219, 229, 248, 250-251, 267, 270-271,386, 392 Passarga - l 07 Paszkowicz Petraszko - 326, 339 Patirg- 30 Patrycy książę Narymuntowicz- 58, 278 Patrykiejewicz -Iwan- 367, 370 -Wasyl- 373-374 Patrykij - 91 Per-birdy- 128 Perejasławl - 36, 71, 78, 92, 130, 139, 282,290,305 Perelom- 88 Peremyszl- 88 Perm- 286 Pieszko - 247 Pietraszko, sekretarz litewski- 377 Pietyhory- 244 Pintzenau Gamrat- 106 Pińsk- 24, 25, 31, 56, 130, 159, 256,315 Piotr -kapelan Świdrygiełły- 192 -wojewoda wołoski- 235, 257, 258 -z Charbinowic- 112 -ze Sprowy- 226 Piotrków- 220, 226, 229, 249, 332, 348 Pius II- 281 Plater- 263 von Plauen Henryk- lOl, 107-108, 111, 115-116, 123,227 Pleszczejew - 350 Plusków lwaszko - 355 PniowskiJan - 363 Pobojsko - 194 Podbereski - 80 Pochra- 243 Podolec- 393 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 20. 20. ---··414 lNDEKS Polak (zob. Karnkowski) Polenc- 393 Połąga- 30 Połock- 21,24-25,27,31-33,35,37-38, 43, 53-60, 62, 70, 80, 87, 101, 112, 130,139,158,178,183-184,195-199, 203,209,216,217,228,262,274-275, 280,281,283,285,304,315,352 Połozow Aleksander - 206 Połtynka- 242 Porubicze- 171, 174 Porchow- 278 Porchowa- 278 Porchowsk- 285 Powala Mikołaj - 220 Poznań - 369, 372 Prabuty- 138 Praga- 178, 203 Pregoła- 53, 90, 261 Pretewitz- 99 Proksza- 40 Propojsk- 57, 285, 379 Protasewicz- 102, 140-141, 166,236 -Grzegorz- 207, 237 - Hrehory - 197 - Walerian - 364 Prut- 393-394, 397 Prużana-19,24,275,285,315,389 Prychabski - 84 Prypeć- 19, 24, 26, 275, 285, 315, 389 Przemysław, książę cieszyński - 84 Przemyśl- 130, 144, 148,281 Psków- 24, 54, 59, 60, 62-63, 72-76, 81- 82, 87, 90-92, 112-113, 129-132, 134, 138-139,142,158,166,274,277-279, 283-285,306,331,358,373,396 Ptolomeusz - 19 Puczyński Rączko- 372 Putiata Wasyl - 213 Putiatycz Dymitr- 356, 379, 398 Putywl- 178,240,285,378,398 Rabe Engelhard - 63 RabsztyńskiJan- 393 Raciąż- 89, 93, 125 Rączko- 214 Radohoszcz - 240 Radom- 144,365,375 Ragneta - 42, 73, 80, 88, lOl, 224, 226, 228,254,262 Ragozin- 325, 327 Radziejawski Hieronim- 384 Radzimski - 307 Radziwiłł -Jerzy- 148, 207, 213, 240, 241, 243, 244,254,256,263,268 - Ościkowicz- 246, 250, 266 - Mikołaj, wojewoda wileński, kanclerz - 325,363,366,370 -Mikołaj, krajczy- 383, 398 -wojewoda trocki - 283 Rafał, patriarcha - 31S Rakusy- 385 Rastenburg- 88, 263 Ratno-56,61,169,181,213,230 Reibenitz- 174 Reineck- 62 Rewel- 337 Richtenberg- 303 Ritterswerder- 65-66, 73, 88 Riapołowski- 341,374 Riazanowicz Niemira - 246, 254 Riazań -72m 76-77,82, SS, 89, 91, 112, 129-130,154, lSS, 158,246,276,2~8. 