Outsourcing rachunkowości           PLUS12/2012
Spis treści     	  5	 Rozwijać biznes, szukać oszczędności     	   	 czy chronić środowisko naturalne?    ...
Outsourcing rachunkowościDrodzy Czytelnicy,warto próbować odpowiedzieć na ważne pytania:czy troska o zrównoważony rozwój p...
Outsourcing rachunkowościRozwijać biznes, szukaćoszczędności czy chronićśrodowisko naturalne?Obecna sytuacja biznesowa  ...
Sprawozdanie na temat działalności CSR, procentowa liczba przedsiębiorstw (globalnie w regionach)   Ameryka	Pn.     ...
Korelacja między gospodarowaniem odpadami a efektywnością energetyczną  100%                      ...
Outsourcing rachunkowościRynek nowoczesnych usługbiznesowych to prawdziwiepolska specjalność!   BPO          I...
Sektor nowoczesnych usług biznesowychobejmuje następujące obszary:•	 BPO – Business Process Outsourcing	 (m.in. księgowość...
Outsourcing rachunkowościKorzyści w dobie kryzysuWarto spróbować       Dlaczego zatem mimo gorszej koniunktury   ...
biegłością w rozwiązywaniu wielu „niecodziennych      Współczesny outsourcing to doskonale jużsytuacji”. Wykształcon...
Nowoczesny outsourcing                             to przede wszystkim            ...
Outsourcing rachunkowościDziałania w obszarzekosztów pracy w okresiespowolnienia gospodarczegoSpowolnienie gospodarcze skł...
Redukcja świadczeńDo świadczeń zalicza się zarówno wynagrodzenia(podstawowe i premiowe), jak i świadczeniapozapłacowe fina...
Outsourcing rachunkowościPolityka rachunkowości– drogowskaz dla firmyPolityka rachunkowości                ...
np. rachunku wyników. Z kolei ewidencja zbyt rozległai obszerna, niedostosowana do potrzeb informacyjnychw jednostce, opóź...
Standard ISAE 3402jest narzędziem corazpowszechniej stosowanymprzez firmy outsourcingowe,gdyż pozwala on na niezależnepotw...
Outsourcing rachunkowościOutsourcingpod całkowitą kontroląKlient, zlecając usługodawcy prowadzenie kluczowych    nieza...
Świadomość pełnego otwarcia na rozwój     międzynarodowy poparty prawnymi     uregulowaniami daje poczucie pełne...
Outsourcing rachunkowościSwoboda przedsiębiorczościSwoboda przedsiębiorczości należy do swobód         zagraniczn...
Outsourcing rachunkowościMożliwości zatrudnienia,czyli 6 sposobówna zaangażowanie pracownikaGlobalizacja procesów     ...
•	 umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy   od wyników. Zleceniobiorca zobowiązuje sięzostaje zawarta w celu w...
Tego typu umowy wiążą się również z korzyściami   określonym czasie i pod kierownictwem pracodawcy.dla samych menedżeró...
dzieła, co odróżnia tę umowę od umowy-zlecenia.      Sposób 5. Umowa agencyjnaPrzykładem umowy o dzieło może być umow...
3.                Umowa-zlecenie    2.                     5.    Kontrakt menedż...
Niezwykle ciekawe są również przypadki,kiedy inicjatywa zatrudnienia w oparciuo działalność gospodarczą coraz częściej wyc...
28 PLUS
Outsourcing rachunkowościZarządzanie zespołemzłożonym z indywidualnościW obecnych czasach                 ...
bądź nie potrafią dobrze pracować w grupie).       i dyscyplin zespołowych, w których wyraźnie  Można z tego wnios...
Menedżer zarządzający zespołem                            indywidualności powinien dawać    ...
dobierać systemy motywacyjne dla swojego zespołu,biorąc pod uwagę potrzeby wszystkich ich członków,także wyróżniających si...
Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostałypodane w formie skróc...
