Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E solutions+ +open+source+-+27mai2010

492 views

Published on

Alternative Open Source pentru mediul de afaceri

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E solutions+ +open+source+-+27mai2010

 1. 1. Alternative Open Source pentru mediul de afaceri Dragos Visinescu Partner, Marketing & Sales 27 mai 2010 ATC Bucuresti
 2. 2. Modele de dezvoltare software <ul><li>Comunit ăţ i largi, active de utilizatori </li></ul><ul><li>Leadership proiect bazat pe meritocra ţ ie </li></ul><ul><li>Contribu ţ ii de cod externe </li></ul><ul><li>Ecosisteme vibrante Open Source </li></ul><ul><li>Influen ţă comercial ă limitat ă </li></ul><ul><li>QA de clas ă mondial ă </li></ul><ul><li>Controlate de vendori </li></ul><ul><li>Leadership autocratic, cu transparen ţă R&D slab ă </li></ul><ul><li>Constr â ngeri: buget ş i timp </li></ul><ul><li>Ecosisteme bazate pe cifr ă v â nz ă ri </li></ul><ul><li>Motiva ţ ie comercial ă </li></ul><ul><li>Comparativ, QA relativ modest ă </li></ul>Proiecte bazate pe Open Source Proiecte proprietare
 3. 3. Stive software Enterprise
 4. 4. Open Source pentru business <ul><li>Cicluri rapide de dezvoltare </li></ul><ul><li>Mii de dezvoltatori </li></ul><ul><li>Calitatea codului </li></ul><ul><li>Costuri mici </li></ul><ul><li>Suport 24/7 </li></ul><ul><li>Servicii ş i training </li></ul><ul><li>Certific ă ri </li></ul><ul><li>Garan ţ ii </li></ul><ul><li>Strategie de produs </li></ul>Software Open Source Software comercial proprietar Open Source Comercial eSolutions
 5. 5. Profil eSolutions <ul><li>Înfiinţată in 2001 ca dezvoltator de software pentru afaceri </li></ul><ul><li>Distribuitor exclusiv în România, Bulgaria şi Moldova pentru: </li></ul><ul><ul><li>EnterpriseDB : lider în produse şi servicii bazate pe PostgreSQL, cea mai avansată bază de date open source din lume </li></ul></ul><ul><ul><li>Zimbra : o soluţie modernă, inovativă pentru email şi colaborare în mediul Enterprise </li></ul></ul><ul><ul><li>SEP : software în reţea cross-platform de data availability (backup, restore, recovery) </li></ul></ul><ul><li>Partener Red Hat şi JBoss </li></ul><ul><li>Soluţii Enterprise </li></ul><ul><li>Servicii profesionale </li></ul><ul><li>Furnizor de training -uri certificate JBoss </li></ul>
 6. 6. <ul><li>“ The world's leading open source application platform” </li></ul><ul><li>Red Hat Enterprise Linux </li></ul><ul><ul><ul><li>Server </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desktop </li></ul></ul></ul><ul><li>“ Breaking Down Virtualization Barriers” </li></ul><ul><li>Red Hat Enterprise Virtualization </li></ul><ul><ul><ul><li>Server </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desktop (beta) </li></ul></ul></ul>Red Hat Unul dintre primii experţi din Europa specializaţi în RHEV face parte din echipa eSolutions
 7. 7. RHEV for Servers
 8. 8. <ul><li>Performan ţă ş i scalabilitate </li></ul><ul><li>Securitate de nivel Enterprise </li></ul><ul><li>Cost redus </li></ul><ul><li>Facilităţi Enterprise: </li></ul><ul><ul><ul><li>Migrare live </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>High availability </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maintenance manager </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>System scheduler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Power saver </li></ul></ul></ul>Beneficii RHEV for Servers
 9. 9. JBoss <ul><li>Software Open Source de clasă Enterprise pentru design, dezvoltare, deployment, integrare, orchestrare, administrare şi prezentare a aplicaţiilor şi serviciilor web într-o arhitectură orientată către servicii </li></ul>Arhitectura JBoss Enterprise Middleware
 10. 10. EnterpriseDB
 11. 11. EnterpriseDB <ul><li>compatibilitate cu baze de date comerciale </li></ul><ul><li>scalabilitate prin Infinite Cache </li></ul><ul><li>performanţă : DynaTune ® , GridSQL, suport geospaţial (PostGIS) </li></ul><ul><li>preţ – o fracţiune din cel al unor baze de date proprietare </li></ul><ul><li>TCO remarcabil de scăzut </li></ul><ul><li>suport : mai multe nivele, până la 24/7 ”follow-the-sun” </li></ul><ul><li>servicii profesionale </li></ul><ul><li>soluţii Enterprise </li></ul>Postgres Plus Advanced Server
 12. 12. EnterpriseDB <ul><li>performanţa Postgres Plus Advanced Server: 90% din cea a “ BigDBMS ” </li></ul><ul><li>raportul performanţă/preţ al Postgres Plus Advanced Server: cu 300% mai bun decât cel al BigDBMS </li></ul>” BigDBMS ”: media unui număr de baze de date competitive
 13. 13. EnterpriseDB
 14. 14. Zimbra <ul><li>Suită inovatoare de mesagerie şi colaborare </li></ul><ul><ul><ul><li>email, calendar de grup, contacte, instant messaging, file storage şi web document management </li></ul></ul></ul>Zimbra Collaboration Suite (ZCS)
 15. 15. Zimbra <ul><li>Client web Ajax </li></ul><ul><li>Zimbra Desktop, gratuit </li></ul><ul><li>Zimbra Mobile </li></ul><ul><li>Zimbra Archiving & Discovery </li></ul><ul><li>Zimlets </li></ul><ul><li>Built-in anti-spam şi anti-virus </li></ul>Zimbra Collaboration Suite (ZCS)