290,297,299,336,354,373 Riazański Fedor- 368-369 Rodsław, książę riazański - 87 Rohaczew- 285, 358, 367, 397 Rohatyński lwaszko - 223 Roman, książę briański - 87 - namiestnik smoleński - s: Romanow- 305 Romfeld Melchior- 393 Romingen Sigismund- 106 Romodanowski- 347-348,394,397 von Rosenberg Wilhelm- 166 Rosienie - 21, 63, 123, 135 Rosławl- 3':"4 Rostów- 92, 130, 305 Roth Zygmunt- l54 Rozon de Stefan - l54 Rossel Teodoryk - 138 Rów- 265 Równo- 42 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 21. 21. INDEKS 415 Rumbo!d -marszałek- 169, 173, 203, 207-209 -Sunigajłowicz- 109, 116 -Wolimuntowicz - 94 Rumszyszki - 43 Rusa- 278-279 Russdorf Paweł - 138, lSS, 167, 170, 185,190, 194-19S,201-203 Rutenberg-167, 18S-186 Ryga- 73, 131, 138, 203, 262, 279, 303, 306 Rylsk- 315 Ryngałła- 62-63 Rypin - 96, 172 Ryszka- 307 Rytów- 57 Rytwiański- 32, 268-270 Rzeczyca- S7, 28S, 379 Rzym- 45, 79, liS, 274-27S, 280-281, 303,314,327-328, 3S0-3Sl, S32 Rżew- 26, 92, 241, 304-30S, 323, 3S3, 355-356 Sandomierz- SS, SS, 248-249, 267 Sak- 207 Sakowicz -Andrzej- 213,216,228,241, 2Sl, 25S, 262,277 -Bohdan- 283, 299, 304, 323, 329,331 - Iwaszko - 262 Salin- 74, 76, 205 Salzbach Marquard- 62, 73,79-80, 106 Samara - 30, 322, 346 Samarkanda - 78 Sanguszko Fedorowicz- 208, 213 Sanok- 144 Santok- 124 Sapieha Iwaszka - 390-394, 397 Saraj -78-79, 140-141,290,297, 32S Satałgan - 347 Satana Spirydion - 31S Satanów - 26S Sayn - 86, l06 Sącz- 98, 144 Sąpolno- 96 Schartfenberg - 138 Schelborn Heinrich - l06 Schonfeld - 73-74 Schwarzburg - 97-98, l06 SchweidnitzerJohann - 229 Seadat-Girej- 238 Sebastian, biskup smoleński- 131 Sed-Achmet- 236, 346, 348 Sędziwój zSzubina - 64 Seemen -103 Seidlilz - 99 Seid-Machmet- 321, 337 Sejtak- 294-296, 326 Selce- 3S6 Selewicki -Bohdan- 371 -Olechno- 371 Selitantow Pamfili- 283 Semen -Borysowicz - 332 -Koriatowicz - 80 -kniaź Olelkowicz (zob_ Olelkowicz) -kniaź przemyski - 91 -kniaź stepański - 61 -wielki książę moskiewski - 2S -Włodzimierzowicz - 208 Sereńsk- 30, 308, 357, 368, 374 Seret- 26S Serowski - 307 Sępiński Mikołaj - 123 Sicl-Achmet - 193, 200, 202, 23S-239, 243-244, 249-2SO, 2S3, 2S6-2S8, 289- 291, 338, 344, 398 Siebież- 129 Siemiaczyc Wasyl- 392 Siennicki Mikołaj - 94 Sieradz- 174, 198 Sierpiejsk- 91, 368, 374 Siewiersk - 138 Siewierz - lS9 Sierzpuchów- 78, 92, 308 Simeon, arcybiskup połocki - 280 Sine Wody - 26 Skała- 72, 174, 26S Skarbek zGóry - 238 Skinder Iwan - 80 Skirgiełło- 23, 30, 34-3S, 37, 39-40, 42- 43,46-48, S3, SS-62, 64-67, 69-72, 84, 121, 133-1S8, 183, 189 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 22. 