F.I.L.M. Grundtvig learning partnership

270 views

Published on

Presentation made by Joan J. Tarrida (CFA Teresa Mañé)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
270
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

F.I.L.M. Grundtvig learning partnership

 1. 1. Associació d’aprenentatge GRUNDTVIG: F.I.L.M. (Facilitate In- formal Learning Through Movies) Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament CFA Teresa Mañé
 2. 2. En què consisteix l’associació d’aprenentatge F.I.L.M.? • Es tracta d’una associació de set institucions d’educació de persones adultes de diversos països europeus (Alemanya, Croàcia, Espanya, Itàlia, Letònia, Regne Unit i Romania) amb l’objectiu primordial de portar a terme, mitjançant l’ús i la millora de la llengua anglesa i de les TIC, un projecte conjunt i transversal sobre cinema europeu (en connexió amb altres matèries, sobretot de l’àmbit de les ciències socials). • D’aquesta manera, es facilita el desenvolupament de les competències bàsiques, així com a l’intercanvi de coneixements, d’experiències i de metodologies que contribueixin a la qualitat de l’aprenentatge permanent i de la consciència d’una Europa diversa en cultures però amb vincles d’unió en diversos àmbits (econòmics, polítics, socials i culturals).
 3. 3. Objectius fonamentals 1)Incrementar la competència comunicativa escrita i oral en llengua anglesa com a llengua de treball del projecte i de comunicació entre els membres. 2)Veure i comentar a l’aula i en línia pel·lícules representatives del cinema contemporani dels països a què pertanyen els centres associats i reflexionar sobre diversos temes que es reflecteixen a la filmografia seleccionada i relacionats amb la història, la societat, l’economia, la política i la cultura d’aquests països. 3)Apropar-se a fets històrics contemporanis i a aspectes econòmics, polítics, socials i culturals dels set països dels centres associats, així com comparar-los a fi de trobar no solament diferències, sinó també semblances i punts de contacte. 4)Lluitar contra la discriminació per diversos motius (raça, religió, sexe, etc.), els prejudicis i estereotips per tal d’afavorir la integració social i el respecte envers altri. 5)Conèixer, a grans trets, la història, els agents (actors i directors), la producció i la difusió (festivals) del cinema europeu, sobretot en l’àmbit dels set països dels centres associats. 6)Contribuir al desenvolupament de la ciutadania i de la integració europees. 7)Incrementar l’ús i domini de les TIC. 8)Conèixer altres organitzacions escolars, així com professorat i alumnat d’altres països europeus. 9)Fomentar l’aplicació del treball cooperatiu (en grups heterogenis), així com dels intercanvis d’experiències. 10)Fer més atractiu el procés d’aprenentatge de la llengua anglesa i de continguts (sobretot relacionats amb l’àmbit de les ciències socials) aproximació al CLIL-AICLE reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge.
 4. 4. Quins centres participen en aquesta associació d’aprenentatge? • Centre coordinador del projecte: ITÀLIA: C.T.P.-Istruzione in eta´adulta “Niccolò Andria” (www.nicoandria- scuola.net, Massafra) • Centres associats: 1) ALEMANYA: Niedersächsischer Bund für freie Erwachsenenbildung e. V. (www.nbeb.de, Hannover) 2) CROÀCIA: Pučko otvoreno učilište “Mencl“ (www.mencl.hr, Sisak – Zadar) 3) ESPANYA: Centre de Formació d’Adults Teresa Mañé (http://www.xtec.cat/cfa- teresamanye and http://cfa-teresa-mane.webnode.es, Vilanova i la Geltrú) 4) LETÒNIA: Likloci (Gulbene) 5) REGNE UNIT (IRLANDA DEL NORD): South Eastern Regional College (www.serc.ac.uk, Newcastle). 6) ROMANIA: Organizatia Salvati Copii Filiala Hunedora (www.salvaticopiii.ro, Petrila)
 5. 5. Destinataris generals i al CFA Teresa Mañé - alumnat •Els destinataris són alumnat i professorat dels centres participants. •Pel que fa al CFA Teresa Mañé, l’alumnat a qui s’adreça preferentment el projecte és l’alumnat de GES2. Aquest alumnat ha cursat, en iniciar GES2, els següents mòduls de GES1 relacionats amb continguts del projecte: a) Àmbit de la comunicació: els mòduls de llengua i TIC, llengua catalana I i II, llengua castellana I i II i sobretot llengua estrangera I (anglès I). b) Àmbit de les ciències socials: els mòduls de geografia I, d’història I i de ciències socials I i d’educació per a la ciutadania. c) Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: matemàtiques I i II. Durant el segon any de GES, aquest alumnat cursa (en general) els següents mòduls relacionats amb continguts del projecte: a) Àmbit de la comunicació: els mòduls de llengua catalana i de llengua castellana III, els de literatura catalana i castellana, el mòdul optatiu d’argumentació discursiva i sobretot els mòduls de llengua estrangera II i III (anglès II i III). b) Àmbit de les ciències socials: els mòduls de geografia II, d’història II, i de ciències socials II i moviments migratoris, a més del mòdul optatiu de globalització. c) Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: matemàtiques III i IV.
