Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miljøpsykologi/ Grønn rehabilitering

546 views

Published on

Gjesteforelesning holdt ved Høyskolen i Midt Norge (HINT) og Midtuniversitetet i forbindelse med kurset Miljøpsykologi / Grønn rehabilitering oktober 2010

Lecture at Nord-Trøndelag University College (HINT) and Mid Sweden university for the course environmental psychology/ green rehabilitation October 2010

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miljøpsykologi/ Grønn rehabilitering

 1. 1. Trädgårdensbetydelseför helsa Grete WaasethPlantefysiolog, forsker innen grøntmiljø og næringskonsulent
 2. 2. • Fysisk • Mentalt • Estetisk* Privat regi • Sosialt • med mer…
 3. 3. Helse og trivsel - Hva betyr det egentlig?DefinisjonerfraVerdensHelseorganisasjon WHO:• Menneskelighelse“Tilstandavfysisk, sosialog mental velværeogikke kun fraværavsykdom”• Menneskeligvelvære “Tilstandavtilfredshet, glede, god helseogvelstand”
 4. 4. Grøntområde - Som samfunnselement• Privathage • Parkanlegg• Fellesområde • Arboret, botanisk• Nærmiljøhage hage, urterarium m.m.• Kolonihage • Friområde• Skolehage • Badestrand• Sansehage • Rekreasjonsområde• Terapihage • Friluftsområde
 5. 5. Motivasjon for å oppsøke grøntområder - Prioritert rekkefølge• Nyte omgivelsene – lyder, lukter osv. (estetisk)• Være i nærkontakt med natur (mentalt)• Samvær med familie og venner (sosialt)• Mulighet for mosjonering (fysisk)• Mulighet for lek (fysisk, mental, sosial, estetisk)• Komme vekk fra støy (mentalt)• Avveksling i hverdagen (mentalt, estetisk)
 6. 6. Rammen omkring - Vegetasjon som positiv miljøfaktor• Filtrerer luften for skadelig svevestøv og gasser, mer enn de slipper ut• Temperaturutjevning• Demper vind• Øker luftfuktigheten• Absorberer forurensning i jord og vann• Absorberer CO2• Reduserer avrenning• Demper opplevelsen av støy• Åpner for soltilgang
 7. 7. Opplevelse av området - Vegetasjon som negativ miljøfaktor• Engstelse for tilliggende biltrafikk• Støy fra omgivelsene• Støy fra andre brukere• Konflikter mellom ulike brukergrupper• Redsel for å bli overfalt• Allergier• Tett beplantning og dårlig vedlikehold• Forsøpling
 8. 8. Rammen omkring - Utforming og bruk• Form• Størrelse (påvirkning utenfra, innsyn, utfoldelse)• Utforming og innhold• Plassering av elementer (natur- og kultur-)• Vegetasjonsbruk (ensformig - mangfold)• Skjøtsel og plantenes helsetilstand• Balanse mellom grønne og grå elementer• Mulighet for bevegelse og ro• Tilgjengelighet (fra bolig, trafikkhinder)
 9. 9. Opplevelse av området - Vegetasjon som negativ miljøfaktor• Engstelse for tilliggende biltrafikk• Støy fra omgivelsene• Støy fra andre brukere• Konflikter mellom ulike brukergrupper• Redsel for å bli overfalt• Allergier• Tett beplantning og dårlig vedlikehold• Forsøpling
 10. 10. Opplevelse av området - Dimensjoner (Patric Gran et al.)• Det ville (ønsker naturopplevelser, de stressede?)• Det artsrike (ønsker mangfold og lar seg fascinere)• Det store/uendelige (ønsker å være tilbaketrukket)• Det rofylte (eldre?)• Det lekevennlige (småbarnsfamilier?)• Sletta (større barn/ ungdom?)• Det festlige (integrering av innvandrere?)• Det kulturelle (tilreisende?)
 11. 11. Hva er mest likt/ foretrukket?• Uformelle, fredelige steder med dyreliv• Sirkulære arealer med fredelige omgivelser i sentrale partier• Varierte omgivelser for lekeplasser og utearealer i skoler og barnehager, dvs. omgivelser som skaper balanse mellom aktivitet og ro
 12. 12. Terapihager• Pasienter utfører arbeid med plantedyrking med assistanse fra spesialutdannet terapeut• Også her kan sentrale helsefremmende mekanismer knyttes til fysisk, mental, sosial og estetisk effekt• Aldersrelaterte lidelser• Fysisk og psykisk funksjonshemming• Mentale lidelser• Utbrenthet• Rusmisbruk• Rehabilitering etter sykdom
 13. 13. Planter og mental helse - Rekreasjon og terapi• Følelsen av å komme vekk (være og arbeide i hagen)• Opplevelse av helhet og sammenheng (livets tre, vekst og visning)• Fascinasjon (farger, lukter, tekstur)• Forenelighet mellom person og miljø (symbolikk, lyrikk)• Tilhørighet (levende vesen, respons på stell)• Trygghet (ingen direkte krav)• Kontroll (formklipt/ fri vekst)• Forståelse (beskjæring, insektskader)

×