Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Por reg sud est 22iun2011

937 views

Published on

Published in: Education
 • Ofer consultanta accesare fonduri europene, diverse domenii. Intocmire dosar, implementare proiect, dezvoltare, identificare piata interna si externa, planuri de afaceri, pentru afaceri de succes. Contact cu detalii la marian_morosan@yahoo.com Afaceri de succes cu bani europeni la M&M Morosan Consulting SRL
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Por reg sud est 22iun2011

 1. 1. P rogramului O peraţional R egional 2007 - 2013 Regiunea de Dezvoltare Sud-Est www.inforegio.ro www.adrse.ro
 2. 2. Obiectivul strategic Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor României, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, prin îmbunatatirea condiţiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele ramase în urma, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi si a munci. www.inforegio.ro www.adrse.ro
 3. 3. Axele prioritare POR 2007 – 2013 (13,25% din total fonduri alocate) Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor (184,33 mil. euro); Axa prioritara 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (116,16 mil. euro); Axa prioritara 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (87,13 mil. euro) ; Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local (105,42 mil. euro); Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului (94,84 mil. euro); Axa prioritara 6 - Asistenţă tehnică pentru sprijinirea implementării POR . www.inforegio.ro www.adrse.ro
 4. 4. www.inforegio.ro www.adrse.ro Domeniul major de intervenţie (DMI) Alocari (FEDR) 2007-2013 Contracte semnate (FEDR) FEDR autorizat de AMPOR mil. Euro mil. Euro % mil. Euro % 0 1 2 3=2/1 4 5=4/1 DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană 148,11 23,74 16,03% 0,00 0,00% Axa prioritară 1 148,11 23,74 16,03% 0,00 0,00 DMI 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură 100,48 125,91 125,31% 43,85 43,64% Axa prioritară 2 100,48 125,91 125,31% 43,85 43,64% DMI 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 19,55 17,04 87,15% 2,04 10,41% DMI 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 11,21 9,46 84,45% 2,35 20,99% DMI 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 11,21 8,40 75,00% 0,00 0,00% DMI 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 32,09 28,54 88,93% 4,55 14,18% Axa prioritară 3 74,05 63,45 85,67% 8,94 12,07% DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală 30,91 0,31 1,00% 0,30 0,99% DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi 26,51 0,00 0,00% 0,00 0,00% DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 26,51 6,65 25,07% 1,69 6,39% Axa prioritară 4 83,93 6,95 8,29% 2,00 2,38% DMI 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe 26,51 27,00 101,83% 5,23 19,73% DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice 30,60 17,99 58,78% 5,66 18,51% Axa prioritară 5 57,11 44,99 78,77% 10,90 19,08% Total POR la 15.05.2011 463,69 265,03 57,16% 65,68 14,17%
 5. 5. A u fost semnate 179 contracte de finantare, valoarea totala solicitata (fonduri FEDR) fiind de aproximativ 265 milioane de euro; Rata de absorbtie a fondurilor (valoare fonduri FEDR rambursate de catre AM POR raportata la valoarea alocata regiunii Sud-Est (fara valoarea prefinantarilor) este de peste 14 ,17 %. www.inforegio.ro www.adrse.ro
 6. 6. Proiecte contractate 1 79 Finalizate 42 In implementare 118 Reziliate 19
 7. 7. Axa 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urban ă – Centre Urbane In cadrul acestui domeniu major de interventie au fost contractate 3 proiecte, valoarea solicitata totala de 12, 13 milioane euro, proiecte aflate în implementare www.inforegio.ro www.adrse.ro Domeniul major de intervenţie (DMI) Alocari 2007-2013 Contracte semnate FEDR autorizat de AMPOR mil. Euro mil. Euro % mil. Euro % 0 1 4 5=4/1 6 7=6/1 DMI 1 .1 Centre Urbane 54,19 12,13 22,38 % 0,00 0,00 % Axa prioritară 2 54,19 12,13 22,38 % 0,00 0,00 %