Grant Thornton - Nowy Magazyn PLUS - Outsourcing rachunkowości
Grant Thornton - Nowy Magazyn PLUS - Outsourcing rachunkowości
Grant Thornton - Nowy Magazyn PLUS - Outsourcing rachunkowości
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Grant Thornton - Nowy Magazyn PLUS - Outsourcing rachunkowości

1,743 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,743
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Grant Thornton - Nowy Magazyn PLUS - Outsourcing rachunkowości

 1. 1. Outsourcing rachunkowości PLUS12/2012
 2. 2. Spis treści 5 Rozwijać biznes, szukać oszczędności czy chronić środowisko naturalne? 8 Rynek nowoczesnych usług biznesowych to prawdziwie polska specjalność! 11 Korzyści w dobie kryzysu 14 Działania w obszarze kosztów pracy w okresie spowolnienia gospodarczego 16 Polityka rachunkowości – drogowskaz dla firmy 19 Outsourcing pod całkowitą kontrolą 21 Swoboda przedsiębiorczości 22 Możliwości zatrudnienia, czyli sześć sposobów na zaangażowanie pracownika 29 Zarządzanie zespołem złożonym z indywidualności2 PLUS
 3. 3. Outsourcing rachunkowościDrodzy Czytelnicy,warto próbować odpowiedzieć na ważne pytania:czy troska o zrównoważony rozwój przedsiębiorstwamoże, czy raczej musi przynieść korzyści orazczy menedżerowie są już gotowi do wykorzystaniamożliwości tkwiących w budowaniu nowoczesnychrelacji z otoczeniem? I czy są oni przygotowani naprzyjęcie usług biznesowych w wersji „upgrade 3.0”? Rynek nowoczesnych usług biznesowych przybierarozmiary, które zmuszają do jednoznacznej ocenypotencjału uwalnianego przy jego wykorzystaniu.Menedżerowie niezauważający zmian w organizacjiotoczenia biznesu nie osiągną możliwie najlepszegowyniku lub przegrają z konkurencją. Dynamiczne firmy, aby zająć czołowe miejscew biznesie, są zmuszone inwestować i zmieniaćsię w sposób zrównoważony i stały. Z tego powodupotrzebują elastycznego środowiska biznesowego,w tym regulacji prawnych podnoszących bezpieczeństwowspółpracy z partnerami biznesowymi, a także swobodyoperacyjnej i nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych. Niniejsze wydanie magazynu „PLUS” zawieraartykuły sygnalizujące praktyczne źródła wzrostu wartościfirmy. Autorzy kierują uwagę na miękkie instrumentyzarządzania przedsiębiorstwem, które w długiejperspektywie przynoszą wymierne korzyści. Życzę interesującej lektury.Katarzyna BanachPartner Zarządzający PLUS 3
 4. 4. Outsourcing rachunkowościRozwijać biznes, szukaćoszczędności czy chronićśrodowisko naturalne?Obecna sytuacja biznesowa kanały komunikacji. Tak realizowana usługa umożliwia pracę praktycznie przez 24 godziny, siedem dniwymusza na przedsiębiorcach w tygodniu. Wykorzystanie nowoczesnej technikiposzukiwanie oszczędności pozwala na większą automatyzację procesów wewnątrz firmy, umożliwiając tym samym redukcję kosztówi stawia coraz wyższe wymagania. oraz efektywniejsze wykorzystanie czasu i potencjału ludzkiego.Są one związanie m.in. ze wzrostem znaczenia Oszczędność powstaje w tym przypadku poprzezzaawansowanych i innowacyjnych technologii, wykorzystanie pracy zdalnej w kontaktach firmyktóre determinują procesy ekonomiczne. Dodatkowo z dostawcą usług outsourcingowych. Obecnajednym z głównych trendów współczesnego świata technologia skraca etapy tworzenia, obiegujest połączenie innowacyjnych rozwiązań z troską dokumentacji oraz wykorzystania wiedzy o sytuacjio środowisko naturalne. O tym, że warto być firmy, daje również możliwość optymalnego ułożeniaekologicznym, przekonują także kampanie społeczne. procesów spółki, które zostają wydzielone pozaCzy jest jednak możliwe, aby jednocześnie się przedsiębiorstwo. Przykładem może być obiegrozwijać, oszczędzać i być ekologicznym? dokumentów księgowych, np. elektroniczna faktura Pomimo, iż wiemy, że firmy wykorzystujące zakupu. Wykorzystując pracę zdalną, możliweekologiczne rozwiązania są lepiej postrzegane i łatwiej jest jej automatyczne zarchiwizowanie, akceptacjaim nawiązać współpracę z partnerami zagranicznymi, oraz zapisanie w kolejnych etapach w księgachceniącymi przyjazne dla środowiska, to jednak jest to rachunkowych, a odpowiedzialność za nie ponosiza mało. dostawca usług outsourcingowych. WykorzystującCzy powinniśmy, parafrazując Adama Smitha pracę w trybie on-line, podgląd zarchiwizowanego– który twierdził, iż nakłonienie ludzi do pomocy dokumentu w tym samym czasie mogą mieć osobyjest bardziej