 16. 16. <ul><li>SEP sesam – cross platform & reţele eterogene </li></ul><ul><ul><ul><li>SO: Linux, Windows, Unix, NetWare, Solaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DB: Postgres, Oracle, DB2, MS-SQL, SAP R/3, MySQL </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>servere de mail şi groupware: Open-Xchange, MS-Exchange, Scalix, Lotus Domino şi GroupWise </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>administrare centralizată prin GUI (Java) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>fluxuri multiple, simultane de backup </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>funcţie remote; scheduler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>licenţiere flexibilă </li></ul></ul></ul>SEP Networkwide & Cross-Platform Data Availability
 17. 17. <ul><li>SEP sesam Bare System Recovery </li></ul><ul><ul><li>backup pentru SO şi configuraţia HDD a serverelor critice </li></ul></ul><ul><ul><li>Dissimilar Hardware – recovery pe modele şi brand-uri de servere diferite </li></ul></ul><ul><li>SEP live recovery </li></ul><ul><ul><li>sincronizări întârziate </li></ul></ul><ul><ul><li>baza de date mirrored poate fi </li></ul></ul><ul><ul><li>folosită ca backup pentru </li></ul></ul><ul><ul><li>securitatea sistemului </li></ul></ul>SEP Networkwide & Cross-Platform Data Availability
 18. 18. eSolutions - Servicii <ul><li>Audit şi consultanţă sisteme IT </li></ul><ul><li>Servicii dedicate produselor distribuite / utilizate în aplicaţii </li></ul><ul><li>Servicii specializate </li></ul><ul><li>Dezvoltare aplicaţii </li></ul><ul><li>Outsourcing şi outplacement </li></ul>
 19. 19. Servicii dedicate <ul><li>Asistenţă la instalarea şi configurarea bazelor de date / portalurilor / serverelor de aplicaţie / aplicaţiilor web (EnterpriseDB, JBoss SOA, RHEL, Tomcat, Liferay Portal, JBoss Portal) </li></ul><ul><li>Asistenţă la instalarea, configurarea şi migrarea serverului de mesagerie (audit, site assessment, instalare, Project Management, testare, integrare, customizare, consultanţă la migrare) </li></ul><ul><li>Suport tehnic 1st & 2nd tier, tehnicieni autorizaţi de furnizor, coordonate de suport (mail şi telefon) dedicate, posibilitatea oferirii de SLA personalizat </li></ul>
 20. 20. Servicii specializate <ul><li>Asistenţă la migrarea/portarea: </li></ul><ul><ul><ul><li>bazelor de date: Oracle/MySQL/Postgres către EnterpriseDB </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>datelor către JBoss AS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>portalurilor către Liferay Portal sau JBoss Portal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aplicaţiilor în portleţi JSR168 </li></ul></ul></ul><ul><li>Replicare </li></ul><ul><li>High Availability </li></ul><ul><li>Remote DBA </li></ul><ul><li>Audit al bazelor de date (tehnic şi de securitate) </li></ul><ul><li>Partiţionarea bazei de date </li></ul>
 21. 21. Training <ul><li>Cursuri pentru produsele distribuite </li></ul><ul><li>Cursuri certificate JBoss, autorizate Red Hat prin parteneriatul cu VDEL </li></ul><ul><ul><ul><li>JB161 JBoss and EJB3 for Java Developers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>JB170 JBoss: SEAM Essentials </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>JB295 JBoss Enterprise Application Development </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>JB297 JBoss Hibernate Technology </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>JB311 JBoss Seam Application Development </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>JB325 Advanced JBoss Enterprise Development </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>JB336 JBoss Application Administrator </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>JB341 JBoss Enterprise SOA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>JB453 JBoss ESB </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>JB455 JBoss Enterprise BRMS </li></ul></ul></ul><ul><li>Cursuri pentru alte produse şi tehnologii utilizate în soluţiile proprii: Spring Framework; Design Patterns; Struts </li></ul>
 22. 22. eSolutions - Soluţii <ul><li>Soluţii asociate produselor distribuite </li></ul><ul><li>evaluare costuri migrare baze de date Oracle – migrare facilă, necostisitoare, cu riscuri controlate </li></ul><ul><li>tuning şi scalabilitate Postgres – consultanţă pentru performanţa şi scalabilitatea bazelor de date </li></ul><ul><li>replicări de baze de date pentru raportări şi BI – îmbunătăţirea performanţelor DB de producţie, informaţie disponibilă aproape în timp real, la o fracţiune din costul Oracle </li></ul><ul><li>Soluţii proprii bazate pe JBoss by Red Hat </li></ul><ul><li>Enterprise Shop Portal </li></ul><ul><li>eFluence Intranet Portal </li></ul><ul><li>Pricing </li></ul><ul><li>Supply Management </li></ul><ul><li>Virtual Styling </li></ul>
 23. 23. Q&A [email_address]

×