 8. 8. Axa 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor 1. 2 . Planuri integrate de dezvoltare urban ă – poli de dezvoltare urbană In cadrul acestui domeniu major de interventie au fost contractate 6 p roiecte, valoarea solicitata totala de 1 4 ,1 8 milioane euro, 6 proiecte sunt in faza de precontractare, în valoare de 18,29 mil.euro și 4 proiecte se află în diverse etape de evaluare cu o valoare de 5,17 mil euro. www.inforegio.ro www.adrse.ro Domeniul major de intervenţie (DMI) Alocari 2007-2013 Contracte semnate FEDR autorizat de AMPOR mil. Euro mil. Euro % mil. Euro % 0 1 4 5=4/1 6 7=6/1 DMI 1 . 2. Poli de dezvoltare urbană 36,12 14,18 39,25 % 0,00 % 0,00 % Axa prioritară 2 36,12 14,18 39,25 % 0,00 % 0,00 %
 9. 9. Axa 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor 1. 3 . Planuri integrate de dezvoltare urban ă – Poli de creștere In cadrul acestui domeniu major de interventie au fost contractate 1 proiect, valoarea solicitata totala de 3 ,1 9 milioane euro și 3 proiecte se află în diferite etape de evaluare în valoare de 3,57 mil. Euro. www.inforegio.ro www.adrse.ro Domeniul major de intervenţie (DMI) Alocari 2007-2013 Contracte semnate FEDR autorizat de AMPOR mil. Euro mil. Euro % mil. Euro % 0 1 4 5=4/1 6 7=6/1 DMI 1 .1 Poli de creștere 90,32 3,19 3,53 % 0,00 0,00 % Axa prioritară 2 90,32 3,19 3,53 % 0,00 0,00 %
 10. 10. Axa 2 - Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transpor t In cadrul acestui domeniu major de interventie au fost contractate 15 proiecte, valoarea solicitata totala de 1 39 , 79 milioane euro, din care: 5 proiecte sunt finalizate / in curs de finalizare si 10 sunt in implementare . Există 5 proiecte pe lista de rezervă în valoare de 67,13 milioane euro. A fost finalizata reabilitarea a aproape 150 km de drumuri judetene , inclusiv retelele de utilitati din corpul drumului . www.inforegio.ro www.adrse.ro Domeniul major de intervenţie (DMI) Alocari (FEDR) 2007-2013 Contracte semnate (FEDR) FEDR autorizat de AMPOR mil. Euro mil. Euro % mil. Euro % 0 1 4 5=4/1 6 7=6/1 DMI 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură 100,48 125,91 125,31% 43,85 43,64% Axa prioritară 2 100,48 125,91 125,31% 43,85 43,64%
 11. 11. Axa 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale D.M.I. 3.1. Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate In cadrul acestui domeniu major de interventie au fost contractate 9 proiecte, valoarea solicitata (fonduri FEDR) 16,06 milioane euro, din care: un proiect a fost finalizat si 8 proiecte sunt in implementare. Există 3 proiecte pe lista de rezervă în valoare de 5,01 mil. euro, 4 proiecte în diferite etape de evaluare și contractare, în valoare de 6,91 mil. euro. Domeniul major de intervenţie (DMI) Alocari (FEDR) 2007-2013 Contracte semnate (FEDR) FEDR autorizat de AMPOR mil. Euro mil. Euro % mil. Euro % 0 1 4 5=4/1 6 7=6/1 DMI 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 19,55 17,04 87,15% 2,04 10,41%
 12. 12. Axa 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale DMI 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale In cadrul acestui domeniu major de interventie au fost contractate 18 proiecte, valoarea solicitata (fonduri FEDR) este de 9,46 milioane euro, din care: 6 proiecte au fost finalizate si 1 2 proiecte sunt in implementare. Există 13 proiecte în lista de rezervă, cu o valoare de 6,49 mil. Euro, 6 proiecte în diferite etape de evaluare și contractare, în valoare de 3,25 mil. euro. www.inforegio.ro www.adrse.ro Domeniul major de intervenţie (DMI) Alocari (FEDR) 2007-2013 Contracte semnate (FEDR) FEDR autorizat de AMPOR mil. Euro mil. Euro % mil. Euro % 0 1 4 5=4/1 6 7=6/1 DMI 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 11,21 9,46 84,45% 2,35 20,99%
