Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Produkcja gier
Next

Share

Przegląd Płac 2013 Finanse i Księgowość

Jesteś ciekawy jak wygląda ścieżka kariery zawodowej Księgowego? Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Przegląd Płac 2013, gdzie znajdziesz charakterystykę stanowisk, zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzeń pracowników specjalności Księgowość.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Przegląd Płac 2013 Finanse i Księgowość

 1. 1. Przegląd Płac 2013Finanse & KsięgowośćPolska
 2. 2. Wprowadzenie 5Metodologia badania 8Księgowość | PodatkiAsystent Działu Księgowego 10Specjalista ds. Księgowo-Finansowych 11Młodszy Księgowy 12Księgowy 13Samodzielny/Starszy Księgowy 14Specjalista ds. Kadr i Płac 15Koordynator Działu Kadr i Płac 16Zastępca Głównej Księgowej 17Specjalista ds. Podatków 18Koordynator ds. Podatków 19Controlling | FinanseAudytor Finansowy 22Analityk Finansowy 23Specjalista ds. Controllingu 24(Młodszy) Kontroler Finansowy 25Analityk Sprzedaży/Analityk Biznesowy 26Audytor Wewnętrzny 27Specjalista ds. Windykacji 28Starszy Specjalista ds. Windykacji 29O Page Personnel w Polsce 30O Grant Thornton w Polsce 31 Spis treści
 3. 3. CIMA management accountants like Allison Kirkby, FCMA, CGMA, led Procter & Gamble‘sexpansion into Eastern Europe.Find out more about CIMA’s value in the private and public sectorwww.cimaglobal.com/drogadosukcesuAllison KirkbyDirector Finance UK & IrelandProcter & Gamble
 4. 4. 5WprowadzenieSzanowni Państwo,Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce najnowszą edycję Prze-glądu Płac w obszarze Finansów i Księgowości, przygotowanegoprzez zespół Page Personnel. Znajdą w nim Państwo informacjeo aktualnych warunkach rynkowych, trendach oraz poziomachwynagrodzeń specjalistów i ekspertów w tym sektorze w Polsce.Page Personnel od 1994 roku na świecie wspiera zarówno Kandy-datów oferując im profesjonalne doradztwo i pomagając w planowaniu kariery, jak i Klientów,dla których jesteśmy godnym zaufania partnerem biznesowym. Dane zaprezentowane wPrzeglądzie oparte są na codziennej działalności naszych konsultantów oraz menedżerów- w 2012 roku spotkaliśmy się w Polsce z ponad jedenastoma tysiącami kandydatów orazz sukcesem zakończyliśmy ponad 850 projektów rekrutacyjnych.Obserwacje polskiego rynku z ostatnich dwunastu miesięcy pozwalają nam podzielić sięz Państwem kilkoma interesującymi spostrzeżeniami. W coraz większej ilości firm widzimykontynuację zmian na poziomie starszego analityka, którego rola przesuwa się w kierunkubardzo silnego powiązania pomiędzy biznesem a finansami. Zwiększa się także znaczenieksięgowych, którzy częściej pełnią w firmach role doradcze np. w obszarze prostych roz-wiązań podatkowych. Trudniejsza sytuacja na rynku pracy, z jednej strony spowodowaławiększą elastyczność kandydatów w kontekście oferowanego wynagrodzenia, z drugiejjednak, znacznie częściej niż w poprzednich latach przyjmują oni kontroferty od aktualnychpracodawców.Jestem przekonany, iż w 2013 roku pozyskanie bardzo dobrego specjalisty, o odpowiednimwykształceniu, przemyślanej i zaplanowanej karierze zawodowej, z minimum dobrą znajo-mością języka angielskiego, a przede wszystkim odznaczającego się wysokim poziomemmotywacji, będzie bez wątpienia dużym wyzwaniem dla pracodawców.Mam nadzieję, że zaprezentowane w najnowszym Przeglądzie Wynagrodzeń informacjebędą dla Państwa ciekawą lekturą i pozwolą na miarodajne porównania Państwa zasobówz tym, co aktualnie oferuje rynek.Zapraszam do lektury,Piotr DziedzicDyrektorPage Personnel