prawdopodobne, kiedy odwołamy z innych działów i przebywające w różnych biurach.się do ich egoizmu – opierać się na „dbałości Praca zdalna w zakresie usług outsourcinguo własny interes”, zamiast liczyć na życzliwość? rachunkowości daje nieograniczone możliwości. Raz wystawiony czy zeskanowany i zapisany w systemieWiększość przedsiębiorców postępuje właśnie dokument przekazywany jest do wyznaczonychw taki sposób i odnosi sukcesy. Często dbałość komórek administracyjno-księgowych, któreo środowisko, które jest dobrem wspólnym, staje mogą znajdować się na drugim końcu świata.się jedynie efektem ubocznym takiego działania. Wykorzystywanie tego rozwiązania w dużych centrach Nieustanny postęp technologiczny kreuje nowy księgowych pozwala na równoległą pracę kilku osób.rodzaj usług i łączy specjalistyczną wiedzę z nowoczesną Pracownicy nie czekają, aż dokument zostanie przesłanyformą jej przekazu. W ramach intensywnie pocztą lub przyniesiony osobiście. Następuje więcrozwijającego się rynku usług outsourcingowych duże zwiększenie wydajności pracy osób biorących udziałznaczenie ma forma kontaktu oraz przekazywania w procesie. Poprzez eliminację papierowego obiegudanych. Zapomina się o faksach czy tradycyjnej dokumentów, zauważalne jest w firmach zmniejszeniepoczcie, a ich miejsce zastępują poczta elektroniczna zapotrzebowania na papier, materiały eksploatacyjnei komunikatory internetowe, które stanowią szybkie (np. drukarki, ksera) oraz energię. PLUS 5
 5. 5. Sprawozdanie na temat działalności CSR, procentowa liczba przedsiębiorstw (globalnie w regionach) Ameryka Pn. Globalnie Obecne raportowanie na temat CSR / zrównoważonego rozwoju Unia Europejska działalności Zgadzam się, że zgłaszanie informacji niefinansowych powinno być zintegrowane 0% 20% 40% 60% 80% 100% ze sprawozdawczością finansowąŹródło: Grant Thornton IBR 2011Dodatkową korzyścią wykorzystania technologii w Ameryce Łacińskiej przygotowuje sprawozdaniew postaci elektronicznego obiegu dokumentów na temat CSR, w porównaniu z zaledwie 17%oraz teleinformatycznych możliwości kontaktu przedsiębiorstw w Ameryce Północnej. Na poziomie(wideokonferencje, telekonferencje) jest możliwość krajowym, odsetek firm stosujących tego typuodbywania spotkań bez wychodzenia z biura praktyki waha się od 70% w Meksyku do zaledwiei ponoszenia kosztów podróży. I tu także w pośredni 7% w Japonii.sposób kształtuje się wpływ na stan środowiska. Zdarza się, iż do działań proekologicznych firmyWraz z rozwojem techniki przybywa także zmuszane są poprzez odpowiednie akty prawne,ekologicznych rozwiązań. Niektóre z nich np. w zakresie gospodarowania odpadami.wykorzystywane są świadomie, np. wdrażanie W tym przypadku sytuacja wygląda zdecydowaniezasad CSR (Corporate Social Responsibility). lepiej, bo rozwiązania prawne są opłacalne. W zakresie produkowanych przez przedsiębiorcęCSR to społeczna odpowiedzialność odpadów, ten kto je segreguje, płaci mniej.biznesu, która polega na tym, że firmy Jak wynika z badań przeprowadzonych przezpoprzez prowadzone działania pomagają Grant Thornton International Business Report,dobrowolnie, albo zakładając fundacje, wdrożenie inicjatyw korzystnych dla środowiskaalbo chroniąc środowisko. może również pomóc przedsiębiorstwom ograniczyć koszty. Inwestycje w gospodarkę odpadami, poprzez Raportowanie działalności CSR jest narzędziem, wprowadzenie udogodnień w zakresie segregacji,które przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać recyklingu czy zachęcanie pracownikóww kontaktach rynkowych z klientami. Zdarza się, do zmniejszenia ilości druków lub stosowanieiż kontrahenci, z którymi współpracują firmy, rozwiązań zmniejszających zużycie energiioczekują prowadzenia operacji zgodnie z surowymi (telekonferencje, zmiana oświetlenia) oferująwytycznymi CSR. wymierne oszczędności w długim okresie. Istnieje Badanie przeprowadzone przez Grant Thornton ścisła korelacja między krajami, w którychwykazało, że jedna czwarta firm na całym świecie przedsiębiorstwa poprawiają efektywnośćprzygotowuje raport na temat CSR. Część firm energetyczną i prowadzą lepszą gospodarkęwykorzystuje połączenie finansowych i niefinansowych odpadami. Najbardziej aktywne w działaniachinformacji w jednym sprawozdaniu, natomiast proekologicznych są firmy z Wielkiej Brytaniiwiększość przedstawia je za pomocą oddzielnego i Irlandii oraz z Filipin. Jednak te same korzyścisprawozdania. Występują jednak pewne różnice nie wydają się jeszcze przekonujące dla szybkoregionalne: ponad połowa przedsiębiorstw rozwijających się gospodarek Turcji, Indii i Rosji.6 PLUS
