F.G.C.R. - I.F.N. S.A Facilitarea accesului la finantare al beneficiarilor publici ai PNDR de catre FONDUL DE GARANTARE A...
Rolul FGCR - IFN S.A. <ul><li>FGCR – IFN SA a fost infiintat in anul 1994 in baza Memorandului de finantare incheiat int...
Descrierea schemei de garantare a beneficiarilor publici ai FEADR <ul><li>Temeiul legal: </li></ul><ul><li>OUG 79/2009 pr...
<ul><li>In cazul scrisorilor de garantie necesare beneficiarilor publici ai FEADR pentru incasarea avansului: </li></ul><u...
<ul><li>B) In cazul in care beneficiarii publici solicita garantia Fondului pentru creditele bancare acordate de bancile...
<ul><li>FGCR – IFN SA emite scrisori de garantie a caror valoare este de 110% din valoarea avansului prevazut in contracte...
COMISIOANE DE GARANTARE <ul><li>In cazul scrisorilor de garantie emise de Fond pentru incasarea avansului, comisionului de...
FLUXUL OPERATIONAL PENTRU OBTINEREA SCRISORILOR DE GARANTIE DE LA FOND
<ul><li>Clientul solicita bancii comerciale acordarea creditului </li></ul>Fluxul operational pentru ob t inerea garan t...
Avantaje privind utilizarea garantiilor Fondului <ul><li>Eliminarea principalei cauze de respingere a cererii de credit (...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pndr -14april2011

447 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pndr -14april2011

 1. 1. F.G.C.R. - I.F.N. S.A Facilitarea accesului la finantare al beneficiarilor publici ai PNDR de catre FONDUL DE GARANTARE AL CREDITULUI RURAL www . fgcr.ro
 2. 2. Rolul FGCR - IFN S.A. <ul><li>FGCR – IFN SA a fost infiintat in anul 1994 in baza Memorandului de finantare incheiat intre Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei reprezentat prin MADR, in scopul facilitarii accesului la finantare al producatorilor agricoli, procesatorilor de produse agricole si beneficiarilor fondurilor europene. </li></ul><ul><li>In etapa actuala Fondul are un rol deosebit in absorbtia fondurilor europene. </li></ul><ul><li>FGCR – IFN SA faciliteaza accesul la finantare al beneficiarilor publici ai FEADR. </li></ul>
 3. 3. Descrierea schemei de garantare a beneficiarilor publici ai FEADR <ul><li>Temeiul legal: </li></ul><ul><li>OUG 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economice in zonele rurale. </li></ul><ul><li>HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 79/2009. </li></ul><ul><li>Legea 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor europene. </li></ul><ul><li>Facilitati: </li></ul><ul><li>Emiterea de catre FGCR de scrisori de garantie pentru incasarea avansului prevazut in contractele de finantare nerambursabila incheiate intre beneficiari si APDRP. </li></ul><ul><li>Acordare de garantii bancilor comerciale care acorda credite beneficiarilor masurii 322 din FEADR care au un contract de finantare nerambursabila cu APDRP </li></ul>
 4. 4. <ul><li>In cazul scrisorilor de garantie necesare beneficiarilor publici ai FEADR pentru incasarea avansului: </li></ul><ul><ul><li>Comunele si ADI-urile care au incheiate contracte de finantare nerambursabila cu APDRP vor transmite Fondului urmatoarele documente: </li></ul></ul><ul><ul><li>- Solicitarea de acordare a scrisorii de garantie, cu viza control financiar preventiv aplicata pe aceasta; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hotararea beneficiarului privind aprobarea valorii de investitie a proiectului (in copie); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hotararea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea scrisorii de garantie din partea fondului de garantare (in copie); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contractul de finantare nerambursabila incheiat cu APDRP, inclusiv Actul aditional pentru valoarea contractului rezultata dupa