Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Podatek VAT w 2013 r. zmieniał swe oblicze 3 razy…

27,704 views

Published on

Jednodniowe spotkanie z doradcą Grant Thornton, w trakcie którego pomożemy Państwu zweryfikować poprawność wdrożenia w trakcie 2013 roku zmian w podatku VAT.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Podatek VAT w 2013 r. zmieniał swe oblicze 3 razy…

  1. 1. Podatek VAT w 2013 r. zmieniał swe oblicze 3 razy…
  2. 2. Czy wiesz, że…?  Od stycznia 2013 roku weszły w życie zmiany dotyczące tzw. ulgi na złe długi ?  Od kwietnia 2013 roku nastąpiły zmiany zasad opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów oraz weszła w życie pierwsza większa zmiana zasad fakturowania?  Od października 2013 roku zwiększył się katalog dostaw objętych odwrotnym obciążeniem na terytorium kraju (reverse charge)? Dariusz Gałązka Partner Biegły rewident Departament Doradztwa Podatkowego  Od 2013 roku o opodatkowaniu dostawy gruntu decydują wyłącznie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy?
  3. 3. Dzielimy się wiedzą Szanowni Państwo, przedstawiamy wyjątkową propozycję – jednodniowe spotkanie z doradcą Grant Thornton, w trakcie którego pomożemy Państwu zweryfikować poprawność wdrożenia w trakcie 2013 roku zmian w podatku VAT. Zapewniamy:  bezpośredni kontakt z doświadczonym doradcą,  ocenę prawidłowości zastosowanych zasad w zakresie rozliczenia podatku VAT,  możliwości omówienia zmian w VAT, które weszły w życie od 1 stycznia 2014 roku. Koszt wsparcia Grant Thornton: 3.500,00* zł + VAT  możliwość dyskusji i wyjaśnienie wątpliwości, związanych z rozliczeniem podatku VAT w 2013 roku, wynagrodzenie powiększone zostanie o koszty dojazdu i pobytu w przypadku spotkań poza Poznaniem i Warszawą *
  4. 4. Celem ustalenia Państwa szczegółowych potrzeb prosimy o kontakt: Dariusz Gałązka Partner Biegły rewident T +48 61 625 1317 M +48 605 828 912 E dariusz.galazka@pl.gt.com www.GrantThornton.pl

×