 6. 6. Korelacja między gospodarowaniem odpadami a efektywnością energetyczną 100% Filipiny 90% Wielka Brytania Botswana Hiszpania Irlandia 80% Nowa Zelandia Afryka Pd. Taiwan Kanada Australia Malezja Singapur Tajlandia 70% Meksyk Francja Chile Hong Kong Szwecja Brazylia Stany Zjednoczone Chiny 60% Belgia Finlandia Polska Szwajcaria Globalnie Holandia Argentyna 50% Zjednoczone Emiraty Arabskie Dania Grecja Japonia 40% Gruzja Niemcy 30% Rosja Indie 20% Armenia Turcja 10% Wietnam 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Źródło: Grant Thornton IBR 2011Wraz z rozwojem techniki przybywatakże ekologicznych rozwiązań.Niektóre z nich wykorzystywanesą świadomie, np. wdrażanie zasadCorporate Social Responsibility.Kinga Lasota-KielanMenedżer Administracyjny PLUS 7
 7. 7. Outsourcing rachunkowościRynek nowoczesnych usługbiznesowych to prawdziwiepolska specjalność! BPO ITO SSC R&D KPORynek nowoczesnych usług biznesowych W Europie Środkowo-Wschodniej Polskato polska specjalność! jest zdecydowanym liderem pod względemŚwiat rozpoznaje Polskę jako lidera w sektorze wielkości zatrudnienia w omawianym sektorze.usług biznesowych. W raporcie firmy Tholons W 2. kwartale 2012 r. w kraju działało 350 centrówz 2012 r., Kraków zajął 11. pozycję wśród usług z kapitałem zagranicznym należącym do ponadnajbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla outsourcingu 240 inwestorów. Średnioroczny wzrost zatrudnieniausług biznesowych na świecie, wyprzedzając inne w sektorze w latach 2008‒2011 utrzymuje sięmiasta w Europie Środkowo-Wschodniej, m.in. tu na poziomie ponad 20% i charakteryzuje sięPragę, Budapeszt i Brno. Nota przyznana największą stabilnością wśród wszystkich państwKrakowowi odpowiada 1. miejscu na świecie regionu. Obecnie polskie centra usług zatrudniająw grupie wschodzących lokalizacji dla outsourcingu blisko 38% pracowników sektora na obszarzeusług biznesowych. Europy Środkowo-Wschodniej. Zdaniem Marka Kryzys prawdopodobnie przyniósł tu nowy biznes, Grodzińskiego (ABSL), na uwagę zasługuje fakt,outsourcing. Po dziesiątkach lat poszukiwań Polska że przyrost zatrudnienia w sektorze w analizowanymma swoją specjalizację biznesową i jest w czołówce regionie wynika m.in. z ustabilizowanej pozycjiglobalnych liderów. Grupa Everest uznała nasz kraj nearshoringu (outsourcing świadczony na tymza najbardziej dojrzałą lokalizację offshoringową samym kontynencie) jako części strategiiw Europie i jedną z pięciu czołowych na świecie. offshoringowej (outsourcing świadczony na innym W grudniu 2011 r. w Europie Środkowo- kontynencie) wielu zachodnioeuropejskich firm.Wschodniej działało 847 centrów usług z kapitałemzagranicznym. Zdecydowana większość z nich Budowa i rozwój sektorato inwestycje przedsiębiorstw z krajów EuropyZachodniej. Usługi w formie outsourcingu nowoczesnych usługi captive offshoringu (centrum usług wspólnych)są wykonywane w ponad 100 państwach na świecie. w Polsce jest narodowymŚwiatowym liderem są Indie (ok. 40% rynku).Udział państw Europy Środkowo-Wschodniej dobrodziejstwem.jest szacowany na 7‒8% całkowitej wartościoffshoringu usług na świecie.8 PLUS
 8. 8. Sektor nowoczesnych usług biznesowychobejmuje następujące obszary:• BPO – Business Process Outsourcing (m.in. księgowość, płace, kadry);• ITO – IT Outsourcing;• SSC – Share Services Center (m.in. księgowość, płace, kadry);• R&D – Research and Development;• KPO – Knowledge Process Outsourcing. Najwięcej centrów (131) to podmioty typu BPO/ITO. Znajduje w nich zatrudnienie 45% pracownikówsektora. Centrów usług wspólnych (SSC) jest 113i zatrudniają one 35% sektora, a pozostałe jednostki(93) to centra badawczo-rozwojowe (R&D). Przeciętnecentrum usług wspólnych typu BPO/ITO zatrudniablisko 300 osób. W Polsce działalność prowadzi17 zagranicznych centrów zatrudniających ponad średnich szkół ekonomicznych. Średnia wieku1000 osób. pracowników sektora to 29‒30 lat. W centrach W siedmiu głównych aglomeracjach offshoringu usług wspólnych i outsourcingowych przeważausług biznesowych (Warszawa, Kraków, Wrocław, zatrudnienie kobiet, w outsourcingu IT ‒ mężczyzn.