Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Groos Mentaal Beter Jong

Voor meer informatie bezoek de website

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Groos Mentaal Beter Jong

  1. 1. GMBJ Groos Mentaal Beter Jong
  2. 2. MISSIE - GMBJ  Groos Mentaal Beter Jong streeft naar effectiviteit en efficiëntie. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige en persoonlijke zorg en ondersteuning aan kinderen, jeugdigen en hun ouders bij leer-, gedrag- en ontwikkelingsstoornissen. Wij streven ernaar dat onze cliënten zo frequent mogelijk hun therapeut kunnen zien.
  3. 3. VISIE - GMBJ  De praktijk wil een kleinschalige zorginstelling zijn welke een compleet en op elkaar aansluitende of versterkende zorg aanbiedt. De therapeuten krijgen zoveel mogelijk de kans om hun cliënten te kunnen zien.  Naast de traditionele behandelwijze zal steeds nadrukkelijk gebruik gemaakt worden van nieuwe technieken welke een plaats hebben gevonden in de hedendaagse samenleving. Administratieve zaken worden beperkt door een zo efficiënt mogelijke organisatie. 
  4. 4. KERNWAARDEN - GMBJ  De praktijk ontwikkelt zich voortdurend en participeert in de maatschappelijke ontwikkelingen die betrekking hebben op de zorg voor kinderen, jeugdigen en hun ouders.We streven ernaar dat hulp direct en dichtbij ingezet kan worden. De administratieve last wordt tot een minimum beperkt zodat de therapeuten de tijd kunnen nemen voor u.  Om de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van de zorg te kunnen garanderen heeft de GMBJ gekozen voor een kwaliteit managementsysteem (HKZ certificering). Hiermee bewaken wij onze werkzaamheden ten behoeve van onze cliënten.

×