 5. 5. 6WprowadzenieW obliczu częstej zmiany przepisów prawa, niejasnych i niejedno-znacznych interpretacji organów podatkowych czy ZUS, rozbieżnychstanowisk ministrów a nawet sądów, stanowiska finansowo-księgowejak również kadrowo-płacowe nabierają coraz większego znaczeniaw organizacjach.Skomplikowany system prawno-podatkowy i złożoność zagadnieńubezpieczeniowych wymagają stałego podnoszenia kwalifikacjizawodowych. Znajomość prawa podatkowego, prawa pracy, jakrównież prawa ubezpieczeń społecznych jest kompetencją poszukiwaną przez praco-dawców. Przedstawiciele działów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych stająsię nierzadko głównym partnerem dla Zarządów w podejmowaniu trudnych decyzji finan-sowych i personalnych. Większego znaczenia nabiera więc właściwy dobór kadr, ichmotywowanie oraz utrzymanie w organizacji.Jednym z podstawowych motywatorów wpływających na satysfakcję oraz zadowoleniez pracy, a tym samym gwarancję stabilizacji zatrudnienia, jest stałe wynagrodzenie zapracę. Dopiero zaspokojenie podstawowych potrzeb pracownika, poprzez godziwei adekwatne do zakresu kompetencji, wymagań oraz odpowiedzialności wynagrodzenie,umożliwia efektywne wprowadzenie dodatkowych systemów motywacyjnych w postacipremii efektywnościowych czy benefitów. Zarówno niedoszacowanie, jak również prze-wartościowanie stanowisk, a także niespójne i niejasne zasady wynagradzania mogąmieć negatywne skutki dla organizacji oraz demotywować zasoby ludzkie w przedsiębior-stwie. Motywacyjna funkcja wynagrodzenia za pracę realizuje się miedzy innymi poprzezprzestrzeganie zasady „za równą pracę równa płaca” przyjętej przez konwencję nr 100Międzynarodowej Organizacji Pracy, ratyfikowanej przez Polskę i uznanej za zasadę kon-stytucyjną. Konsekwencją jest zróżnicowanie wynagrodzeń na poszczególnych stanowi-skach i poziomach kompetencji, adekwatnie do efektów pracy, niejednorodnej trudnościi złożoności realizowanych zadań oraz odpowiedzialności.Ufamy, iż na bazie Naszych kilkunastoletnich doświadczeń w zatrudnianiu i efektywnymzarządzaniu zespołami finansowo-księgowymi oraz kadrowo-płacowymi wspólnie z PagePersonnel oddajemy w Państwa ręce narzędzie, które stanie się pomocne w podejmowaniudecyzji personalnych od zatrudnienia, poprzez rozwój, awansowanie, aż do nieuchronnegoodejścia pracownika z organizacji.Zapraszam do lektury! Monika SmulewiczDyrektor ZarządzającaGrant Thornton FPA Outsourcing
 6. 6. 7Metodologia badaniaPrzegląd Płac Page Personnel powstał na podstawie codziennej pracy naszych konsul-tantów w 2012 roku. Dane zawarte w tym opracowaniu pochodzą z analizy informacjipochodzących z dwóch różnych źródeł:l bazy danych Page Personnel (pod uwagę brane były deklarowane poziomy wynagrodzeń kandydatów z obszarów finansów i księgowości)l informacji zgromadzonych przy okazji akceptowania ofert pracy przez kandydatów rekrutowanych przez Page Personnel w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku.Naszymi klientami są firmy ze wszystkich sektorów gospodarki, w szczególności: FMCG,produkcji, opakowań, handlu, nieruchomości, sektora farmaceutycznego, energetycznego,IT oraz telekomunikacji, mediów, a także transportu i logistyki.Dla każdego stanowiska przedstawiony został minimalny, maksymalny oraz najczęściejoferowany poziom wynagrodzenia podstawowego. Wszystkie informacje dotyczą osóbzatrudnionych przez oddziały międzynarodowych firm na terenie Aglomeracji warszaw-skiej, które władają językiem angielskim w stopniu przynajmniej średniozaawansowanym.Chcemy podkreślić, że w trakcie analizy minimalnych i maksymalnych poziomów wyna-grodzeń należy wziąć pod uwagę czynniki dodatkowe, takie jak:l aktualne warunki rynkowel wielkość firmy oraz fazę jej rozwojul pełnioną funkcjęl zaangażowanie w projekty specjalne
 7. 7. Księgowość | Podatki
 8. 8. 10Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimumAsystent Działu KsięgowegoZakres obowiązków:l Dekretacja dokumentówl Merytoryczne sprawdzanie dokumentówl Prace archiwalnel Dbanie o poprawny obieg dokumentów w dziale finansowyml Kontakt z innymi działami (sprzedaży, produkcji, zakupów itp.)l Wsparcie prac księgowychl Udział w cyklicznych zamknięciach (głównie od strony dokumentacji)Raportowanie:l Samodzielny Księgowyl Główny KsięgowyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, rachunkowość i finanse) bądź studenci ostatnich lat tych kierunkówl Pierwsze doświadczenia z zakresu pracy w działach finansowych/księgowychl Mile widziana znajomość języka angielskiegol Dobra wiedza teoretyczna, mile widziane pierwsze doświadczenia praktycznel Dokładność, odpowiedzialność oraz chęć rozwoju w dziale księgowyml Znajomość pakietu MS Officel Mile widziana znajomość programów finansowo-księgowych2 5003 0004 000
