20110519 byte meet magento magento hosting

701 views

Published on

Presentatie van Gruus van Woerkom namens Byte Internet op Meet Magento 2011 over de verschillende aspecten van Magento Hosting en de problemen rondom snelheid / performance.

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
701
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Gelijk even de agenda doornemen:Ikgaiets over mezelf en Byte vertellenDaarnageefik het snelheidsdomeinweerIkweet het meeste over hosting, dusdaar zoom ik op in.De andereonderwerpengeefikkortwat tips, vooralals je even je kaartjeachterlaatEn Roy en Martijnlopenhierookrond.En we organiserendezezomereenkeereendagdeelomhandson met klantennaarproblementekijken.Niets is nuttigerdandiscussie, dus:Watverwachtenjullieeigenlijk van me?Stellenjullie me gelijkvragen?We beginnengelijk met de discussie! :)
 • Ookditjaarweereenleukuitje.We houden van techniek. We zijn met ietsmeerdan 20 man/vrouw. Helft op Tech, helft op niet-Tech.We proberenzoveelmogelijk dames aantenemen. Dan gaat het tijdens de lunch nietalleen over de beveiligingsproblematiekbij Android, maar ook over dingenuit de echtewereld.Open source is onzeinsteek. Mag bestwatcommercieaanzitten, als de principes maar in tact blijven.SamendevelopenStaan op elkaarschoudersWijbouwenweleenswatbij en doneren met regelmaateenrondje.
 • Iets over mezelfAltijdlol in computersgehad.Ik ben algemeendirecteur, dusprobeer support tot beheer, innovatie tot administratie met elkaar in balanstehouden.
 • Ikwil met julliepraten over het snelheidsdomein.Welkedingendenkenjulliegelijkaan?Nou, dezedriezijngebaseerd op onzeervaringen. Alledriedoenzemee.Enormepieken, zoalsbijvoorbeeldGroupdeal . Grote sites die live gaan, zijn we flinkmeeonderuitgegaan.Heel slechteextensies, wijzieneen factor 10-20 verschil in sites.Hobbyistenzitten 10 keerslechterdan professionals alsRealvine, Younify en XIB. Scripts met loops, scripts die even de hele database doorlopen op elke hit, etc. Zonogwatmeervoorbeelden.En natuurlijk is ook hosting van belang. Op eenlangzaam platform kaneen site nietsnelworden.Ikgaeerst even naarverkeerstrends…
 • Erzijneenaantalzaken die groeidrijven:Double digit groei van onlineaankopen, substitutie van reguliere retail.Opkomst van mobielinternetDe meestfacinerende is de iPad, ikdenkdatdit online kopenvollediggaatveranderen. De Wehkamp-gids, online, rich media, op je schoot, terwijl je met iemandaan het beppen bent, gecombineerd met social media (“Ikhebditgekocht”)Leuke quote van Baas Operatie AppleBij Byte zien we een 100% groei, 120 in 2009, 400 in 2010, 1000/1200 eind 2011 .
 • Wijzijnverkeer heel veelgrilligerworden.Hogerepieken.ExtremenzijnnatuurlijkGroupdeal, Groupon, etc.Maar ooknagrote mailings, etc.Zoalsik al aangaf, social media … Heeftiemandhieropeeninteressanteaanvulling? Men staat in eenanderezaal nu tepraten over hoe ditprobleemteveroorzaken :) Ditis echt #$*#$ voor de hostingpartijen, want hoe zorg je voorpiekcapaciteitzonderdat je de wereldhoefttebetalen.
 • Grootsteproblemen met Magento en perfomancezitten in extensiesEengoedenummer twee is de templateEn de keuzes die je maakt qua watwel en niet.Let heel erg op met je externe calls.Opruimen, bijschaven, onderhouden!En, natuurlijk, pak de lijsten met optimalisatieserbij!Staaner 5 van online.MagentoMonitorZoalsik al aangaf, hier zit een factor 10 verschil in. Erzijn sites die met 200 bezoekers per dag al een server voltrekken :(.Komalsjebliefteenkeerbijeencursus van Jira of Younify. Laat je site opzetten of doorlichten door iemand die er al 10-20 heeftgemaakt.
 • Watkomtereigenlijkallemaalbijkijken?In principestel je een hoop zaken correct in met de basis van LAMP.Erzijneenaantal checklist waarmee je ditkuntdoen.Wijblijvenhierdingetjestoevoegen en ontdekken.MAAR WAT KAN JE ER NU AAN VERBETEREN?
 • Je kunteenaantalslagenmakenom het snellertemaken.Je kunteenaantalslagenmakenom het stabielertemaken.Op het laagsteniveau: Probeerzoveelmogelijktescheiden. Eenaanpak die we al kennenuitonzewebclustertijd.Shell (import, admin) etckangrotepiekenveroorzaken. We koppelenstandaard SSH/Shell los. Doen we ookbijonzegewone clusters, dusookbij de Magentoappservers.Backups kun je naareenandersysteemdoen, zodat je weleenhistorische backup hebt, maar geen resources kwijt bent.Idem voor FTP, mail, mailscan, DNS, monitoring, etc, etc. Alle software kankapotgaan.Op webserver niveaukan je veeldoen. GoedeconfiguratievoorMagento is de basis. Online tevinden. Daarnatweaken op basis van je ervaringen.Maar files servers kunnen we aaniemandanders over laten, laat de MagentoAppserverlekker PHP’s fabriceren.Zeteen CDN in omallestatische files wegtehalen van je MagentoAppserver.CommercieleversieszoalsEdgecast en Cloudfront. Modules in Magento (one pica). Of je hosterheeft het geintegreerd, zoalswij.
