Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Att investera i lösningar för Talent och Performance
Management - Hur ta fram beslutsunderlag?
Calle Blomberg, GreenBullet...
Agenda
• Introduktion
• Varför systemstöd?
• Hur ta fram beslutsunderlag?
• Exempel på beslutsunderlag och ROI-kalkyl
• Fr...
- Konsultbolag inom Talent Management
- Kontor i Stockholm och Göteborg
- Stor erfarenhet av oberoende utvärderingar, proc...
- Programvara och expertis inom Talent&Performance Management samt HRIS
- Ledande nordisk leverantör av molnlösningar
- No...
Vanliga misstag
• Förslag till lösning utan klar koppling till bakomliggande problemställningar
• Inget koppling till över...
Kostnadsbesparingar
Mer effektiva
processer
Strategiska effekter
Utvecklat
beslutsstöd
Förväntade effekter och vinster
Kostnadsbesparingar
Mer effektiva
processer
Strategiska effekter Utvecklat beslutsstöd
• Frigörande av administrativ
tid f...
• Bättre styrning av
medarbetarsamtalsprocessen
• Bättre kontroll
• Samlad översikt
Kostnadsbesparingar
Mer effektiva
proc...
Kostnadsbesparingar
Mer effektiva
processer
Strategiska effekter Utvecklat beslutsstöd
• Mer
likformade, kvalitetssäkrade
...
Kostnadsbesparingar
Mer effektiva
processer
Strategiska effekter Utvecklat beslutsstöd
• Mer kvalitativ data
• Statistik o...
Exempel: En kunds huvudargument till att
investera i en Talent management-lösning
HR
• Tillgång till information om anstäl...
GreenBullets metodik
• Förstå nuläge och önskat läge avseende mål och omfattning med en Vision Workshop
tillsammans med pr...
Några råd
• Börja med processen, analysera nuläge och önskat läge
• Hjälp leverantörerna förstå
• Engagera leverantörerna ...
”Performance management without a tool is not going to
happen” (Large utilities corporation)
Ett stödjande verktyg är A oc...
…men ett verktyg är bara en faktor i lösningen!
Strategisk
riktning
Effektivt
verktyg
Användnings-gradx x=
Affärs-
nytta
Drivkrafterna bakom Performance Management
Talang- och prestationsledning
Ökat engagemang
Ökad produktivitet Ökad kundnöjd...
Grundprinciperna för den ekonomiska
bedömningen av beslutsunderlaget
Nyttor
Finansiella såsom ökad omsättning, sänkt
kostn...
Exempel på finansiella nyttor
Finansiella Nyttor
Ökat fokus på värdeadderande arbete (I linje med strategin)
Ökad produkti...
Exempel på icke-finansiella nyttor
Icke-finansiella nyttor
Online åtkomst till all relevant information
Mer historik ger s...
Grunddata:
Antal anställda som ska använda programvaran 150
Genomsnittlig årslön per anställd (i tusen kronor) 500
Totala ...
1. Executive Summary
2. Dagens situation, problembeskrivning
3. Förväntade effekter av initiativet
4. Lösningsförslag
5. K...
Beslutsunderlag- en uppsummering
• Identifiera problem, rotorsaker och
konsekvenser. Kvantifiera dessa
• Koppla beslutsund...
Frågor?
Tack för oss och hör gärna av er!
Calle Blomberg, GreenBullet Solutions AB
calle.blomberg@greenbullet.se / 073-5200218
And...
Att ta fram beslutsunderlag för investeringar i Talent och Performance Management-lösningar
Att ta fram beslutsunderlag för investeringar i Talent och Performance Management-lösningar
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Att ta fram beslutsunderlag för investeringar i Talent och Performance Management-lösningar

759 views

Published on

Slides från webinar genomfört av Calle Blomberg, GreenBullet Solutions AB och Anders Bevegård, CatalystOne Solutions As 6 september 2013.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Att ta fram beslutsunderlag för investeringar i Talent och Performance Management-lösningar