 9. 9. 11Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimumSpecjalista ds. Księgowo-FinansowychZakres obowiązków:l Dekretacja dokumentówl Księgowanie zdarzeń gospodarczychl Zapewnienie poprawnego obiegu dokumentówl Przygotowywanie raportów i zestawień (głównie archiwalnych)l Codzienne prace na rzecz działu finansowo-księgowegol Wsparcie w zakresie procesu zamknięciaRaportowanie:l Samodzielny Księgowy/Starszy Księgowyl Główny KsięgowyOpcjonalnie:l Kontroler Finansowyl Dyrektor FinansowyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, rachunkowość i finanse)l Ponad półroczne doświadczenie w pracy w działach finansowych / księgowychl Mile widziana znajomość języka angielskiegol Minimum bardzo dobra wiedza teoretyczna z zakresu finansów i rachunkowości, oczekiwane doświadczenie praktycznel Odpowiedzialność, skrupulatność, zdolności analitycznego myślenial Znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel)l Mile widziana znajomość programów finansowo-księgowych3 0005 0006 000
 10. 10. 12Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimumMłodszy KsięgowyZakres obowiązków:l Dekretacja i księgowanie dokumentów finansowychl Wsparcie w procesie zamknięć cyklicznychl Dostarczanie informacji o rejestrach VATl Wsparcie przy zawiązywaniu rezerwl Odpowiedzialność za rozrachunki i monitoring saldl Analiza sald kont kontrahentówl Monitoring stanu należności i zobowiązańl Przygotowywanie danych dla instytucji zewnętrznych typu GUS, NBP itp.l Odpowiedzialność za rozliczenia pracownicze, księgowanie płatnościRaportowanie:l Samodzielny Księgowyl Główny KsięgowyOpcjonalnie:l Kontroler Finansowyl Dyrektor FinansowyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, rachunkowość i finanse)l Ponad roczne doświadczenie w pracy w działach księgowychl Przeważnie dobra/bardzo dobra znajomość języka angielskiegol Bardzo dobra wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu polskiej Ustawy Rachunko- wości, wiedza z zakresu finansów oraz podatkówl Komunikatywność, dokładność, odporność na stres, terminowośćl Znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel, Word oraz Power Pointl Znajomość programów finansowo-księgowych3 0004 5005 000
 11. 11. 13Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimumKsięgowyZakres obowiązków:l Prowadzenie pełnej księgowości (wszelkie zdarzenia gospodarcze)l Odpowiedzialność za płatności (przelewy bankowe i ich księgowania)l Zaliczki i rozliczenia pracownicze, zamknięcia i ustalenie sald kontl Wsparcie przy sporządzaniu deklaracji podatkowych VAT, CITl Przygotowywanie sprawozdań dla instytucji zewnętrznych Intrastat, GUS, NBPl Rozliczenia międzygrupowe WDT, WNT, zawiązywanie rezerwl Przygotowywanie danych do sprawozdania finansowegol Czynny udział w zamknięciu rokuRaportowanie:l Główny Księgowyl Kierownik Działu KsięgowościOpcjonalnie:l Kontroler Finansowyl Dyrektor FinansowyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia)l Minimum półtoraroczne doświadczenie na podobnym stanowiskul Znajomość języka angielskiego minimum w stopniu dobryml Bardzo dobra znajomość praktycznych zasad księgowości i podatkówl Dokładność, terminowość, umiejętności analityczne oraz pracy w stresiel Rzetelność, samodzielność, dbałość o szczegóły, dotrzymywanie terminówl Znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel, Word oraz Power Pointl Znajomość systemów klasy ERP, mile widziana znajomość SAP4 5005 5006 500
