Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koer

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Koer

 1. 1. Koer Koer Grete Hansson Grete Hansson
 2. 2. Koer on üks vanemaid koduloomi, kes kujunes 8000 aastat eKr, tõenäoliselt halli hundi ja mõne teise koeraperekonna liigi kodustamise, ristamise, sihipärase valiku, suunava kasvatuse ja taltsutamise tulemusena. Paleoliitikumi inimest ajendas koera kodustama toiduvajadus, arvatavasti hoopis hiljem hakati koeri kasutama jahi-, kande- ja veoloomana, karjakasvatuse arenedes karjahoidjana. Koera kui liigi bioloogiline plastilisus on võimaldanud aegade jooksul aretada üle 500 kehaehituselt ja värvuselt erineva tõu.
 3. 3. <ul><li>Inimesed, kes on huvitatud ja </li></ul><ul><li>pühendanud tõukoertele </li></ul><ul><li>koonduvad erinevatesse </li></ul><ul><li>kennelorganisatsioonidesse </li></ul><ul><li>Jahikoerad </li></ul><ul><li>Töökoerad </li></ul><ul><li>seltsikoerad. </li></ul><ul><li>Koera rakendamist nii paljudel elualadel võimaldavad : </li></ul><ul><li>kiindumus inimesse </li></ul><ul><li>hea haistmine </li></ul><ul><li>kuulmine, </li></ul><ul><li>nägemine </li></ul><ul><li>vastupidavus </li></ul><ul><li>kaitse- ja jahiinstinkt </li></ul><ul><li>hõlbus dresseeritavus </li></ul>
 4. 4. Koera koostöö inimese majapidamises on kestnud väga ammu. Nagu ka teised koduloomad põlvneb ka koer metsikutest eellastest. Alles viimase paarisaja aasta kestel on paljud loodusteadlased uurinud koera põlvnemist. Tugevaks tõukeks koera eelajalooliste vormide uurimisel koera jäänuste leidmine 1861 aastal Šveitsis ja Trioolis avastatud kiviaegsete inimasulate väljakaevamisel. Arvatavalt põlvnevad kõik kodukoerte liigid aasia hundist. Üheks väikesekasvuliste aasia huntide kodustamise eelduseks võib pidada fakti, et nad on raipesööjad. Samas suurekasvulised Euroopa ja Põhja-Ameerika hundid püüavad ja tapavad suuri saakloomi. Hurda- ja hagijalaadsed koerad. Umbes 20000 aastat tagasi liikusid mööda maismaasilda inimene ja koer Põhja-Ameerikasse. Uurimus näitab, et kõik tõud kuuluvad ühte neljast erinevast omavahel suguluses olevast tõugrupeeringusse. Enamus kaasaegsetest koeratõugudest on kõigest viimase 300 aasta valikulise aretuse tulemus. Vanimad koeraluud pärinevad Eesti seni teadaolevalt vanimast, Pulli asulast Sindi jõe kaldal 9000.–8550. aastast eKr. Sealsed koerad olid turjakõrgusega 55–65 cm ja kehaehituselt tõenäoliselt tänapäevaste laikade sarnased. Selle aja koerad olid peamiselt jahikoerad, ehkki ilmselt neid nälja korral ka söödi.
 5. 5. <ul><li>Koera kehaehitus peab olema sobiv tema kasutusalaga . Koerad </li></ul><ul><li>jaotakse tüüpidesse vastavalt liikumisviisi ja temperamendi järgi. </li></ul><ul><li>1. Traavija - pikema keha ja heade nurkadega, liikuvad koerad. Kestval liikumisel on need koerad vastupidavad , ehk karja ajavad ning osad jahikoerad </li></ul><ul><li>2. Galopeerija - nelinurkse kehaplaaniga, kõrgejalgsed, mitte nii hästi nurgistunud kui traavijatüüpsed koerad. Lühemaajalisel liikumisel väga kiired koerad - tõud, kellelt nõutakse kiirust </li></ul><ul><li>3. Jõutüüp - ümara kehakujuga, tugevad ja jõulised nn. võitluskoerad </li></ul><ul><li>Nende kolme põhitüübi vahel võib ära jagada kõik koeratõud. </li></ul><ul><li>Loomulikult on olemas ka segatüüpe. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Sagedamini esinevad </li></ul><ul><li>karvastiku tüübid : </li></ul><ul><li>Karm - tugev ja kare kattekarv, sageli koos hea aluskarvaga </li></ul><ul><li>Kähar - väikesed ja kõvade või suurte ja õhuliste kihatatega karvastik </li></ul><ul><li>Lühike/sile - lühike ja tiheda kattekarvaga, koos aluskarvaga või ilma </li></ul><ul><li>Pikk - küllalt pikk, mitmesuguse struktuuriga esinev kattekarv. </li></ul>
 7. 7. Kuigi maailmas on ametlikult üle 400 koeratõu, moodustavad 20 populaarsemat peaaegu pool kõigist tõukoertest ning 50 populaarsemat enam kui 90% kõigist koertest. 2007. a. kanti Eesti Kennelliidu registrisse 4243 koera 158-st erinevast tõust . Kui kennelklubid klassifitseerivad koeri endiselt nüüd juba ajaloolisele 19. sajandi keskpaiga funktsionaalsusele toetudes, siis enamus koeraomanikke peab tänapäeval koera lemmikloomana. Tulevasele koeraomanikule on reeglina kõige tähtsam argument looma suurus.
 8. 8. <ul><li>Koeratõud tekivad teadliku tegevuse tulemusena ning tõu loomine nõuab sageli pikaajalist aretustööd </li></ul><ul><li>ja valikut niihästi funksiooni kui ka välimuse osas. Tõug on seega tüübilt nii stabiilne, et ühe tõu </li></ul><ul><li>esindajate paaritumisel tulevad ilmale ainult sama tõu isendid. Aastasadade jooksul toimuvad igaljuhul </li></ul><ul><li>aeglased muutused ka tõu siseselt. Siin on mõjuteguriteks ühiskonna nõudmised koerte ja nende </li></ul><ul><li>funksioonide suhtes ning keskkond. Hea näide </li></ul><ul><li>on puudel. 16. saj. Kroonitud </li></ul><ul><li>pead aga lisasid koera aretusesse uue </li></ul><ul><li>suundumuse, mis pidas silmas enam koera </li></ul><ul><li>kuju ja temperamenti. Tekkis uus rühm </li></ul><ul><li>koeratõuge - dekoratiivkoerad, keda inimene </li></ul><ul><li>pidas esteetiliste ja teiste vaimsete vajaduste </li></ul><ul><li>rahuldamiseks. </li></ul>
 9. 9. Kogu tänapäevane künoloogiline töö põhineb tõukirjeldustel ehk tõustandarditel. See on koerakasvatajale ja kõigi kohtunikele kohustuslik, mille sisu respekteeritakse ning sihte ja pürgimusi järgitakse. Tõustandart kirjeldab detailselt, milline peab koer välja nägema, et olla tõu ideaalne eksemplar. FCI-s on kokku lepitud, et iga koeratõu päritoluriigis on kennelorganisatsioon, millel on őigus koostada tőustandardit.Eesti on kirjutanud eesti hagijale. Isegi kui tõustandardid näivad süütutena, võib nende loomise ja kohandamise taga peituda varjatud eesmärk. Kui Nõukogude Liit 20. sajandi keskpaigas enamuse Soome Karjala alast anastas, sai ta kodumaaks sadadele karjala karukoertele , keda hiljem nimetati ümber vene-euroopa laikadeks .
 10. 10. Kasutatud kirjandus: http://et.wikipedia.org/wiki/Koer
 11. 11. Tänan vaatamast !

×