Apdrp 5mai2011

595 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
595
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Apdrp 5mai2011

 1. 1. EUROPENE NERAMBURSABILE PENTRU AGRICULTUR Ă ŞI DEZVOLTARE RURALĂ INVESTIŢIILE, BENEFICIARII ŞI FONDURILE
 2. 2. Prin PNDR sunt disponibile până în 2013 fonduri nerambursabile de aproximativ 10 miliarde euro Fonduri disponibile prin PNDR
 3. 3. Fiecare tip și categorie de investiții pentru care se pot solicita fonduri nerambursabile sunt grupate în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 în măsuri de finanțare. exemplu: PNDR împărțit pe măsuri De asemenea, sunt încadrate în măsuri și formele de sprijin financiar direct. Sunt 11 Măsuri de finanțare active care includ sute de tipuri de investiții în agricultură și dezvoltare rurală. Categorie de investiții Cod Măsură de finanțare Procesarea produselor agricole Măsura 123 Împădurirea terenurilor agricole Măsura 221
 4. 4. Măsura 1 12 ,, In stalarea tinerilor fermieri” <ul><li>Finanţarea investiţiilor care vizează îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă. </li></ul><ul><li>Obiectivele specifice al măsurii se referă la creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri. </li></ul><ul><li>Obiectivele operaţionale se referă la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii. </li></ul>
 5. 5. Măsura 1 12 ,, In stalarea tinerilor fermieri” Beneficiari eligibili <ul><li>Persoană fizică </li></ul><ul><li>Persoana fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare: </li></ul><ul><li>individual şi independent, ca persoane fizice autorizate; </li></ul><ul><li>ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale. </li></ul><ul><li>Asociat şi administrator unic al unei Societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. </li></ul>
 6. 6. Măsura 1 12 ,, In stalarea tinerilor fermieri” Valoarea fondurilor <ul><ul><li>Fondurile alocate pentru întreaga perioadă – 337.221.484 Euro </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentru anul 2011 sunt alocate 100.000.000 Euro. </li></ul></ul><ul><li>Plafonul minim acceptat pentru valoarea unui proiect este de 10.000 de Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE. </li></ul><ul><li>Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 25.000 Euro. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Finanţarea investiţiilor în sectorul vegetal şi cel de creştere a animalelor pentru: </li></ul><ul><li>dotarea cu utilaje şi echipamente noi performante în raport cu structura agricolă actuală, </li></ul><ul><li>adaptarea construcţiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare </li></ul><ul><li>creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole. </li></ul><ul><li>Sectoare prioritare – vegetal : (i) legume, (ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării, (iii) culturi de câmp, (iv) pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masă, (v) culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă. </li></ul><ul><li>Sectoare prioritare – creştere a animalelor : (i) bovine pentru lapte, (ii) porcine pentru reproducţie, îngrăşare, (iii) ovine şi caprine, (iv) păsări. </li></ul>Măsura 121 ,,Modernizarea exploataţiilor agricole”
 8. 8. <ul><li>Persoană fizică şi Persoană fizică autorizată ( înfiinţată în baza OUG 44/ 2008) </li></ul><ul><li>Întreprinderi individuale şi Întreprinderi familiale ( înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) </li></ul><ul><li>Societate în nume colectiv – SNC, în comandită simplă – SCS, pe acţiuni – SA, în comandită pe acţiuni – SCA, cu răspundere limitată – SRL ( înfiinţate în baza Legii nr. 31/ 1990) </li></ul><ul><li>Societate comercială cu capital privat ( înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990) </li></ul><ul><li>Societate agricolă ( înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991) </li></ul><ul><li>Societate cooperativă agricolă ( înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) </li></ul><ul><li>Grup de producători ( recunoscut în baza Legii nr. 338/ 2005 ), doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri </li></ul><ul><li>Cooperativă agricolă ( înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 ), doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri </li></ul>Măsura 121 ,,Modernizarea exploataţiilor agricole” Beneficiari eligibili