 13. 13. Axa 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale DMI 3. 3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență In cadrul acestui domeniu major de interventie a fost contract at un singur proiect în valoare de 9,69 mil. Euro. www.inforegio.ro www.adrse.ro Domeniul major de intervenţie (DMI) Alocari 2007-2013 Contracte semnate (FEDR) FEDR autorizat de AMPOR mil. Euro mil. Euro % mil. Euro % 0 1 4 5=4/1 6 7=6/1 DMI 3. 3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale în situații de urgență 12,9 9,69 75,11% 0,00 0,00 %
 14. 14. Axa 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale DMI 3.4. - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă In cadrul acestui domeniu major de interventie au fost contractate 34 proiecte, valoarea solicitata (fonduri FEDR) de 28,54 milioane euro, din care: 9 proiecte au fost finalizate si 2 5 sunt in implementare. Există 57 de proiecte pe lista de rezervă în valoare de 71,26 mil euro și 5 proiecte se află în diferite etape de evaluare și contractare ăn valoare de 7,77 mil euro. www.inforegio.ro www.adrse.ro Domeniul major de intervenţie (DMI) Alocari (FEDR) 2007-2013 Contracte semnate (FEDR) FEDR autorizat de AMPOR mil. Euro mil. Euro % mil. Euro % 0 1 2 3=4/1 4 5=4/1 DMI 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 32,09 28,54 88,93% 4,55 14,18%
 15. 15. Axa 4 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local DMI 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala In cadrul acestui domeniu major de interventie a fost contractat un singur proiect, valoarea solicitata totala de 0,36 milioane euro, acesta fiind finalizat. Există 18 proiecte în diferite etape de evaluare și contractare în valoare de 72,06 mil euro. www.inforegio.ro www.adrse.ro
 16. 16. Axa 4 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local DMI 4.3. - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor In cadrul acestui domeniu major de interventie au fost contractate 68 proiecte, valoarea solicitata (fonduri FEDR) de 6,65 milioane euro. Dintre acestea: - 23 proiecte au fost finalizate; - 27 proiecte sunt in implementare; - 18 proiecte au fost reziliate. www.inforegio.ro www.adrse.ro Domeniul major de intervenţie (DMI) Alocari (FEDR) 2007-2013 Contracte semnate (FEDR) FEDR autorizat de AMPOR mil. Euro mil. Euro % mil. Euro % 0 1 2 3=4/1 4 5=4/1 DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 26,51 6,65 25,07% 1,69 6,39%
 17. 17. Axa 5 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local DMI 5.1. – Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe In cadrul acestui domeniu major de interventie au fost contractate 9 proiecte, valoarea solicitata de 30 , 97 milioane euro , în diferite stadii de implementare. Există 4 proiecte pe lista de rezervă, în valoare de 21,83 milioane euro și 7 proiecte în diferite etape de evaluare și contractare, cu o valoare de 12.66 milioane euro. www.inforegio.ro www.adrse.ro
 18. 18. Axa 5 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local DMI 5. 2 . – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice In cadrul acestui domeniu major de interventie au fost contractate 13 proiecte, valoarea solicitata de 18,97 milioane euro (semnate în cadrul primului apel de proiecte) . Pentru cel de-al doilea apel există un proiect pe lista de rezervă în valoare de 2,63 milioane euro și 12 proiecte aflate în diferite etape de evaluare si contractare în valoare de 28,72 milioane euro. www.inforegio.ro www.adrse.ro
