Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ulkoilmatapahtumienmeluntorjunta HelsingissäMääräykset, suositukset ja käytännöt      Hanna-Mari Torniainen  Helsin...
Ympäristönsuojelulaki• Tavoitteena ehkäistä ympäristön pilaantumista ja turvata terveellinen ja viihtyisä ympäristö• Ympä...
YSL 60 §• Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua ...
Helsingin kaupungin   ympäristönsuojelumääräykset• http://www.hel.fi/ymparistonsuojelumaarayks et• Luettelo niistä toim...
Äänentoistolaitteiden käyttö• Jatkuva käyttö yöaikaan kello 22.00-7.00 kielletty sekä päiväaikaan sairaalan, vanhainkodin...
Erityisen häiritsevä melu•  Melutaso•  Aika, yöllä vai päivällä•  Paikka, miten lähellä häiriintyviä kohteita•  Kesto,...
Meluntorjunnan keinoja• Tiedottaminen, tiedonkulku• Tapahtumapaikan sijainti• Päättymisaika• Herkkien kohteiden kartoitus•...
Meluntorjunnan keinoja jatkuu• Ohjelman aikataulutus (varmista myös, että artistikin tietää, milloin viimeistään on lope...
Ohjeita• Meluilmoituslomake ja ohjeita: Ympäristökeskus > Yritykset, toiminnanharjoittajat > Ympäristönsuojelumääräykset ...
Ohjeita• Pienimuotoisista yhden päivän päivätapahtumista (loppuu ennen kello 20.00) ei tarvitse tehdä meluilmoitusta.• Y...
Kiitos!   Hanna-Mari.Torniainen@hel.fi,       (09) 310 32036Viikinkaari 2 A, PL 500, 00099 Helsingin       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ulkoilmatapahtumien meluntorjunta Helsingissä 9.10.2012 Hanna-Mari Torniainen

564 views

Published on

Esitetty Greening Events -koulutuksessa 9.10.2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ulkoilmatapahtumien meluntorjunta Helsingissä 9.10.2012 Hanna-Mari Torniainen

 1. 1. Ulkoilmatapahtumienmeluntorjunta HelsingissäMääräykset, suositukset ja käytännöt Hanna-Mari Torniainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus Hanna-Mari Torniainen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 2. 2. Ympäristönsuojelulaki• Tavoitteena ehkäistä ympäristön pilaantumista ja turvata terveellinen ja viihtyisä ympäristö• Ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan mm. melun päästämistä ympäristöön, minkä seurauksena aiheutuu esimerkiksi terveyshaittaa tai ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä• Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus) Hanna-Mari Torniainen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 3. 3. YSL 60 §• Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.• Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa Hanna-Mari Torniainen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 4. 4. Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset• http://www.hel.fi/ymparistonsuojelumaarayks et• Luettelo niistä toimista, joista ainakin tehtävä meluilmoitus ympäristökeskukselle• Esimerkiksi ulkoilmakonsertti, jossa käytetään äänenvahvistimia tai urheilu-, huvi- tai näytöstilaisuus tai muu suuri yleisötapahtuma, joka aiheuttaa erityisen häiritsevää melua• Tiedotus- ja neuvotteluvelvollisuus Hanna-Mari Torniainen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 5. 5. Äänentoistolaitteiden käyttö• Jatkuva käyttö yöaikaan kello 22.00-7.00 kielletty sekä päiväaikaan sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai muun hoitolaitoksen lähellä• Tilapäisten tapahtumien järjestäjien huolehdittava, ettei tapahtuma tai musiikki häiritse naapurustoa• Ulkoilmakonserttien aiheuttama keskiäänitaso (LAeq) lähimpien häiriintyvien kohteiden luona saa olla enintään 70 dB (ennen kello 22.00) Hanna-Mari Torniainen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 6. 6. Erityisen häiritsevä melu• Melutaso• Aika, yöllä vai päivällä• Paikka, miten lähellä häiriintyviä kohteita• Kesto, yhden päivän vai enemmän• Toistuvuus, onko samalla paikalla usein melua aiheuttavia tapahtumia Hanna-Mari Torniainen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 7. 7. Meluntorjunnan keinoja• Tiedottaminen, tiedonkulku• Tapahtumapaikan sijainti• Päättymisaika• Herkkien kohteiden kartoitus• Lavan ja äänentoiston sijainti, suunta ja korkeus• Suuntaavat kaiuttimet• Melutaso mikserillä Hanna-Mari Torniainen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 8. 8. Meluntorjunnan keinoja jatkuu• Ohjelman aikataulutus (varmista myös, että artistikin tietää, milloin viimeistään on lopetettava)• Vastuuhenkilön nimeäminen• Mittaaminen• Yleisön kuulonsuojaus Hanna-Mari Torniainen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 9. 9. Ohjeita• Meluilmoituslomake ja ohjeita: Ympäristökeskus > Yritykset, toiminnanharjoittajat > Ympäristönsuojelumääräykset > Tilapäisen melun ja tärinän torjunta >• Pääsääntöisesti tapahtuman päätyttävä kello 22.00. Yksipäiväinen tapahtuma voi kestää kello 23.00 asti alueella, jossa ei järjestetä usein melua aiheuttavia tilaisuuksia tai lähistöllä ei ole melulle herkkiä kohteita.• Jos tapahtuman halutaan jatkuvan tätäkin pidempään, tulee järjestäjän teettää asiantuntijan laatima meluselvitys ympäristöön leviävän melun arvioimiseksi. Meluisimman kappaleen melutaso (LAeq) lähimmän asuinrakennuksen tai muun herkän kohteen luona saa pääsääntöisesti olla enintään 70 dB kello 22.00 asti ja sen jälkeen 55 dB. Hanna-Mari Torniainen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 10. 10. Ohjeita• Pienimuotoisista yhden päivän päivätapahtumista (loppuu ennen kello 20.00) ei tarvitse tehdä meluilmoitusta.• Ympäristökeskus tekee ilmoituksen johdosta päätöksen, johon tarvittaessa sisältyy meluntorjuntaa ja muuta ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä. Käsittely kestää noin kaksi viikkoa jos ilmoituksessa annetut tiedot ovat riittävät. Meluilmoitusten käsittelystä peritään maksu. Hanna-Mari Torniainen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 11. 11. Kiitos! Hanna-Mari.Torniainen@hel.fi, (09) 310 32036Viikinkaari 2 A, PL 500, 00099 Helsingin kaupunki Hanna-Mari Torniainen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus

×