 9. 9. Măsura 121 ,,Modernizarea exploataţiilor agricole” Valoarea fondurilor <ul><ul><li>Fondurile alocate pentru întreaga perioadă – 1.020.505.603 Euro </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentru anul 2011 sunt alocate 150.000.000 Euro. </li></ul></ul><ul><li>Prin Măsura 121 , se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 40% – 50% din valoarea eligibilă a proiectului. </li></ul><ul><li>Plafonul minim acceptat pentru valoarea unui proiect este de 5.000 de Euro. </li></ul><ul><li>Plafonul maxim al fondurilor nerambursabile care pot fi acordate (cofinanţarea publică) este de 800.000 Euro. </li></ul><ul><li>Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2.000.000 Euro. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole care procesează materii prime (incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene – cu excepţia produselor piscicole şi care obţin produse incluse şi neincluse în Anexa I – www.apdrp.ro). </li></ul><ul><li>Fonduri destinate investiţiilor pentru înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare a produselor agricole şi forestiere. </li></ul><ul><li>Solicitanţii pot beneficia de fonduri nerambursabile pentru proiecte de: </li></ul><ul><li>îmbunătăţire a fluxului de producţie (echipamente, utilaje, instalaţii), </li></ul><ul><li>construcţie a spaţiilor destinate depozitării produselor (depozite frigorifice en-gros) </li></ul><ul><li>obţinere de noi produse prin implementarea noilor tehnologii în conformitate cu standardele comunitare. </li></ul>Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”
 11. 11. <ul><li>Persoane fizice autorizate şi persoane juridice înregistrate ca micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii şi alte întreprinderi; </li></ul><ul><li>Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv în conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare; </li></ul><ul><li>Alte întreprinderi cu mai puţin de 750 angajaţi sau o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200.000.000 euro; </li></ul><ul><li>Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conform Legii nr. 566/2004; </li></ul><ul><li>Societăţi cooperative de valorificare – constituite conform Legii nr. 1/2005; </li></ul><ul><li>Grupuri de producători constituite conform Ordonanţei nr. 37/2005 cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice şi aparţin următoarelor forme juridice: </li></ul><ul><ul><ul><li>- societăţi comerciale – constituite conform Legii nr. 31/1990 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conform Legii nr. 566/2004. </li></ul></ul></ul>Măsura 123 ”Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” Beneficiari eligibili
 12. 12. Măsura 123 ”Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” Valoarea fondurilor <ul><ul><li>Fondurile alocate pentru întreaga perioadă – 1.092.682.409 Euro . </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentru anul 2011 sunt alocate 130.000.000 Euro. </li></ul></ul><ul><li>Se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 25% – 50% din valoarea eligibilă a proiectului. </li></ul><ul><li>Plafonul minim acceptat pentru valoarea unui proiect este de 5.000 de Euro. </li></ul><ul><ul><li>Plafonul maxim al fondurilor nerambursabile care pot fi acordate (cofinanţarea publică) este de 2.000.000 Euro / proiect sau 3.000.000/proiect pentru investiţiile care aparţin unei forme asociative. </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>În INDUSTRIA ALIMENTARĂ se finanţează investiţii în domeniile: </li></ul><ul><li>panificaţie, </li></ul><ul><li>dulciuri şi produse zaharoase, </li></ul><ul><li>lactate, </li></ul><ul><li>preparate alimentare omogenizate şi alimente dietetice (ex. lapte praf pentru sugari, lapte şi alte alimente pentru copii mici). </li></ul><ul><li>Pentru PRELUCRAREA PRIMARĂ A PRODUSELOR FORESTIERE se finanțează investițiile în valorificarea produselor </li></ul><ul><li>lemnoase – tăierea şi rindeluirea lemnului, exploatare forestieră; </li></ul><ul><li>nelemnoase – colectarea, sortarea, ambalarea şi depozitarea temporară pentru comercializare a ciupercilor de pădure, a fructelor de pădure şi a altor produse naturale provenite din flora spontană forestieră (lac, răşini, seminţe forestiere, muşchi, plante medicinale, flori şi frunze cu calităţi aromo-terapeutice). </li></ul><ul><li>Pentru PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA BIOCOMBUSTIBILILOR se finanțează investițiile care asigură: </li></ul><ul><li>Producerea de biodiesel şi bioetanol pentru transport. </li></ul>Schema de ajutor de stat N 578/2009