Łódź, Metropolia Silesia, Trójmiasto, Poznań) Średni staż pracy to 3 lata, przy jednoczesnymznajduje się ponad 80% wszystkich centrów usług wzroście tego parametru.wspólnych w kraju. Budowa i rozwój sektora usług nowoczesnych W centra usług w Polsce zainwestowały jest dobrodziejstwem dla kraju. Sektor rozwija sięprzedsiębiorstwa z 24 państw. Prawie 1/3 centrów w tempie istotnie wyższym niż pozostałe branże.usług z kapitałem zagranicznym to inwestycje Dominującym czynnikiem, w oparciu o któryamerykańskie (111 centrów), kapitał 50% centrów następuje wzrost sektora jest dostępność wysokojest własnością firm z państw Unii Europejskiej, wykwalifikowanej kadry. Usługi nowoczesnea kolejne to kapitał francuski (49), niemiecki (29) realizowane są z wykorzystaniem najnowszychi brytyjski (27). technologii. Obydwa te czynniki (wykształcona Analiza struktury usług świadczonych w centrach kadra i stosowanie najnowszych technologii) kształtująSSC, BPO/ITO oraz R&D wykazała, że procesami styl życia i pozwalają na zrównoważony, oparty nabiznesowymi obsługiwanymi w największej liczbie wiedzy i stabilny rozwój nowoczesnego społeczeństwa.tych miejsc są finanse i księgowość (108 centrów), Prof. Jerzy Buzek, podczas 3. konferencji ABSLusługi IT (107) oraz działalność badawczo- (Association of Business Service Leaders) w Sopocie,rozwojowa (106). Inne to obsługa klienta, zarządzanie (wrzesień 2012 r.), wskazał na sektor usługzasobami ludzkimi, usługi finansowe, zarządzanie nowoczesnych, który rośnie w nieporównywalniezaopatrzeniem i dokumentacją. Należy podkreślić, większym tempie, niż pozwala na to potencjał naszegoże zdecydowana większość centrów świadczy usługi kraju i może stać się nad Wisłą największą wartością,w zakresie co najmniej dwóch procesów biznesowych, silnie promowaną i wspieraną przez programy unijne.np. finansów i księgowości oraz usług IT. Stanowito przejaw rosnącej kompleksowości działalności „Marzymy, by mieć w Polsce specjalnośćtych ośrodków w Polsce i wzrostu zaawansowania najwyższego lotu. Jeśli jest coś w naszejprowadzonej działalności. gospodarce, na czym moglibyśmy oprzeć Wyniki analizy wskazują, że usługi wykonywane swój rozwój w obszarze nowych technologii,w centrach w Polsce świadczone są w 34 językach. to właśnie na branży nowoczesnych usług.Najczęściej obsługuje się klientów w j. angielskim 20 lat temu mało kto miał telefon komórkowy.(prawie wszyscy przedstawiciele centrów, 96%, Ale były kraje, które postawiły na rozwój tegozadeklarowali jego użycie podczas wykonywania biznesu. Mam wrażenie, że teraz Polska jestusług), na kolejnym miejscu znalazł się j. niemiecki w podobnej sytuacji. Musimy wykorzystać(86%) i ok. 75% zadeklarowało wykonywanie usług szansę. To może być nasza wizytówka.w j. polskim. To cacko trzeba pielęgnować.” Zdecydowana większość (ponad 90%) pracowników (Prof. Jerzy Buzek)sektora nowoczesnych usług biznesowych to osobyz wyższym wykształceniem lub aktualnie studiujące. Katarzyna BanachJednocześnie rośnie zainteresowanie absolwentami Partner Zarządzający PLUS 9
 9. 9. Outsourcing rachunkowościKorzyści w dobie kryzysuWarto spróbować Dlaczego zatem mimo gorszej koniunktury gospodarczej firmy stają się coraz nowocześniejsze?odpowiedzieć na pytania, Być może rozwijają skalę własnej działalności i są bardziej profesjonalne, ale wielu specjalistówczy outsourcing jest uważa, że wpływ na to zjawisko mają rozwój outsourcingu i większa świadomość rynku na tematdobrym rozwiązaniem pozytywnych długofalowych efektów takiej strategii.na czas kryzysu i czy Niejednokrotnie w swojej pracy, podczas rozmów z klientami, spotykam się z utartymi opiniami:należy go wdrażać „outsourcing powinien oznaczać niską cenę” lub „outsourcing kojarzy mi się z redukcją kosztów”.czy też z niego I na tym koniec. Obserwując aktualne trudne lata, dyscyplinę kosztów i walkę firm o dodatni wynikrezygnować, jeśli nie finansowy w dobie kryzysu, trzeba uznać takie podejście za podstawowy argument decyzji.przynosi wymiernej Zazwyczaj polega to na jednowymiarowymredukcji kosztów. porównaniu kosztów konkretnego działu do wynagrodzenia firmy outsourcingowej. Zasada jest prosta – jeśli coś funkcjonuje wewnątrz firmy i „jakoś to działa”, to na zewnątrz może być tak samo, a nawet gorzej. Zatem niech będzie przynajmniej taniej. Czy to jednak jest właściwe podejście? Osoby zarządzające zarówno wielkimi, jak i małymi firmami wciąż dokonują wieloaspektowych analiz w zakresie doboru kontrahentów, pracowników, rozwijania sprzedaży, podpisywania umów itp. Nowe sytuacje każdego dnia wymagają dobrego zarządzania. Jeśli więc wdrożenie outsourcingu ma przynieść korzyści, wymaga odpowiedniego podejścia i szerokiej analizy. Nowoczesny outsourcing to przede wszystkim poprawa jakości organizacji i korzystanie ze wsparcia dodatkowych specjalistów. Firmy świadczące usługi outsourcingowe dysponują zaawansowaną wiedzą, bieżąco doskonaloną i aktualizowaną, a także skupiają specjalistów praktykujących każdego dnia w podobnych lub skrajnie różnych firmach. Mają oni bogatą wiedzę merytoryczną i odznaczają się PLUS 11
