GT - Optymalizacja podatkowa - działalność jednoosobowa

5,166 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,166
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,377
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GT - Optymalizacja podatkowa - działalność jednoosobowa

 1. 1. Zmiana formy prawnej działalnościgospodarczej prowadzonej napodstawie wpisu do ewidencjiOptymalizacja podatkowa
 2. 2. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczejRyzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczejprzez przedsiębiorców (na podstawie wpisu do ewidencjidziałalności gospodarczej)Pełna odpowiedzialność prywatnym majątkiem za zobowiązania przedsiębiorstwa.• Zobowiązania cywilnoprawne (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania kredytowe, zobowiązania pracownicze, inne).• Zobowiązania podatkowe.Ryzyko braku możliwości kontynuacji działalności w przypadku śmierci przedsiębiorcy.1
 3. 3. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczejSpółka komandytowa jako optymalna forma prowadzeniadziałalności gospodarczej Forma prawna Bezpieczeństwo właściciela Opodatkowanie Jednoosobowa działalność Pełna odpowiedzialność za Możliwość zastosowania liniowego gospodarcza wszystkie zobowiązania opodatkowania wg stawki 19%. dotyczące prowadzonej Brak opodatkowania wypłat do działalności. majątku prywatnego. Spółka kapitałowa Odpowiedzialność do wysokości Podatek od dochodów spółki (spółka z o.o.) wniesionych wkładów. w wysokości 19%. Opodatkowanie wypłat do majątku prywatnego (dywidenda) wg stawki 19%. Spółka komandytowa Możliwość ograniczenia Możliwość zastosowania liniowego odpowiedzialności do wysokości opodatkowania wg stawki 19%. wniesionych wkładów. Brak opodatkowania wypłat do majątku prywatnego.2
 4. 4. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczejSpółka komandytowa – kluczowe cechyWspólnicy spółki komandytowej:• Spółkę komandytową tworzą co najmniej dwaj wspólnicy. Nie ma więc możliwości utworzenia „jednoosobowej” spółki komandytowej.• W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników: – komplementariusz, którego odpowiedzialność jest osobista, nieograniczona, solidarna z innymi komplementariuszami oraz subsydiarna ze spółką, oraz – komandytariusz, którego odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej.• Wspólnikiem może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawa, czyli np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i inna spółka osobowa.3
 5. 5. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczejSpółka komandytowa – struktura zapewniająca bezpieczeństwowłaścicielomBezpieczeństwo wspólników będących osobami fizycznymi poprzez wyeliminowanie ichodpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej można osiągnąć poprzez ustanowieniekomplementariuszem specjalnie powołanej w tym celu spółki kapitałowej (np. spółki z ograniczonąodpowiedzialnością).Struktura, w której komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z o.o. kontrolowana przezosoby fizyczne będące komandytariuszami, zapewnia komandytariuszom pełną kontrolę nad spółkąprzy zachowaniu jednocześnie ochrony majątku prywatnego. Taka struktura jest bardzo powszechniestosowana w polskiej praktyce gospodarczej.4
 6. 6. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczejSpółka komandytowa – struktura zapewniająca bezpieczeństwowłaścicielomWzorcowa struktura zapewniająca bezpieczeństwo właścicielom: Wspólnik (osoba fizyczna) udziałowiec komandytariusz Spółka z o.o. komplementariusz Spółka komandytowa5
 7. 7. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczejSposoby zmiany formy prawnejROZWIĄZANIE 1 - Oparte o aport przedsiębiorstwa:• Krok 1: założenie spółki z o.o. (przyszłego komplementariusza).• Krok 2: założenie spółki komandytowej (komandytariusz: właściciel przedsiębiorstwa, komplementariusz: spółka z o.o.).• Krok 3: aport przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.• Czas niezbędny na przygotowanie i wdrożenie: ok. 2 miesiące.ROZWIĄZANIE 2 – Oparte o przekształcenie:• Krok 1: przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.• Krok 2: założenie spółki z o.o. (przyszłego komplementariusza).• Krok 3: zakup 1 udziału przekształconej spółki z o.o. przez spółkę z o.o. (przyszłego komplementariusza).• Krok 4: przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową.• Czas niezbędny na przygotowanie i wdrożenie: ok. 6-8 miesiące.6
 8. 8. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczejAport przedsiębiorstwa – kluczowe aspekty• Sukcesja podatkowa w zakresie VAT (spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego).• Brak sukcesji prawnej (konieczność cesji umów, uzyskania przez spółkę komandytową licencji/koncesji/zezwoleń).• Brak obciążeń podatkowych w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego.• Kontynuacja wyceny i amortyzacji środków trwałych (brak przeszacowania).• Podatek od czynności cywilnoprawnych: 0,5% wartości przedsiębiorstwa.7