22. -------·416 INDEKS Skirstymoń -167-168, 180,228 Skórkowski - 307 Skriaba- 323-324 Skrygolow - 389 Skrzyński Mszczug- 130, 184 Skurat Zienowiewicz - 350 Sławski Marcin - 200 Slobódka -Nowa- 389 -Stara- 389 Slonim- 25, 185, 221, 234 Słuck- 56, 217, 256 SłuckiJerzy - 61 Słuński - 307 Słupca- 124 Smoleńsk- 24, 26, 31, 54-56, 59, 77, 80- 81,85,87,89-90, 101, 112-113, 130, 158,178,193,196-197,213,216,221, 235,242,274-276,281, 283, 285,304, 325,352,367-368,373 Smotrycz- 56, 72, 113, 163, 171,265 Sobak- 342 Sobek- 307 Soczowski - 335 Sokola- 193 Sokolec- 113, 171 Sokoliński Semen - 356 SokóiJaśko- lOS Soldaja- 293, 310 Solhat- 79, 327, 243-244, 389 Solneczniki - 88 Soltan Aleksandrowicz - 336, 354, 366, 383,398 Somiliszki- 185 Sonka- 144, 148-149, 151, 153, 178, 216, 225-227, 252 Soża- 285 Spanheim - 128, 131, 134 Spytko z Melsztyna- 61, 67, 72, 80, 84, 269 Starobul - 296, 30 l, 310, 332, 347, 366, 381-382 Stara Wieś - 114 Starkow Aleksy- 300-301 Staroduh- 33, 140, 179, 197, 240-241, 315 Steczko, wojewoda mołdawski- 193 Stefan, wojewoda woloski - 258, 286, 295-296, 302, 308-310, 327, 333, 338, 342,350-351,366,376,379,380,386- 388,392,394,395,397 Stopa Piotr- 393 Stosch- 99 Stret- 307, 325, 327 Strobski - 393 Strumillo (zob. Kiszka) Strzyżewski - 390 Strzyżowski Mikołaj - 384 Styr- 169, 207 Subota- 379 Suchta Wolożyński - 223 Suczawa- 201, 235, 257-258, 302, 309, 332, 387, 393-395 Sudemunt- 42, 62, 207 Sudilow - 354 Sudiwoj Wolimuntowicz- 226,228,241, 263 Sukromna- 355 Sudymuntowicz Olechno - 264, 266. 276,329,369 Sunigajlo- 205-206 Sunigal- 207 Suraż- 34, 43, 60, 72,218-219, Suzdal- 78-79, 130, 240, 305 Sykstus IV- 303, 31S, 324, 328, 331 Symeon, metropolita kijowski- 318 Syrpiak- 331 Swarno- 22 Swarzyński- 393 Swirinia- 308 Swirinicz Miszka- 339 Swosz- 30:- Szadecki Marcin - 190 Szafraniec -biskup kujawski- l~3 -Jan - 151, !SS - Piotr- 48, 108, 169- PO, l:-3 Szaliński - 30' Szamotułski (zob. Wincenty z Szamotuł) Szandro Steczko - 3SO Szaudiniszki - 3S Szczatelsza - 354 Szczekociński -Jan- 98, 223 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 23. 23. INDEKS 417 -Piotr- 355 Szczenia Daniło - 368 SzczerbieJur - 386 Szczerzec - 214 Szczyt Hryćko - 254 Szebak- 128 Szedybor - 207 Szein - 342, 344 Szelona - 285 Szemiaczyc Wasyl- 256, 394 Szemiaka - 229, 237, 240-243, 276-280, 284,290 Szerepy - 389 Szestak- 302, 323-324 Szich-Achmat- 289, 307, 321, 345-346, 389-390 Szramowice - 114 Szudo lwaszko - 264 Szurwillo -Jan- 80 -Tomasz- 62, 80 Szydłowiecki Krzysztof- 384 Szyło Kierdejewicz- 206 Szyłowicz Olizar- 246, 254 Szymon, kniaź połocki - 56 Szypowce - 265 Ścibor- 350 Ściborowski