Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PAYROLL
rozbudowywać swoje działy wpadną                         w pułapkę, w której zamiast zajmować się...
Źródło: opracowanie własne                             REKRUTACJA               ...
Odpowiedzialny doradca firmy           Podstawowym i minimalnym zadaniemoutsourcingowej rozumie że potencjalny, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Payroll – zadanie które możemy zlecić na zewnątrz

418 views

Published on

Wiele przedsiębiorstw zadania z zakresu HR powierza firmom zewnętrznym. Jednym z nich jest prowadzenie rachuby wynagrodzeń – payroll’u. Przedsiębiorcy obawiają się jednak wysokich kosztów związanych z usługą oraz trudności związanych ze skomplikowanym systemem wynagrodzeń istniejącym w ich firmie.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Payroll – zadanie które możemy zlecić na zewnątrz

 1. 1. PAYROLL
 2. 2. rozbudowywać swoje działy wpadną w pułapkę, w której zamiast zajmować się kapitałem ludzkim całej firmy, będą zajmować się głównie zarządzaniem pracownikamiDynamika współczesnej organizacji stawia swojego działu, organizowaniem procesuprzed szefami działów płac i kadr wiele naliczania płac czy obsługą kontroli ZUS.innych wyzwań poza tradycyjnymi zadaniami Rozwiązaniem jest wydzielenie pewnychpolegającymi na zapewnieniu sprawności funkcji personalnych na zewnątrz – popularniefunkcji naliczania wynagrodzeń i obsłudze od nazwane outsourcingiem funkcji personalnej.strony dokumentacyjnej pracowników firmy.Dzisiaj szefowie personalni w kalendarzu mająwpisane kolejne rekrutacje, oceny pracowniczeoraz organizacje szkoleń pracowniczych. Coraz Outsourcing funkcji w zakresie zarządzaniaczęściej też nie oczekuje się już od dyrektorów zasobami ludzkimi polega na zlecaniuHR skoncentrowania się – obok zapewnienia dostawcom zewnętrznym wykonania zadańna wysokim poziomie obsługi administracyjnej z zakresu funkcji personalnych. Jest wielei płacowej – na organizowaniu i zachęcaniu funkcji personalnych, które mogą podlegaćpracowników do aktywności nie zawsze wydzieleniu na zewnątrz.w wymiarze zawodowym. Wiele przedsiębiorstw jest już przekonanych, Świadomy przedsiębiorca powinien że korzystanie z zewnętrznych firm w zakresieprzekształcić tradycyjny dział personalny rekrutacji i zatrudniania pracowników,z centrum kosztowego w centrum zarządzania organizowania szkoleń, zarządzaniakapitałem ludzkim. Zarządzaniem rozumianym bezpieczeństwem i higieną pracy czyjako zarządzaniem wiedzą, umiejętnościami prowadzania wynagrodzeń jest efektywniejszei doświadczeniem pracowników. niż realizowanie tych zadań przez własnych By móc się zająć ludźmi rozumianymi jako pracowników. W wielu, przeważnie małychkapitał i tworzącymi wartość przedsiębiorstwa przedsiębiorstwach, zbędnym luksusem wydajeosoby odpowiedzialne za działy personalne się być wynajmowanie kogoś kto zająłbyw firmach muszą zdecydować się na wydzielenie się zagadnieniami wynagrodzeń i sprawamidotychczasowych usystematyzowanych zadań personalnymi skoro – niejako przy okazji –innym osobom. Jeżeli będą w nieskończoność zajmuje się tym do tej pory księgowa.
 3. 3. Źródło: opracowanie własne REKRUTACJA SZKOLENIA Zachodniej – jest powodem niepodejmowania nawet działań zmierzających do zainteresowania się przez zarządzających coraz bogatszą ofertą firm outsourcingowych. Prowadzenie rachuby wynagrodzeń przez Kolejnym powodem jest stosowanie firmę zewnętrzną – czyli prowadzenie tak w przedsiębiorstwach skomplikowanych, zwanego payroll’u – jest subfunkcją personalną zawierających wiele niezwiązanych najłatwiejszą do wydzielenia zaraz po przekazania z nowoczesnymi systemami wynagrodzeń spraw związanych z higieną i bezpieczeństwem elementów wynagradzania będących jedynie pracy zewnętrznemu specjaliście od BHP, pozostałością po poprzednim systemie, często czy skorzystaniem ze specjalistycznych szkoleń nieopisanych systemów wynagrodzeń a także dla średniego personelu firmy. braku lub niedostatecznej organizacji