Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ekokompassi tapahtuma - ympäristöjärjestelmä Salla Koivusalo, projektikoordinaattori
Taustaa Ekokompassi –ympäristöjärjestelmä tuoteperheenkehittämisestä•  Suomessa on n. 320 000 pk-yritystä, yht. 99,8 % ka...
Ekokompasseja tehdään monessapaikassa pääkaupunkiseudulla• Ekokompassi tapahtumasta vastaa Greening Events –hanke kesäkuu...
Ekokompassi -tuoteperhe kehittyy• Tapahtuminen Ekokompassi• Ekokompassin energiasuunta
Eri ympäristöjärjestelmistä                                    650 - 1050 € aloitusmaks...
Ekokompassi tapahtuma -ympäristöjärjestelmä• Kevennetty ympäristöjärjestelmä räätälöitynä tapahtumille ja tapahtumapaikoi...
Mikä on ympäristöjärjestelmä?• Systemaattinen tapa toimia ja johtaa omaa sekä alihankkijoiden työtä. Helpottaa omaa ympä...
Mitä tarkoittaapilottitapahtumana oleminen?•  Hankkeen aikana (-> 6/2014) ympäristöjärjestelmän  rakentaminen on pilott...
Yhteistyö           lupaviranomaisten              kanssa           3. Tapaaminen    ...
10 kriteeriä 1/51. Tapahtuma toimii ympäristöä koskevien lakien  ja säädösten mukaisesti.2. Tapahtumalla on nimetty ympär...
10 kriteeriä 2/55. Tapahtuman nimeämät avainhenkilöt käyvät  Tapahtumien Ekokompassi-  ympäristökoulutuksen tai Ekokompa...
10 kriteeriä 3/57. Tapahtuma pitää kirjaa vaarallisista jätteistään,  varastoi ne turvallisesti ja toimittaa  asianmukai...
10 kriteeriä 4/59. Tapahtuma laatii/päivittää vuosittain  ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteita ja  toimenpiteitä...
10 kriteeriä 5/510. Yritys raportoi Ekokompassille vuosittain  tavoitteiden toteutumisesta sekä erikseen  sovituista t...
Auditointi• Kolmannen osapuolen suorittama• Ennen ja/tai tapahtuman aikana• Sisältää:  – Dokumenttien tarkastus ja läpikä...
Eroja ”tavalliseen ” Ekokompassiin• Kytkös tapahtumien lupa- ja ilmoitusprosesseihin• Tapahtumajärjestäjillä on hyvin har...
PilottitapahtumatRakentanut ja auditoitu  Rakentamassa• Flow Festival      • Stadion-säätiö             ...
Esimerkkejä: Reaktori
Esimerkkejä: Flow Festival
Esimerkkejä: Flow Festival
Esimerkkejä: Flow Festival
Esimerkkejä: Flow Festival
Ensimmäinen todistus Flow Festivaalille!     Helsingin kaupungintalolla 22.11.2012
Kiitos!
Ekokompassi tapahtuma -ympäristöjärjestelmä. Salla Koivusalo
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ekokompassi tapahtuma -ympäristöjärjestelmä. Salla Koivusalo

473 views

Published on

Esitetty Greening Events -koulutuksessa 16.4.2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ekokompassi tapahtuma -ympäristöjärjestelmä. Salla Koivusalo