Mikołaj - 98 Śniatyn- 148, 332 Światosław lwanowicz- 31, 54-SS, 129 Świdrygiełło- 30, 40, 46, 48, 56, 68, 71, 77, 80, 83-93, 97, 135, 138, 140, 146- 147, 158-175, 177-180, 182-188, 190- 201,203,206-209,211,213-214,216- 219,221,225-227,235-239,245-248, 250, 2S2, 254-255,261,275, 291, 316, 336 Świec- 103 Świerczowski -Bartosz - 393 -Janusz- 393 Święta- 195-196,207,221,226,238 Świętybor szczeciński - 98 Świrski Aleksander - 208 Świsłocz- 31, 57, 222, 380 Tabor Wojciech- 363, 365, 371 Tacyt- 19 Taczewo - 220 Tahir- 307, 326, 345 Tamerlan - 78 Tannenberg - 100, l02, 106-107 Taplawa -42 Targowiskijan- 324, 333,345 Tarnowski -Jaśko- 61 -Spytko- 180, 269 Tarusna- 305 Tawań - 322, 349 Tehinia- 366, 378-380 Tehinia-murza- 141, 237 Temesz-ułan- 311, 377-378 Temir- 79, 127, 290, 297, 338, 340-342, 348,380,389 Tęczyński -Andrzej- 161 -Jan - 200, 220, 248, 250, 255, 257, -Mikołaj - 329, 286, 330 -Piotr-151 Teodoryk, biskup Dorpatu- 73, 138, 329 Teodozy, arcybiskup połocki -131, 282 von Tettingen Werner - 72, 88, 97-98, 106 Tewekel- 340, 379 von ThurnJorg- 351-352 Tiepołow - 356 Tieszyłów- 374 Timur- 77, 291 Tirnur-Kutłuk - 78-80, 127, 141, 236, 258,289,291,389 Timur-Lenk- 78-79 Tiumen- 236 Tiuwekiel- 242, 369 Tłumacz- 201,211 Tachtamysz- 76-80, 112, 127-128,235- 236,292,239,308 Tołoczyński - 31S Tomasz, przeor dominikanów kijow- skich- 379 Tonkacz - 347 Toropiec- 20, 26, 275, 331, 354-357 Toruń- 59, 96, 101, 103, 108-109, 168, 372 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 24. 24. ----·418 INDEKS Torusa- 374 Towciwił- 21, 24, 30, 40, 42,62-64,70 Trachaniot- 352, 370 Trąba Mikołaj- 102, lOS Trembowla- 26, 388 Trepka- 393 Trevisano- 297, 302 Triabło Fiedor- 129 Trojden- 22 Trojnat- 22 Troki - 22, 33-35, 38-40, 42-43, 50, 54, 56-57, 61, 64-65, 68, 71, 82, 87-88, 119,121,128,139,150,155-156,160- 161, 178, 183-185, 188, 191, 194,196, 200-201, 203-204, 209-210, 212, 220- 222,234,243-244,250,256-257,262, 267,285,318,332,339,372-373 Trubczesk- 27, 33, 56, 59, 138, 159, 285 Trubecki Iwan- 355-356 Truchses Marcin - 303, 305 Trufonow- 355 Tucholski, rotmistrz- 393 Tungen- 303, 305 Turek, rotmistrz- 393 Turia - 335, 356 Turlo (zob. Dniestr) Turów- 24-25, 130, 281 Tuła-178 Twer- 33, 59, 76, 78-79, 82, 129-130, 154-155,241,274,276-277,280-281, 290,315,325,336-337,341,352-359, 373-374 Twerski Michał- 374 Tworkowski - 307 Tykocin- 150, 191, 219 Tylża- 93 Tyszinow- 353 Ucienia - 208 Uglicz- 240, 242, 27R, 305 Ugra- 30, 93, 297, 308, 312, 314, 321, 380,383 Ulana, dwórka Heleny- 399 Ulewicz Waśko - 198 Ulryk, książę starogardzki - 98 Uncow- 356 Upita -191 