Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pcu da-sibiu-03052012

828 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pcu da-sibiu-03052012

 1. 1. Platforma pentru Integrarea Serviciilor E-Guvernare in SEN” (PISEG) urmareste:• necesitatea de a creste eficienta, accesul si increderea in guvernarea electronica• necesitatea implementarii Directivei Serviciilor (CE / 123/ 2006) in ceea ce priveste Punctul de Contact Unic, de tip electronic si procedurile electronice,• necesitatea cresterii performantei administratiei publice, prin reducerea barierelor administrative si imbunatatirea mediului de afaceri, in linie cu Planul National de Reforme corelat cu Strategia Lisabona, 2005, prin implementarea conceptului de ”one-stop-shop” (OSS) in guvernarea electronica
 2. 2. Propunerea directivei privind serviciile in cadrul pietei unice a fost data spre consultare inca din 2004.Dupa ce a suferit o serie de amendamente, Directiva a fost aprobata in 12 Decembrie 2006 (Directiva 2006/123/EC)Romania a transpus Directiva Servicii prin urmatorul cadrul legal:• OUG nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 366, din 1 iunie 2009, cu modificarile ulterioare• Legea 68/2010 pentru aprobarea OUG 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 256 din 20 aprilie 2010• HG 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 15 septembrie 2010 la care se adauga legislatia sectoriala, aplicabila fiecarei autoritati compentente asa cum sunt definite in OUG. 49/2009, aprobat cu modificari de legea 68/2010
 3. 3. Ca act pregatititor al OUG 49/2009, în şedinţa Guvernului din data de 16 aprilie 2008 a fost aprobat Memorandumul cu tema, “Adoptarea unor măsuri necesare implementării Punctului de Contact Unic prevăzut în cadrul Directivei 2006 / 123 / CE privind seviciile pe piaţă internă”, in cadrul caruia se specifică modul de lucru pregătitor în vederea unei cât mai bune implementări a proiectului PCU electronic, iar in baza acestor obligaţii rezultate din actele normative mai sus amintite reprezentanţii s-a decis accesarea unei surse de finanţare cu componenţa nerambursabilă pentru implementarea proiectului.In urma parcurgerii etapelor legale, s-a semnat contractul de furnizare pentru proiectul “platforma pentru integrarea serviciilor de e-guvernare in Sistemul Electronic National (SEN)” care s-a derulat pe parcursul a noua (9) luni de zile.Finalizarea proiectului si lansarea publica a platformei reprezinta indeplinirea scopului proiectului, insa de acum inainte putem vorbi de pasi concreti pentru indeplinirea prevederilor comunitare de care am vorbit.Proiectul a fost si este o provocare pentru CNRD, in calitate de institutie nou creata la data inceperii proiectului, si reprezinta prin natura si amploarea sa o experienta unica in domeniul operationalizarii platformelor de e-guvernare.
 4. 4. Cu ocazia evenimentului organizat in data de 12.05.2011, CNRD a anuntat finalizarea proiectului de dezvoltare a solutiei tehnice PISEGData nu reprezinta si momentul punerii in functiune pentru publicul larg a portalului. Organizarea evenimentului s-a facut pentru a aduce la cunostiinta autoritatilor publice competente finalizarea acestuia, urmand, ca in perioada subsecventa evenimentului, ca acestea sa parcurga pasii necesari pentru a-si putea indeplinii obligatiile legale stabilite prin cadrul legal care a transpuns Directiva Serviciilor 123/EC/2006Accesul la platforma este disponibil in regim public incepand cu data de 28 noiembrie 2011.In perioada cuprinsa intre evenimentul de lansare si data lansarii publice, autoritatile competente au putut accesa platforma in cadrul sesiuniilor de training si de la statiile de lucru proprii, insa numai in urma semnarii protocoalelor de colaborare interinstitutionale.
 5. 5. Din punct de vedere legal, operarea si functionarea PCU electronic nu aduce atingere competentelor autoritatilor administratiei publice din Romania, nici ale organismelor profesionale sau ale altor organe cu competenta de reglementare, autorizare ori control in domeniul serviciilor, iar autoritatile competente au obligatia de a actualiza informatiile cu privire la autorizarea activitatilor de servicii, precum si a procedurilor de autorizare din domeniul lor de activitate, in cadrul PCU electronic.Cadrul legal mentionat la slide-ul acopera doar o parte din ceea ce presupune asigurarea indeplinirii obligatiilor asumate.De aceea, in sprijinul autoritatilor competente si in vederea asigurarii unei actualizari permanante a continutul si structurii PCU electronic, CNRD a adresat si adreseaza in continuare rugămintea autoritatilor competente de a fi de acord cu elaborarea unui protocol de colaborarea între acestea şi Centrul Naţional „România Digitală”.