 1. 1. Ekokompassi tapahtuma - ympäristöjärjestelmä Salla Koivusalo, projektikoordinaattori
 2. 2. Taustaa Ekokompassi –ympäristöjärjestelmä tuoteperheenkehittämisestä• Suomessa on n. 320 000 pk-yritystä, yht. 99,8 % kaikista yrityksistä (Tilastokeskus, 2010)• Taustalla Pohjoismainen yhteistyö (Nordic Environmental Network): samankaltaisia järjestelmiä Ruotsisssa, Norjassa ja Tanskassa• Ekokompassi –kehityshanke 2008-2011• Näkökulmana pk-yritysten ympäristöhallinnan kehittäminen ja toiminnan tehostaminen, mutta samalla liiketoimintamahdollisuukisen parantaminen• Vahvuutena yhteistyö kaupunkien ja yritysten kesken sekä neuvonta• Hyödynnetään myös kaupunkien omissa virastoissa, liikelaitoksissa sekä tytärorganisaatiossa
 3. 3. Ekokompasseja tehdään monessapaikassa pääkaupunkiseudulla• Ekokompassi tapahtumasta vastaa Greening Events –hanke kesäkuulle 2014• HSY:ssä toimivan Ilmastoinfon yritysneuvoja vastaa yritysten Ekokompassista• Kaupungit vastaavat omien virastojen Ekokompassista sekä yhteistyössä HSY:n kanssa tytärorganisaatioiden
 4. 4. Ekokompassi -tuoteperhe kehittyy• Tapahtuminen Ekokompassi• Ekokompassin energiasuunta
 5. 5. Eri ympäristöjärjestelmistä 650 - 1050 € aloitusmaksuStandardisoitu järjestelmä: • säännöt 400 – 1000 € vuosimaksuEMAS • ohjeet Yli 1000 € auditointi, • konsultointi 1 htv resurssit … • säännöt 100€ perusmaksuStandardisoitu järjestelmä: ISO- • ohjeet ? € vuosimaksu14001 • konsultointi Yli 1000 € auditointi, 1 htv resurssit …Green Office • säännöt • ohjeet 1500 -7500 € aloitusmaksu • verkostotapaamiset & työpajat 2000 - 8 000 € vuosimaksu • raportointityökalu 0 € auditointi, 30-60 h resurssit… • säännötEkokompassi • ohjeet 1000 - xxxx € aloitusmaksu • neuvonta 300- xxx € vuosimaksu • raportointityökalu 800 € auditointi, • valmiit lomakkeet 30-60 h resurssit … Kevennetyn • säännöt 0 € perusmaksu ympäristöjärjestelmän • ohjeet 0 € auditointi, periaatteet • neuvonta 2-30 h resurssit … • yksinkertaistettu raportointityökalu Etunimi Sukunimi • valmiit lomakkeet
 6. 6. Ekokompassi tapahtuma -ympäristöjärjestelmä• Kevennetty ympäristöjärjestelmä räätälöitynä tapahtumille ja tapahtumapaikoille• Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kehittämä ja koordinoima• Järjestelmän rakentamista tukevat Ekokompassi-neuvojat (Greening Events)• Sopii monille eri tyyppisille tapahtumille; festivaalit, konsertit, urheilutapahtumat jne.
 7. 7. Mikä on ympäristöjärjestelmä?• Systemaattinen tapa toimia ja johtaa omaa sekä alihankkijoiden työtä. Helpottaa omaa ympäristötyötä ja luo siihen systemaattisen tavan dokumentoida, seurata tuloksia, verrata niitä ja edellyttää työn jatkuvaa kehittämistä.• Antaa selkeitä välineitä ympäristöasioista viestimiseen.• Perustuu kansainvälisiin standardeihin (ISO 14001, EMAS) ja pohjoismaiseen yhteistyöhön, joten se on myös kansainvälisesti hyväksyttävä toimintatapa ja diplomi/ympäristömerkki.
 8. 8. Mitä tarkoittaapilottitapahtumana oleminen?• Hankkeen aikana (-> 6/2014) ympäristöjärjestelmän rakentaminen on pilottitapahtumalle ja soveltuvin osin tapahtumapaikalle maksutonta.• Mukaan mahtuu n. 15 pilottia.• Pilotti-organisaatiosta on nimettävä vastuuhenkilö ja johdon on sitouduttava ohjelman rakentamiseen.• Ohjelman rakentaminen kestää n. 3-6 kk riippuen tapahtuman koosta, organisaation resursseista ja valmiuksista.• Kaikki Ekokompassi tapahtuma -pilottitapahtumat auditoidaan, jonka jälkeen myönnetään todistus.• Tapahtuma saa hyödyntää rakentamisvaiheessa ympäristöohjelmaa viestinnässä ja markkinoinnissa halutessaan. Pelisäännöistä sovitaan yhdessä.
