Successfully reported this slideshow.

G data ce-bit+2010+ro

315 views

Published on

G Data EndpointProtection – Noua soluţie all-in-one dedicată companiilor

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

G data ce-bit+2010+ro

 1. 1. Herzlich Willkommen. Überblick G Data EndpointProtection Noua solu ț ie “All-In-One” pentru companii
 2. 2. <ul><li>1985: fondat ă de c ă tre Kai Figge </li></ul><ul><li>1987: primul program antivirus </li></ul><ul><li>2000: societate î nchis ă pe ac ţ iuni </li></ul><ul><li>Juc ă tor de talie mondial ă pe pia ţ a securit ăţ ii IT </li></ul><ul><li>300 de angaja ţ i î n î ntreaga lume </li></ul><ul><li>Birouri î n: Germa ni a, Fran ţ a, Italia, Spania, Olanda, Belgia, Polonia, Japonia, China ş i Rusia. </li></ul>ISTORIC:
 3. 3. De spre securitate a IT în reţelele corpora ț i ilor ....
 4. 4. <ul><li>Cum ați acționa în acest sens ? </li></ul><ul><li>Ați proteja împotriva malware-ului ... </li></ul><ul><li>Ați lupta împotriva SPAM-ului ... </li></ul><ul><li>Ați asigura protecție împotriva atacurilor ... </li></ul>
 5. 7. Activitatea IT în viaţa de zi cu zi în cadrul c ompanie i ...
 6. 9. 2/3 din traficul de i nternet , la locul de muncă , este utilizat în scopuri personale. (Sursa: Curtea de Conturi din Berlin) 7 din 10 angajați accesează site-uri cu conținut pornografic în timpul programului de lucru . (Sursa: IDC)
 7. 10. Apare această problemă : Utilizarea în scopuri personale a PC-uri lor companiei ...
 8. 11. Pierderi Financiare <ul><li>Pierderea forței de muncă </li></ul><ul><li>Diminuarea drastică a productivității </li></ul>Pierderi economice din acest motiv în anul 2007: 54 Miliarde Euro! (Sursa: Curtea de Conturi din Berlin)
 9. 12. Implicații asupra securității: <ul><li>Mediu propice apariției și </li></ul><ul><li>contrabandei cu malware nou; </li></ul><ul><li>Prejudicii cauzate de </li></ul><ul><li>software-ul neautorizat ; </li></ul><ul><li>Pierderea sau furtul date lor </li></ul><ul><li>confidențiale ... </li></ul>
 10. 13. Riscurile de natură juridică : <ul><li>Încălcări ale dreptului de </li></ul><ul><li>autor (dezvoltarea pirateriei </li></ul><ul><li>și a altor acțiuni ilegale) </li></ul><ul><li>Prezența datelor cu conținut </li></ul><ul><li>ilegal ( ex . Pornografie </li></ul><ul><li>infantilă ) ... </li></ul>
 11. 14. <ul><li>Informațiile confidențiale din </li></ul><ul><li>interiorul companiei pot </li></ul><ul><li>deveni informații publice; </li></ul><ul><li>Posibilitatea furtului </li></ul><ul><li>datelor cu caracter secret din </li></ul><ul><li>interiorul companiilor ... </li></ul>Riscurile de natură juridică :
 12. 15. <ul><li>Cum ați acționa în acest sens ? </li></ul><ul><li>Ați implementa un nivel ridicat al securității la nivelul întregii infrastructuri IT ... </li></ul><ul><li>Ați adopta politici de confidențialitate și de protecție a datelor ... </li></ul><ul><li>Ați asigura folosirea aplicațiilor în condițiile permise de legislația în domeniu ... </li></ul><ul><li>Ați concepe metode care să crească productivitatea angajaților ... </li></ul>
 13. 16. Trebuiesc impuse reguli stricte de securitate !!! <ul><li>Definiţie scrisă privind conţinutul şi domeniul de utilizare a internetului în scopuri privat e, politică adoptată de toți angajații; </li></ul><ul><li>Utilizarea software-ului în condiții de siguranță și legalitate, conform politicilor impuse de companie. </li></ul>
 14. 17. G Data EndpointProtection <ul><li>Noua tehnologie “DoubleScan” asigur ă cea mai bun ă detec ț ie a viru ș ilor; </li></ul><ul><li>Tehnologiile self-learning, (“fingerprinting” ș i “whitelisting”) asigur ă performan ț a î n func ț ionarea PC-urilor; </li></ul><ul><li>Cele mai noi metode de detec ț ie a viru ș i l or necunoscu ț i (euristice, cloud security) ; </li></ul>
 15. 18. G Data EndpointProtection <ul><li>Protec ț ie AntiVirus & AntiSpyware ; </li></ul><ul><li>Client-Antispam ; </li></ul><ul><li>Client-Firewall ; </li></ul><ul><li>Administra re Centralizată; </li></ul><ul><li>Administrare la distanță a c lien ților; </li></ul><ul><li>N O U: „G Data PolicyManager“ </li></ul>
 16. 19. Controlul dispozitivelor externe; Controlul aplicațiilor; Filtr u de conținut; Control asupra utilizării internetului;
 17. 20. G Data EndpointProtection … prezintă o abordare complexă a securității IT; … garantează politicile de securitate IT; … asigura protecția datelor și a infrastructurii IT; … oferă mai multa siguranță juridică; … asigură creșterea semnificativă a productivității .
 18. 21. Rata de detectie in detaliu : <ul><li>1 </li></ul>G Data AntiVirus 2010 99.6 percent 2. Avira AntiVir Premium 9 99.3 percent 3. Panda Antivirus Pro 2010 99.2 percent 4. Trustport Antivirus 2010 99.1 percent 5. McAfee AntiVirus Plus 2010 98.9 percent 6. PC Tools Spyware Doctor with Antivirus 2010 98.7 percent 7. Symantec Norton Antivirus 2010 98.6 percent 8. F-Secure Anti-Virus 2010 97.8 percent 9. Eset NOD32 Antivirus 4 97.7 percent 10. Bitdefender Antivirus 2010 97.5 percent 11. eScan AntiVirus 97.5 percent 12. avast! Free Antivirus           97.3 percent 13. Kaspersky Antivirus 2010 97.1 percent 14. K7 TotalSecurity 10 96.4 percent 15. Microsoft Security Essentials 1.0 96.3 percent 16. AVG Anti-Virus 9  94.2 percent 17. Sophos   Anti-Virus 93.7 percent 18. Norman Antivirus & Antispyware 7.30 92.7 percent 19. Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware 2010 90.7 percent 20. Kingsoft Antivirus 2010 81.8 percent
 19. 23. Sper ăm s ă discut ă m cur â nd despre posibilele colabor ă ri! V ă mul ţ umesc pentru aten ţ i a acordată ! Tel.: 037 116 80 90 FAX: 031 816 46 80 E-mail: [email_address] / [email_address] Websites: www.itsistem.ro / www.gdatasoftware.com

×