 19. 19. Probleme întampinate în implementarea POR <ul><ul><li>Întârzieri in contract area proiectelor cuprinse in planurile integrate de dezvoltare urb ane, Subdomeniul Centre urbane; </li></ul></ul><ul><ul><li>Cadrul legislativ neclar al achiziţiilor publice ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Intarzieri in finalizarea procedurilor de achizitie prevazute in cadrul contractelor (in special pentru lucrari) datorita: inregistrarii de contestatii, necesitatea reluarii procedurilor, etc; </li></ul></ul><ul><ul><li>Nereguli in desfasurarea procedurilor de achizitii publice, ce au condus la aplicarea de corectii financiare, in conformitate cu ghidurile Comisiei Europene. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rezilierea unui numar mare de contracte in cadrul Domeniului major de interventie 4.3 Sprijinirea Dezvoltarii microintreprinderilor (peste 30% din numarul contractelor semnate); </li></ul></ul><ul><ul><li>Dificultati privind asigurarea contributiei proprii in implementarea proiectelor si a resurselor financiare in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a fondurilor; </li></ul></ul><ul><ul><li>Aparitia de modificari in teren (in special la proiectele de infrastructura de transport) datorita unor situatii neprevazute, ce necesita lucrari suplimentare ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Proiecte tehnice de calitate slaba, ce necesita modificari in timpul executiei lucrarilor. </li></ul></ul>
 20. 20. P roblemele care apar î n accesarea fondurilor nerambursabile <ul><li>Care sunt principalii paşi de urmărit în scrierea unei cereri de finanţare pentru Programul Operaţional Regional? </li></ul><ul><li>Completarea cererilor de finanţare este un proces complex şi consumator de timp. Printre principalele cauze de respingere ale proiectelor se numără cererile incomplete sau cele care nu urmăresc indicaţiile incluse în ghidul solicitantului. </li></ul><ul><li>În cele ce urmează vor fi prezentate câteva sfaturi utile pentru completarea cererilor de finanţare: </li></ul><ul><li>Alocaţi timpul necesar pentru completarea mai multor variante de cerere de finanţare ; </li></ul><ul><li>Urmaţi cu atenţie îndrumările din ghidul solicitantului. Acesta vă va furniza toate informaţiile necesare în ceea ce priveşte tipul de limbaj şi conţinut pe care îl aşteaptă finanţatorul ; </li></ul><ul><li>Redactaţi cererea în mod succint şi cu un maxim de claritate. O cerere de finanţare bine articulată şi atent gândită are şanse mai mari de reuşită ; </li></ul><ul><li>Răspundeţi la întrebări în mod direct şi sincer ; </li></ul><ul><li>Furnizaţi toate informaţiile suplimentare care sunt cerute ; </li></ul><ul><li>Completaţi cererea de finanţare şi păstraţi o copie a acesteia ; </li></ul><ul><li>Nu vă lăsaţi intimidaţi de jargonul folosit în formular sau ghidul solicitantului ; </li></ul><ul><li>Corelaţi informaţiile incluse în cerere cu cele prezentate în documentele suport . </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 21. 21. P roblemele care apar î n accesarea fondurilor nerambursabile <ul><li>Totuşi, înainte de a începe completarea cererii de finanţare trebuie avute în vedere următoarele aspecte:   </li></ul><ul><li>Identificaţi o problemă sau o nevoie, ca motiv pentru a căuta sprijin prin Programul Operaţional Regional ;   </li></ul><ul><li>Identificaţi acea axă şi domeniu major de intervenţie al cărui scop şi obiective corespund cel mai bine nevoii dumneavoastră de sprijin şi adaptaţi proiectul în conformitate cu cerinţele şi criteriile acestora ; </li></ul><ul><li>Verificaţi dacă îndepliniţi criteriile de eligibilitate din punct de vedere al beneficiarului eligibil, al condițiilor generale relevante pe fiecare domeniu major de intervenție, al costurilor considerate eligibile și al criteriilor legale și administrative necesare pentru implementarea proiectului ; </li></ul><ul><li>Pregătiţi toate documentele necesare pentru accesarea fondurilor (Ex: studii, analize, hotărâri etc. în funcţie de cerinţele axei şi domeniului major de intervenţie) </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 22. 