finalizarea procedurii de achizitie, bugetul indicativ avizat de APDRP si declaratia de esalonare a depunerii cererilor de plata avizata de APDRP (in copie); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avizul favorabil al APDRP asupra procedurii de achizitie prioritar majoritara (in copie); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proiectia bugetului local pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garantie, care sa includa restituirea avansului solicitat si plata comisionului aferent scrisorii de garantie, detalierea veniturilor si cheltuielilor totale pe fiecare an al perioadei de valabilitate a scrisorii de garantie, conform clasificatiei economice; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Certificat de inregistrare fiscala emis de DGFP, dupa caz; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Certificat de atestare fiscala privind situatia achitarii obligatiilor catre bugetul consolidat al statului sau a platii obligatiilor sociale, dupa caz; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentantilor legali; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Copie de pe hotararea instantei judecatoresti de numire a reprezentantilor legali, dupa caz; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hotararea beneficiarului privind aprobarea BVC (in copie); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contul in care s-a solicitat APDRP virarea avansului este deschis la Trezorerie nr. ………………………..; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acordul de garantare, in doua exemplare originale semnate de reprezentantii legali ai beneficiarului, in calitate de cedent. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acord de consultare a bazei de date a centralei riscurilor bancare </li></ul></ul></ul>Procedura de obtinere a garantiei Fondului
 5. 5. <ul><li>B) In cazul in care beneficiarii publici solicita garantia Fondului pentru creditele bancare acordate de bancile comerciale documentatia consta in: </li></ul><ul><ul><li>Solicitarea de garantare; </li></ul></ul><ul><ul><li>Referatul de analiza al bancii comerciale; </li></ul></ul><ul><ul><li>Contractul incheiat cu APDRP; </li></ul></ul><ul><ul><li>Declaratia de esalonare a platilor; </li></ul></ul><ul><ul><li>Bugetul indicativ al proiectului; </li></ul></ul><ul><ul><li>Documentatia intocmita de banca pentru acordare creditului. </li></ul></ul>Procedura de obtinere a garantiei Fondului
 6. 6. <ul><li>FGCR – IFN SA emite scrisori de garantie a caror valoare este de 110% din valoarea avansului prevazut in contractele de finantare nerambursabila incheiate de comune si ADI cu APDRP. </li></ul>Riscul asumat de FGCR – IFN SA <ul><li>FGCR – IFN SA garanteaza in procent de 100% valoarea creditelor acordate de bancile comerciale comunelor si ADI-urilor care solicita finantare pentru realizarea proiectelor de investitii cofinantate prin PNDR. </li></ul>
 7. 7. COMISIOANE DE GARANTARE <ul><li>In cazul scrisorilor de garantie emise de Fond pentru incasarea avansului, comisionului de garantare este de 0,06% pe luna. </li></ul><ul><li>In cazul garantiilor acordate bancilor comerciale, comisionul de garantare este de 1% pe an. </li></ul>Pentru riscul asumat, FGCR IFN – SA percepe urmatoarele comisioane de garantare:
 8. 8. FLUXUL OPERATIONAL PENTRU OBTINEREA SCRISORILOR DE GARANTIE DE LA FOND
 9. 9. <ul><li>Clientul solicita bancii comerciale acordarea creditului </li></ul>Fluxul operational pentru ob t inerea garan t iei Fondului pentru creditele bancare acordate de bancile comerciale beneficiarilor publici BANCA COMERCIALA Conventie de lucru FGCR IFN SA Analizeaza solicitarea de garantare (7 – 15 zile lucratoare) Respinge garantia Comunica bancii Incheierea contractului de credit Aproba creditul, sub rezerva obtinerii garantiei FGCR Analizeaza documentatia de credit (bonitatea clientului, eficienta afacerii, garantiile clientului etc.) Solicita garantia din partea FGCR Aproba garantia Incheie contractul de garantare cu banca comerciala si ii transmite procura in baza careia constituie garantiile si in favoarea Fondului