 12. 12. 14Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimumSamodzielny/Starszy KsięgowyZakres obowiązków:l Samodzielne prowadzenie ksiąg spółek, aktywny udział w procesach zamknięcial Przygotowywanie deklaracji (VAT, CIT, PIT)l Zestawienia dla instytucji zewnętrznych GUS, NBP, Intrastatl Aktywny udział w procesie przygotowywania sprawozdania finansowegol Sporządzanie raportów związanych z należnościami, zobowiązaniamil Analizy kont i rozrachunków z kontrahentamil Współtworzenie procedur wewnętrznych firmyl Czynny udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych oraz kontrolachRaportowanie:l Główny Księgowyl Kierownik Działu Księgowościl Kontroler Finansowyl Dyrektor FinansowyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia)l Minimum 3-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowiskul Minimum dobra znajomość języka angielskiegol Bardzo dobra wiedza merytoryczna i praktyczna z zakresu polskiej Ustawy Rachun- kowości oraz podatkówl Certyfikat Księgowy MF na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowychl Wiedza merytoryczna z zakresu rachunkowości zarządczejl Samodzielność, odpowiedzialność, terminowość, odporność na stresl Znajomość systemów finansowo-księgowych, pakietu MS Office (Excel)l Znajomość systemów klasy ERP6 0008 0009 000
 13. 13. 15Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimumSpecjalista ds. Kadr i PłacZakres obowiązków:l Naliczanie i księgowanie płacl Dokonywanie przelewówl Sporządzanie dokumentacji do ZUS, PFRON i USl Sporządzanie miesięcznych raportów RMUA dla pracownikówl Prowadzenie teczek osobowych pracowników oraz kierowanie na badanial Sporządzanie analiz i zestawień urlopowychl Przygotowywanie dokumentów dla pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy m.in.: zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniul Przygotowywanie umów cywilnoprawnychl Udzielanie wyjaśnień w sprawie prawa pracyRaportowanie:l Koordynator/Kierownik Działu Kadr i Płacl Główny Księgowyl HR Managerl Dyrektor FinansowyProfil Kandydata:l Mile widziane wykształcenie wyższe (finanse, rachunkowość, ekonomia)l Minimum 2-letnie doświadczenie w działach kadrowo-płacowychl Bardzo dobra wiedza merytoryczna i praktyczna z zakresu Kodeksu Pracy oraz zagad- nień płacowychl Rozległa wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz zagadnień kadrowychl Wysoka kultura osobista, chęć pracy z ludźmi, dobra organizacja pracyl Samodzielność, rzetelność, skrupulatność, terminowość, chęć rozwoju w zakresie niezbędnej wiedzy teoretycznejl Umiejętność obsługi MS Office, mile widziana znajomość programów kadrowo- płacowych5 0006 0007 000
 14. 14. 16Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimumKoordynator Działu Kadr i PłacZakres obowiązków:l Prowadzenie pełnej administracji kadrowo-płacowejl Doradztwo i ekspertyza w zakresie polityki płacowej i prawa pracyl Optymalizacja procesów płacowychl Obsługa płacowa umów cywilnoprawnychl Monitorowanie urlopów, zwolnień oraz sporządzanie analizl Przygotowywanie raportów na potrzeby innych działów czy też zarządul Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów pracowniczychl Kierowanie zespołeml Delegowanie obowiązkówRaportowanie:l HR Manager/Dyrektor HRl Główny Księgowyl Dyrektor FinansowyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe kierunkowel Minimum 4-letnie doświadczenie w dziale kadrowo-płacowyml Minimum dobra znajomość języka angielskiegol Doskonała znajomość prawa pracy oraz zagadnień z zakresu kadr i ubezpieczeń społecznychl Umiejętność analitycznego myślenial Bardzo wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i zarządczel Zdolność do pracy samodzielnej jak i w grupiel Znajomość programu Płatnikl Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office7 0008 00010 000