 14. 14. <ul><li>Întreprinderile înregistrate conform: </li></ul><ul><li>Legii nr. 31/ 1990, privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, </li></ul><ul><li>Legii nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. </li></ul>Schema de ajutor de stat N 578/2009 Beneficiari eligibili
 15. 15. Schema de ajutor de stat N 578/2009 Valoarea fondurilor <ul><ul><li>Fondurile alocate pentru întreaga perioadă – 200.000.000 Euro </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentru anul 2011 sunt alocate 101.000.000 Euro. </li></ul></ul><ul><li>Se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de până la 50% din valoarea eligibilă a proiectului. </li></ul><ul><li>Plafonul minim acceptat pentru valoarea unui proiect este de 5.000 de Euro. </li></ul><ul><ul><li>Plafonul maxim al fondurilor nerambursabile care pot fi acordate (cofinanţarea publică) este de 3000.000 Euro . </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Beneficiază de fonduri nerambursabile solicitanţii care întocmesc proiecte de înnoire şi consolidare a: </li></ul><ul><li>infrastructurii agricole (drumuri, poduri), </li></ul><ul><li>sistemelor de irigaţii, </li></ul><ul><li>infrastructurii rutiere şi feroviare forestiere (terasamente, poduri), </li></ul><ul><li>instalaţiilor funiculare (teleferic, telegondolă) </li></ul><ul><li>lucrărilor de corectare a torentelor. </li></ul><ul><li>Submăsura 125 a „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”. </li></ul><ul><li>Submăsura 125 b „ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii”. </li></ul><ul><li>Submăsura 125 c „ Lucrări de construcţii, refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor”. </li></ul>Măsura 125 „ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”
 17. 17. <ul><li>Unităţile administrativ-teritoriale deţinătoare de terenuri agricole şi/sau de infrastructura de acces la exploataţiile agricole, prin reprezentanţii lor legali; </li></ul><ul><li>Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) deţinătoare de terenuri agricole şi/ sau de infrastructura de acces la exploataţiile agricole; </li></ul><ul><li>Organizaţii/ federaţii de utilitate publică ale proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri agricole – acestea sunt persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu Legea nr.138/2004 a îmbunătăţirilor funciare şi care administrează, întreţin şi repară infrastructura de îmbunătăţiri funciare în interesul membrilor acestora. </li></ul>Măsura 125 „ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” Beneficiari eligibili - Submăsura 125 a
 18. 18. <ul><li>Proprietari / deţinători (cu drept de administrare) privaţi de pădure, persoane fizice şi juridice; </li></ul><ul><li>Asociaţii de proprietari / deţinători privaţi de pădure; </li></ul><ul><li>Unităţi administrativ-teritoriale deţinătoare de pădure; </li></ul><ul><li>Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) deţinătoare de pădure; </li></ul><ul><li>Administratorul fondului forestier de stat – Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA , prin unităţile şi filialele din structura sa. </li></ul>Măsura 125 „ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” Beneficiari eligibili - Submăsura 125 b
 19. 19. <ul><li>Consilii locale şi asociaţii ale acestora; </li></ul><ul><li>Parteneriate publice-private constituite conform legislaţiei în vigoare; </li></ul><ul><li>Administratorul fondului forestier de stat – Regia Naţională a Pădurilor Romsilva , persoană juridică care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, ce funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. </li></ul>Măsura 125 „ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” Beneficiari eligibili - Submăsura 125 c