 1. 1. Att investera i lösningar för Talent och Performance Management - Hur ta fram beslutsunderlag? Calle Blomberg, GreenBullet Solutions AB Anders Bevegård, CatalystOne Solutions AB 6 september 2013
 2. 2. Agenda • Introduktion • Varför systemstöd? • Hur ta fram beslutsunderlag? • Exempel på beslutsunderlag och ROI-kalkyl • Frågor
 3. 3. - Konsultbolag inom Talent Management - Kontor i Stockholm och Göteborg - Stor erfarenhet av oberoende utvärderingar, process- och verktygsimplementation och förvaltning av Talent management-system Exempel på kunder:
 4. 4. - Programvara och expertis inom Talent&Performance Management samt HRIS - Ledande nordisk leverantör av molnlösningar - Nordiska kunder med global närvaro Exempel på kunder:
 5. 5. Vanliga misstag • Förslag till lösning utan klar koppling till bakomliggande problemställningar • Inget koppling till överordnad strategi • Oklar målbild • Bristande eller obefintlig kostnads/intäktskalkyl • Bristande risk/konsekvens-analys
 6. 6. Kostnadsbesparingar Mer effektiva processer Strategiska effekter Utvecklat beslutsstöd Förväntade effekter och vinster
 7. 7. Kostnadsbesparingar Mer effektiva processer Strategiska effekter Utvecklat beslutsstöd • Frigörande av administrativ tid för HR, chefer och medarbetare • Reducerad personalkostnad • Lägre personalomsättning • Reducerad sjukfrånvaro
 8. 8. • Bättre styrning av medarbetarsamtalsprocessen • Bättre kontroll • Samlad översikt Kostnadsbesparingar Mer effektiva processer Strategiska effekter Utvecklat beslutsstöd
 9. 9. Kostnadsbesparingar Mer effektiva processer Strategiska effekter Utvecklat beslutsstöd • Mer likformade, kvalitetssäkrade processer • Nöjdare personal • Nöjdare kunder
 10. 10. Kostnadsbesparingar Mer effektiva processer Strategiska effekter Utvecklat beslutsstöd • Mer kvalitativ data • Statistik och uppföljning • Rapporter
 11. 11. Exempel: En kunds huvudargument till att investera i en Talent management-lösning HR • Tillgång till information om anställda och möjlighet att dela denna till HR-verksamma inom andra delar av organisationen • Spendera mindre tid på administration och mer på strategiskt arbete Ledning • Arbeta mer effektivt med team och mål • Ökad synlighet och transparens avseende mål • Ökad vinst genom engagerade medarbetare Anställda • Möjlighet att ta större ansvar för karriär och utveckling
 12. 12. GreenBullets metodik • Förstå nuläge och önskat läge avseende mål och omfattning med en Vision Workshop tillsammans med processägare • Utgå sedan från de processer och arbetsflöden som utgör grunden för strategiska HR- processer idag • Skaffa en översiktlig bild över marknaden och prisnivå. • Bryt ner till krav eller “user stories” som prioriteras. Ta reda på hur väl dessa kan implementeras i de olika plattformarna • Titta även på icke-funktionella krav som drift, användbarhet och leverantörernas finansiella stabilitet • Bjud in ett fåtal leverantörer
 13. 13. Några råd • Börja med processen, analysera nuläge och önskat läge • Hjälp leverantörerna förstå • Engagera leverantörerna i processen och lär av dem • Se långsiktigt – finns det möjligheter att utöka antal processer i framtiden? • Se över hur användaradministrationen kommer se ut • SaaS-/molntjänster innebär att systemet enkelt kan rullas ut stegvis utan onödiga kostnader • Rätt bemannat projekt oerhört viktigt för en lyckad implementation – gäller såväl leverantör, slutkund som tredjeparts-leverantörer och konsulter • Ta referenser • Externt stöd sparar ofta både tid och pengar
 14. 14. ”Performance management without a tool is not going to happen” (Large utilities corporation) Ett stödjande verktyg är A och O…
 15. 15. …men ett verktyg är bara en faktor i lösningen! Strategisk riktning Effektivt verktyg Användnings-gradx x= Affärs- nytta
 16. 16. Drivkrafterna bakom Performance Management Talang- och prestationsledning Ökat engagemang Ökad produktivitet Ökad kundnöjdhet Reducerade kostnader och ökade intäkter Lägre oönskad personalrörlighet Lägre sjukfrånvaro Tydligare riktning Bättre återkoppling Belöning efter prestation Rätt person på rätt position Målinriktad kompetensstyrning Omsättning per anställd är i snitt 26% högre i företag med ett effektivt Talent Mgmt Personalomsättning är i snitt 40% lägre bland nyckelmedarbetare. (Bersin&Associates)