systemu Jakie są zatem obawy czy też przyczyny obsługi pracowników w zakresie rachuby pozostawiania tego zadania w strukturach wynagrodzeń i administracji kadrowej. firmy mimo wzrostu znaczenia świadomego Innymi wymienianymi przyczynami są: zarządzania zasobami ludzkimi? obawa przed wypływem na zewnątrz informacji Najczęstszą przyczyną wydaje się być o polityce wynagradzania w przedsiębiorstwie, przeświadczenie o wysokich kosztach usług konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas payroll’owych – co w sytuacji dysproporcji akceptowanych przez pracowników zasadach wynagrodzeń specjalistów ds. płac w Polsce współpracy, świadomość możliwości ryzyka w porównaniu do wynagrodzeń Europy wybrania nieodpowiedzialnego outsourcera.
 4. 4. Odpowiedzialny doradca firmy Podstawowym i minimalnym zadaniemoutsourcingowej rozumie że potencjalny, obsługiwanym przez firmy outsourcingowe jestzainteresowany usługami zleceniodawca naliczenie w określonym terminie wynagrodzeńma obiekcje i wątpliwości. na podstawie danych stałych (dostarczonych Rozmowa o obiekcjach jest przyczynkiem na początku współpracy – takich jak regulamindo odkrycia źródła tych obaw oraz pokazania wynagradzania, umowy pracowników)możliwych rozwiązań będących odpowiedzią i zmiennych (dostarczanych na bieżąco)na potrzeby zleceniodawcy. oraz sporządzenie deklaracji zusowskiej oraz Klienci jako organizacje mające swój cel podatkowej. Efektem realizacji tego zadania jestbiznesowy nie są tacy sami a usługa, która lista płac, imienne kartoteki wynagrodzeń,wydaje się być tak jednorodna jak usługa „paski wypłat” dla pracowników, nota księgowapayrollu, wbrew powszechnym opiniom nie dla działu księgowości i deklaracje złożonejest usługą „ z półki”. Oczywiście są elementy w terminie w odpowiednim urzędzie. Corazwspólne usługi czyli elementy narzucone przez częściej w zakresie usług payroll’u jest realizowanieprawo, ale to komunikacja, ustalenie zasad przelewów z wynagrodzeniami i zobowiązaniamidystrybucji informacji płacowych i przede publiczno-prawnymi z konta zlecającego lubwszystkim świadome zagospodarowanie ze specjalnie wydzielonego dedykowanego tylkoobszarów niczyich na styku zarządzania, dla tego zleceniodawcy subkonta outsourcer’a.administracji i księgowości firmy są tymi Zadaniami podstawowymi dostawy usługielementami które przy wydzielaniu na płacowej jest również prowadzenie bazyjakiejkolwiek funkcji na zewnątrz mają istotne danych informacji płacowych, zgłaszanieznaczenie. Szybkie wdrożenie polegające na i wyrejestrowanie pracowników do ubezpieczeńwdrożeniu standardowej oferowanej przez społecznych, wystawianie zaświadczeńpotencjalnego dostawcę usługi payroll’u i raportowanie kosztów zgodne ustaleniamijest oczywiście możliwe i zabezpieczy z przedsiębiorcą. Dodatkowo w zależnościnajprawdopodobniej podstawowe funkcje od potrzeb zakres usługi może obejmowaćjakim jest naliczenie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji PFRON, obsługęprawidłowe ustalenie obciążeń zusowskich raportowania w GUS, przejęcie korespondencjioraz podatkowych i przekazanie odpowiednich oraz indywidualny kontakt z pracownikamideklaracji odpowiednim urzędom, ale – na przykład przesyłanie dokumentów płacowychprawdopodobnie nie zoptymalizuje procesów bezpośrednio do pracowników bez pośrednictwabiznesowych przedsiębiorstwa w obszarze Zlecającego.zarządzania funkcjami personalnymi.Żaden odpowiedzialny dostawca usługnie sprzeda „pełnego zakresu” bez Tak cena za usługę zależy zasadniczo od dwóchwypunktowania swoich zadań. Żaden czynników. Od zakresu realizowanych zadańodpowiedzialny przedsiębiorca nie powinien – który powinien być odpowiedzią na potrzebykupić „wszystkiego” bo ryzykuje pozostawienie zlecającego i możliwy do zrealizowania przezobszarów za które nikt nie będzie czuł się outsoucera – oraz od możliwości automatyzacji,odpowiedzialny. standaryzacji i ustalenia jasnych oraz przejrzystych zasad oraz procedur realizacji usługi przestrzeganych przez obie strony.

×