Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het federaal regeerakkoord: niet groen en sociaal onrechtvaardig

Ecolo-Groen maakt een grondige analyse, per thema, met van het hele regeerakkoord zowel de positieve als negatieve punten. Michel, Jambon & co ontpoppen zich door het regeerakkoord volgens Ecolo-Groen tot een echte factuurregering. “Dit regeerakkoord is wél een duidelijke keuze, niet de onze, niet groen en sociaal. Sociaal onrechtvaardig en 0 ambitie inzake milieu en gezondheid”, luidt de conclusie.

 • Be the first to comment

Het federaal regeerakkoord: niet groen en sociaal onrechtvaardig

 1. 1. DUIDELIJKE KEUZE NIET DE ONZE NIET GROEN EN SOCIAAL analyse Ecolo-Groen federaal regeerakkoord 13 oktober 2014
 2. 2. DEZE REGERING
 3. 3. DEZE REGERING is een keuze van CD&V en MR, een gevolg van de keuzes van de PS. Zij maakten de keuze van N-VA mogelijk. is een zeer duidelijke keuze voor een ander maatschappijmodel, niet het onze. is er één van dogma’s en symbolen. is een regering die polariseert en mensen tegen elkaar opzet.
 4. 4. DIT REGEERAKKOORD De volledige analyse maakt onevenwicht en onrechtvaardigheid heel duidelijk. Het gaat dan om nog veel meer dan de indexsprong en werken tot 67. Conclusie nu al: sociaal onrechtvaardig en 0 ambitie inzake milieu. We evolueren naar een land met meer ongelijkheid en meer vervuiling. Onvermijdelijk. We weten nog lang niet alles. En dan volgt nog de prijs van de treinkaartjes, de gestegen rechtskosten, de duurdere dienstverlening en de verloren gegane jobs.
 5. 5. POSITIEVE ELEMENTEN NEGATIEVE ELEMENTEN THEMATISCHE ANALYSE
 6. 6. Verhoging opleidingsdoelstelling Bijdragevermindering EERSTE 3 WERKNEMERS Versterking (FISCALE) STEUN O&O Intenties KMO-plan EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Indexsprong VOOR QUASI IEDEREEN (ZIE ‘127 MILJOEN’) Loonstop EN UITSCHAKELEN SOCIAAL OVERLEG Geen maatregelen rond WERKBAARHEID & KWALITEIT Doorgeslagen flexibilisering Horeca als B-sector INTREDE MINI-JOBS Gemeenschapsdienst OF SCHORSING Verminderde uitkeringen DEELTIJDS WERKEN Minder bij tijdelijke werkloosheid Geen wachtuitkering meer VOOR VEEL JONGEREN Opnieuw discussie openen OPZEGTERMIJNEN EN AFSCHAFFING PROEFTIJD WERK EN ECONOMIE
 7. 7. Oprichting kenniscentrum en nationaal Pensioencomité Uitbouw pensioeninformatie Werken tot 67 Afschaffing pensioenbonus Harmonisering MINDER VOOR AMBTENAREN, MAAR NIET MEER VOOR WERKNEMERS Ongemotiveerd tijdskrediet GEEN PREMIE, AFSCHAFFEN GELIJKSTELLING OPENING AFSCHAFFING GELIJKSTELLING WERKLOOSHEID Geen geld voor VERHOGING (LAAGSTE) WETTELIJKE PENSIOENEN Wel uitbreiding tweede en zelfs derde pijler PENSIOENEN
 8. 8. Toepassing welvaartsenveloppen NIET VOLLEDIG EN VIA FISCALE WEG (T+2) Strijd tegen sociale dumping Intenties rond toegankelijkheid DERDEBETALER, MAXIMUMFACTUUR PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN Hervorming ziekenhuizen Werken met gezondheidsdoelstellingen Uitblijven alternatieve financiering Geen zekerheid over optrekking uitkeringen tot armoedegrens In rekening brengen SOCIALE VOORDELEN Groeinorm onduidelijk CIJFERS IN MEDIA TE LAAG Behoud prestatiegebonden financiering artsen Geen rechten BIJ STATUUT MANTELZORGER Vervuiling maakt ziek NIETS ROND VOEDSELVEILIGHEID, FIJN STOF, PRODUCTNORMEN, … Ook armoede en stress op het werken maken ziek SOCIAAL EN GEZONDHEID
 9. 9. Geformuleerde principes fiscaliteit ZONDER UITWERKING WELISWAAR BTW-vrijstelling ZEER KLEINE ONDERNEMINGEN Kader en gedragscode bestuurders overheid Uitblijven fiscale hervorming Geen vermogensfiscaliteit Lastenverlaging arbeid lineair I.P.V. GERICHT Methode aftrek beroepskosten PROBLEMATISCH Status-quo INZAKE NOTIONELE INTERESTAFTREK Fiscaliteit minder groen BTW-verhoging renovatie BEPAALDE WONINGEN Strijd fiscale fraude is plots taboe CONTRAST MET SOCIALE FRAUDE Geen enkele maatregel regulering financiële sector (6 NIETSZEGGENDE REGELS) EN UITVERKOOP FINANCIËN EIGEN MOGELIJKHEDEN
 10. 10. Opmaak van een energiepact Pleidooi voor Energie Unie Aandacht voor vraagbeheer, opslag en interconnectie Richting energiepact problematisch Energienorm op maat van grootgebruikers en schrappen vangnetmechanisme ENERGIEPRIJZEN VOOR BEDRIJVEN MOETEN LAGER, DIE VAN DE MENSEN MAG STIJGEN: Doel 1 en 2 open tot 2025 Nieuwe kerncentrale mogelijk ENIGE ZEKERHEID VERDWIJNT Meer geld voor Myrrha Nucleaire rente vermindert Schrappen doelstelling hernieuwbare energie en energie efficiëntie Geen woord over Parijs 2015 Einde klimaatadministratie VIA AFSCHAFFING KYOTOFONDS Geen aandacht voor energie- en grondstoffenefficiëntie ENERGIE EN LEEFMILIEU