 17. 17. Grundprinciperna för den ekonomiska bedömningen av beslutsunderlaget Nyttor Finansiella såsom ökad omsättning, sänkt kostnad och ökad vinst Icke finansiella såsom ökad arbetsglädje, engagemang, minskad personalomsättning, ökad produktivitet och effektivitet Kostnader Direkta såsom licens, drift, support och konsultstöd Indirekta såsom intern tidsåtgång och konsekvenser för omgivande processer och system
 18. 18. Exempel på finansiella nyttor Finansiella Nyttor Ökat fokus på värdeadderande arbete (I linje med strategin) Ökad produktivitet (Rätt person på rätt roll, effektivare samarbete, kunskapsdelning, transparens) Minskad personalomsättning (Synliggör och belöna prestation, återkoppling mm) Minskad sjukfrånvaro (Rätt roll, lagom belastning, återkoppling) Effektivare hävstång på rörlig lön och bonusmedel (Individanpassad bonusmodell) Effektivare hävstång av kompetensutvecklingsmedel (Individanpassad kompetensutveckling)
 19. 19. Exempel på icke-finansiella nyttor Icke-finansiella nyttor Online åtkomst till all relevant information Mer historik ger spårbarhet, säkrare bedömningar och möjlighet till trendanalys Möjliggör faktisk nedbrytning och koppling av företagsmål till individuella mål Möjliggör effektiv uppföljning av progress och framtagning av rapporter Ger HR bättre verktyg att arbeta mer strategiskt Ger chefer bättre verktyg att arbeta med faktabaserat ledarskap Möjliggör mer frekvent målstyrning och ett agilt ledarskap Belöning efter prestation baserat på faktiska resultat Karriärutveckling baserat på faktiska prestationer Kompetensutveckling baserad på faktiska mål och resultat Säkrare och mer normerade bedömningar Inverkan på Employer Branding och rekrytering
 20. 20. Grunddata: Antal anställda som ska använda programvaran 150 Genomsnittlig årslön per anställd (i tusen kronor) 500 Totala personalkostnader i förhållande till årslön (som faktor) 1,5 Sjukfrånvaro (i procent) 3% Årlig budget för kompetensutveckling (i tusen kronor) 1 500 Årlig budget för prestationsbaserad bonus (i tusen kronor) 6 000 Personalomsättning (i procent) 5% Ökad produktivitet: Kronor per år Genomsnittligt värdeskapande per anställd relativt årslön (som faktor) 1,2 Uppskattad produktivitetsförbättring via bättre talang- och prestationsledning (i procent) 1% Värde av ökad produktivitet 1 350 000 Minskad sjukfrånvaro Kronor per år Estimerad minskad sjukfrånvaro (i procentpoäng) 1,0 % Kostnadsbesparing per anställd (i kronor) 7500 Total kostnadsbesparing vid minskad sjukfrånvaro 1 125 000 Minskad personalomsättning Kronor per år Estimerad minskad personalomsättning (i procentpoäng) 1% Kostnad för att ersätta en anställd (i tusen kronor) 500 Kostnadsbesparing vid reducerad personalomsättning 750 000 Ökad hävstång av bonus- och kompetensutvecklingsmedel Kronor per år Effektförbättring via mer målstyrt och individanpassat användande av kompetensutvecklingsmedel (i procent) 5% 75 000 Effektförbättring via starkare korrelation mellan bonus och prestationer ( i procent) 5% 300 000 Total effektförbättring av bonus- og kompetensutvecklingsmedel 375 000 Total årlig ROI (i kronor) 3 600 000 Beräkning Värdeskapande per anställd per år 900 000 Effekten av ökad kundnöjdhet är inte inkluderat Estimerad ROI vid införande av Performance Management-lösning
 21. 21. 1. Executive Summary 2. Dagens situation, problembeskrivning 3. Förväntade effekter av initiativet 4. Lösningsförslag 5. Kost/nytto-kalkyl 6. Övergripande projektplan 7. Risk/konsekvens-analys 8. Konklusion och rekommendation Struktur för ett beslutsunderlag
 22. 22. Beslutsunderlag- en uppsummering • Identifiera problem, rotorsaker och konsekvenser. Kvantifiera dessa • Koppla beslutsunderlaget till övergripande mål och strategi • Var så konkret som möjligt i kost- /nyttoanalysen • Gör en risk/konsekvens-analys
 23. 23. Frågor?
 24. 24. Tack för oss och hör gärna av er! Calle Blomberg, GreenBullet Solutions AB calle.blomberg@greenbullet.se / 073-5200218 Anders Bevegård, CatalystOne Solutions AS abevegard@catalystone.com / 076-6351988

×