Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NEUCA - podsumowanie wyników, 2015

NEUCA - podsumowanie wyników, 2015 - konferencja prasowa 17 marca 2016r.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

NEUCA - podsumowanie wyników, 2015

 1. 1. Warszawa, 17 marca 2016 Konferencja prasowa: podsumowanie wyników 2015 r.
 2. 2. Agenda strona 2 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 • Podsumowanie 2015 • Rynek i wyniki finansowe • Realizacja celu finansowego na 2015 i podział zysku • Nowe obszary biznesowe • Prognoza i wyzwania na 2016
 3. 3. Podsumowanie wyników 2015 strona 3 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 19% wzrostu wyniku netto* w 2015 (r/r) 102,3 mln zł zysku netto* w 2015 42% wzrostu zysku brutto* w 2015 (r/r/) * Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych
 4. 4. Rosnący rynek hurtu aptecznego strona 4 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 6,51 5,99 6,24 6,47 7,12 6,38 6,44 6,57 1,7% 4,4% 4,9% 9,9% 9,3% 6,9% 3,5% 1,6% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika r/r w kwartałach 1Q 2014 – 4Q 2015 (mld zł) Wzrost rynku w 2015 na poziomie 5,1% • Całoroczna dynamika rynku zgodna z założeniami z początku z 2015 r. • Prognozowane obniżenie tempa rozwoju rynku w 2016 r. do 1-3% 2014 2015
 5. 5. Pozycja rynkowa NEUCA strona 5 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 25,0 28,5 30,3 30,1 29,2 29,3 28,4 29,4 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 Kwartalne udziały Grupy NEUCA w rynku hurtu aptecznego w latach 2014 – 2015 (%)
 6. 6. Budowa pozycji rynkowej poprzez programy apteczne NEUCA strona 6 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 4890 Na koniec 2015 3950 Na koniec 2014 Liczba aptek działających w program aptecznych NEUCA 24%
 7. 7. Nasza misja strona 7 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym Aptekom w Polsce.
 8. 8. Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości strona 8 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 * Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS za 4Q 2015 Serwis reklamacyjny Serwis telemarketingowySerwis transportowy Serwis logistyczny 4,51 4,31 4,2 NEUCA Pelion Farmacol 4,51 4,44 4,34 NEUCA Pelion Farmacol 4,57 4,55 4,4 NEUCA Pelion Farmacol 4,43 4,37 4,21 NEUCA Pelion Farmacol 4,3 4,19 4,16 NEUCA Pelion Farmacol Oferta regularna Oferta promocyjna 4,24 4,15 4,1 NEUCA Pelion Farmacol
 9. 9. strona 9 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 Szerokość asortymentuCiągłość zaopatrzenia 4,24 4,3 4,14 NEUCA Pelion Farmacol 4,33 4,32 4,3 NEUCA Pelion Farmacol Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości * Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS za 4Q 2015 Warunki handlowe Poczucie bezpieczeństwa 4,39 4,32 4,31 NEUCA Pelion Farmacol 4,35 4,32 4,35 NEUCA Pelion Farmacol
 10. 10. strona 10 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 WYNIKI FINANSOWE 2015
 11. 11. Przychody ze sprzedaży [mln zł] strona 11 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 1 780 6 569 1 714 6 946 4Q 2014 1-4Q 2014 4Q 2015 1-4Q 2015 +5,7% • Spowolnienie tempa rozwoju rynku w 4Q • Wpływ sprzedaży hurtowni w Bydgoszczy - realizacja decyzji UOKiK - na dynamikę przychodów w 4Q -3,7%
 12. 12. Zysk operacyjny i EBITDA* strona 12 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 EBIT [mln zł] 21,9 84,2 24,7 120,4 4Q 2014 1-4Q 2014 4Q 2015 1-4Q 2015 +43% +12% • Wzrost rentowności działalności operacyjnej w 2015 r. o 0,55 p.p 150 mln zł EBITDA W 2015 +34% r.r. * Wyniki po wyłaczeniu zdarzeń jednorazowych
 13. 13. Zysk brutto i netto* strona 13 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 • Wysoka baza zysku netto w 4Q efektem uwolnienia aktywa podatkowego o wartości 16 mln zł Zysk brutto [mln zł] Zysk netto [mln zł] 25,2 86,2 28,3 122,8 4Q 2014 1-4Q 2014 4Q 2015 1-4Q 2015 +12% +42% 36,1 86,3 23,1 102,3 4Q 2014 1-4Q 2014 4Q 2015 1-4Q 2015 -36% +19% • Spadek kosztów finansowych o 18% do 14,1 mln zł * Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych
 14. 14. Wzrost sprzedaży i zysku netto produktów własnych strona 14 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 18,4 59,7 22,0 85,3 4Q 2014 1-4Q 2014 4Q 2015 1-4Q 2015 Przychody ze sprzedaży [mln zł] Wynik netto [mln zł] -1,0 9,9 1,4 16,5 4Q 2014 1-4Q 2014 4Q 2015 1-4Q 2015 20% +43% +67% • 455 produktów w portfolio na koniec 2015 r.; wzrost o 21% r./r.
 15. 15. Produkty własne – dywersyfikacja portfolio strona 15 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 • Rosnący udział marki leków na receptę Genoptim w nowych wdrożeniach (13 z 25 w 4Q 2015) • Rozwój usług oferowanych przez zakład w Swarzędzu: • pakowanie tabletek i kapsułek • import produktów spoza Unii Europejskiej • kontrola jakości serii w laboratorium i usługowe dopuszczenie do obrotu na terenie UE • przepakowanie ręczne produktów na potrzeby branż kosmetycznej i farmaceutycznej 335 44 74 2 Apteo Genoptim Cera+ Inne Struktura portfolio produktów własnych na koniec 2015 r.
 16. 16. REALIZACJA CELU FINANSOWEGO NA 2015 I PODZIAŁ ZYSKU strona 16 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015
 17. 17. Zysk netto vs prognoza wyniku netto strona 17 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 ZYSK NETTO GRUPY 102,3mln zł 102% prognozy
 18. 18. Podział zysku w 2016 r. strona 18 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 2 702 2 702 4 853 5 840 7 300 8 832 10 157 11 825 14 553 17 278 19 138 22 168 1,00 1,00 1,23 1,48 1,85 2,00 2,30 2,60 3,20 3,80 4,33 5,00* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wartość dywidendy [tys. zł] Wartość dywidendy na akcję [zł] • Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy 5 zł na akcje; wzrost o 15,5% r./r/ • Realizacja skupu akcji własnych po cenie maksymalnej 450 zł do 103 tys. akcji CAGR 17,4% * Rekomendacja Zarządu
 19. 19. USŁUGI DLA PACJENTA strona 19 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015
 20. 20. strona 20 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 Misja i wartości dla pacjenta Ułatwiamy dostęp do ochrony zdrowia, aby poprawiać jakość życia i poczucie bezpieczeństwa pacjentów 1. Dajemy pacjentom dostęp do wysokiej jakości informacji i wiedzy (dzięki opiece w przychodniach) 2. Zapewniamy dostęp do produktów i usług medycznych (dzięki markom własnym i badaniom klinicznym) 3. Poprawiamy jakość życia i rozwiązujemy problemy zdrowotne pacjentów (dzięki rozwiązaniom telemedycznym) 1. Budowa relacji z pacjentem – podnoszenie konkurencyjności i rentowności aptek 2. Rozwój portfolio produktów i usług na bazie wiedzy o potrzebach pacjentów 3. Promocja i sprzedaż pomiędzy kanałami, produktami i usługami 4. Współpraca z producentami
 21. 21. 1 x 3 5 strona 21 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 Przychodnie lekarskie Świat Zdrowia 8 9 • 31 placówek w 6 województwach (23 na koniec 2015 r.) • Dostęp do blisko 80 tys. pacjentów (70 tys. na koniec 2015 r.) • Ponad 47 mln zł zainwestowane w przychodnie (37 mln zł na koniec 2015 r.) • Pozytywny wynik na poziomie netto w 2015 r. 5 Liczba przychodni w danym województwie
 22. 22. strona 22 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 Badania kliniczne i telemedycyna • Inwestycja w 3 komplementarne firmy z rynku badań klinicznych • 8 ośrodków badań klinicznych • Udane testy urządzenia telemedycznego w 2H 2015 r. i planowana komercjalizacja urządzenia Diabdis w 1H 2016 r. 100 badań klinicznych prowadzonych przez ośrodki należące do Grupy NEUCA w 2015 r.
 23. 23. PROGNOZA ZYSKU NETTO I WYZWANIA NA 2016 strona 23 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015
 24. 24. +7,5% Prognoza wyniku netto bez zdarzeń jednorazowych na 2016 rok strona 24 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 102,3 mln zł zysku netto w 2015 110 mln zł zysku netto w 2016
 25. 25. Rynkowe wyzwania na 2016 rok strona 25 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2015 BUDOWA SIECI PRZYCHODNI WZROST SPRZEDAŻY PRODUKTÓW WŁASNYCH KLUCZOWE WYZWANIA PRACA NAD POPRAWĄ SATYSFAKCJI KLIENTA UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA NA RYNKU HURTU ATECZNEGO ROZWÓJ BADAŃ KLINICZNYCH I WDROŻENIE PROJEKTU DIABDIS WYKORZYSTANIE SYNERGII W NOWYCH BIZNESACH PACJENCKICH ROZWÓJ E-COMMERCE
 26. 26. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

×