Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Groen ICT Leven Cyclus

1,190 views

Published on

“ICT dreigt de grootste “vervuiler” te gaan worden”
Regeringen, bedrijven en burgers realiseren zich nog
onvoldoende wat ICT aan vervuiling met zich mee brengt en
dat daar nu maatregelen voor genomen dienen te worden om
langer met producten te doen. Producten fabriceren die
minder energie verbruiken en minder belastend voor het
milieu zijn.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Groen ICT Leven Cyclus

 1. 1. Groen ICT levenscyclus Op weg naar een duurzame en groene ICT omgeving Samen ontdekken en samen verbeteren Groen Ie cee tee daar verbeter je de ICT omgeving mee / Groen ICT dat maakt natuurlijk verschil Whitepaper Ron Vuur Ronald Hoogeboom Directeur Groen ICT Diensten Senior Consultant Steenbok Adviesgroep Oktober 2008
 2. 2. = Inhoudsopgave 1. Inleiding .........................................................................3 1.1. “Duurzaamheid” en “Groen” de hype voorbij .................... 3 1.2. Hoe “groen” zijn productie bedrijven ? .............................. 4 1.3. Wat doe je met de apparatuur die je niet langer gebruikt ? 5 2. Onderdeel maken van de bedrijfsstrategie ......................6 3. De oplossing van groen ICT Diensten ...............................7 3.1. Groen ICT Levencyclus....................................................... 8 3.2. Wat is de Groen ICT scan? ................................................. 9 3.3. Rapportage....................................................................... 9 3.4. Implementeren van de resultaten ................................... 10 3.5. Groen ICT Certificaat ....................................................... 10 4. Tot slot .........................................................................11 Groen ICT Diensten 2
 3. 3. = 1. Inleiding 1.1. “Duurzaamheid” en “Groen” de hype voorbij “ICT dreigt de grootste “vervuiler” te gaan worden” Regeringen, bedrijven en burgers realiseren zich nog onvoldoende wat ICT aan vervuiling met zich mee brengt en dat daar nu maatregelen voor genomen dienen te worden om langer met producten te doen. Producten fabriceren die minder energie verbruiken en minder belastend voor het milieu zijn. De aandacht in de media neemt toe voor groene stroom en energiezuinige producten. We spreken allang niet meer over een modeverschijnsel of een hype. Men beseft dat aktie genomen dient te worden door burgers en het bedrijfsleven en via diverse campagnes doet men een beroep op de “goodwill”. Goodwill alleen is echter niet genoeg. De meeste voorlichtingscampagnes richten zich slechts op onderdelen van vervuiling. Kijken naar energieverbruik ligt voor de hand, maar het gaat natuurlijk om veel meer zaken zoals: • Produceren • Verpakking • Transport • Energieverbruik • Afvoeren Computers, scanners, printers, PDA’s en mobiele telefoons, de productie en het gebruik ervan wegen loodzwaar op het milieu. Het einde van de groei in aantallen is nog lang niet in zicht, waardoor de vraag naar energie toe zal nemen. Energieprijzen blijven stijgen en zorgen ervoor dat de hele IT waardeketen duurder wordt. De fabricage, het transport en het afvoeren wordt dus duurder. Alleen de aandacht leggen op energiegebruik is dan ook volstrekt onvoldoende. “Juist die toenemende kosten voor energie met de huidige credietcrisis vormen de triggers die nodig zijn om de bewustvorming, maatregelen voor duurzame en groene ICT een stap verder te helpen.” Groen ICT Diensten 3
 4. 4. = Wist u bijvoorbeeld dat?: • 2 procent van de globale CO2-uitstoot toe te schrijven is aan ICT, net zo veel als alle vliegtuigen wereldwijd bij elkaar produceren? Een pc genereert per jaar 0,1 ton CO2. • Wereldwijd meer dan een miljard pc’s in gebruik zijn. Dat aantal zal in 2014 zijn verdubbeld. • Wereldwijd ruim 650 miljard mobiele telefoons in omloop zijn. Slechts 5 tot 10% hiervan wordt herbruikt. • 1,8 ton aan chemicaliën, fossiele brandstoffen en water, zoveel is er nodig om één pc te maken. • 600 kilowatt, zoveel verbruikt een computer per jaar. Twee derde daarvan wordt verbruikt als de gebruiker afwezig