PATRONAT:

Raport Catalyst – podsumowanie
i perspektywy rozwoju
II Edycja, grudzień 2013 r.
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Co w raporcie?

Dla Emitenta i Inwestora

Podsumowanie rozwoju rynku
...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Sytuacja makroekonomiczna - ostatnie 12 miesięcy

INWESTORZY

Obniżka...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Sytuacja makroekonomiczna - ostatnie 12 miesięcy

EMITENCI

Obniżka s...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Wielkość rynku Catalyst
•
•
•
•
•
•

443 serie notowane i 22 autoryzo...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Wielkość rynku
 Łączna wartości emisji obligacji z analizowanej grup...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Wielkość rynku (2)
 W ujęciu kwartalnym widać wyraźną rosnącą tenden...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Płynność rynku
Struktura wartości obrotów
o

o

Łączna wartość obrotó...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Pozycja rynku Catalyst w Europie Środkowo - Wschodniej
 Największa d...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Charakterystyka emitentów
Sektory emitentów:
•

Usługi finansowe- 19,...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Cele emisji

Struktura celów emisji w badanym okresie
•
•
•
•

Cel ni...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Lokalizacja emitentów

Geograficzne rozmieszczenie poszczególnych emi...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Oprocentowanie obligacji
Wśród emisji notowanych na Catalyst zdecydow...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Wartość oprocentowania

Liczba emisji obligacji o danym przedziale op...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Wartość oprocentowania
Liczba emisji obligacji o danym przedziale opr...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Analiza oprocentowania obligacji
Średnie oprocentowanie obligacji prz...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Analiza oprocentowania obligacji - zabezpieczenie
Zależność oprocento...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Zabezpieczenie obligacji
Struktura zabezpieczeń emisji obligacji prze...
Raport Catalyst - podsumowanie i perspektywy rozwoju

Obroty sesyjne
Obroty na Catalyst choć nie są wysokie systematycznie...
Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju

Default’y
Wyszczególnienie

w stosunku do wszystkich
w stosunku do em...
Zachęcamy do zapoznania się z
Raportem

Agnieszka Ambrożewicz
Senior Konsultant
Grant Thornton

Barbara Mitoraj
Konsultant...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raport Catalyst - podsumowanie i perspektywy rozwoju

2,268 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport Catalyst - podsumowanie i perspektywy rozwoju