 20. 20. Măsura 125 „ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” Valoarea fondurilor <ul><ul><li>Fondurile alocate pentru întreaga perioadă – 483.246.816 Euro . </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentru anul 2011 sunt alocate 333.000.000 Euro. </li></ul></ul><ul><li>Prin Măsura 125 , se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de: </li></ul><ul><li>100% din valoarea eligibilă a proiectului de utilitate publică care deserveşte întreaga comunitate, </li></ul><ul><li>75% din valoarea eligibilă a proiectului de utilitate publică care deserveşte o parte din comunitate – valoare maximă fiind de 750.000 euro/proiect. </li></ul><ul><ul><li>Plafonul maxim al fondurilor nerambursabile care pot fi acordate (cofinanţarea publică) este de 1.000.000 Euro / proiect sau 1.500.000/proiect pentru investiţiile în drumurile forestiere şi lucrările de corectare a torenţilor. </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>Proiectele finanţate prin această Măsură trebuie să asigure creşterea suprafeţei pădurilor la nivel naţional prin împădurirea terenurilor agricole. </li></ul><ul><li>ACEASTĂ MĂSURĂ ARE UN CARACTER COMPENSATORIU. </li></ul><ul><li>Sprijinul prin această măsură se referă la: </li></ul><ul><li>O primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (costuri standard), conform proiectului tehnic; </li></ul><ul><li>O primă anuală pentru lucrările de completări şi întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani; </li></ul><ul><li>O primă anuală fixă (standard) ca şi primă pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, pe an şi pe ha, pentru o perioadă de 15 ani. </li></ul>Măsura 221 ,,Prima împădurire a terenurilor agricole”
 22. 22. <ul><li>Solicitanţii de fonduri pentru proiecte finanţate prin Măsura 221 trebuie să fie deţinători legali de teren agricol. </li></ul><ul><li>Aceştia sunt , după statutul juridic : </li></ul><ul><li>Persoanele fizice (inclusiv persoane fizice autorizate); </li></ul><ul><li>Persoanele juridice; </li></ul><ul><li>Grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice; </li></ul><ul><li>Autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de înfiinţarea plantaţiilor forestiere şi pentru cheltuielile aferente întocmirii proiectului de împădurire. </li></ul><ul><li>După activitatea desfăşurată , beneficiarii sunt: </li></ul><ul><li>Fermieri </li></ul><ul><li>Alţi deţinători de teren agricol </li></ul>Măsura 221 ,,Prima împădurire a terenurilor agricole” Beneficiari eligibili
 23. 23. <ul><ul><li>Fondurile alocate pentru întreaga perioadă – 229.341.338 Euro. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentru anul 2011 sunt alocate fonduri nerambursabile de 200.000.000 Euro, astfel : </li></ul></ul><ul><li>Pentru înfiinţarea plantaţiilor – la câmpie se acordă plăţi de până la 1.520 de euro la hectar, la deal de până la 1.328 euro la hectar, iar la munte de 1.248 euro la hectar. </li></ul><ul><li>Ulterior, pentru lucrările de întreţinere a plantaţiei se acordă o primă anuală pe o perioada de 5 ani - prima diferă de la an la an în funcţie de zona geografică în care se realizează lucrările de întreţinere. </li></ul><ul><li>În completare, pe o perioadă de 15 ani, se acordă o primă compensatorie fixă anuală pe hectar pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi de până la 215 euro pe an pe hectar. </li></ul><ul><li>Sprijinul public pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere, este de 70% din costurile standard calculate în fişa măsurii, iar pentru împăduririle efectuate în zonele defavorizate (LFA) şi siturile Natura 2000, acesta este de 80% din costurile standard. </li></ul><ul><li>Aceste plăţi sunt acordate pe an şi pe hectar, fiind condiţionate de menţinerea plantaţiei forestiere pe suprafaţa care face obiectul proiectului şi de respectarea cerinţelor de eco – condiţionalitate pe toate terenurile agricole aparţinând fermei. </li></ul>Măsura 221 ,,Prima împădurire a terenurilor agricole” Valoarea fondurilor