22. P roblemele care apar î n accesarea fondurilor nerambursabile <ul><li>  </li></ul><ul><li>Care sunt principalii paşi de urmărit în verificarea unei cereri de finanţare pentru Programul Operaţional Regional? </li></ul><ul><li>Astfel, principalele erori sau omisiuni privesc: </li></ul><ul><li>Neatasarea notelor explicative la situatiile financiare. Lipsa unuia dintre documentele mentionate in mod expres in grila de verificare ca element pentru care nu pot fi solicitate clarificari duce la respingerea cererii de finantare ; </li></ul><ul><li>Calcul gresit al activelor totale in cadrul declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM (se omite adaugarea pozitiei privind cheltuielile in avans la suma activelor imobilizate si circulante) ; </li></ul><ul><li>Cererea de finantare nesemnata de reprezentantul legal, in sensul prevederilor din actul constitutiv (atunci cand acest act prevede obligativitatea reprezentarii in comun de catre toti asociatii se impune anexarea unei imputerniciri) ; </li></ul>
 23. 23. P roblemele care apar î n accesarea fondurilor nerambursabile <ul><li>Cod CAEN neeligibil ; </li></ul><ul><li>Pierdere din exploatare in cadrul exercitiului financiar de referinta ; </li></ul><ul><li>Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM nu este completata in intregime (lipsa date firma, lipsa functie semnatar, lipsa exercitiu financiar de referinta, etc.) ; </li></ul><ul><li>Achizitiile nu sunt preconizate a fi efectuate in conformitate cu prevederile Anexei 5 – Instructiuni privind atribuirea contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii ; </li></ul><ul><li>Bugetul proiectului nu este completat la doua zecimale ; </li></ul><ul><li>Lipseste numerotarea capitolelor/punctelor cererii de finantare sau aceasta este gresita ; </li></ul><ul><li>Nu este precizata adresa de implementare a proiectului, ci doar localitatea ; </li></ul><ul><li>Planul de achizitii necorelat cu bugetul proiectului, prin prisma sumelor implicate ; </li></ul><ul><li>Tabelele din cadrul documentatiei nu respecta formatul standard ; </li></ul>
 24. 24. P roblemele care apar î n accesarea fondurilor nerambursabile <ul><li>Discrepante in ceea ce priveste numele reprezentantului legal in cadrul documentatiei (in caz de schimbare de nume prin casatorie se impune anexarea unui certificat doveditor) ; </li></ul><ul><li>Completari de mana in cadrul formularului cererii de finantare ; </li></ul><ul><li>Discrepante intre cererea de finantare si calendarul activitatilor, in ceea ceea ce priveste durata de implementare ; </li></ul><ul><li>Activitatile proiectului nu sunt suficient detaliate, prezentarea lor minimala ; </li></ul><ul><li>Declaratia de eligibilitate nu respecta modelul din ghid (eliminare nejustificata de sectiuni) ; </li></ul><ul><li>Nerespectarea prevederilor corrigendumului si a notelor AM POR ; </li></ul><ul><li>Comunicare ingreunata cu solicitantii de finantare, datorita lipsei sau nefunctionarii aparatelor de fax ; </li></ul>
 25. 25. P roblemele care apar î n accesarea fondurilor nerambursabile <ul><li>Probleme identificate in implementarea unei cereri de finanţare pentru Programul Operaţional Regional </li></ul><ul><li>Probleme ce pr ovin din CF </li></ul><ul><li>Obiectiv ele proiectului nu sunt clar definite, nu pot fi cuantificat e/m ăsurate ; </li></ul><ul><li>Indicatorii propuşi sunt dificil de monitorizat şi evaluat ; </li></ul><ul><li>Necorelări între CF, P T şi buget / cheltuieli ; </li></ul><ul><li>Specificaţiile proiectului nu sunt clare / complete ; </li></ul><ul><li>Bugetul proiectului nu este detaliat corespunzător - nu sunt alocate toate sumele necesare pentru realizarea tuturor activităţilor necesare pentru realizarea proiectului ; </li></ul><ul><li>Planificarea defectuoasă conduce la întârzieri - pentru unele activităţi este subestimat timpul necesar realizării acestora ; </li></ul><ul><li>Resursele necesare pentru implementarea proiectului sunt subestimate ; </li></ul><ul><li>Efecte: Dificultati in implementare. </li></ul><ul><li>Necesitatea modificarii contractului de finantare. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Probleme privind echipa de implementare </li></ul><ul><li>Personalul din echipa de management nu este disponibil pentru proiect / este implicat in alte activităţi ; </li></ul><ul><li>Competenţele membrilor echipei nu sunt cele cerute de proiect ; </li></ul><ul><li>Echipa nu este motivată suficient ; </li></ul><ul><li>Echipa nu are clarificate obiectivele, indicatorii şi alte informaţii din proiect ; </li></ul><ul><li>Comunicarea în cadrul echipei de proiect se face defectuos, informaţia nu circulă fluent ; </li></ul><ul><li>Managementul de proiect nu are stabilit un plan detaliat privind implementarea proiectului ; </li></ul><ul><li>Echipa de management nu are stabilite planuri de acţiuni pentru situaţii neprevăzute sau pentru recuperare întârzieri ; </li></ul><ul><li>P rocedurile de lucru (evaluare şi de control) nu există sau nu se aplică ; </li></ul><ul><li>Necunoaşterea prevederilor contractului de finanţare şi anexelor acestuia ; </li></ul><ul><li>Necunoaşterea procedurilor / prevederilor legale (achiziţii publice, cod fiscal, construcţii, securitatea muncii, etc.) </li></ul><ul><li>Efecte: Declararea cheltuielilor ca fiind neeligibile; </li></ul><ul><li>Pierderi financiare pentru beneficiar. </li></ul>P roblemele care apar î n accesarea fondurilor nerambursabile
 27. 27. P roblemele care apar î n accesarea fondurilor nerambursabile <ul><li>Probleme legate de informare / publicitate </li></ul><ul><li>Lipsă aviz OI pentru materiale de informare şi publicitate ; </li></ul><ul><li>Informare şi publicitate realizată după termenul de finalizare proiect ; </li></ul><ul><li>Materiale de informare/publicitate neconforme cu MIV . </li></ul><ul><li>Efecte: Cheltuieli neeligibile . </li></ul><ul><li>Nerespectarea clauzelor contractului de finanţare. </li></ul><ul><li>Probleme legate de cererile de prefinanţare / rambursare </li></ul><ul><li>Se omite transmiterea notificării beneficiarului cu privire la depunerea cerer ii de prefinaţare - 30 de zile de la semnare contract – cu posibilitate de revenire în primele 15 zile calendaristice ale lunii în care a fost prevăzută pre-finanţarea ; </li></ul><ul><li>Obligativitatea transmiterii unei CR în 6 sau 12 luni de la primirea pre-finanţării ; </li></ul><ul><li>Î ntarzieri la depunerea CP / CR , fata de notificări / grafice de rambursare , transmise la OI (Beneficiari Publici si Beneficiari Privati) - cauze diverse; </li></ul><ul><li>Efecte: L ipsa previzionării in cash-flow-ul centralizat ; </li></ul><ul><li>L ipsa disponibilului pentru plata la AM POR </li></ul>
 28. 28. P roblemele care apar î n accesarea fondurilor nerambursabile <ul><li>Nerespectarea prevederilor contractului de finanţare şi a recomandărilor OI privind întocmirea cererilor de pre-finanţare / rambursare ; </li></ul><ul><li>Dosarele prezentate la cererile de pre-finanţare / rambursare nu sunt complete şi conforme cu listele de verificare ; </li></ul><ul><li>Documente justificative incomplete sau necorelate (continutul facturii nu este mentionat clar, necorelare intre factura si contractul de achizitie, OP nu precizeaza detaliile plăţii în concordanţă cu factur a etc.); </li></ul><ul><li>P l ăţi către furnizori în alt cont decât cel precizat pe factură sau în contract ; </li></ul><ul><li>Pl ăţi către furnizorii de servicii înainte de realizarea serviciilor (lipsă deviz de servicii) ; </li></ul><ul><li>Se omite frecvent copierea faţă-verso a documentelor originale ; </li></ul><ul><li>Lipsesc Rapoartele dirigintelui de santier sau sunt prezentate neconform (nu sunt detaliate activitatile prestate detaliat , verificarile efectuate; </li></ul><ul><li>Nu sunt respectate notele de subsol privind modul de completare a CR (frecvent nu sunt preluate toate capitolele din bugetul proiectului la tabel 7A si 7B) </li></ul><ul><li>Efecte : Decalarea la plată cu 1 – 3 luni a CP / CR . </li></ul>