 1. 1. PATRONAT: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju II Edycja, grudzień 2013 r.
 2. 2. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Co w raporcie? Dla Emitenta i Inwestora Podsumowanie rozwoju rynku  Charakterystyka emitentów  Wielkość rynku  Cele emisji  Analiza sektorowa  Zabezpieczenie obligacji  Analiza wartościowa  Oprocentowanie obligacji  Catalyst na tle rynków Europy  Zabezpieczenie obligacji  Wielkość obrotów  Default’y środkowo- wschodniej  Organizacja i struktura obrotu
 3. 3. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Sytuacja makroekonomiczna - ostatnie 12 miesięcy INWESTORZY Obniżka stóp procentowych o Atrakcyjność rynku obligacji o stałym oprocentowaniu o Atrakcyjność rynku akcji o Atrakcyjność lokat bankowych o Atrakcyjność obligacji o zmiennym oprocentowaniu
 4. 4. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Sytuacja makroekonomiczna - ostatnie 12 miesięcy EMITENCI Obniżka stóp procentowych o Atrakcyjność finansowania kredytem bankowym lub obligacjami o zmiennym oprocentowaniu o Atrakcyjność finansowania obligacjami o stałym oprocentowaniu
 5. 5. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Wielkość rynku Catalyst • • • • • • 443 serie notowane i 22 autoryzowane Wartość całego rynku - 624,3 mld zł Udział obligacji Skarbu Państwa - 89% Wartość obligacji Skarbu Państwa- 565 mld zł Wartość notowanych nieskarbowych obligacji- 59 mld zł Wartość notowanych obligacji korporacyjnych- 52,2 mld zł
 6. 6. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Wielkość rynku  Łączna wartości emisji obligacji z analizowanej grupy to 27,93 mld zł*  Środki pozyskane w ciągu ostatnich 12 miesięcy stanowią 41,6% całego kapitału pozyskanego na rynku Catalyst Wartość i liczba emisji w analizowanej grupie (narastająco, wg dnia pierwszego notowania)* * Analiza obejmuje obligacje korporacyjne, komunalne i spółdzielcze z wyłączeniem emisji EBI,BGK i euroobligacji
 7. 7. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Wielkość rynku (2)  W ujęciu kwartalnym widać wyraźną rosnącą tendencję liczby i wartości wprowadzanych emisji na Catalyst  Największą łączną kwartalną wartość emisji zanotowana w III kwartale 2012r w czym głównie zasługa emisji PGNiG (2,5 mld zł) Wartość i liczba emisji w analizowanej grupie (kwartalnie, wg dnia pierwszego notowania) Źródło: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju
 8. 8. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Płynność rynku Struktura wartości obrotów o o Łączna wartość obrotów w badanym okresie5,9 mld zł Dwukrotny wzrost wartości obrotów generowanych przez obligacje korporacyjne w ostatnich 12 mies. Źródło: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju Wartość obrotów w podziale na kwartały o Dominacja obrotów obligacjami korporacyjnymi od początku istnienia rynku Catalyst
 9. 9. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Pozycja rynku Catalyst w Europie Środkowo - Wschodniej  Największa dynamika rozwoju w tej części Europy  Ponad 3-krotny wzrost ilości emisji notowanych w porównaniu z 2010 rokiem Liczba notowanych emisji na giełdach obligacji państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2010 - 2013 Źródło: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju na podstawie danych FESE
 10. 10. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Charakterystyka emitentów Sektory emitentów: • Usługi finansowe- 19,4% • JST- 10,2% • Deweloperzy- 15% • Pozostałe- 41,3% • Banki- 14,1% Wartość pozyskanego kapitału wg rodzaju obligacji Źródło: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju Średnia wartość emisji wg typów emitentów
 11. 11. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Cele emisji Struktura celów emisji w badanym okresie • • • • Cel nieokreślony- 33,7% Finansowanie działalności bieżącej26,7% Inwestycje- 23,3% Spłata zobowiązań 4,9% Cele emisji obligacji w badanym okresie Struktura celów emisji w ostatnich 12 miesięcy • • • • Cel nieokreślony- 38% Finansowanie działalności bieżącej- 41% Inwestycje- 13% Spłata zobowiązań 0,4% W ciągu ostatniego roku aż 41% emitentów poprzez emisję obligacji finansuje bieżącą działalność Źródło: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju
 12. 12. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Lokalizacja emitentów Geograficzne rozmieszczenie poszczególnych emisji obligacji - liczba serii i wartość emisji (mln zł) o 62% emitentów posiada swoją główną siedzibę w woj. mazowieckim o Obligacje na rynku Catalyst wyemitowały również trzy podmioty zagraniczne: – Warimpex Finanz und Beteiligungs AG – Ronson Europe N.V. – Polkomtel Finance AB Źródło: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju
 13. 13. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Oprocentowanie obligacji Wśród emisji notowanych na Catalyst zdecydowanie dominują emisje oprocentowane według stopy zmiennej Źródło: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju
 14. 14. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Wartość oprocentowania Liczba emisji obligacji o danym przedziale oprocentowania Rozkład oprocentowania na Catalyst jest bardzo szeroki i kształtuje się w przedziale 2,9%-18,8% Źródło: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju
 15. 15. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Wartość oprocentowania Liczba emisji obligacji o danym przedziale oprocentowania Źródło: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju
 16. 16. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Analiza oprocentowania obligacji Średnie oprocentowanie obligacji przedsiębiorstw i banków komercyjnych ze względu na rynek notowań akcji emitenta Źródło: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju Średnie oprocentowanie obligacji ze względu na typ emitenta
 17. 17. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Analiza oprocentowania obligacji - zabezpieczenie Zależność oprocentowania od typu zabezpieczenia Źródło: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju Emitenci o najlepszej wiarygodności finansowej nie zabezpieczają obligacji i uzyskują najniższe oprocentowanie
 18. 18. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Zabezpieczenie obligacji Struktura zabezpieczeń emisji obligacji przedsiębiorstw W analizowanej grupie 66,6% emisji obligacji stanowiły obligacje niezabezpieczone Źródło: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju Wśród emisji zabezpieczonych dominują zabezpieczenia na nieruchomościach i zastawy - 38%
 19. 19. Raport Catalyst - podsumowanie i perspektywy rozwoju Obroty sesyjne Obroty na Catalyst choć nie są wysokie systematycznie rosną – w III kwartale wyniosły ponad 200 mln zł a narastająco od początku istnienia rynku było to już 1,8 mld zł Wartość obrotów sesyjnych (narastająco ) oraz wartość debiutów w analizowanej grupie w okresie IQ 2010 - IIIQ 2013 r. (wg dnia pierwszego notowania) Źródło: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju
 20. 20. Raport Catalyst- podsumowanie i perspektywy rozwoju Default’y Wyszczególnienie w stosunku do wszystkich w stosunku do emisji emisji w analizowanej grupie przedsiębiorstw Liczba emisji niespłaconych w terminie 5,29% 7,11% Liczba emisji w których emitent zbankrutował przed wykupem obligacji 1,70% 2,28% Łączna liczba problemowych emisji 6,99% 9,39% Wyszczególnienie w stosunku do wszystkich w stosunku do emisji emisji w analizowanej grupie przedsiębiorstw Wartość emisji niespłaconych w terminie 0,82% 1,24% Wartość emisji w których emitent zbankrutował przed wykupem obligacji 0,08% 0,12% Łączna wartość problemowych emisji 0,90% 1,36% Źródło: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju • • • W przypadku 38 emisji wystąpił problem z ich wykupem 27 default’ów miało miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy Liczba defaultów może niepokoić- nie jest ona jednak związana z pogorszeniem się sytuacji emitentów a z krótką historią rynku i pierwszymi wykupami jakie mają miejsce
 21. 21. Zachęcamy do zapoznania się z Raportem Agnieszka Ambrożewicz Senior Konsultant Grant Thornton Barbara Mitoraj Konsultant Grant Thornton Przemysław Hewelt Senior Menedżer Grant Thornton Poznań Malta Office Park, Budynek F ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań T +48 61 62 51 100 F +48 61 62 51 101 Warszawa al. Chłodna 52 00-872 Warszawa T +48 22 20 54 800 F +48 22 20 54 801 www.grantthornton.pl Paweł Duszek Konsultant Grant Thornton

×