 • Offloaded database is eenbelangrijkestabilisator. Druktewordt nu automatischgespreidtussen database en webserver.Beideoptimaliseer je nu voorzijntaak.Abstract maken, zodat je onafhankelijk van elkaarkanschalen en verplaatsen.Hopla, naareenanderedatabaseserver.Hopla, naareenanderemagentoserver.Databaseserversgaanonderuit > Repliceren.Alles in paartjes van 2. Duur, maar goed.Helemaalmooi is eeneigendatabasecluster, maar caching.Shared databaseserversdoenoverigensookeen en anderaan caching, want er zit heel veel RAM in.Op PHP gebied is ookveeltehalen. Twee belangrijke caches:memcache (minder vaak files, databases ophalen)Opcode caching (minder vaak PHP genereren). Ditkanechterenkel met een dedicated omgeving. Daarom is eenMagento Dedicated altijdsnellerdaneenMagento Shared.Bij Shared moet je nu eenmaal je gebruikersuitelkaarhouden…WAAR KOM JE DAN OP UIT, ALS JE DIT ALLEMAAL DOET?
 • Zozietzo’nspecialisatie/cluster aanpakerdanuit.Een reeks specialistendoet het werksamen. Meestezijnloadbalanced/high available.Daarnaasthebben we van die servers ereenheleboel, zodat we klantenkunnenverplaatsen…We hebbenookaltijdeenaantal spare machines. Die zijndus extra, in het geval van calamiteiten.Helaas was ergistereentje. Server Magento 14 escaleert in monitoring, onzeleuksteklant babypark.nl . Cipri . Hardware problemen. Tracht restart.Parallel start hij fallback scenario.Na 6 min , XS4ALL meldtkapot.6 minuten later wordt de loadbalancergeherconfigureerdBabypark.nl live. Database stond al los, geendataloss of inconsistentie. Helaaswel 12 minutengeen orders.Maar moederbord is totaalstuk. Dan is 12 min en geendatalosseenkleine impact. Hardware GAAT kapot, wat doe je als?Helemaalmooi is clustering, komikzo op.
 • Welkeeigenschappenheefteen server?Server heeftaantaleigenschappen: RAM, processoren, hardeschijven.Snelheidhardeschijvencruciaal. Magentogebruikt heel veel files.Wijtesten met SAS, SSD, meer RAM.Kiezentussen Shared, VPS, Dedicated.Meer grenzentussenShared en VPS (CPU en RAM). Bottleneck is altijd HD, in beide.RAM en cache is mooier in VPS en Dedicated (want eigen OS).Dedicated mooier. 15 klanten op eenMagento Dedicated, die gaanals de brandweer!Essentieel is: MANAGEMENTHet groteverschiltussen Managed Shared en Unmanaged VPS/Dedicated is het onderhoudaan Linux, Apache, MySQL en PHP, en tientallenkleineanderetooltjes.HIER VERTEL IK LATER MEER OVER.Clustering:Wat is clustering?Waaromleidtdit tot problemenbijMagento?OffloadingMagento Clustered > natuurlijkkan het wel, maar moeilijk multi-tenant.We hebbenditweleensgemaakt (dedicated), werkt heel mooi. Maar multi-tenant luktnietdoor files.De ultiemeoplossing is duseen Dedicated Magento en een Dedicated Database Cluster.Omdat we heel veelMagentoklantenhebben, hebben we dusookheeeeelveel hardware…
 • Vraag 1:Wieheeftereeneigen server/VPS?Is dit managed of unmanagerVraag 2:Hoevaak doe je onderhoud?Vraag 3:Hoevaakzou je onderhoudmoetendoen?Erkomendagelijks security mailtjesbinnenAnalyseOn critical binnen 24 uur.Anders 2-3 weken (testen en aankondigen).Voorbeeld: Beveiliging? Dagelijksnieuws in de gatenhouden, onderhouddoen.Voorbeeld: SSL toevoegen? Zelf: dag werk. Hostingclub: 1 minuut.Voorbeeld: PHP/MySQL? Groot onderhoud > testen, migratiehulp, uitleg.Bij die major versiesheb je heel veelgedoe. Config het maar eens even. Zet maar eens even eentestomgeving op.Het is nietzozeer de vraag over of je het kan, maar over hoeveeltijd het je kost en of je foutjesmaakt.Bij Byte bouwen we voorditsoort major platform updates een switch, waarmee je zelf even kanspelen op bijv PHP5.3, voordat je live gaat.Beetjeflauw, maar “Leukerkunnen we het nietmaken, welgemakkelijker.”
 • Heel inhoudelijke/specifiekedingenwijsikgraag even naarmijncollega’s Roy en Martijn. Roy is de aap die 10 server breed Magento cluster heeftneergezetvooreencooleklant van ons. Martijn is een van onzetweedelijners.We gaan de komendetijdverder metVersnellen.Testen met clusteren.Tweakendedicateds.Komanders 17/6 bijons langs. Of bij Byte of op Magento Competence Center, onzesamenwerking met Jira.
 • 20110519 byte meet magento magento hosting