 29. 29. P roblemele care apar î n accesarea fondurilor nerambursabile <ul><li>Probleme legate de RAPORTUL DE PROGRES </li></ul><ul><li>Se omite frecvent completarea cap. 5 “ Descrierea pe scurt a stadiului de implementare ”, realiz ându-se o confuzie intre indicatiile de completare și tabelul detaliat pe activitati ; </li></ul><ul><li>Nu se preiau toti indicatorii din Cererea de finantare ; </li></ul><ul><li>Se confunda indicatorul de rezultat imediat cu indicatorul de rezultat; </li></ul><ul><li>N u se completeaza frecvent rubrica rezervata indicatorului de &quot;rezultat“ ; </li></ul><ul><li>Se completeza gresit perioada de referinta ; </li></ul><ul><li>Se confunda raportul de progres de verificare cu raportul de progres al monitorizarii; </li></ul><ul><li>C a atare la primele cereri se numeroteaza in continuarea celui de monitorizare; </li></ul><ul><li>Efecte : Notificare beneficiar – întârzieri în raportare. </li></ul>
 30. 30. P roblemele care apar î n accesarea fondurilor nerambursabile <ul><li>Probleme legate de modificarea contractelor de finanţare </li></ul><ul><li>Notificări privind modificarea unor condiţii din contractul de finanţare – dup ă realizarea respectivei modificări ; </li></ul><ul><li>Lipsa documente suport la notificările de modificare contract (echipa de proiect, grafic de rambursare, etc.) ; </li></ul><ul><li>Anexele actului adiţional (calendarul activităţilor, buget ) nu reflectă modificările solicitate prin memoriu justificativ depus de beneficiar ; </li></ul><ul><li>Motivele privind necesitatea modificării contractului prin act adiţional nu sunt justificate; </li></ul><ul><li>Solicit ările de act adițional nu sunt susţinute de documente justificative ( de ex. se solicită modificarea valorii echipam e ntelor , dar nu anexează un studiu de piaţă efectuat în acest sens sau oferte care reflectă o creştere a preţurilor la echipamente) ; </li></ul><ul><li>Nu sunt corelate datele din Calendarul activităţilor, planul de achiziţii şi graficul de rambursare a cheltuielor ; </li></ul><ul><li>Efecte : Notificări sau acte adiţionale respins e, ceea ce duce la prelungiri ale perioadei de implementare și/ sau declararea unor cheltuieli neeligibile </li></ul>
 31. 31. P roblemele care apar î n accesarea fondurilor nerambursabile <ul><li>Probleme legate de procedurile de achiziţii </li></ul><ul><li>Calendarul procedurii nu este întocmit conform documentelor anexate la dosarul achiziţiei publice ; </li></ul><ul><li>Decizia de numire a comisiei de evaluare fără număr şi fără dată ; </li></ul><ul><li>Declaraţii de confidenţialitate şi imparţialitate ale membrilor comisiei de evaluare nepersonalizate, datate greşit sau nesemnate ; </li></ul><ul><li>Raportul procedurii de achiziţie publică nu precizează motivele respingerii ofertelor; nu indică motivul pe baza căruia s-a declarat castigator ofertantul ; </li></ul><ul><li>Contractele de achiziţie încheiate nu se corelează cu documentele primite la ofertare (ex. subcontractarea – de cele mai multe ori oferta este prezentată fără subcontractanţi, dar se uită eliminarea articolul din contract cu privire la acest aspect) ; </li></ul><ul><li>Nu se ataşează la dosar toate anexele care sunt menţionate în contractul de achiziţie ca făcând parte din documentele contractului încheiat ; </li></ul><ul><li>N erespectarea procedurilor in domeniul achiziţiilor publice . </li></ul>