 10. 10. biegłością w rozwiązywaniu wielu „niecodziennych Współczesny outsourcing to doskonale jużsytuacji”. Wykształcona od kilku lat specjalizacja rozumiana redukcja ryzyka, związanego chociażby– outsourcing – pozwoliła na podniesienie z mandatami i odsetkami za nieterminoweefektywności działania firm tej branży. Dobrze obliczenie zobowiązań publicznoprawnych w dzialezarządzane przedsiębiorstwo outsourcingowe posiada finansowym. Firmy oferujące outsourcing ksiąg,ustandaryzowane procedury pracy, zdefiniowane kadr i płac obligatoryjnie posiadają wysokie polisyprocedury kontroli i stały dostęp do nowoczesnych ubezpieczeniowe, a przedsiębiorstwa rozliczającetechnologii. Dzięki już dość znacznej konkurencji się samodzielnie niezwykle rzadko się na ten krokna rynku, firmy z tej branży wciąż doskonalą swoje decydują. Redukcja ryzyka polega również naknow-how oraz zatrudniają specjalistów z różnych wyłączeniu odpowiedzialności za działanie systemówdziedzin w celu lepszego zrozumienia kolejnych gałęzi informatycznych, nieplanowaną nieobecnośćbiznesu. Stanowi to doskonałe uzupełnienie dla firmy, pracownika pełniącego określone funkcje w firmiektóra skupia się na własnym „core” biznesu, zyskując (np. księgowy czy informatyk) oraz na unikaniuprzy tym możliwość łatwiejszego i wbrew pozorom sytuacji korupcjogennych. W momencie przekazaniatańszego dostępu do lepszej jakości informacji. pomocniczych ról w funkcjonowaniu firmyKorzystając z usług outsourcingowych w różnych rzetelnemu outsourcerowi, określone czynnościobszarach, organizacja może być postrzegana jako zostają ograniczone do minimum.wiarygodny, rzetelny partner w biznesie. Nowoczesny outsourcing to szeroko rozumiane korzyści finansowe, które nie mieszczą się w zwykłymNowoczesny outsourcing porównaniu kosztów zatrudnienia pracownika wrazcechuje się wysoką elastycznością z odpowiednim wyposażeniem pomieszczenia i uruchomieniem narzędzi pracy. Na koszt zatrudnienianarzędzi informatycznych, zasobów własnych składają się również koszty:stale dopasowywaną do aktualnych urlopów, rekrutacji, szkoleń, wydawnictw, zakupupotrzeb klienta. i eksploatacji sprzętu komputerowego oraz aktualnego12 PLUS
 11. 11. Nowoczesny outsourcing to przede wszystkim poprawa jakości organizacji i korzystanie ze wsparcia dodatkowych specjalistów.oprogramowania, powierzchni biurowej, mediówi materiałów biurowych. Trzeba wziąć pod uwagętakże alokację kosztów administracyjnychna obsługiwany i zarządzany dział wewnętrzny.Te parametry często nie podlegają wydzieleniuprzy porównywaniu z kosztem obsługi zewnętrznej.Nakładają się jednak na nie bezpośrednie korzyścimożliwe do osiągnięcia: odzyskanie wolnegoczasu na inne działania operacyjne pracownikówadministracyjnych, możliwość redukcji powierzchnilub wykorzystania jej na cele służące sprzedaży,uwolnienie środków obrotowych i redukcja kosztówzwiązanych z pozyskiwaniem pracowników„na zastępstwo”. Ile wobec tego zaoszczędzi firma? O wiele więcej,niż można to przedstawić w kilku liczbach.Są to m.in. pieniądze, czas, ludzie i poczucie spokoju.A w perspektywie długofalowej taka jednostka będziemiała znacznie większe szanse przetrwać kryzysi rozwijać się w trudniejszym okresie. A outsourcing? On nadal ma szanse rozwoju,przynajmniej dopóki pojawiają się pomysły nawydzielanie zbędnych funkcji poza organizację,terytorium kraju czy kontynentu. Po kilku latachistnienia, działalność ta nie ogranicza się już jedyniedo usług księgowych, informatycznych, prawniczych,ochroniarskich czy sprzątania ‒ ogromne korporacjezlecają na zewnątrz nawet suport lub część produkcji.Outsourcing powstanie w każdej dziedzinie, w którejpojawi się na niego zapotrzebowanie. Będzie takżewciąż doskonalił swój warsztat, gdyż taki jest cel jegodziałalności. Przyszłością tego typu usług jest więczaangażowanie wszelkich środków w podniesieniepoziomu jakości powierzanych zadań i budowanieponadnarodowej przewagi konkurencyjnej.Katarzyna OchnickaSenior Menedżer PLUS 13