 9. 9. Yhteistyö lupaviranomaisten kanssa 3. Tapaaminen hakuvaiheessa. -Ohjelma valmiiksi -Sovitaan tunnusluvut - Auditointiin Henkilökunnan & Avainhenkilöiden valmistuminen/1kk ennen yhteistyökumppa- koulutus tapahtumaa jos dokumentit neiden koulutus hyväksytty, saa käyttää Ekokompassi tapahtuma - kanditaatti merkkiä 2.Tapaaminen -ympäristövaikutusten Auditointi tapahtumassa arviointi - Haastattelut Tiedonanto viranomaisilta - Ympäristöpolitiikka - Dokumentit & liitteet tapahtumankulusta -ympäristöohjelma (jätehuolto + liikkumisenohjaus) - Observointi Viestinnässä Seurantaraportti lupa kertoa -1 kk tapahtuma ekokompassin Ekokompassi tapahtuma - jälkeenrakentamisesta ympäristöjärjestelmän päivitys -GE tarkistaa seurantaraportin toimittaminen GE:lle liitteineen ja selvitykseen. 1.Tapaaminen Joka 3. vuosi auditointi, jos täyttää kriteerit. -projektisuunnitelma Ekokompassi -kriteerit Tapahtuma merkin alkukartoitus käyttöoikeus -Hyväksytty auditointi -Hyväksytty seurantaraportti - Noudatettu lupaehtoja
 10. 10. 10 kriteeriä 1/51. Tapahtuma toimii ympäristöä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti.2. Tapahtumalla on nimetty ympäristövastaava.3. Tapahtuma tekee ympäristökatselmuksen (alkukartoitus), jossa kartoitetaan ympäristöasioiden hallinnan lähtötilanne sekä arvioidaan yrityksen merkittävimmät ympäristövaikutukset.4. Tapahtumalla on ympäristöpolitiikka, joka on perusta ympäristötavoitteille.
 11. 11. 10 kriteeriä 2/55. Tapahtuman nimeämät avainhenkilöt käyvät Tapahtumien Ekokompassi- ympäristökoulutuksen tai Ekokompassin hyväksymän vastaavan koulutuksen. Avainhenkilöt ohjeistavat muun henkilökunnan ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.6. Tapahtumalla on jätehuoltosuunnitelma. Jätteet lajitellaan ainakin paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
 12. 12. 10 kriteeriä 3/57. Tapahtuma pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.8. Tapahtumalla on luettelo käyttämistään kemikaaleista. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilökunnan saatavilla ja työntekijöitä on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön. Yritys varastoi kemikaalinsa määräysten mukaisesti.
 13. 13. 10 kriteeriä 4/59. Tapahtuma laatii/päivittää vuosittain ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä seuraavissa osa-alueissa:• Jätteiden vähentäminen• Energiansäästö ja vihreään sähköön siirtyminen• Hankintojen ohjaaminen ympäristömyönteiseen suuntaan (painotuotteet, markkinointi materiaalit).• Ympäristöasioiden huomioiminen myös alihankintana ostetuissa tuotteissa ja palveluissa sekä sopimuskumppaneiden kanssa (majoitus, logistiikka, catering, ruokamyyjät)• Materiaalitehokkuuden parantaminen tapahtuman tuotannossa• Logistiikan ja työmatkaliikkumisen tehostaminen• Yleisön liikkuminen• Ympäristöviestintä.
 14. 14. 10 kriteeriä 5/510. Yritys raportoi Ekokompassille vuosittain tavoitteiden toteutumisesta sekä erikseen sovituista tunnusluvuistaan. Seurantaraportti on yrityksen henkilökunnan saatavilla.
 15. 15. Auditointi• Kolmannen osapuolen suorittama• Ennen ja/tai tapahtuman aikana• Sisältää: – Dokumenttien tarkastus ja läpikäynti – Haastatteluita – Havainnointi• Kesto: 4-8 tuntia• Auditointi raportti
 16. 16. Eroja ”tavalliseen ” Ekokompassiin• Kytkös tapahtumien lupa- ja ilmoitusprosesseihin• Tapahtumajärjestäjillä on hyvin harvoin aiempaa kokemusta esim. laatujärjestelmistä kuten yrityksillä• Auditointi-prosessi• Suurempi painoarvo yleisön liikkumisella ja viestinnällä• Ympäristönäkökulmana myös melu• Kaikkiin ympäristönäkökohtiin tulisi tehdä toimenpiteitä
 17. 17. PilottitapahtumatRakentanut ja auditoitu Rakentamassa• Flow Festival • Stadion-säätiö • Aprill Jazz – Music festival• Lasipalatsin • Aalto-yliopiston Masters of Arts - Mediakeskus näyttely• Reaktori – Nuorison • Maailma Kylässä hiihtolomatapahtuma • Tall Ships Races • World health organization – konferenssi Finladia-talossa • Teurastamo • Weekend festival
 18. 18. Esimerkkejä: Reaktori
 19. 19. Esimerkkejä: Flow Festival
 20. 20. Esimerkkejä: Flow Festival
 21. 21. Esimerkkejä: Flow Festival
 22. 22. Esimerkkejä: Flow Festival
 23. 23. Ensimmäinen todistus Flow Festivaalille! Helsingin kaupungintalolla 22.11.2012
 24. 24. Kiitos!

×