 15. 15. 17Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimum9 00010 00012 000Zastępca Głównej KsięgowejZakres obowiązków:l Czynny udział w sporządzaniu deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT oraz deklaracji ZUSl Czynny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowychl Udział wprowadzeniu spraw kadrowo-płacowychl Współpraca z urzędami i audytoramil Współtworzenie procedur wewnętrznychl Sporządzanie raportów na potrzeby DziałuRaportowanie:l Główny Księgowyl Kierownik Działu Księgowościl Kontroler Finansowyl Dyrektor FinansowyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia)l Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowiskul Dobra znajomość języka angielskiegol Dobra znajomość polskiej Ustawy o Rachunkowości oraz podatkówl Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości zarządczejl Samodzielność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność pracy pod presja czasu i w stresiel Umiejętność zarządzania zespołem i analitycznego myślenial Znajomość systemów rachunkowo-księgowych, pakietów MS Office, bardzo dobra znajomość programu Excel
 16. 16. 18Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimumSpecjalista ds. PodatkówZakres obowiązków:l Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT, CIT, PCC)l Przygotowywanie rozliczeń podatkowych dla transakcji międzynarodowych (import, eksport, WNT, WDT)l Odpowiedzialność za poprawności księgowania dokumentów pod kątem podatkowyml Przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawoz- dawczości wewnętrznej i zewnętrznejRaportowanie:l Koordynator ds. Podatkówl Główny Księgowyl Kierownik Działu Księgowościl Kontroler FinansowyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, podatki, ekonomia)l Minimum 2 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowiskul Dobra znajomość języka angielskiegol Mile widziany tytuł doradcy podatkowego (MF)l Dobra znajomość polskiej Ustawy o Rachunkowości oraz prawa podatkowegol Samodzielność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność pracy pod presja czasu i w stresiel Umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespolel Znajomość MS Office, w szczególności programu Excel6 0008 50011 000
 17. 17. 19Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimum10 00012 00014 000Koordynator ds. PodatkówZakres obowiązków:l Udział w przygotowaniu cyklicznych sprawozdań finansowychl Współpraca przy zamykaniu ksiąg rachunkowychl Kontrola poprawności rozliczeń podatkowychl Identyfikacja obszarów ryzyk podatkowych oraz rekomendowanie odpowiednich działańl Odpowiedzialność za poprawność księgowania dokumentów pod kątem podatkowyml Optymalizacja kosztów podatkowychl Przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawoz- dawczości wewnętrznej i zewnętrznejl Kierowanie zespołem, delegowanie obowiązkówRaportowanie:l Główny Księgowyl Kierownik Działu Księgowościl Kontroler FinansowyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, podatki, ekonomia)l Minimum 3 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowiskul Dobra znajomość języka angielskiegol Tytuł doradcy podatkowego (Ministerstwo Finansów)l Dobra znajomość polskiej Ustawy o Rachunkowości oraz podatkówl Znajomość prawa podatkowego i bilansowegol Odpowiedzialność, terminowość, umiejętność pracy pod presja czasu i w stresiel Umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność oraz umiejętność pracy samo- dzielnej jak i w zespolel Znajomość systemu MS Office, bardzo dobra znajomość programu Excel
 18. 18. Controlling | Finanse
 19. 19. 22Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimumAudytor FinansowyZakres obowiązków:l Ocena systemu finansowo-księgowego oraz obiegu dokumentówl Ocena wszelkich procedur obowiązujących w firmie i zapobieganie powstawaniu nieprawidłowościl Audyt finansowy oraz operacyjny – analizy sprawozdań finansowych, analizy rachun- kowe, przygotowywanie wskaźników, analizy wszelkich procesów i procedur w przed- siębiorstwiel Pomoc w opracowaniu map ryzykaRaportowanie:l Kontroler Finansowyl Dyrektor Finansowyl Dyrektor ZarządzającyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia)l Minimum 2 lata doświadczenia w audycie (zewnętrznym lub wewnętrznym)l Bardzo dobra wiedza merytoryczna z zakresu audytu finansowego oraz audytu procesowegol Mile widziane kwalifikacje CFA, ACCA, lub posiadanie Certyfikatu Audytora Wewnętrznegol Gotowość do częstych podróży służbowychl Skrupulatność, komunikatywność, wysoka kultura osobista8 00010 00015 000