 24. 24. <ul><li>Se acordă sprijin pentru activităţi non-agricole în spaţiul rural prin intermediul dezvoltării micro-întreprinderilor, atât nou create, cât şi existente. </li></ul><ul><li>Fondurile nerambursabile sunt acordate proiectelor de investiții în: </li></ul><ul><li>Activităţi non-agricole productive , cum ar fi: </li></ul><ul><ul><li>Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc etc.); </li></ul></ul><ul><ul><li>Procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă); </li></ul></ul><ul><ul><li>Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc. </li></ul></ul><ul><li>Dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti , de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse). </li></ul><ul><ul><li>Servicii pentru populaţia rurală (croitorie, frizerie, cizmărie; conectare şi difuzare internet; reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice; mecanizare; protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare); </li></ul></ul><ul><li>Investiţii în producerea de energie regenerabilă , mai exact achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii. </li></ul>Măsura 312 ,, Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro - întreprinderi”
 25. 25. <ul><li>Micro-întreprinderile </li></ul><ul><li>definite conform legislaţiei naţionale şi europene – având mai puţin de 10 angajaţi şi cu o cifră de afaceri 2 milioane Euro . </li></ul><ul><li>Persoane fizice </li></ul><ul><li>neînregistrate ca agenţi economici – care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere. </li></ul>Măsura 312 ,, Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro - întreprinderi” Beneficiari eligibili
 26. 26. Măsura 312 ,, Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro - întreprinderi” Valoarea fondurilor <ul><ul><li>Fondurile alocate pentru întreaga perioadă – 395.147.628 Euro . </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentru anul 2011 sunt alocate 89.000.000 Euro. </li></ul></ul><ul><li>Se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de maximum 70% din valoarea eligibilă a proiectului. </li></ul><ul><li>Plafonul minim acceptat pentru valoarea unui proiect este de 5.000 de Euro . </li></ul><ul><ul><li>Plafonul maxim al fondurilor nerambursabile care pot fi acordate (cofinanţarea publică) este de 200.000 Euro / proiect. </li></ul></ul>
 27. 27. <ul><li>Tipurile de investiții care primesc finanțare prin această Măsura sunt grupate în 4 componente: </li></ul><ul><li>Prin Componenta a) sunt finanțate proiecte care asigură: </li></ul><ul><li>Construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere: </li></ul><ul><li>Nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum: </li></ul><ul><li>3 margarete/stele pentru structuri de primire turistice altele decât cele de agroturism; </li></ul><ul><li>1 margaretă pentru structuri de primire turistice de agroturism. </li></ul><ul><li>În zonele dezvoltate turistic, este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice. </li></ul><ul><li>Investiţiile de racordare la utilităţile publice , achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibili. </li></ul>Măsura 313 ,, Încurajarea activităților turistice”
 28. 28. Măsura 313 ,, Încurajarea activităților turistice”
 29. 29. <ul><li>Micro-întreprinderile , </li></ul><ul><li>Persoane fizice </li></ul><ul><li>neînregistrate ca agenţi economici – se angajează să se autorizeze cu statut minim de persoană fizică autorizată, </li></ul><ul><li>Comunele şi ADI realizate doar între comune, </li></ul><ul><li>ONG-uri . </li></ul><ul><li>ONG-urile, Comunele şi ADI-urile sunt beneficiari eligibili în condiţiile în care aplică pentru proiecte de interes public şi negeneratoare de profit, de tipul celor din componenta c si d. </li></ul>Măsura 313 ,, Încurajarea activităților turistice” Beneficiari eligibili
 30. 30. Măsura 313 ,, Încurajarea activităților turistice” Valoarea fondurilor <ul><ul><li>Fondurile alocate pentru întreaga perioadă – 544.222.774 Euro . </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentru anul 2011 sunt alocate 170.000.000 Euro. </li></ul></ul><ul><li>Se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de maximum 50% din valoarea eligibilă a proiectului și de 100% pentru proiectele de interes public, care nu vor aduce profit. </li></ul><ul><li>Pentru investițiile în agroturism, procentul fondurilor nerambursabile acordate este de maximum 70% . </li></ul><ul><li>Procentul fondurilor acordate se diminuează cu 10% pentru proiectele realizate în Regiunea București – Ilfov. </li></ul><ul><li>Plafonul minim acceptat pentru valoarea unui proiect este de 5.000 de Euro. </li></ul><ul><ul><li>Plafonul maxim al fondurilor nerambursabile care pot fi acordate (cofinanţarea publică) este de 200.000 Euro / proiect sau de 70.000 Euro/ proiect de investiție în agroturism . </li></ul></ul>
 31. 31. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim succes!

×