Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vip Treatment Netwerken DUTCH

287 views

Published on

Een Prive masterclass netwerken in combinatie met een reflectie sessie.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vip Treatment Netwerken DUTCH

  1. 1. 20% MEER OMZET,50% BETERE CONTACTENEN EEN GOEDE NACHTRUST? Sessie: V.I.P. Treatment Netwerken en ReflectieOnderwerp: Netwerken & Reflectie. Tijdsduur: 1 dagdeel à 4 uur. Docent: Koos Groenewoud CFM.Doelgroep: Dienstverleners uit alle sectoren. Bestemd voor: Ondernemers, managers en directeuren. Locatie: “The Library” in Lelystad.Aanpak: O ngeveer eenderde van het dagdeel wordt gebruikt voor het geven van een persoonlijke (één op één) workshop ‘Netwerken’ (vandaar de naam: V.I.P. Treatment). Deze workshop is getoetst bij meer dan 150 mensen en krijgt een hoge waardering. Er wordt ingegaan op de do’s and don’ts van het netwer- ken. Er wordt ook gekeken naar doelgerichte netwerkmogelijkheden. Verder wordt onderzocht of er sprake kan zijn van zinvolle introducties. Dit heeft geleid tot een aantal ontmoetingen tussen potenti- ele leveranciers en potentiële opdrachtgevers. De workshop heeft mede geleid tot toegenomen kennis over de markt en concurrentie. O p de workshop ‘Netwerken’ volgt een reflectiesessie, over een thema “waar de deelnemer mee zit, zelf niet uitkomt of slecht van slaapt”. Dit kan gaan over HRM, de eigen loopbaan, maar ook over de strategie. Uiteraard kunnen ook andere vraagstukken aan de orde komen. D e sessie sluit aan bij het speerpunt mens- en organisatieontwikkeling van AAA (Triple A) Total Facility Management (zie www.AAA-TFM.nl).Kosten: 450,00 Euro, exclusief BTW, inclusief Food & Beverage, syllabus en het boek “Theorie bestaat niet” van Feike Cats, van “Houden van klanten”. V oor maximaal 2 personen tegelijk bedragen de kosten 750,00 Euro, exclusief BTW. In-company trai- ning is mogelijk, bijvoorbeeld voor een (deel van) een managementteam. De kosten zijn afhankelijk van de duur en plaats van het intakegesprek, het aantal deelnemers, reistijd en reiskosten. De module ‘Netwerken’ is ook afzonderlijk verkrijgbaar. Triple A Total Facility Management • Baai 69 • 8224 DN Lelystad • KVK Lelystad 39086426.BTW nummer NL0215.78.758.B02 • Rabo Lelystad 12.32.99.373 • Tel: 0320-261143.Mobiel: 06-2900 8353 • Email: Koos.Groenewoud@AAA-TFM.nl

×