 9. 9. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczejPrzekształcenie – kluczowe aspekty• Sukcesja podatkowa (zmiany Ordynacji Podatkowej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 roku wypełnią aktualny brak regulacji w tym zakresie).• Sukcesja prawna (automatyczne przejście praw i obowiązków wynikających z zawartych umów, a także licencji, koncesji, zezwoleń na spółkę przekształconą).• Potencjalne trudności na etapie przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową (np. uzyskanie przez spółkę numeru NIP po przekształceniu).• Brak obciążeń podatkowych w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego.• Kontynuacja wyceny i amortyzacji środków trwałych (brak przeszacowania).• Podatek od czynności cywilnoprawnych: 0,5% wartości przedsiębiorstwa – łączna wartość podatku dotycząca obydwu procesów przekształcenia.8
 10. 10. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczejKryteria wyboru formy prawnej Kryterium Rekomendowana forma Krótki czas przygotowania i wdrożenia Aport Automatyczne przejście umów, licencji, koncesji, pozwoleń, Przekształcenie zezwoleń (sukcesja prawna)9
 11. 11. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczejDodatkowe korzyści wynikające ze zmiany formy prawnej• Forma prawna spółki komandytowej stwarza możliwości zastosowania rozwiązań optymalizacyjnych wykorzystujących korzystne zasady opodatkowania spółek komandytowo- akcyjnych.• Zgodnie z ogólną interpretacją wydaną przez Ministra Finansów dochody uzyskiwane w ramach spółek komandytowo-akcyjnych podlegają opodatkowaniu dopiero w związku z ich przeznaczeniem do wypłaty na rzecz akcjonariuszy.• Wprowadzenie spółki komandytowo-akcyjnej jako komandytariusza do spółki komandytowej spowoduje, iż przypadające na rzez spółki komandytowo-akcyjnej zyski nie będą podlegały bieżącemu opodatkowaniu (zakładając brak wypłaty zysków na rzecz spółki komandytowo- akcyjnej, dochody te nie będą podlegały opodatkowaniu).10
 12. 12. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczejDodatkowe korzyści wynikające ze zmiany formy prawnej• Wdrożenie rozwiązania optymalizacyjnego wymaga odpowiedniego zaprojektowania działań związanych z wprowadzeniem spółki komandytowo-akcyjnej do spółki komandytowej oraz jej wyjściem (ograniczeniem udziału w zyskach spółki komandytowej).• Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany zasad opodatkowania spółek komandytowo- akcyjnych. Pierwotnie, zmiany przepisów miały wejść w życie z początkiem 2013 roku. Zapowiedziane zmiany nie zostały jednak uchwalone, a ich wprowadzenia można oczekiwać z początkiem 2014 roku.• Do końca 2013 roku (co najmniej) będą obowiązywały zatem korzystne zasady opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych. Jednocześnie prawdopodobna zmiana przepisów z początkiem roku 2014 wymaga zaplanowania i podjęcia w odpowiednim czasie działań w zakresie modyfikacji struktur stworzonych w celu optymalizacji podatkowej.11
 13. 13. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczejOptymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółkikomandytowej – w roku 2013Zarys optymalizacji podatkowej przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej: Wspólnik (osoba udziałowiec fizyczna) akcjonariusz komplementariusz Spółka komandytowo- Spółka z o.o. akcyjna komplementariusz Spółka komandytariusz komandytowa12
 14. 14. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczejOptymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółkikomandytowejOptymalizację podatkową można wykorzystać w celu:• Obniżenia obciążeń podatkowych w roku 2013 (w szczególności związanych z planowanymi na rok 2013 transakcjami, które będą generowały wysokie dochody (np. sprzedaż nieruchomości)).• Wykreowania dodatkowych tarcz podatkowych w postaci znaków towarowych, które będą konsumowane w kolejnych latach podatkowych (niezależnie od zmiany przepisów).13
 15. 15. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczejOptymalizacja podatkowa – zakres wsparcia Grant Thornton• Diagnoza działalności w celu wyboru optymalnego sposobu zmiany formy prawnej.• Szczegółowe określenie skutków prawnych, podatkowych oraz księgowych całego procesu.• Rozważenie możliwości wdrożenia rozwiązań optymalizacyjnych.• Szczegółowe zaplanowanie procesu, określenie wszystkich parametrów działań.• Kompleksowa obsługa w zakresie: – formalno-prawnym (przygotowanie niezbędnych dokumentów, obsługa procesu rejestracyjnego w KRS, US, GUS, itd.), – podatkowym (bieżące konsultacje, przygotowanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji, jeżeli będzie to wskazane), – księgowym (określenie sposobu ujęcia poszczególnych operacji w księgach rachunkowych).14
 16. 16. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczejKontaktGrzegorz Szysz Rafa ŚmigórskiDoradca podatkowy Biegły RewidentMenedżer PartnerT +48 61 625 1342 T +48 61 625 1320M +48 661 530 233 M +48 607 665 736E grzegorz.szysz@pl.gt.com E rafal.smigorski@pl.gt.com15

×