 12. 12. Outsourcing rachunkowościDziałania w obszarzekosztów pracy w okresiespowolnienia gospodarczegoSpowolnienie gospodarcze skłania pracodawców z przyczyn niedotyczących pracownika, jest objętydo weryfikacji polityki kadrowej w zakresie tzw. ustawą o zwolnieniach grupowych, któraposzukiwania rozwiązań optymalizujących koszty gwarantuje pracownikom odprawy (ich wysokośćpracy. Część pracodawców podejmuje działania zależy od długości okresu zatrudnienia). Przepisyo znaczeniu krótkookresowym, mające na celu przewidują, że pracownikowi zwalnianemudoraźne obniżenie kosztów pracy. W sytuacji z przyczyn nie leżących po stronie pracownikawycofania się głównego klienta (czego skutkiem jest przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego,gwałtowne obniżenie poziomu przychodów) często dwumiesięcznego lub trzymiesięcznegonajskuteczniejsze są rozwiązania pozwalające zachować wynagrodzenia, w zależności od zakładowegopłynność finansową i utrzymać zakładany poziom stażu pracy u danego pracodawcy (odpowiednio:wyniku finansowego. zatrudnieniu do dwóch lat, od dwóch do ośmiu W sytuacji, w której takie doraźne działania lat, powyżej ośmiu lat). Dodatkowo pracownikowinie są konieczne, pracodawcy poszukują innych w momencie rozwiązania stosunku pracy trzebamożliwości zarządzania kosztami pracy, wypłacić należny ekwiwalent urlopowy (przy 20jak np. obniżenie świadczeń pracowników czy dniach niewykorzystanego urlopu jest to dodatkowyoptymalizacja wykorzystania budżetu na koszty koszt ok. jednomiesięcznego wynagrodzenia) orazpracy. Przedsiębiorcy starają się podnieść wydajność wynagrodzenie za okres wypowiedzenia (jeżelipracy, zwiększyć poziom utylizacji przez zarządzanie zatrudnienie na umowę na czas nieokreślony trwałoprzepływem zadań, analizują też korzyści wynikające co najmniej pół roku, okres wypowiedzenia wynosiz dostosowania systemu czasu pracy do faktycznego miesiąc, a jeżeli dłużej niż trzy lata – trzy miesiące).zapotrzebowania na pracę lub decydują się na Należy również zwrócić uwagę, że bardzo częstąwydzielenie części procesów poza przedsiębiorstwo. praktyką pracodawców w okresie wypowiedzenia w sytuacji likwidacji stanowisk pracy jest zwalnianieRedukcja zatrudnienia pracowników z obowiązku świadczenia pracy (czyliRedukcja zatrudnienia jest działaniem pracownicy nie są już zobligowani do gotowościkrótkookresowym, ocenianym przez przedsiębiorstwa podjęcia pracy, ale otrzymują za ten czasjako bardzo skuteczne. Podejmując decyzję o redukcji wynagrodzenie).należy jednak wziąć pod uwagę całość kosztów Dodatkowo przeprowadzający zwolnieniazwiązanych z taką operacją. Zwolnienie części załogi grupowe muszą liczyć się z tym, że niedostateczniepozwala pracodawcy wejść w nowe okresy z niższym przygotowana redukcja zatrudnienia możebudżetem wynagrodzeń zapadłych, ale należy wpłynąć na niekorzystny wizerunek pracodawcypamiętać, że w samym momencie redukcji poziom i przedsiębiorstwa na rynku oraz spowodowaćkosztów pracy oraz konieczne z tym wydatki są – ze względu na niedostateczną komunikacjęwyższe niż miesięczne, bieżące koszty wynagrodzeń. i brak poczucia bezpieczeństwa ‒ odejście innychCałkowite wydatki związane z redukcją etatów to pracowników. Utrata pozostałej cennej kadry wpływaniejednokrotnie dodatkowe półroczne wynagrodzenie zazwyczaj na spadek konkurencyjności firmy napracownika. rynku. W efekcie w sytuacji poprawy koniunktury Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób, gospodarczej pracodawca może mieć problemyktóry rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę z efektywnym pozyskiwaniem nowej kadry.14 PLUS