 6. 6. In urma semanarii protocoalelor de colaborare, autoritatile competente:- se obliga in desemnarea persoanelor responsabile (un titular şi un supleant) prin ordin/decizie a conducerii instituţiei administraţiei publice centrale pentru a participa, inclusiv în grupurile de lucru sectoriale, la elaborarea fluxurilor de informaţii pentru procedurile de autorizare a activităţilor de servicii şi integrarea acestora în Punctul de Contact Unic;- personalul desemnat beneficiaza de sesiuni de training pentru rolul de administrator cat si pentru operatorii platformei, in urma carora se configureaza procedurile si formalitatile proprii;- beneficiaza de servicii de consultanta si suport tehnic de specialitate;- se stabileste un regim de colaboare in vederea indeplinirii functiilor si obiectivelor legale ce le revin institutilor ci privire la functionarea PCU electronic si a continutului informatiilor si documentelor colectate, transmise si procesate prin intermediul acestuia;- se stabileste un canal de comunicare si informare formal intre institutii in ceea ce priveste modificarile legislative din domeniu propriu si cu privire la procedurile si formalitatile disponibile in PCU electronic ca rezultat al protocolului.
 7. 7. In urma semnarii protocoalelor de colaboare interinstitutionale (21 in prezent) s-au organizat 10 sesiuni de training a cate 3 zile la care au participat 18 autoritati competente.Din punct de vedere al continutului disponibil, pana in prezent sunt inrolate 86 autoritati competente unele dintre acestea au configurat impreuna cu CNRD un prim set de proceduri si formalitati disponibile dupa logarea in sistem, din totalul celor 125 de proceduri documentate si configurate in timpul proiectului.Din totalul de 45 de proceduri configurate in Platforma pentru 7 proceduri apartinand MCSI, se asigura posibilitatatea de parcurgere on-line prin intermediul PCU electronic.Adresele web la care este disponibila platforma sunt: www. edirect.e-guvernare.ro www.edirect.gov.ro
 8. 8. Servicii accesibile prin mijloace electronice princanale securizateTransparenta si functionalitateConsolidarea datelor si informatiilor puse la dispozitiein mod eterogen de catre autoritatile compenteUn cadru de interconectare bazat pe standardedeschisePosibilitatea interconectarii altor sisteme carefurnizeaza servicii electronice publice, inclusiv de tipback-office
 9. 9.  Istoric centralizat al comunicarii avute de catre autoritatea compententa atat cu cetatenii cat si cu alte autoritati competente (inclusiv documente) Sistem de notificari privind solutionarea solicitarilor in termenul legal Interconectarea sistemelor de backoffice Cresterea transparentei si accesibilitatii cetatenilor la serviciile oferite de catre autoritatile competente Cresterea gradului de satisfactie al cetatenilor in relatia acestora cu autoritatile compentente Reducerea costurilor si timpului necesar pentru rezolvarea solicitarilor
 10. 10.  Identificare rapida a tuturor procedurilor si formalitatilor necesare pentruobtinerea diferitor avize si autorizari in relatia cu autoritatile competente Imbunatatirea serviciilor oferite pentru acestia prin reducerea timpului sicosturilor in obtinerea informatiilor necesare Imbunatatirea comunicarii dintre autoritatile compentente si mediul de afaceri,respectiv cetateni
 11. 11. Identificare/ autentificare bazata pe un certificat calificat digital al autoritatilor competente emitente din Romania si marcat temporal in conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 privind marca temporala.Utilizarea semnaturii electronice – autoritatile competente, in procesul de configurare, pot decide daca solicita ori daca emit documente prin intermediul PCU electronic, ca document semnat cu semnatura electronica extinsa, bazat pe certificatul calificat digital al autoritatilor competente emitente si marcat temporal.Posibilitatea acceptarii platilor electronice; PISEG este interconectat cu Sistemul National Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar (www.ghiseul.ro)Suport multilingv: PISEG beneficiaza de suport multilingv, astfel orice procedura, formalitate ori informatie publicata, poate fi versionata si disponibila in mai multe limbi
 12. 12. In cadrul PISEG se face deosebire in cazul procedurilor si formalitatilor administrative prestate transfrontalier
 13. 13. • Utilizatorii , odata inregistrati si logati in sistem, au acces la o serie de functionalitati, conform rolului pe care il detin: -Dashboard: sumar sintetic privind solicitarile efectuate in sistem si notificarile primite prin intermediul acestuia -Cautare rapida in baza nr. unic PISEG -Administrarea contului -Administrarea continutului -Rularea de rapoarte -Definirea de formulare -Formularea de solicitari si comunicari
 14. 14. In functie de rol (AC, IMM, PF, CNRD), in spatiul privat se pot: Initia solicitari de informatii suplimentare Furniza informatii suplimentare Raspunde la solicitari Clasa raspunsuri/ solicitari Repartiza raspunsuri/solicitari Informa cu privire la statusul solicitarilor
 15. 15. In functie de rol (IMM, PF) din spatiul privat se pot: Initia proceduri si formalitati Furniza informatii suplimentare Incarca documente (semnate electronic daca este cazul) Urmarii statusul solicitarilor Consulta datele de contact ale autoritatii competente Descarca cadrul legal si sabloane (templates) Identifica nr. unic PISEG Cauta dupa numarul unic PISEG
 16. 16. Accesibilitatea este un capitol dedicat in cadrul proiectului PISEG, insasi platforma are ca cerinta validarea WCAG 1.0 (nivel A). Cu „statut de sistem informatic de utilitate publica, parte integranta a Sistemului e-guvernare din Sistemul Electronic National”, CNRD isi propune ca prin PISEG sa fie un exemplu in implementarea cerintelor de accesibilitate web si sa (re)lanseze aceasta preocupare pentru institutiile publice
 17. 17. CNRD, conform dispozitiilor legale, este responsabil cu buna functionare tehnica a PCU electronic, motiv pentru care, in baza semnarii protocoalelor de colaboare interinstitutionale asigura pentru autoritatile competente tot sprijinul tehnic posibil, pune la dispozitia acestuia un serviciu de tip help-desk.Pentru utilizatorii finali, CNRD ofera serviciu de tip help-desk dar numai din punct de vedere al modului de functionare si operare a platformei PISEG, nu si a modului in care sunt interpretate si aplicate cerintele aferente procedurilor si formalitatilor ori acuratetea informatiilor disponibile, acestea fiind responsabilitatea legala si de drept a autoritatilor competente.In cadrul portalului exista sectiune FAQ, precum si manuale de utilizare a acestuia.