Uraz-chodia - 338 Urbanasz Michał - 185 Usein murza - 393 Ustiug- 305 Uściług- 169 Uświata- 357 VietinghofKonrad- 88 Viltz Niclas - 106 von Vincke Heidenreich - 202-203 Vochs- 228 Vrimersheim - 39, 41 Wacław, król czeski- 73, 97-98, 136 Wallenrod -Jan-108 - Konrad- 40, 42, 64, 72 Waniek, rotmistrz- 393 Warna- 247 Warsz- 65 Warszawa- 218, 229, 307 Warta- 162 Wasyl (Dymitrowicz), wielki książę mo­ skiewski- 61, 63, 78, 90-93, 240, 273, 279 Wasyl (Jarosławicz) Wasyl, kniaź piński -241,278 Wasyl (Wasylewicz) Ślepy, wielki książę moskiewski- 236-237, 240-245, 273. 276-280,282-284,290,301,305,317, 335,337 Wasylko- 20 Welawa- 38 Wenecja- 114, 27-J., 297,302,333. rs. 391 Wereja- 241, 35-J. Werejski Michał- 354 Wesna Fedor - 71 Weżgajło - 205 Wiatka- 242, 278-280, 289, 297, 305 Wiaziemski Michał- 354-355 Wiaźma- 87, 91,241,275,373,380 Widukty - ó3, 123 Wiechra- 55 Wiedy-187 Wielikaja - 30 Wielkie Łuki - 91, 304, 323, 331, 355- http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 25. 25. INDEKS 419 357 Wielona-ll3,123,134 Wieprz- 162 Wietle- 162 Wigand (zob. Witold) Wigunt- 30, 40, 48, 56, 59, 189 Wikint- 21,24 Wilia- 20, 21, 25, 39, 53, 64, 88 Wilkanowski - 307 Wiłkiszki- 43 Wilkomierz- 25,64, 191, 194-195,208 Wilno- 25, 29,31-32,34,37,38-39,42, 52-SS, 60,62-64,68,73, 76, 79,81-82, 84,86,88-89,103,119,127,135,149, 152, l55-lS6, lS8, 160-161, 163, 166- 167,178,180,183-185,191,200,212- 217,220,222,226,229,231,241,246, 247, 254-25S, 257-259,262,265-266, 276, 278, 280, 283-287, 295-300, 303, 30S-306, 308-309,313,319,321,323, 325-329,336-337,350,343-345,348- 3-l-9, 351,353,357-358,361-364,366, 368-376,380,384-387,389,397-398 Wincenty z Szamotuł - 140, 184-185, 193, 198 Winnica- 71, 193,285, 309, 379, 393 Wisła- 19, 20, 49, 53, 90, 95, 101, 107, 124, 136, 189,261 Wiśniowiec- 380, 384-395, 388 Witebsk- 24, 31, 37, 54-56, 71, 77, 84, 85, 158, 178, 185, 192-194, 196-199, 207,216,217,274-275,283,285,304, 306,352 Witek, rotmistrz - 307 Witenes- 22-24 Witold- 23, 25, 29-32, 37-44,46-48, 50, 52, 54-56,60-94,96-98, 101-109, 111- 117, 120-125, 127-128, 131-142, 144- 161, 164-167, 174-175, 177,206-207, 212-213,215,218-221,225,229-230, 232-233, 235, 237, 240-241, 244-245, 256,259,261-262,265,267,271,273, 275-276, 279, 286,291-293, 308, 316, 336,353,364,392 Władyczko - 370 Władyka - 282, 367 Władysław (zob.Jagiełło) WładysławJagiellończyk - król czeski i węgierski - 286, 328, 384- 385, 391, 397 -książę mazowiecki - 219, 262 -książę opolski - 64 -Warneńczyk - 144-146, 148, 190, 211, 214-215,220 Włocławek- 172 Włodek zCharbinowic- 45,47 Włodzimierz nad Klazmą- 