 6. 6. La participació del professorat • A cada centre (coordinador i associat) hi ha un professor coordinador del projecte, encarregat de vetllar per l’impuls del projecte, pel desenvolupament de les activitats i pel seu compliment. • Al CFA Teresa Mañé hi ha cinc professors que participen en el projecte: a) Un coordinador, professor de l’àmbit de la comunicació, responsable de l’impuls de totes les accions del projecte des del centre. Pel que fa a la resta de professorat, la distribució general de tasques és la següent: b) Dos professors (un de l’àmbit social i un de l’àmbit cientificotecnològic) s’encarreguen de donar suport al coordinador i ajudar l’alumnat en la preparació i el seguiment de les seves activitats. c) Una professora (coordinadora d’informàtica al centre) s’encarrega del suport TIC. d) Finalment, un altre professor (de l’àmbit cientificotecnològic) s’encarrega de la planificació dels viatges i del control de les despeses. • Tot el professorat que forma part del projecte té docència al programa de GESO.
 7. 7. Facilitate In-formal Learning Through Movies: aprenentatge formal i, sobretot, informal • Amb aquesta associació d’aprenentatge es desenvolupa un aprenentatge: 1) Formal (més explícit dins l’aula) a través: a) De la millora de la competència comunicativa oral i escrita de la llengua anglesa: treball del lèxic i de les estructures gramaticals bàsiques per poder construir diverses frases en diversos temps verbals + treball de les destreses bàsiques (comprensió orals i escrites i expressió orals i escrites). Llengua aplicada a la comprensió i l’elaboració de textos orals i escrits de presentacions, ordres, instruccions, descripcions breus, diàlegs, opinions i narracions. b) De la projecció i del comentari de pel·lícules representatives del cinema dels diversos països dels centres associats i de la reflexió sobre fets històrics i diverses aspectes econòmics, polítics, socials i culturals que s’hi reflecteixen (pobresa, marginació, habitatge, ocupació, immigració, exili, sistemes polítics, sistemes legals, drets i llibertats i la seva vulneració, prejudicis i estereotips, malalties mentals…). Èmfasi en els problemes que impedeixen una plena integració i igualtat social, així com una convivència respectuosa. Aproximació a la civilització i cultura de cada país. c) Del coneixement general de la història, dels agents, de les principals pel·lícules i difusió (festivals) més importants del cinema europeu, sobretot en el marc dels set països dels centres associats. d) Del coneixement d’aspectes formals i tècnics del llenguatge cinematogràfic. e) Del desenvolupament de la ciutadania i la integració europees. 2) Informal (més implícit, fora de l’aula i sobretot destinat a fomentar la independència, cooperació i creativitat de l’alumnat) a través: a) De la millora de la competència comunicativa oral i escrita en llengua anglesa (llengua de treball del projecte i de comunicació entre els seus membres (dins de cada centre i sobretot entre els centres associats). b) De la millora en l’ús de les TIC aplicades a diverses activitats: xarxes socials (Facebook, escrivint missatges al mur, practicant la inserció de vídeos i arxius de text, d’imatge i de so, xat…), Twinspace, blog (blogger), PPT i Prezi, Slideshare, Word i Access, missatges a través de gmail, documents compartits (google-drive)… c) Del contacte i coneixement d’altres organitzacions escolars, del professorat i alumnat d’altres països europeus i d’altres aspectes sobre l’entorn i la vida en altres països. d) Del foment de l’aplicació del treball cooperatiu (també en grups heterogenis), així com dels intercanvis d’experiències. e) De la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge (aproximació al CLIL-AICLE) i el valor europeu afegit. f) Del desenvolupament d’una ciutadania activa, crítica i participativa en un context d’integració europea.
 8. 8. Enfocament general • El projecte comporta la participació activa de part de l’alumnat i del professorat del centre en diverses activitats que es porten a terme de manera individual i, sobretot, col·laborativa dins de cada centre i/o entre tots els centres associats. • L’alumnat i el professorat dins de cada centre i entre els centres es comuniquen entre si a través de missatges de correu electrònic (gmail / TM virtual), documents compartits (google-drive) i, sobretot, a través de missatges entre tots els membres del grup de treball de Facebook (F.I.L.M.).
