Matrix - 30sep2010

615 views

Published on

Matrix - 30sep2010

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
615
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • .0
 • Matrix - 30sep2010

  1. 1. Posibilităţi de finanţare a le investiţiilor în IT pentru IMM-uri SOMODI Zoltán 30 septembrie 20 10 MATRIX BUSINESS CONSULTING
  2. 2. Despre Matrix Business Consulting <ul><li>Proiecte pentru IMM si instituţii publice în domeniul </li></ul><ul><ul><li>Investiţii (mai ales IT) </li></ul></ul><ul><ul><li>Consultanţă </li></ul></ul><ul><ul><li>Instruire </li></ul></ul><ul><li>Experienţă în derularea de proiecte finanţate din </li></ul><ul><ul><li>POS CCE IMM </li></ul></ul><ul><ul><li>POS CCE IT </li></ul></ul><ul><ul><li>PNDR </li></ul></ul><ul><li>Consultanţii Matrix pe ambele părţi ale baricadei </li></ul><ul><ul><li>Minister </li></ul></ul><ul><ul><li>consultant </li></ul></ul>
  3. 3. Domeniul 3 – Dezvoltarea e-Economiei 35.000 LEI – 1.640.000 LEI 35.000 LEI – 1.000.000 LEI Opera ţiunea 1 Opera ţiunea 2 Suport pentru implementarea de sisteme informatice integrate şi alte aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi alte soluţii electronice pentru facilitarea operaţiunilor B2B Valoarea finanţării acordate
  4. 4. <ul><ul><li>OPERAŢIUNEA 3.3.1. </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tipuri de proiecte eligibile </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Implementarea sau extinderea sistemelor ERP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Implementarea de soluţii software pentru design şi/ sau produc ţ ie, pentru î mbun ă t ăţ irea managementului ciclului de viaţă al produselor </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Implementarea sistemelor informatice de analiza economic ă ş i suport decizional (business intelligence systems) ş i a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii </li></ul></ul></ul></ul>CAD/CAM BI
  5. 5. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Tipuri de proiecte eligibile </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Implementarea de sisteme informatice de comerţ electronic </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Implementarea de sisteme informatice pentru licitaţii electronice </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Implementarea de sisteme informatice pentru tranzacţii electronice </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>securizate </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Implementarea de sisteme informatice de e-payment </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Implementarea de sisteme de e-learning pentru IMM </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Implementarea altor sisteme informatice pentru </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>dezvoltarea/optimizarea activităţii companiei (B2B, B2C) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>OPERAŢIUNEA 3.3.2. </li></ul></ul>
  6. 6. <ul><ul><li>Cheltuieli pentru servicii de consultanţă (plan de afaceri, proiect tehnic, studii de p iaţă, managementul de proiect) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cheltuieli pentru achiziţia de echipamente IT&C necesare implementării aplicaţiei </li></ul></ul><ul><ul><li>Cheltuieli pentru dotări - categoria mijloacelor fixe care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru implementarea aplicaţiei </li></ul></ul><ul><ul><li>Cheltuieli pentru achiziţia de aplicaţii informatice, licenţe </li></ul></ul><ul><ul><li>Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională </li></ul></ul><ul><ul><li>Cheltuieli cu servicii de auditare finală a proiectului </li></ul></ul><ul><ul><li>Cheltuieli cu informarea şi publicitatea proiectului </li></ul></ul><ul><ul><li>Cheltuielile diverse şi neprevăzute – max . 10% din valoarea eligibil ă a proiectului (încadrate în cheltuielile eligibile de investiţii menţionate) </li></ul></ul>CHELTUIELI ELIGIBILE