 10. 10. Avantaje privind utilizarea garantiilor Fondului <ul><li>Eliminarea principalei cauze de respingere a cererii de credit (lipsa garantiilor) prin utilizarea garantiei Fondului, in completarea garantiilor proprii. </li></ul><ul><li>Diminuarea incertitudinii acordarii creditului/scrisorii de garantie; </li></ul><ul><li>Diminuarea costurilor aditionale creditului/scrisorii de garantie prin reducerea/eliminarea costurilor aferente garantiilor imobiliare; </li></ul><ul><li>Optimizare, flexibilitate mai mare a finantarilor solicitate bancilor, fara a prezenta garantii proprii suplimentare; </li></ul><ul><li>Economie de timp de min. 7 zile fata de utilizarea garantiilor ipotecare. </li></ul><ul><li>Impartirea riscului de credit asumat, prin preluarea riscului de credit de catre FGCR, prin garantia irevocabila si neconditionata, care este cea mai lichida garantie. Garantia este platibila in 15 zile de la initierea procedurii judiciare de catre banca, fata de min. 2 ani, durata de executare a unei ipoteci; </li></ul><ul><li>Garantiile Fondului sunt exprese, irevocabile si neconditionate; </li></ul><ul><li>Cresterea volumului creditelor acordate clientilor solvabili dar cu garantii proprii insuficiente; </li></ul><ul><li>Majorarea volumului creditelor deja acordate unui client solvabil, fara a i se solicita garantii materiale suplimentare in cazul liniilor de credit </li></ul>Pentru beneficiari Pentru banca
 11. 11. Instituţiile de credit cu care FGCR IFN SA are încheiate Convenţii de lucru <ul><li>1. BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.    </li></ul><ul><li>2. BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.     </li></ul><ul><li>3. RAIFFEISEN BANK S.A.     </li></ul><ul><li>4. CEC BANK S.A.     5. ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.A.    </li></ul><ul><li>6. BANCA TRANSILVANIA S.A.    </li></ul><ul><li>7. ATE BANK ROMANIA S.A. </li></ul><ul><li>8. P ROCREDIT Bank S.A. </li></ul><ul><li>EXIMBANK S.A. </li></ul><ul><li>BANCA ROMANEASCA S.A. </li></ul><ul><li>VOLKSBANK ROMANIA S.A. </li></ul><ul><li>MKB ROMEXTERRA BANK S.A. </li></ul><ul><li>PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. </li></ul><ul><li>BANCA MILLENNIUM S.A. </li></ul><ul><li>BANCA C.R. FIRENZE ROMANIA S.A. </li></ul><ul><li>BANCA CARPATICA S.A. </li></ul><ul><li>OTP BANK S.A. </li></ul><ul><li>ALPHA BANK ROMANIA S.A. </li></ul><ul><li>BANCPOST S.A. </li></ul><ul><li>BANK LEUMI ROMANIA S.A. </li></ul><ul><li>EMPORIKI BANK ROMANIA S.A. </li></ul><ul><li>GARANTI BANK S.A. </li></ul><ul><li>UNICREDIT TIRIAC BANK S.A. </li></ul><ul><li>BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. </li></ul><ul><li>PATRIA CREDIT S.A. </li></ul>
 12. 12. Situaţia garanţiilor acordate de FGCR – IFN SA beneficiarilor publici SAPARD PNDR Numar beneficiari garantii 279 217 Valoarea garantiilor - mii lei - 153.598,0 545.704,0 Valoarea creditelor - mii lei - 246.970.0 548.425,0
 13. 13. Date de contact <ul><li>Str. Occidentului nr.5, sector 1, Bucuresti </li></ul><ul><li>Tel. 021/312 54 03 </li></ul><ul><li> 021/312 54 63 </li></ul><ul><li>021/312 54 64 </li></ul><ul><li> 021/312 54 65 </li></ul><ul><li>0723 154 375 </li></ul><ul><li>0723 154 376 </li></ul><ul><li>0751 244 244 </li></ul><ul><li>0751 244 245 </li></ul>FGCR – IFN SA Fax 021 / 312 54 05 021 / 312 54 14 021 / 312 54 19 e-mail: [email_address] [email_address] www.fgcr.ro

×