Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Class it 23feb2012

625 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Class it 23feb2012

 1. 1. 10 pa și de la Fizic la Virtualizare Alexandru Grecu [email_address]
 2. 2. <ul><li>Ce folosesc acum </li></ul><ul><li>Cât folosesc </li></ul><ul><li>Ce servere virtualizez </li></ul><ul><li>Analiză riscuri </li></ul><ul><li>Ce soluție aleg </li></ul><ul><li>Proiect pilot </li></ul><ul><li>Virtualizare servere </li></ul><ul><li>Politici și proceduri </li></ul><ul><li>Instruire </li></ul><ul><li>Utilizare sistem </li></ul>Cei 10 pași
 3. 3. <ul><li>Ce folosesc acum </li></ul><ul><li>Servere </li></ul><ul><li>Servicii </li></ul>
 4. 4. 2. Cât folosesc <ul><li>Colectare metrici pentru: </li></ul><ul><li>CPU </li></ul><ul><li>RAM </li></ul><ul><li>HDD </li></ul><ul><li>LAN </li></ul>
 5. 5.   3. Ce servere virtualizez <ul><li>Serverele vechi </li></ul><ul><li>Folosite temporar </li></ul><ul><li>Folosite pentru testare / dezvoltare </li></ul><ul><li>Folosite ineficient </li></ul>
 6. 6. 4. Analiză riscuri <ul><li>Hardware </li></ul><ul><li>Software </li></ul>
 7. 7. 5. Ce soluție aleg <ul><li>Hardware </li></ul><ul><li>Software </li></ul><ul><li>TCO </li></ul>
 8. 8. 6. Proiect pilot
 9. 9. 7 . Virtualizare servere <ul><li>P2V </li></ul><ul><li>Migrare </li></ul>
 10. 10. 8. Politici și proceduri <ul><li>Operare </li></ul><ul><li>Testare </li></ul><ul><li>Backup/Restore </li></ul><ul><li>Monitorizare </li></ul>
 11. 11. 9. Instruire <ul><li>Administratori </li></ul><ul><li>Help Desk </li></ul>
 12. 12. 10. Utilizare sistem <ul><li>Monitorizare </li></ul><ul><li>Testare </li></ul><ul><li>Optimizare </li></ul>
 13. 13. ECHIPA DE PROFESIONI Ș TI <ul><li>Integr ă m toate componentele î ntr-o solu ț ie func ț ional ă </li></ul><ul><li>Lucr ă m cu to ț i furnizorii de solu ț ii </li></ul><ul><li>Cunoa ș tem î n detaliu capabilit ăț ile fiec ă rei solu ț ii, at â t din specifica ț ii, c â t mai ales practic (live) din utilizarea zilnic ă </li></ul>
 14. 14. ECHIPA DE PROFESIONI Ș TI <ul><li>Parcurgem î mpreun ă punctele identificate ca fiind necesare pentru succesul solu ț iei </li></ul><ul><li>Avem experien ță dovedit ă î n implementarea de solu ț ii de P2V pentru companii din Top 100 local sau interna ț ional </li></ul><ul><li>Garant ă m contractual solu ț iile implementate ș i administrate </li></ul>
 15. 15. www.facebook.com/classit class it outsourcing externalizareit 0318260150 [email_address] www.classit.ro

×