  7. 7. <ul><ul><li>60% - intreprinderi mijlocii </li></ul></ul><ul><ul><li>70% - intreprinderi mici </li></ul></ul><ul><ul><li>50% - intreprinderi mijlocii Bucureşti-Ilfov </li></ul></ul><ul><ul><li>60% - intreprinderi mici Bucureşti-Ilfov </li></ul></ul><ul><ul><li>70% - consultanţă, instruire, promovare, audit </li></ul></ul>Rata de finan ţare
  8. 8. SOLICITANŢI ELIGIBILI <ul><li>Solicitantul este IMM conform OG nr.27/26.01.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 </li></ul><ul><li>Art 5, 6 Legea nr. 346/2004 (încadrarea - intreprinderi autonome, partenere, legate) </li></ul>
  9. 9. SOLICITANŢI ELIGIBILI C ALCULUL INTREPRINDERILOR PARTENERE EXEMPLU
  10. 10. SOLICITANŢI ELIGIBILI C ALCULUL INTREPRINDERILOR LEGATE EXEMPLU
  11. 11. <ul><li>PROCESUL DE FINANŢARE </li></ul><ul><li>ASPECTE GENERALE PRIVIND PL ĂŢ ILE </li></ul><ul><ul><li>REGULA DE BAZĂ: Rambursarea din fondurile structurale poate fi făcută numai după ce cheltuielile au fost realizate din fonduri proprii </li></ul></ul><ul><ul><li>Moneda în care se efectuează plăţile este moneda naţională (LEI) </li></ul></ul><ul><li>RAMBURSAREA CHELTUIELILOR </li></ul><ul><ul><li>OIPSI verifică cererile de rambursare </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>AM autorizează cererile de rambursare verificate de OIPSI </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>80 zile de la depunere a la OIPSI </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Unitatea de plată, (din cadrul MEF) rambursează cota cheltuielilor eligibile </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>10 zile de la autorizar ea cheltuielilor </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li> </li></ul>
  12. 12. Alte programe de finanţare <ul><ul><li>POSCCE 1.1: “aplicaţii informatice, …, software legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii” </li></ul></ul><ul><ul><li>POSCCE 1.1: “ consultanţă pentru achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software ” </li></ul></ul><ul><ul><li>POR 4.3: “achiziţionarea sistemelor IT şi a programelor informatice” </li></ul></ul><ul><ul><li>POSCCE 2.2.4 “ întărirea capacităţii administrative în cercetare folosind IT ” </li></ul></ul>
  13. 13. Alte programe de finanţare <ul><ul><li>PNDR 1.2.3.: “Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate” </li></ul></ul><ul><ul><li>POP:  Echipamente capabile s ă î mbun ă t ăţ easc ă calitatea, siguran ţ a ş i trasabilitatea produselor </li></ul></ul><ul><ul><li>POP: Calculatoare şi software pentru managementul unităţilor de procesare </li></ul></ul>
  14. 14. Despre şanse <ul><li>POSCCE 311 </li></ul><ul><ul><li>Buget – 71 milioane lei </li></ul></ul><ul><ul><li>189 proiecte depuse </li></ul></ul><ul><ul><li>Finanţare aprobată – 34 milioane lei (101 proiecte) </li></ul></ul><ul><li>POSCCE 332 </li></ul><ul><ul><li>Buget – 36 milioane lei </li></ul></ul><ul><ul><li>Finanţare aprobată – 7 milioane lei (17 proiecte) (~20%) </li></ul></ul>
  15. 15. Sfaturi utile <ul><li>zvonuri despre finanţări </li></ul><ul><ul><li>s-a deschis, s-a amânat, nu mai sunt bani,… </li></ul></ul><ul><ul><li>să folosim mai multe surse de informare! </li></ul></ul><ul><ul><li>să verificăm informaţia la sursa primară! </li></ul></ul><ul><li>important este să obţin banii, după aceea mă descurc </li></ul><ul><li>consultanţă </li></ul><ul><ul><li>cât mă costă – ce oferă </li></ul></ul><ul><ul><li>specializat vs. generalist </li></ul></ul><ul><ul><li>ce resurse solicită de la beneficiar </li></ul></ul>
  16. 16. <ul><li>Vă mulţumesc pentru atenţie ! </li></ul><ul><li>z oltan.somodi @ matrixconsulting.ro </li></ul><ul><li>0723-222.704 </li></ul>

  ×