Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Apps" i 2.0 a urgències. URGENT posar-s'hi?

523 views

Published on

(CAT) Presentació utilitzada per la Dra. Mònica Moro a la taula rodona Aplicacions mòbils de salut aplicades a urgències. Ens poden ajudar? amb motiu del XX Congrès Nacional Català d'Urgències i Emergències que s'ha celebrat el 26 d'abril de 2013

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

"Apps" i 2.0 a urgències. URGENT posar-s'hi?

 1. 1. “Apps”  i  2.0  a  urgències  URGENT  posar-­‐s’hi?  Mònica  Moro  E-­‐business  i  e-­‐learning  manager.Grupo  Menarini  España  
 2. 2. A  Espanya  quasi  17,5  milions  de  persones  es  connecten  cada  dia  a  Internet  Univers:  34.484.188  persones  de  16  a  74  anys  Font:  Perfil  sociodemográfico  de  los  internautas.  Análisis  de  datos  INE  2012.  Enero  2013  
 3. 3. 70%  de  les  llars  amb  connexió  a  Internet  Font:  Las  TIC  en  los  hogares  españoles.  XXXVII  Oleada  (Julio-­‐Septiembre2012)  
 4. 4. de  les  llars  amb  telèfon  mòbil  Font:  Las  TIC  en  los  hogares  españoles.  XXXVII  Oleada  (Julio-­‐Septiembre2012)  94%  
 5. 5. 68%    dels  usuaris  de  smartphones  NO  surten  de  casa  sense  ell  Font:  Our  Mobile  Planet:  España  Maig  2012.  
 6. 6. L’entorn  ha  canviat  Font:  IV  estudio  IAB  Spain  sobre  Mobile  Marke6ng.  Setembre  2012.    +  1  pantalla  100%   10%  8%  65%  81%  79%   NA  Individus  de  18  a  55  anys  
 7. 7. HIPERCONNECTATS  
 8. 8. extimitat  multicanal  
 9. 9. El  smartphone  es  converteix  en  el  centre  de  vida  digital  personal  Font:  La  Sociedad  de  la  información  en  España  2012.  Fundación  Telefónica.  
 10. 10. Realització  d’activitats  fent  servir  Internet  Persones  que  renunciarien  abans  al  format  físic  Font:  La  Sociedad  de  la  Información  en  España  en  2012.  Fundación  Telefónica.  
 11. 11. PARTICIPACIÓ  
 12. 12. Fuente:  Las  TIC  en  los  hogares  españoles.  XXXVII  Oleada  (Julio-­‐Septiembre2012)  SALUT  digital  social  multimedia  mòbil  
 13. 13. PATERNALISTA  Canvi  de  model  PARTICIPATIU  
 14. 14. COmbinar  COnvertir  COnstruir  COMUNICAR  COmpanyia  COnvèncer  COoperar  COcrear  COntinguts  COntribuir  COnèixer  COmprendre  COmpletar  COexistir  COrroborar  COrrespondre  COnversar  COnfiança  COnfluir  COmpromís  2.0  és  LA  OPINIÓ  DE  LA  COMUNITAT  
 15. 15. COnfondre  COntaminar  2.0  NO  és  
 16. 16. S’ha  trencat  la  frontera  entre  el  JO  i  el  NOSALTRES  Font:  http://havaspr.com/us/?p=10568  
 17. 17. 48% delsinternautes utilitzenInternet com afont d’informacióen salutEs busca!sobre:!malalties!nutrició!medicaments!El 65’4% deles personesbusquen informacióabans o desprésd’una cita mèdica
 18. 18. 72,8%  dels  pacients  els  agradaria  que  el  metge  els  recomanés  recursos  d’Internet  Font:  La  Sociedad  en  Red.  Informe  anual  2011.  Edición  2012.  Observatorio  nacional  de  las  telecomunicaciones  y  de  la  SI  (ONTSI)  
 19. 19. validesa  •  fiabilitat  •  confiança  CONTINGUTS  DE  SALUT  A  INTERNET  
 20. 20. Font:  Mobile  health  2012.  Susannah  Fox,  Maeve  Duggan.  Pew  Research  Center’s  Internet  &  American  Life  Project.  Novembre  2012  propietaris  de  smartphone  té  instalada  una  App  de  salut  1  de  cada  5  
 21. 21. Apps  mèdiques  i  de  salut    +50.000  Font:  La  Sociedad  de  la  información  en  España  2012.  Fundación  Telefónica.  
 22. 22. Font:  La  Sociedad  de  la  información  en  España  2012.  Fundación  Telefónica.  El  mòbil  és  el  centre  d’un  ecosistema  de  dispositius  i  sensors  personals  MÒBIL  INTELIGENT  
 23. 23. Algunes  
 24. 24. Quines  apps  utilitzo?  
 25. 25. Intel·∙ligència  colectiva  
 26. 26. FHNBQuè      portes  a  la  butxaca?  
 27. 27. La  iComunitat  de  Salut:  • Debat  sobre  apps  a  tweetups  • Crea  #appsalud  a  Twitter  • Tímids  intents  de  posar  ordre  
 28. 28. Ajudaràn  les  APPS  i  els  dispositius  tàctils  a  reduir  l’escletxa  digital?  
 29. 29. Recursos    •  5  Emergency  Apps  to  Download  Before  Hurricane  Sandy  Hits  http://mashable.com/2012/10/27/emergency-­‐apps/  •  Best  Android  apps  for  emergencies  and  disasters  http://www.androidauthority.com/best-­‐android-­‐apps-­‐emergency-­‐disaster-­‐survival-­‐81570/    •  Hospital  iPhone  Application  for  Newton-­‐Wellesley  Hospital  http://www.medtouch.com/who-­‐we-­‐are/news-­‐releases/medtouch-­‐develops-­‐hospital-­‐iphone-­‐application-­‐for-­‐newton-­‐wellesley-­‐hospital    •  Emergency  2.0  wiki  http://emergency20wiki.org/20120321/emergency-­‐2-­‐0-­‐wiki-­‐goes-­‐green  •  Emergency  medicine  in  social  media  http://www.webicina.com/emergency-­‐medicine/    •  App  Store:  health  and  fitness  https://itunes.apple.com/us/genre/ios-­‐health-­‐fitness/id6013?mt=8    •  Mobile  medicine  publication  http://www.imedicalapps.com/    
 30. 30. @monicamoro    http://miraquebe.blogspot.com.es    mmoro@menarini.es    Algunes   imatges   d’aquesta   presentació   han   estat   ob6ngudes   de   diferents   recursos   online.   Donada   la   gran  diversitat   de   llocs   que   existeixen   és   diWcil   saber   la   seva   autoria.   No     obstant,     si     els   autors   desitjen   el   seu  reconeixement  o  eliminació,  només  ho  han  d’indicar  No teníem websI van arribar lesAPPs !!!

×