is. • 125 miljoen pc's belanden jaarlijks op het stort, waar ze zorgen voor cadmium- en kwikvervuiling. Eén pc heeft een levensduur van ongeveer drie jaar. 1.2. Hoe “groen” zijn productie bedrijven ? Het aantal IT bedrijven dat groene en met name energiebesparende oplossingen ontwikkelt en produceert stijgt gelukkig aanzienlijk. Slagen deze bedrijven erin om deze oplossingen dan zelf groen te leveren? Greenpeace heeft onderzoek gedaan naar leveranciers en de mate waarin zij erin slagen “groen” te zijn. Het resultaat staat hieronder: We hopen u met dit document een praktische handleiding te bieden, waarmee u uzelf en uw collega’s kunt motiveren de manier van werken continu te verbeteren, wat er uiteindelijk toe zal leiden dat de gehele bedrijfsvoering erop vooruit gaat. Groen ICT Diensten 4
 5. 5. = 1.3. Wat doe je met de apparatuur die je niet langer gebruikt ? Greenpeace laat ook zien wat er met apparatuur gebeurd die niet meer nodig is.Het aantal overgebleven toetsenborden stapelt zich op: Het afvoeren van powersupplies? Recyclen gebeurt niet altijd onder de meest gezonde omstandigheden Groen ICT Diensten 5
 6. 6. = 2. Onderdeel maken van de bedrijfsstrategie Kosten besparen is voor veel bedrijven dé motivatie om hun IT-management groener in te kleuren. De energiekosten stijgen op dit moment erg hard en zullen dat in de toekomst blijven doen • Welke beproefde middelen kun je inzetten om de verandering tot stand te brengen? Er zijn kansen genoeg om kosten te besparen. Van een server in een datacenter wordt bijvoorbeeld gemiddeld slechts 5 tot 10 procent gebruikt. Beter is het dus alles op enkele grotere servers te concentreren. Ook met kleine ingrepen, zoals bewegingsdetectors voor verlichting installeren of de computers 's avonds op slaapstand zetten, kan er al veel energie worden bespaard. Daar moet je medewerkers gewoon van overtuigen en dat hoeft niets te kosten. Door groene partnerships en ecologische service level agreements af te sluiten, kun je op strategisch niveau belangrijke beslissingen nemen. Door het opnemen van “realiseren van een groener IT” in de bedrijfsstrategie geeft een bedrijf aan dat het zich bewust is van haar bijdrage aan een beter milieu die bovendien ook nog kostenbesparend werkt. • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers en management niet terugvallen in oude werkwijzen en fouten? Het doorvoeren van deze strategie door alle lagen van het bedrijf heen vergt geduld, continue managementaandacht én betaalt zich dubbel en dwars uit. Wanneer alle bedrijven een dergelijke groene IT strategie voeren, wordt het voor bedrijven die groene IT leveren ook weer interessanter om groene IT oplossingen te ontwikkelen en groen te produceren. Groen ICT Diensten 6
 7. 7. = 3. De oplossing van groen ICT Diensten De bewustwording ontwikkelt zich wel (gemeenteplannen, stichtingen, bedrijven) maar te langzaam en richt zich op onderdelen (energie, productverpakkingen) in plaats van op de gehele ICT levenscyclus. Door de toename aan vraag naar ICT middelen neemt de vraag naar energie explosief toe terwijl het aanbod aan energie steeds schaarser en duurder wordt. Bedrijven willen hierin wel investeren vanwege kostenbesparing maar niet zozeer vanwege hun bijdrage aan de maatschappij. Groen ICT diensten richt zich op het versnellen van de bewust vorming en daarmee het versnellen van oplossingen in de zin van duurzame ICT die tegen lage ICT kosten wordt geproduceerd, zuinig is in energiegebruik en milieu vriendelijk wordt afgevoerd en gerecycled. Het vergroten van de bewust vorming doen we via lezingen, seminars, workshops, artikelenpublicatie in onze rol van groene ICT ambassadeur. Om zicht te krijgen hoe het er met de ICT momenteel voor staat, inventariseert Groen ICT diensten de huidige omgeving met de Groene ICT scan. Op basis van de resultaten van deze scan adviseren wij op het gebied van groen ICT beleid, groene ICT oplossingen en IT bedrijven die zich bewezen hebben op het gebied van groene en duurzame ICT. Maatregelen worden genomen en de wereld verandert. De groen ICT scan is geen eenmalige actie, maar onderdeel van de Groen ICT levencyclus. Kortom een methode die in de IT waardeketen van regeringen en bedrijven verankerd dient te zijn om voor altijd bewust om te gaan met groene duurzame ICT. Groen ICT Diensten 7
