Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polscy przedsiębiorcy zapowiadają podwyżki cen

2,158 views

Published on

Wyniki badania International Business Report prowadzonego przez Grant Thornton

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Polscy przedsiębiorcy zapowiadają podwyżki cen

  1. 1. Polscy przedsiębiorcy zapowiadają podwyżki cen Wyniki badania International Business Report prowadzonego przez Grant Thornton. grudzień 2015 $
  2. 2. Polska | International Business Report 2015 | Grant Thornton Mija już półtora roku, odkąd polska gospodarka weszła w pierwszą w historii wolnego rynku deflację. Silna konkurencja na rynku sprawiła, że ceny w sklepach w ostatnich miesiącach spadają średnio o 0,6-0,8 proc. rocznie. Można jednak spodziewać się, że wkrótce okres deflacji w Polsce się skończy. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę audytorsko-doradczo- outsourcingową Grant Thornton, polscy przedsiębiorcy znowu zaczynają podnosić ceny swoich towarów. Według badania, w ostatnim kwartale liczba firm planujących podwyżki cen mocno wzrosła. Obecnie zapowiada je na najbliższy kwartał 28 proc. ankietowanych przedsiębiorstw, a tylko 8 proc. zamierza obniżać ceny. Wskaźnik pokazujący plany firm dotyczące cen (odsetek przedsiębiorców zapowiadających podwyżki minus tych zapowiadających obniżki) wynosi więc obecnie 20 pkt i jest najwyższy od 13 kwartałów, czyli od drugiego kwartału 2012 r. Biorąc pod uwagę fakt, że wskaźnik ten był w ostatnich latach dość dobrze skorelowany z faktyczną inflacją w Polsce (patrzy wykres obok), to wydaje się, że czeka nas w najbliższych miesiącach dosyć wyraźny wzrost inflacji, do poziomu około 1-2 proc. rok do roku. Firmy wieszczą koniec deflacji Polscy przedsiębiorcy coraz odważniej myślą o podwyżkach cen swoich produktów. Planuje je już więcej niż co czwarta firma Dariusz Bugajski Dyrektor w Departamencie Doradztwa Grant Thornton Powodów obecnej deflacji w Polsce jest kilka – przede wszystkim lekkie wyhamowanie gospodarcze, obniżki cen paliw i żywności na świecie oraz rosyjskie embargo na polską żywność. W tych warunkach polskim firmom dość trudno było podnosić ceny swoich produktów. Dla odbiorców tych dóbr była to dobra wiadomość, ale dla firm deflacja oznaczała generalnie konieczność pogodzenia się ze spadkiem marż. Wydaje się, że sytuacja powoli jednak się odwraca. Gospodarka ma się dobrze, a echa rosyjskiego embarga już właściwie wygasły, więc polskie firmy znowu zaczęły myśleć o podwyżkach cen. Wykres 1. Plany firm dotyczące kształtowania cen swoich produktów i usług (w pkt proc.)* na tle wskaźnika inflacji (r/r, w proc.) -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 I'12 II III IV I'13 II III IV I'14 II III IV I'15 II III IV I'16 InflacjaPlany firm dotyczące cen *Odsetek firm planujących wzrost cen w ciągu najbliższych 12 miesięcy minus odsetek firm planujących obniżki cen
  3. 3. Nawet jeśli przedsiębiorcy zrealizują swoje zapowiedzi i wskaźnik cen w Polsce podskoczy w okolice 1-2 proc. rok do roku (tak jak sugeruje to wykres na poprzedniej stronie), to i tak inflacja pozostanie na niskim poziomie, niższym nawet niż wynosi oficjalny cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego (2,5 proc.). Polska będzie dzięki temu w Europie jednym z krajów o najbardziej stabilnych cenach konsumpcyjnych. Potwierdza to badanie Grant Thornton. Na 16 przebadanych państw europejskich, wskaźnik dotyczący planów przedsiębiorców odnośnie cen (wspomniane wcześniej 20 pkt) plasuje Polskę dokładnie w połowie stawki, czyli na 8. i 9. miejscu, ex aequo z Holandią. Polsce daleko będzie więc pod względem dynamiki cen w najbliższych kwartałach zarówno do państw takich jak Turcja czy Rosja**, które zmagają się z wysoką inflacją, jak i do Grecji, w której – według wyników badania – tendencje deflacyjne będą się dalej nasilać. **W październiku 2015 r. w Turcji inflacja wyniosła 7,6 proc. rok do roku, a w Rosji – 15,6 proc. Firmy wieszczą koniec deflacji c.d. Polska na tle innych krajów europejskich nadal pozostanie jednak jedną z gospodarek o najbardziej stabilnym pieniądzu Dariusz Bugajski Dyrektor w Departamencie Doradztwa Grant Thornton Choć prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy polska gospodarka definitywnie zamknie swoją pierwszą przygodę ze zjawiskiem zwanym deflacją, to nadal będziemy bardzo daleko od powrotu do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy ceny w sklepach rosły po 5-7 proc. rocznie. Na razie nic nie wskazuje na to, abyśmy mieli wracać do tak wysokich poziomów inflacji. Oczywiście, w długiej perspektywie nie można tego wykluczyć, bo wpływ ma na to wiele czynników globalnych (ceny walut, ceny ropy naftowej, ceny żywności itp.), jednak patrząc jedynie na polski rynek wewnętrzny – nie widać tu zagrożenia, by ceny mogły się Polsce i Narodowemu Banku Polskiemu wyrwać spod kontroli. Tymczasem niewielka, 1-2 procentowa inflacja nie jest w żaden sposób szkodliwa dla gospodarki. Wykres 2. Plany firm dotyczące kształtowania cen swoich produktów i usług (w pkt proc.) Polska | International Business Report 2015 | Grant Thornton -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 Turcja Rosja ŁotwaWielkaBrytania Szwecja Irlandia Litwa Holandia Polska Hiszpania Estonia Finlandia Włochy Niemcy Francja Ogółem (36państwświata) Grecja52 48 32 30 25 24 22 20 20 16 12 10 10 8 -11 24 -1
  4. 4. Kontakt Dariusz Bugajski Dyrektor w Departamencie Doradztwa T +48 22 205 4843 M + 48 693 332 625 E dariusz.bugajski@pl.gt.com Jacek Kowalczyk Dyrektor Marketingu i PR T +48 22 205 4841 M +48 505 024 168 E jacek.kowalczyk@pl.gt.com Informacje o badaniu Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu badawczego International Business Report, prowadzonego przez Millward Brown na zlecenie Grant Thornton International. Jest to cykliczne badanie ankietowe prowadzone wśród 10 tys. właścicieli i menedżerów średnich i dużych firm. Badanie obejmuje 36 krajów świata, w tym w Polskę (polska grupa to 200 ankietowanych). Polska | International Business Report 2015 | Grant Thornton Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter ogólny i poglądowy. Nie stwarzają one stosunku handlowego ani stosunku świadczenia usług doradztwa odatkowego, prawnego, rachunkowego lub innego profesjonalnego doradztwa. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. dołożyło wszelkich starań, aby informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie były kompletne, prawdziwe i bazowały na wiarygodnych źródłach. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich oraz błędy wynikające z ich nieaktualności.Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi także odpowiedzialności za skutki działań będące rezultatem użycia tych informacji.

×