 20. 20. 23Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimum4 5006 0007 000Analityk FinansowyZakres obowiązków:l Uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, prognoz finansowych lub planu wieloletniegol Analiza, kontrola i ocena ryzyka ekonomicznego planowanych działańl Badanie rentowności poszczególnych produktów, a także struktur firmyl Tworzenie narzędzi analitycznych i sporządzanie raportów z dokonanych analizl Ocena strony finansowej projektów inwestycyjnychl Analizy ad hoc danych finansowychl Współpraca z działem księgowościRaportowanie:l Kontroler Finansowyl Dyrektor FinansowyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe ekonomicznel Min. 1 rok doświadczenia w dziale controllingu, audycie lub dziale księgowościl Biegła znajomość języka angielskiegol Znajomość zasad rachunkowości zarządczejl Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wnioskówl Znajomość programów komputerowych z pakietu MS Office oraz obsługa baz danych
 21. 21. 24Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimumSpecjalista ds. ControllinguZakres obowiązków:l Sporządzanie analiz na podstawie zgromadzonych danych finansowychl Prognozowanie i planowanie przyszłych przedsięwzięć w oparciu o dane historycznel Sprawdzanie opłacalności produktów oferowanych przez firmę,l Współpraca przy tworzeniu budżetul Kontrola kosztówl Współpraca przy tworzeniu strategii finansowych, krótko- i długoterminowychl Optymalizacja procesów, poprawa i rozwój narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwemRaportowanie:l Kontroler Finansowyl Dyrektor FinansowyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe ekonomiczne/finansowel Min. 2 lata doświadczenia w dziale controllingu lub finansowyml Biegła znajomość języka angielskiegol Duża motywacja do rozwoju w obszarze finansowyml Wysokie zdolności komunikacyjne oraz umiejętność prezentacji danychl Znajomość zasad rachunkowości zarządczej i Prawa Podatkowegol Znajomość MS Excel i Access w stopniu eksperta, umożliwiająca tworzenia narzędzi do optymalizacji i usprawnień raportowania oraz procesów wewnętrznych5 5006 5008 000
 22. 22. 25Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimum7 5009 00011 000(Młodszy) Kontroler FinansowyZakres obowiązków:l Sporządzanie prognoz, planu wieloletniego oraz budżetu rocznegol Analiza wykonalności wraz z analizą i kontrolą odchyleńl Dostarczanie wiarygodnej informacji zarządczejl Dostosowywanie planu kont do potrzeb rachunkowości zarządczejl Tworzenie struktury centrów przychodowo-kosztowychl Przygotowywanie miesięcznych raportów zarządczych dla kierownictwa firmyl Optymalizacja procesów, poprawa i rozwój struktur controllingowychRaportowanie:l Dyrektor Finansowyl Dyrektor ZarządzającyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia), dodatkowo mile widziane są międzynarodowe kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów: ACCA lub CIMAl 3-5 letnie doświadczenie w dziale controllingu/dziale finansowyml Biegła znajomość języka angielskiegol Znajomość zasad rachunkowości zarządczejl Znajomość polskiej Ustawy o Rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowejl Znajomość systemów klasy ERPl Biegła znajomość MS Office, szczególnie MS Excel, mile widziane programowanie VBA