 32. 32. P roblemele care apar î n accesarea fondurilor nerambursabile <ul><li>N ecorelări între părţile componente ale DA; </li></ul><ul><li>DA cu informaţii incomplete / neactualizate cu situaţia de pe teren ; </li></ul><ul><li>C riterii de calificare a ofertanţilor impuse disproporţionat cu specificul contractului sau care pot restricţiona accesul anumitor categorii de ofertanţi ; </li></ul><ul><li>M odelul de contract nu este corelat cu prevederile DA; </li></ul><ul><li>C ontractele nu conţin clauze clare cu privire la acordarea avansurilor, eşalonarea la plată a lucrărilor, aplicarea penalităţilor ; </li></ul><ul><li>Utilizarea ca factor de evaluare a duratei de execuţie a lucrărilor – în DA ; </li></ul><ul><li>Lipsa de informaţii în DA privind vizitarea locaţiei proiectului de către ofertanţi ; </li></ul><ul><li>Lipsesc documentele justificative privind constituirea garanţiei de participare sau de bună execuţie ; </li></ul><ul><li>Neincluderea în contractele de servicii de proiectare a unor clauze privind obligaţia proiectantului de a asigura AT în perioada contractului de lucrări + bugetare acestei activităţi ; </li></ul><ul><li>DA conţine criterii de calificare bazate pe experienţa ofertantului (Art. 176 din OUG 34/2006) sau alte criterii de calificare dec ât prevede art.198 din OUG 34/2006 . </li></ul>
 33. 33. P roblemele care apar î n accesarea fondurilor nerambursabile <ul><li>Efect e </li></ul><ul><li>Notificare beneficiar – întârzieri în raportare şi la plată ; </li></ul><ul><li>Note de comenzi suplimentare (NCS) sau note de renunţare (NR) emise de contractor ; </li></ul><ul><li>Solicitări de acte adiţionale la contractul de lucrări – cerute de contractor ; </li></ul><ul><li>Se atribuie contrcate ce a u durate de execuţie nerealiste ; </li></ul><ul><li>Oferte financiare nerealiste (subestimate) ; </li></ul><ul><li>Necesitatea încheierii de acte adiţionale pentru suplimentare a valorii contractului de lucrări (majorare cantităţi + sume) ; </li></ul><ul><li>Selecţia unui nou proiectant care impune alte soluţii ; </li></ul><ul><li>Apar i ția unor cheltuieli neeligibile, accceptate inițial ca eligibile ; </li></ul><ul><li>Contracte de lucrări fără buget pentru lucrări diverse şi neprevăzute ; </li></ul><ul><li>Cheltuielile aferente acestor lucrări NU sunt eligibile – deşi sunt justificate . </li></ul><ul><li>Efect e – > P r ocedură neconformă = = > Cheltuieli neeligibile !!! </li></ul>
 34. 34. P roblemele care apar î n accesarea fondurilor nerambursabile <ul><li>Probleme legate de atribuirea şi execuţia contractelor de lucrări </li></ul><ul><li>Autorizaţiile şi/sau avizele necesare lipsesc sau au perioada de valabilitate expirat ă ; </li></ul><ul><li>Nerespectarea graficului de execuţie a contra c tului de lucr ări ; </li></ul><ul><li>Necorelarea cheltuielilor solicitate la rambursare cu cele prevăzute în ordinul de cheltuieli eligibile ; </li></ul><ul><li>Suplimentarea valorii contractului de lucrări fără respectarea procedurilor de achiziţie publică (OUG 34/2006) ; </li></ul><ul><li>Decontarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute – fără respectarea procedurilor de achiziţii ; </li></ul><ul><li>Dificultăţi în implementarea şi monitorizarea proiectului cauzate de lipsa unui sistem eficient de raportare a activităţii dirigintelui de şantier. </li></ul>
 35. 35. POR 2007-2013 Regiunea de Dezvoltare Sud-Est <ul><li>VĂ DORIM MULT SUCCES ! </li></ul><ul><li>Date de contact </li></ul><ul><li>Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est </li></ul><ul><li>Telefon/fax: 0339/401018-20, 0339/401017 </li></ul><ul><li>E-mail:adrse@adrse.ro </li></ul><ul><li>www.adrse.ro </li></ul><ul><li>Biroul Judetean Constanta </li></ul><ul><li>Telefon/ Fax: 0341. 426.627 ; 0341. 426.628 </li></ul>

×