 8. 8. = 3.1. Groen ICT Levencyclus De eerste stap is eigenlijk al gezet doordat u deze white paper leest. Het gaat in eerste instantie om bewustwording dat ook uw ICT groener en duurzamer kan worden en dat er kansen zijn om dit aan te pakken. Groen ICT diensten heeft de kennis en de ervaring om dit in een kennismakingsgesprek toe te lichten. Een workshop voor een grotere groep medewerkers ter bevordering van de bewustwording behoort ook tot de mogelijkheden. De Groen ICT levencyclus wordt afgebeeld in onderstaand figuur De volgende stap in de Groen ICT levenscyclus is het verkrijgen van meer inzicht in uw huidige omgeving door middel van de Groen ICT scan. Na het uitvoeren van de scan wordt de de klant bewust van de te behalen voordelen en de te nemen maatregelen: • Betreft kwaliteitsverbetering voor de klant • Grotere productiviteit door minder uitval • Professionelere uitstraling Wanneer alle maatregelen genomen zijn levert dat het Groen ICT Certificaat op met daaraan gekoppeld een advies voor verdere verbetermogelijkheden. Met dit certificaat kunt u zich onderscheiden in de markt. Gebaseerd op de ‘Code voor informatiebeveiliging ISO/IEC 17799’. Groen ICT Diensten 8
 9. 9. = 3.2. Wat is de Groen ICT scan? Door middel van de scan wordt de status van de organisatie en de processen rondom de ICT geïnventariseerd op de volgende gebieden: – Duurzaamheid – Continuïteit – Beschikbaarheid – Beveiliging – Groene ICT De stappen die worden genomen tijdens de scan worden in de volgende figuur beschreven. De scan kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Een persoonlijk interview of een volledige workshop horen tot de mogelijkheden. 3.3. Rapportage Alle gegevens van de scan worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd door Groen ICT. De resultaten van de scan, maar belangrijker nog de analyse met daarin de verbeterpunten worden opgenomen in een rapport dat wordt opgeleverd aan de opdrachtgever. De resultaten worden weergegeven in een grafiek. Zoals eerder is aangegeven is dit een momentopname. Door het Groen ICT Diensten 9
 10. 10. = herhaaldelijk uitvoeren van de scan, bijvoorbeeld na afloop van een implementatie van verbetervoorstellen, wordt inzicht verkregen of de acties ook het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Groen ICT Scan 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 3.4. Implementeren van de resultaten Afhankelijk van de situatie kunnen verschillende vervolgopdrachten met daaraan gekoppelde detailonderzoeken en implementatie trajecten worden opgestart. Belangrijk onderdeel van een vervolgtraject wordt het opstellen, implementeren en monitoren van Performance indicatoren. Als resultaat van het monitoren kan worden besloten tot een nieuwe scan en zo is de levencyclus van Groen ICT rond. Cruciaal onderdeel is de rol van het management dat een opdrachtgevende en besturende rol heeft. Het verdient de voorkeur om binnen het bedrijf een eigenaar te benoemen voor de groen ICT levenscyclus. 3.5. Groen ICT Certificaat De eerder afgesproken performance indicatoren geven het ambitie niveau van het management aan. Wanneer de prestaties zodanig zijn dat de indicatoren worden behaald, reikt Groen ICT Diensten het verdiende Groen ICT Certificaat uit. Groen ICT Diensten 10
 11. 11. = 4. Tot slot De Groen ICT Levenscyclus draagt zorg voor een hoge mate van bewustwording en een continue borging binnen een organisatie met als resultaat: een duurzame en groenere ICT omgeving. Samengevat Groen ICT diensten helpt u met verbeteren en met standaardiseren wat u goed doet. Helpt bij het verbeteren van processen. Op basis van de beproefde wijze van Kaizen. Met kleine, overzichtelijke stappen naar grote verbeteringen. Indien u meer informatie wenst over Groen ICT diensten neem dat contact op met Ron Vuur. Groen ICT diensten Scheldestraat 24 1823 WB Alkmaar tel: 072 502 4150 fax: 072 502 4151 e-mail: info@groenict.nl site: www.groenict.nl Groen ICT Diensten 11

×