Outsourcing w Polsce - perspektywy rozwoju

978 views

Published on

W związku z dynamicznymi zmianami otoczenia biznesowego, outsourcing stał się jedną z kluczowych koncepcji zarządzania. Mimo, iż historia outsourcingu w Polsce jest relatywnie krótka, w najbliższych latach spodziewać się można coraz większego zainteresowania zaawansowanymi modelami outsourcingu wśród firm krajowych.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
978
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Outsourcing w Polsce - perspektywy rozwoju

  1. 1. outsourcingu w Polsce
  2. 2. do szybszego reagowaniaWprowadzenie obszarów oddawanych Katarzyna Ochnicka usługi do zgłaszanych potrzeb. To takżew outsourcing w działalności jednostek mniejsze zagrożenie wypływania pozagospodarczych zwiększa elastyczność jednostkę istotnych informacji oraz możliwośći efektywność organizacji, a zatem i zdolność lepszej koordynacji współpracy.do szybszego reagowania na bodźcezewnętrzne. W związku z dynamicznymi Analizy na rynkach amerykańskichzmianami otoczenia biznesowego, globalizacją, i europejskich wskazują na potencjałszybkim postępem technologicznym oraz stale rozwojowy nowych strategii outsourcingu, np.:rosnącym poziomem konkurencji, posiadaniezasobów wewnątrz firmy nie jest już wskazane, tj. z wyłonionym jednym podmiotem,natomiast pożądana jest umiejętnośćsprawnego i umiejętnego ich kontrolowania. klientem a dostawcą usług,Outsourcing obejmuje obecnie nie tylkofunkcje pomocnicze i wspierające działaniejednostek, lecz także coraz częściej ichstrategiczne działy, np. obsługę transakcji W Polsce rynek outsourcingu jest mniejszyna kartach kredytowych w sektorze bankowym, niż w krajach wysoko rozwiniętych, ze względuprojektowanie elementów samochodów na relatywnie krótką jego historię. W porównaniuw branży motoryzacyjnej, zarządzanie do państw wysoko rozwiniętych w naszymzasobami ludzkimi, projektowanie systemów kraju nadal koszty pracy są niewysokie,informacyjnych. Należy się spodziewać, skala przedsiębiorstw zdecydowanie mniejszaże oczekiwania względem firm i stosunkowo niska dojrzałość organizacyjna.outsourcingowych będą wychodziły Wiele firm nie jest jeszcze przygotowanychpoza aspekty kosztowe i jakościowe. do przejścia z zarządzania ludźmi i procesamiCoraz większego znaczenia nabiera bowiem na zarządzanie dostawcami, unikają więckompleksowość obsługi (np. rozwój zmiany tych relacji z obawy przed nieznanym.zintegrowanych systemów informatycznych, Polscy kierownicy i dyrektorzy obawiają sięrozwój branży kompleksowej obsługi ryzyka utraty wiedzy na temat przebiegufinansowej, coraz popularniejszy outsourcing procesów w ich organizacjach. Nie mają w tymprocesów biznesowych) i wysoka jakość. zakresie wystarczającej wiedzy i doświadczeńMniejsza liczba dostawców to mniejsze własnych lub bliskiego otoczenia, nie są więckoszty transakcyjne i produkcyjne, znajomość otwarci na rozmowy o oddaniu pewnychpartnera i możliwość lepszego dostosowania obszarów obcej organizacji.
  3. 3. Temat outsourcingu jest coraz bardziej nagłaśnianyw mediach, odbywa się też coraz więcej konferencjina temat tego modelu prowadzenia biznesu, a firmypolskie czerpią wzorce prowadzenia działalności z firmzagranicznych, odnoszących sukcesy i zarazem opartychna różnych formach wsparcia zewnętrznego. Można się zatem spodziewać, że w najbliższych latachbędziemy obserwować coraz większe zainteresowaniekorzystaniem z zaawansowanych modeli outsourcinguprzez firmy krajowe. Należy jednak zwrócić uwagę na istotne ograniczeniarodzimego rynku, które mogą mieć wpływ na mniejszyrozwój outsourcingu, np.: zwłaszcza usług kompleksowych i o charakterze pomocniczym, wielu przedsiębiorstw na temat możliwości, zakresu oraz korzyści wynikających ze stosowania outsourcingu, i uzależnieniem się od wykonawcy zewnętrznego, przedsiębiorstw, w których pracuje od kilku do kilkunastu osób, zamożniejszymi, o wysokiej świadomości zarządzania organizacją, lepiej przygotowanymi pod względem technologicznym i know-how. Można jednak przypuszczać, że rosnąca siła usługi wysoka konkurencyjność z podmiotami zagranicznymiprzyczyni się do wzmożonej walki o nowe rynki,a także do otwarcia na sposoby efektywnego zarządzania.Outsourcing przestał być kojarzony jedynie jakonarzędzie obniżania kosztów, stając się obiektemzainteresowania jako koncepcja lepszego dostępudo specjalistycznej wiedzy, koncentracji na kluczowychkompetencjach oraz podnoszenia konkurencyjnościdzięki korzystaniu z umiejętności jednostki zewnętrznej.Wzrastająca liczba miejsc pracy w sferze usług i stalerosnący udział tej branży w PKB pozwala wysunąćprzypuszczenie, że w najbliższych latach zauważalnebędzie poszerzanie oferty przedsiębiorstw usługowychi nastawienie na bardziej elastyczne dopasowaniedo specyficznych potrzeb klientów. Z drugiej stronypresja konkurencji firm zagranicznych i szeroki dostępdo wiedzy i zasobów państw wysoko rozwiniętychzaowocują otwarciem polskich przedsiębiorców nanowoczesne koncepcje zarządzania, do których należyoutsourcing.

×