 9. 9. Competències bàsiques (Educació Secundària Obligatòria de Persones Adultes) Grups de competències Competències Comunicatives Competència comunicativa lingüística i audiovisual (CCLA) Competència artística i cultural (CAC) Metodològiques Tractament de la informació i competència digital (TICD) Competència matemàtica (CM) Competència d’aprendre a aprendre (CAA) D’iniciativa personal competència d’iniciativa personal i esperit emprenedor. (CIPEE) Competències específiques centrades a conviure i habitar el món Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (CCIMF) Competència social i ciutadana (CSC)
 10. 10. Tipologia d’activitats de l’alumnat (primer any) i relació amb les competències bàsiques Activitats Competències treballades Presentació del Garraf, el CFA Teresa Mañé i l’alumnat d’aquest centre a la resta de centres. Totes, Totes, sobretot: CCLA, CAC, TICD, CAA, CCIMF i CSC. Creació i actualització d’un blog sobre l’aplicació del projecte al centre. Totes, sobretot: CCLA, CAC, TICD, CAA, CCIMF i CSC. Actualització constant d’un tauler sobre el projecte ubicat al vestíbul del centre. Totes, sobretot: CCLA, CAC, TICD, CAA, CCIMF i CSC. Projecció de pel·lícules i debat a l’aula. Totes, sobretot: CCLA, TICD, CAA, CIPEE i CSC. Comentaris compartits al grup de treball de Facebook sobre: 1) l’argument, personatges i temes de reflexió relacionats amb les ciències socials; 2) història, actors, directors i festivals de cinema; 3) sobre la preparació i valoració dels viatges (mobilitats); 4) sobre els logotips presentats i guanyadors; 5) sobre els tallers … Totes, sobretot: CCLA, TICD, CAA, CIPEE, CCIMF i CSC. Disseny d’una felicitació de Nadal adreçada als centres associats al projecte Totes, sobretot: CCLA, CAC, TICD, CAA i CIPEE Disseny i la presentació de logotips per al projecte en els concursos interns de cada centre (primera fase) i en el concurs general entre tots els centres (segona fase). Totes, sobretot: CCLA, CAC, TICD, CAA i CIPEE Pràctica de descripció, narració i diàleg breu sobre els arguments i personatges de les pel·lícules. Llengua aplicada en situacions comunicatives dverses de la vida quotidiana (presentar-se, demanar com anar a llocs, comprar…) Totes, sobretot: CCLA, TICD, CAA, CIPEE, CCIMF i CSC La redacció de notícies sobre els viatges en què professorat / alumnat participen Totes, sobretot: CCLA, CAC, TICD, CAA i CCIMF En el treball individual i col·laboratiu (en grups amb diversitat d’alumnat) sobre el cinema (història, agents, pel·lícules i festivals) dels països participants i els comparacions que s’hi poden establir. Presentació en grup dels treballs. Totes Actualització d’informació a la plataforma Twinspace Totes, sobretot: CCLA, CAC, TICD, CAA, CIPEE Participació i valoració del taller sobre cinema Totes, sobretot: CCLA, CAC, TICD, CAA, CCIMF i CSC. Preparació del primer viatge amb alumnes (Croàcia, juliol de 2013) Totes
 11. 11. Mobilitats (d’alumnat i professorat) • El projecte aplicat al CFA Teresa Mañé preveu cinc viatges amb mobilitats d’alumnat i de professorat: a) Primer viatge: a Itàlia (la Pulla, octubre de 2012) b) Segon viatge: a Croàcia (juliol de 2013) c) Tercer viatge: a Alemanya (octubre de 2013) d) Quart viatge: a Regne Unit (Irlanda del Nord, abril de 2014) e) Cinquè viatge: a Letònia (juny de 2014)
 12. 12. Mecanismes de difusió 1) Publicacions: articles de premsa. 2) Plataforma eTwinning i Twinspace. 3) Grup de treball a Facebook, amb tots els membres del projecte. 4) Blog del projecte Grundtvig del CFA Teresa Mañé i les dues pàgines web del centre. 5) Tauler del projecte Grundtvig al vestíbul del CFA Teresa Mañé. 6) Participació en col·loquis i tallers amb experts: el director romanès Cristian Dungiu (a la Filmoteca de Catalunya, en el marc del Festival de Cinema d’Autor de Barcelona 2013) i Maïa Gardès (al CFA Teresa Mañé). 7) Xerrades amb alumnat d’altres grups. 8) Exposició del projecte a diverses organitzacions: CRP, Taller de Cinema (de Jaume Fargas), escoles de formació d’adults de Sitges i de Sant Pere de Ribes, Cineclub Sala 1 de Vilanova i la Geltrú…) 9) Assistència i intervencions del coordinador local del projecte a la VII Reunió de Seguiment temàtic d’associacions Comenius-Grundtvig (Madrid, 27 i 28 de maig de 2013).
 13. 13. Algunes petites dificultats i reptes que es van superant • Aconseguir una bona coordinació amb tots els socis (set en total). • Assumir plenament que cal dedicar moltes hores al projecte. • Canvi de metodologies: treball transversal i per competències. • Assolir la plena implicació de l’alumnat i de tot el professorat. • Aconseguir millorar el nivell d’anglès fins que algun docent d’àrees no lingüístiques assoleixi el nivell B2 per poder aplicar la metodologia CLIL-AICLE.
 14. 14. Valor europeu afegit • En conclusió, es tracta d’un projecte que, a partir del cinema europeu, contribueix al desenvolupament d’una ciutadania europea crítica i participativa, conscient de les diferències en molts aspectes que hi ha entre els diversos països dels centres associats, però amb impuls per establir sinèrgies i vincles d’unió d’alumnat i de professorat a través d’una comunicació fluïda.
 15. 15. Moltes gràcies! Thank you vey much!

×