 11. 11. Alternatieve procedures en bemiddeling Statuut magistraten Vooruitgang m.b.t. geïnterneerden Mogelijkheid verruiming class action Middelen en mensen onduidelijk Remgeld voor rechtszoekende, verhoging rolrechten en griffierechten en beperken pro deo Onsamendrukbare straffen Geen aandacht voor re-integratie gevangen Opening overheveling taken politie naar private firma’s Geen bijsturing afkoopwet JUSTITIE EN Geen wijzigingen inzake GAS VEILIGHEID
 12. 12. Bestrijding misbruik van statuut au pair Teneur is duidelijk: wantrouwen en repressie Accent op gedwongen terugkeer en de actieve verwijdering Focus op collectieve opvang en meer gesloten centra (+100 PLAATSEN) Vreemdelingentaks ASIEL EN MIGRATIE
 13. 13. Bestuursovereenkomsten (opnieuw) Geen cijfers CIJFERS IN MEDIA ZIJN ZEER DRASTISCH Volgorde wordt omgedraaid OPTIMALISATIE OEFENING BINNEN HET JAAR Verminderde dienstverlening ONVERMIJDELIJK Mogelijkheid uitzendarbeid Geen opening voor niet-Belgen Uitholling 3% doelstelling personen met handicap Verhoogd risico op politisering door nieuw systeem mandaathouders B-Post LAGERE DOTATIE, HOGERE TARIEVEN Afbouw overheidsparticipaties AMBTENAREN EN OVERHEIDS-BEDRIJVEN
 14. 14. Opmaak lange termijn visie WEL AL VOORAFNAMES Openheid ten aanzien van parlement Middelen defensie moeten per se stijgen Aankoop peperdure gevechtsvliegtuigen Qua operaties: hard, minder humanitair Privatisering van niet-militaire taken EU defensieplanning wordt niet concreet DEFENSIE
 15. 15. Nota beleid Centraal Afrika Buitenlandsbeleid nadrukkelijk als handelsbeleid Kernwapens blijven in Kleine Brogel Besparen/instrumentaliseren middelen ontwikkelings-samenwerking Beperking van het aantal gesubsidieerde NGO’s Geen “goldplating” bij omzetting Europese richtlijnen Ratificatie problematische handelsverdragen en geblokkeerde investeringsverdragen INTERNATIONAAL
 16. 16. Intentie wettelijk kader mobiliteitsbudget GEN Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi Co-modaliteit i.p.v. STOP Liberalisering spoor ONOMKEERBAAR Minder investeringen NMBS Hogere tarieven NMBS Geen concrete opvolging aanbevelingen spoorveiligheid Miljardensteun bedrijfswagens blijft MOBILITEIT
 17. 17. WINNAARS EN VERLIEZERS Deze regering is er één voor de grote vermogens en de grote bedrijven, maar ook voor het leger, de grootbanken en de nucleaire lobby. Verder zijn er enkel maar verliezers: gezinnen, werknemers, jongeren, vrouwen en mensen die het nu al moeilijk hebben. Er is niet alleen de factuur, maar ook het inboeten aan levenskwaliteit. Met dit beleid meer stress en meer burn outs. Dit regeerakkoord is nefast voor gezondheid van eenieder en het milieu. De anti-sociale en anti-milieumaatregelen maken ziek. Welk perspectief is er voor jongeren en voor de toekomstige generaties?
 18. 18. HERVORMEN KAN OOK GROEN EN SOCIAAL Een echte tax shift, een verschuiving richting grote vermogens en vervuiling Een gerichte lastenverlaging Een brede agenda inzake competitiviteit met ook aandacht voor energie- en grondstoffenefficiëntie Een energiepact met focus op hernieuwbare energie en energiebesparing Een pensioen- en loopbaanhervorming om langer werken mogelijk te maken Een verschuiving van middelen om modal shift te realiseren …
 19. 19. EN NU? Er zijn nog heel wat vragen en onduidelijkheden. De meerjarige budgettaire tabel en de documenten voor Europa moeten asap worden gepubliceerd. Ecolo-Groen wil de hearings met de nieuwe regeringsleden nu meteen. Bij de publicatie van de begroting zal Ecolo-Groen een alternatieve begroting opmaken. Zo gaan wij oppositie voeren. Hervormen kan immers ook groen en sociaal.
 20. 20. OP DIT MOMENT IS MEER DAN 9 MILJARD NOG NIET DUIDELIJK Inspanningen voor evenwicht tegen 2018 11200 Nieuwe uitgaven 3091 TOTAAL TE LEVEREN INSPANNINGEN 14291 Structurele inspanning uitgaven (besparingen) 3154 Structurele inspanning inkomsten (belastingen) 1780 TOTAAL GEVONDEN MAATREGELEN 4934 VERSCHIL -9357

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • jochenschrooten

  Oct. 13, 2014

Ecolo-Groen maakt een grondige analyse, per thema, met van het hele regeerakkoord zowel de positieve als negatieve punten. Michel, Jambon & co ontpoppen zich door het regeerakkoord volgens Ecolo-Groen tot een echte factuurregering. “Dit regeerakkoord is wél een duidelijke keuze, niet de onze, niet groen en sociaal. Sociaal onrechtvaardig en 0 ambitie inzake milieu en gezondheid”, luidt de conclusie.

Views

Total views

3,063

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,041

Actions

Downloads

14

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×