  1. 1. Magento hostingperformance en stabiliteit<br />Ir. Gruus van Woerkom<br />Byte Internet<br />byte.nl/magento<br />@Byte_Internet<br />
  2. 2. Byte @ Ardennen (2010)<br />+ Vera<br />+ Martijn<br />+ Han<br />+ Sophie<br />+ Kiki<br />+ Lilyan<br />+ Sebastiaan<br />1. Shared LAMP<br />2. Clustered LAMP = Platform-as-a-Service<br />3. Joomla<br />4. Magento<br />5. EvolutienaarApplication-as-a-Service<br />
  3. 3. GruusvanWoerkom<br />Universiteit Twente<br />TBK/Informatiekunde<br />WAP5, 1999<br />Byte, 2003<br />
  4. 4. Het snelheidsdomein<br />Welkedingenzijnallemaal relevant voor de snelheid van de site?<br />Aantal bezoekers en patronen<br />Magento: extensies, vulling, instellingen, hacks en onderhoud<br />Hosting: Linux, Apache, MySQL, PHP, Hardware en het onderhoud hieraan.<br />
  5. 5. Waaromkomenermeerbezoekers?<br />E-commerce an sich<br />Mobile is awakening<br />Ipad?<br />Tim Cook, Apple COO described keeping production up with demand for the iPad 2 as “the mother of all backlogs.”<br />
  6. 6.
  7. 7. Magentoinstellingen<br />Modules en extensies<br />Template<br />Koppelingen, widgets (Google, Twitter)<br />Let op je crons<br />Doe je optimalisaties!<br />
  8. 8. Magento Hosting – Software<br />Linux<br />Apache<br />MySQL<br />PHP<br />
  9. 9. Magento Hosting – Verbeteringen<br />Linux<br />Offloaded Shell<br />Offloaded backups<br />Apache (Litespeed, Squid) / CDN<br />
  10. 10. Magento Hosting – Verbeteringen<br />Linux<br />Offloaded Shell<br />Offloaded backups<br />Apache (Litespeed, Squid) / CDN<br />MySQL<br />Offloaded databaseserver<br />Replication<br />Caching<br />Multi-read<br />PHP<br />Caching (memcached, APC)<br />Gebruiker (multi-tenant)<br />
  11. 11.
  12. 12. Magento Hosting – Hardware<br />Server eigenschappen<br />Shared / dedicated?<br />Shared (managed)<br />VPS, half shared (management / unmanaged)<br />Dedicated (managed / unmanaged)<br />Clustered<br />Offloading (database, backups, shell)<br />Magento clustered<br />
  13. 13. Ow, no! Weernieuwe hardware?<br />
  14. 14. Magento Hosting – Onderhoud<br />Opzetten hosting is makkelijk.<br />Onderhoudenen 24 maandenstabiel is moeilijk.<br />Managed Magento:<br />Security fixes > direct (dagelijksreviewen)<br />Functionele fixes > testen, 2 weken.<br />Major releases MySQL en PHP: elke 2 jaar.<br />Wiefixtjouw Shared/VPS/Dedicated om 03.00 op zondag 1 januari?<br />
  15. 15. Onze Magento Referenties<br />
  16. 16. Discussie en vragen<br />Erzijnwatcollega’svoorspecifiekevragen.<br />We houden17-6 een troubleshoot dag bij Byte, hier kun je ookterecht.“A day with Ray and Roy” :)<br />Stellingen/vragen<br />Watverwacht je van eenhostingprovider?<br />WatzoudenjullieNU andersdoenaan je hosting?<br />

  ×