60, 92, 130, 219,230,246-248,281,305 Włodzimierz (Oigierdowicz) - 71-72, 78,205,315 Włodzimierz Wołyński - 26, 56, 130 von Wobecke Burchard- 106 Woin- 25 Wojciech, święty- 19 Wojdat- 30 Wojdyło- 32, 34-35, 38, 40 Wojnarowski- 333 WojnickiJan -198,200-201 Wojsiełko- 22 Wolborz - lOl Wolicki - 307 Wolimunt - 205 Wolchow- 282 Wołezek- 393 Wołga- 23, 30, 36, 50, 78, 289, 297, 312, 348 Wołkowysk- 25, 34, 43, 48, 60, 221, 234 Wołodymirow Dymitr- 370 Wołogda- 240, 305 Wołok- 242 Wołokłam - 92, 305 Wołożyn - 173 Worany- 159 Worja- 30 Wormditt- 97 Woroniecz - 91 Worotyńsk- 91,308, 312 Worotyński -Dymitr- 355-357 -Iwan- 337 -Semen- 355-356, 367 Worskła- 70, 77, 80-82, 84-85, 87, 106, 112,127,158,179,206,240,285,343 Wrocimowski Marcin - 295 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 26. 26. ---··420 INDEKS Wrocław- 97, 136 Wulfsten - 19 Wysoka -102 Wyszgorod- 305 Wyszogród- 229 Zabielski- 393 Zabołocki Iwan - 345, 367, 378, 388, 392,394 ZabrzezińskiJan- 25,330,333,365-366, 370-371,375,398 Zacharicz- 370-371 Zachariasz- 390, 394 Zaffara- 299 Zagriażski Dymitr - 367, 369, 371 Zagrzeb - 11S Zakroczym - 218 Zakrzewski -Andrzej - 393 -Stanisław- 118, 393 ZamoyskiJan - 186 Zaremba Wawrzyniec - l SS, 177, 180, 221 Zarudzie - 389 Zarnycki Timofiej - 387 Zasław- 24, 31, 56, 113, 345-346, 393 Zasławski Michał- 205 ZawiszeniecJan - 356 Zaozerie- 305 Zbaraż-71, 163,168,193 Zbigniew z Brzezia- 92, l 02, 108 Zborowski - Andrzej - 307 - Marcin - 307 Zedlitz- 99 Zeńko, sekretarz litewski - 326, 337, 339, 354, 356-357 Ziemowit, książę mazowiecki - 41, 46, 85,108,143,270 ZienowiewiczJuri- 25, 350, 375 Zinków- 265 Złotoryja- 96 Zofia, córka Witolda- 61, 63, 139, 31-:", 373 Zoliner- 39,40-42,53,59, 61,62-64 Zwenigorod- 243, 305 Zwieniec Iwan- 311, 379, 381 Zygmunt I- 68, 148, 167,238,364,384- 385,395 Zygmunt August - 69, 118, 148, 16-:", 182,364 Zygmunt Kiejstutowicz- 30, 42-43, 62- 63, 66, 70, 73, 82-83, l09, 121' 140, 147,158,164-165,167,175, 177-186, 188, 190-191,193-194,196-213,215- 216, 218-221, 224, 233, 236-238, 243, 247, 261, 275, 292 ZygmuntKorybut-137, 166,194-195 Zygmunt Luksemburski - 74, 84, 9--99. 102,113-116,122, 134-tr, 146,148. lS0-152, 157, 166-167, l-;'9 Zyndrarn z Maszkowic - 103 Żarnowiec - 144 Żegota, rotmistrz - 307 ŻiżkaJan- 105 Żołna- 30- Żosły- 268 Żytomierz- -:2, 308 Żywibund - 21 http://grzbiet.pl/sklep/dzieje-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-za-jagiellonow-1377-1499 Przykładowy rozdział książki: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499 Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl

×