 23. 23. 26Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimumAnalityk Sprzedaży/Analityk BiznesowyZakres obowiązków:l Współudział w sporządzaniu budżetu i prognoz sprzedażyl Analiza sprzedaży i konkurencji w poszczególnych kanałach dystrybucji oraz przygo- towywanie rekomendacji optymalnej strategii sprzedażyl Monitorowanie i kontrola poziomu marży i cenl Ocena preferencji, oczekiwań i poziomu zadowolenia klientówl Kontrola i ocena kosztów sprzedażyl Analiza projektów inwestycyjnych oraz rentowności sprzedażyl Optymalizacja i analiza wskaźników efektywności sił sprzedażowych, tworzenie narzędzi do ich usprawnianial Przygotowywanie cyklicznych raportów i analiz sprzedażyRaportowanie:l Kontroler Finansowyl Dyrektor Handlowyl Dyrektor ZarządzającyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe ekonomiczne / finansowel Min. 2 lata doświadczenia w dziale controllingu lub finansowyml Biegła znajomość języka angielskiegol Znajomość zasad rachunkowości zarządczej i Prawa Podatkowegol Duża motywacja do rozwoju w obszarze finansowyml Wysokie zdolności komunikacyjne oraz umiejętność prezentacji danychl Znajomość MS Excel i Access w stopniu eksperta, umożliwiająca tworzenie narzędzi do optymalizacji i usprawnień raportowania oraz procesów wewnętrznych6 5007 5009 000
 24. 24. 27Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimum7 0008 50010 000Audytor WewnętrznyZakres obowiązków:l Kontrolowanie procesów wewnętrznychl Pełnienie funkcji doradczej dla kadry zarządzającejl Uczestnictwo w wykonywanych projektach audytorskich, jako członek zespołul Wykonywanie planu pracy zgodnie z założonym planem audytul Testowanie kontroli wewnętrznej w poszczególnych procesach zachodzących w organizacjil Udział w projektowaniu, implementacji oraz testowaniu nowych systemów kontroli wewnętrznejl Znajomość i rozumienie wszystkich istotnych procesów zachodzących w organizacji oraz ich optymalizacjal Sporządzanie raportów z wynikami prac wraz z analizą i prezentacją wnioskówRaportowanie:l Manager Audytul Dyrektor Finansowyl Dyrektor ZarządzającyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe (ekonomiczne lub techniczne), dodatkowo cenne są kwalifikacje ACCA, CIMA lub CIAl Min. 2 lata doświadczenia w pracy w audycie zewnętrznym lub na stanowisku analityka w innym dziale (finansowym, produkcyjnym czy handlowym)l Biegła znajomość języka angielskiego oraz innych języków obcychl Znajomość polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowościl Dokładność, terminowość, umiejętności analityczne oraz pracy w stresiel Gotowość do odbywania częstych podróży służbowychl Bardzo dobra obsługa komputera (Excel, Word, Access, Power Point)
 25. 25. 28Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimumSpecjalista ds. WindykacjiZakres obowiązków:l Bezpośrednie nawiązywanie kontaktów z dłużnikami - kontrola i windykacja należnościl Negocjowanie warunków spłaty zadłużenial Wyjaśnianie przyczyn opóźnień w zakresie płatnościl Przygotowywanie wezwań do zapłatyl Naliczanie odsetek dla klientówl Monitorowanie spłaty należnościl Administracja bazami danychl Prowadzenie ewidencji spraw sądowo-komorniczychRaportowanie:l Credit Controller/Credit Managerl Kierownik Działu Księgowościl Główny KsięgowyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, podatki, ekonomia)l Minimum 2-letnie doświadczenie w dziale windykacji/kontroli należnościl Dobra znajomość języka angielskiegol Znajomość zagadnień prawnychl Zdolności negocjacyjnel Determinacja, asertywność, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresiel Umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespolel Zorientowanie na efektyl Prawo jazdy kat. Bl Znajomość systemu MS Office, bardzo dobra znajomość programu Excel4 0005 0006 000
 26. 26. 29Miesięczne wynagrodzenie brutto:MinimumNajczęściej oferowaneMaksimum6 0007 5009 000Starszy Specjalista ds. WindykacjiZakres obowiązków:l Negocjowanie warunków spłaty zadłużenial Współpraca z kancelarią komornikal Monitorowanie i kontrola płatności oraz stanu zadłużenial Wspieranie pracowników podczas realizacji projektów windykacyjnych o wysokim poziomie trudnościl Realizowanie norm w zakresie wartości kwot odzyskanychl Przekazywanie spraw na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnegol Współpraca z agencjami windykacyjnymil Bieżąca współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie egzekwowania zaległości podatkowychRaportowanie:l Credit Controller/Credit Managerl Kierownik Działu Księgowościl Główny KsięgowyProfil Kandydata:l Wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, podatki, ekonomia)l Minimum 3-letnie doświadczenie w dziale windykacji/kontroli należnościl Doświadczenie w samodzielnym projektowaniu i zarządzaniu procesem windykacjil Dobra znajomość języka angielskiegol Znajomość zagadnień prawnych, zagadnień związanych z procesem windykacji sądowej oraz egzekucji komorniczejl Zdolności negocjacyjnel Determinacja, asertywność, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresiel Umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespolel Bardzo dobra organizacja czasu pracy i zorientowanie na celel Prawo jazdy kat. Bl Znajomość systemu MS Office, bardzo dobra znajomość programu Excel
 27. 27. 30O Page Personnel w PolscePage Personnel jest jedną z wiodących agencji doradztwa personalnego, prowadzącąprojekty rekrutacyjne od poziomu entry level/graduates do poziomu starszych specjalistówi ekspertów.Page Personnel jest częścią PageGroup - międzynarodowego lidera w dziedzinie rekrutacjispecjalistycznej, posiadającego 164 biura w 34 krajach na całym świecie. Dzięki wielo-letniemu doświadczeniu zdobywanemu na rynku od 1994 r. marka Page Personnel jestrozpoznawana i ceniona w większości krajów Europy Zachodniej, w Azji, rejonie Pacyfikuoraz Ameryce Północnej i Południowej.Od 2010 roku Page Personnel działa również w Polsce. Dynamiczny rozwój firmy sprawił, żejuż teraz jesteśmy jedną z wiodących agencji doradztwa personalnego w kraju, prowadzącąprojekty rekrutacyjne na czas określony (pracownicy tymczasowi, leasing pracowniczy) iczas nieokreślony.ExecutiveSearchQualified ProfessionalClerical ProfessionalGeneralist Staffing
 28. 28. 31O Grant Thornton w PolsceGrant Thornton w Polsce jest jedną z najszybciej rozwijających się firm audytorsko-dorad-czych, świadczącą usługi profesjonalne w pięciu głównych obszarach: audytu, doradztwapodatkowego, doradztwa gospodarczego, doradztwa prawnego oraz outsourcingu rachun-kowości, kadr i płac. Jesteśmy obecni w pięciu biurach: Poznań, Warszawa, Katowice,Kraków, Wrocław, oferujemy klientom wsparcie ponad 300 profesjonalistów. Grant Thorntonpowstało w 1993 roku, od 2008 roku jesteśmy wyłącznym partnerem Grant ThorntonInternational w Polsce.Grant Thornton International to jedna z czołowych globalnych organizacji audytorsko-doradczych. Wiedza i doświadczenie ponad 2600 partnerów oraz 31000 pracownikówfirmy są dostępne dla klientów w ponad 110 krajach świata. W Polsce zlokalizowane jestInternational Business Center GTI na Europę Środkowo-Wschodnią. Zadaniem centrumjest koordynacja realizacji projektów międzynarodowych. Klienci Grant Thornton w Polsceto ponad 1000 podmiotów, w tym kilkadziesiąt spółek notowanych na Giełdzie PapierówWartościowych w Warszawie oraz kilkadziesiąt firm z listy 500 największych przedsiębiorstwdziałających w naszym kraju.Grant Thornton, które posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zatrudnianiu i efektywnymzarządzaniu zespołami finansowo-księgowymi oraz kadrowo-płacowymi, jest Partneremprzeglądu.
 29. 29. Łatwiej niż sądzisz, Szybciejniż myślisz, Skuteczniej niż sięspodziewasz, Więcej niż planujesz,Pewniej niż zakładasz.Więcej pod numerem infolinii:0 800 MONSTER(0 800 6667837)
 30. 30. Nasze biuraPage Personnelul. Złota 5900-120 WarszawaZłote Tarasy, Budynek LumenTel: +48 22 319 30 00Fax: +48 22 319 30 55contact@pagepersonnel.pl

Jesteś ciekawy jak wygląda ścieżka kariery zawodowej Księgowego? Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Przegląd Płac 2013, gdzie znajdziesz charakterystykę stanowisk, zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzeń pracowników specjalności Księgowość.

Views

Total views

1,309

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

27

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×