 18. 18. In conformitatea cu cadrul legal mentionat la slide-ul “ autoritatilor competente le revin urmatoarele obligatii:1. Transmiterea si punerea la dispozitia CNRD a informatiilor necesare operationalizarii procedurilor ori formalitatilor necesare accesului prestatorilor la informatiile ce pot fi accesate in cadrul PCU electronic;2. Desemnarea persoanelor implicate in vederea asigurarii bunei functionari a serviciului public electronic din cadrul PCU electronic si operationalizarii procedurilor si formaliatatilor, aferente acestora;3. Publicarea in sistemul PCU electronic a datelor de contact;4. Asigurarea mijloacelor tehnice si materialor necesare pentru ca trimiterea raspunsurilor catre prestatori sa fie efectuate prin intermediul PCU electronic, ca documente semnate cu semnatura electronica extinsa, bazat pe certificatul calificat digital al autoritatilor competente emitente si marcat temporal in conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 privind marca temporala;5. Definirea procedurilor interne astfel incat, intreaga comunicare cu prestatorii de servicii sa se desfasoare prin intermediul PCU electronic;6. Transmiterea informatilor privind modul in care sunt interpretate si aplicate cerintele aferente procedurilor si formalitatilor, precum si desemnarea persoanelor responsabile in vederea furnizarii, prin mijloace electronice, asigurate prin PCU electronic, a serviciilor de asistenta din partea autoritatilor competente asupra modului in care sunt interpretate si aplicate acestea;7. Actualizarea informatiilor cu privire la autorizarea activitatilor de servicii, precum si a procedurilor de autorizare din domeniul lor de activitate, in cadrul PCU electronic.
 19. 19. In conformitatea cu cadrul legal mentionat la slide-ul “ Centrului National “Romania DIgitala” ii revin urmatoarele obligatii:1. Realizarea, operationalizarea si administrarea PCU electronic;2. Asigurarea autentificarii unice a fiecarui prestator in PCU electronic;3. Asigurarea persistentei datelor de autentificare, pentru a permite accesul la activitatea deja desfasurata de catre beneficiar in PCU electronic;4. Asigurarea mijloacelor de recuperare/modificare in conditii de securitate necesare a datelor de autentificare, atunci cand este necesar;5. Asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru transmiterea de catre prestator, prin intermediul PCU electronic, a formularelor completate, impreuna cu toate documentele si informatiile necesare, conform procedurilor si informatiilor publice ale autoritatii competente responsabile cu tratarea solicitarii;6. Asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru monitorizarea si raportarea automata a starii solicitarilor;7. Asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru notificarea automata prin e-mail a prestatorului, cu privire la modificari in comunicarea sa cu autoritatea competenta;8. Asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru trimiterea de catre autoritatile competente a raspunsului semnat electronic prin intermediul PCU electronic;9. Asigurarea salvarii, arhivarii si disponibilitatii datelor, documentelor, comunicarilor efectuate prin intermediul PCU electronic, fara drept de modificare ulterioara, pentru toti utilizatorii PCU electronic;10. Asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru implementarea procedurilor de lucru agreate intre autoritatile competente implicate in rezolvarea unei solicitari.In definitiv, majoritatea sunt parte a solutiei tehnice, intrucat CNRD este responsabil pentru buna functionare, din punct de vedere tehnic, a PCU electronic, iar Autoritatile competente au obligatia de a actualiza informatiile cu privire la autorizarea activitatilor de servicii, precum si a procedurilor de autorizare din domeniul lor de activitate, in cadrul PCU electronic.
 20. 20. Catalin ARAMA Presedinte CNRDcatalin.arama@cnrd.ro www.cnrd.ro

×