Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adrne - 07oct2010

Adrne - 07oct2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adrne - 07oct2010

 1. 1. PROGRAMUL OPERA T IONAL REGIONAL 2007 – 2013 A gentia pentru D ezvoltare R egionala Nord-Est Organism Intermediar
 2. 2. <ul><li>OBIECTIVUL STRATEGIC </li></ul><ul><li>Sprijinirea unei dezvoltări economice si sociale durabile si echilibrată teritorial </li></ul><ul><li>a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor lor specifice </li></ul><ul><li>cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor – potentiali poli de crestere urbani </li></ul><ul><li>îmbunătătirea mediului de afaceri si a infrastructurii de bază </li></ul><ul><li>pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive de muncă, viată si petrecere a timpului liber </li></ul>
 3. 3. <ul><li>OBIECTIVE SPECIFICE </li></ul><ul><li>Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică </li></ul><ul><li>Îmbunătătirea accesibilitătii în regiuni si în special a accesibilitătii centrelor urbane si a legăturii lor cu ariile înconjurătoare </li></ul><ul><li>Cresterea calitătii infrastructurii sociale a regiunilor </li></ul><ul><li>Cresterea competitivitătii regiunilor ca locatii pentru afaceri </li></ul><ul><li>Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea regiunilor </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Axele prioritare POR 2007 - 2013 </li></ul><ul><li>1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - potentiali poli de crestere </li></ul><ul><li>2. Îmbunătătirea infrastructurii de transport regionale si locale </li></ul><ul><li>3. Îmbunătătirea infrastructurii sociale </li></ul><ul><li>4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local </li></ul><ul><li>5. Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului </li></ul><ul><li>6. Asistentă tehnică pentru sprijinirea implementării POR </li></ul>
 5. 5. DMI 1.1 : “ Planuri integrate de dezvoltare urbană” subdomeniul „Poli de cre ştere ”
 6. 6. DMI 1.1 : “ Planuri integrate de dezvoltare urbană” subdomeniul „Poli de cre ştere ” ”
 7. 7. Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport
 8. 8. Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport
 9. 9. DMI 3.1-” Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”
 10. 10. DMI 3.1-” Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”
 11. 11. DMI 3.2-„Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”
 12. 12. DMI 3.2-„Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”
 13. 13. DMI 3.3 – “ Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii urgenţe ”
 14. 14. DMI 3. 4 – “ Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă ”
 15. 15. DMI 3. 4 – “ Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă ”
 16. 16. DMI 4.1 - ” Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală ”
 17. 17. DMI 4.3 - ”Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor ”
 18. 18. DMI 5.1 - ”Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea /modernizarea infrastructurilor conexe”
 19. 19. DMI 5.1 - ”Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea /modernizarea infrastructurilor conexe”
 20. 20. DMI 5.2 - ”Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”
 21. 21. DMI 5.2 - ”Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”
 22. 22. Regiunea Nord-Est

×