 13. 13. Redukcja świadczeńDo świadczeń zalicza się zarówno wynagrodzenia(podstawowe i premiowe), jak i świadczeniapozapłacowe finansowane przez pracodawców(dodatkowe ubezpieczenie, możliwość skorzystaniaz opieki medycznej w postaci abonamentów, bonyżywieniowe czy talony o charakterze pieniężnymw okresach przedświątecznych). Rezygnacjaprzez pracodawców z finansowania świadczeńpozapłacowych przynosi kilkuprocentowe, ale realneobniżenie poziomu kosztów, szczególnie jeżeliw oszczędnościach uwzględni się administracyjnekoszty zarządzania i obsługi tych świadczeń.Obniżenie świadczeń płacowych, takich jakwynagrodzenie (niezależnie od wymiaru etatu czypowiązane z redukcją etatu) jest już proceduralnietrudniejsze. Takie rozwiązanie pozwala pracodawcyw kryzysie dostosować koszty do mniejszego • stosowaniu rekrutacji wewnętrznych czy relokacji zapotrzebowania na pracę, wynikającego z mniejszej pracowników między działami (powoduje niższe produkcji czy niższego wolumenu obrotów. Część koszty rekrutacji i niższe koszty adaptacji;zatrudnionych zaakceptuje takie działania, gdyż • wdrożenia pracowników do pracy ‒ przy alternatywą byłyby np. długotrwałe bezrobocie czy jednoczesnym zachowaniu w przedsiębiorstwiecałkowita utrata dochodów, ale dla pracodawcy wiedzy i doświadczenia pracownika relokowanegopowstają wówczas zagrożenia związane z obniżeniem czy przekwalifikowywanego).motywacji pracowników. Przedsiębiorca rozważającyredukcję świadczeń powinien przede wszystkim Outsourcing niektórych procesówprzyjrzeć się programom premiowym i motywacyjnym, Jest to działanie skutkujące długookresowo,tak by w miarę możliwości nie rezygnować ze świadczeń będące często efektem analizy możliwościpromujących wydajność pracy czy wzrost sprzedaży. zarządzania kosztami utrzymania pracowników. Proces wydzielania funkcji na zewnątrz wymagaPraca nad kosztami utrzymania pracowników przygotowania, m.in. zmian organizacyjnychTakie podejście nie zakłada redukcji etatów, ale i identyfikacji zadań czy obszarów, które mogąposzukuje oszczędności czy optymalizacji w ramach być wydzielone. Pracodawca decydujący się naposiadanego zasobu pracowników i danego budżetu outsourcing musi również określić cel zadań i efektywynagrodzeń. Działania optymalizujące mogą polegać na: oczekiwane w ramach obszarów poddanych analizie.• zmianie systemów i organizacji czasu pracy Działy HR analizujące efektywność i wydajność na rozwiązania lepiej dostosowane do potrzeb zasobów będą w stanie określić wymagania, przedsiębiorstwa (działanie polegające a później zweryfikować skuteczność funkcjonowania na dostosowaniu dostępności pracowników wydzielonego obszaru. Przy wydzielaniu funkcji do faktycznych potrzeb pracodawcy przy na zewnątrz, po stronie pracodawcy pozostaje jednoczesnym obniżeniu kosztów związanych zarządzanie relacją z dostawcą usługi wykonującym z pracą ponadnormatywną); zadania, które do tej pory realizowali pracownicy.• rezygnacji z waloryzacji wynagrodzenia (czasowy Koszty rekrutacji, adaptacji, wyposażenia brak indeksowania budżetu wynagrodzeń dla stanowiska pracy, świadczeń płacowych ogółu pracowników, stosowanie promocji i pozapłacowych, absencji załogi czy redukcji i awansów dla wybranych pracowników i tylko zatrudnienia w zakresie wydzielonej funkcji nie w ramach posiadanego budżetu); obciążają już przedsiębiorcy, a dzięki współpracy• korzystaniu z elastycznych form pracy (np. z pracy z dostawcą usługi outsourcingowej pojawia się „samozatrudnionych”, zawieranie umów możliwość skorzystania z nowocześniejszych cywilnoprawnych w sytuacji, w której zadania rozwiązań biznesowych. nie wymagają stałego zatrudnienia w ramach Wybór takiego narzędzia optymalizującego koszty stosunku pracy, używanie telepracy, korzystanie przynosi wymierne i długotrwałe efekty. z pracowników agencji pracy tymczasowej);• analizie wydajności i utylizacji pracowników, zmierzającej nie tyle do dodatkowego obciążenia Magdalena Marcinowska pracą, co do egzekwowania oczekiwanej wydajności; Payroll Partner PLUS 15
 14. 14. Outsourcing rachunkowościPolityka rachunkowości– drogowskaz dla firmyPolityka rachunkowości ochrony danych, w tym (w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemuto wybrane i stosowane ich przetwarzania), a ponadto określenie wersjiprzez jednostkę rozwiązania, oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. 4) ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodówdopuszczone Ustawą księgowych, ksiąg rachunkowych i innych o rachunkowości, w tym także dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.MSR, zapewniające wymaganą Często jednak polityka rachunkowości stanowijakość sprawozdań finansowych. jedynie dokumentację papierową, kompletowaną na zakończenie każdego roku obrotowego lubW polityce rachunkowości zawarte są informacje w związku z badaniem sprawozdania finansowegodotyczące: przez biegłego rewidenta. Dodatkowo, niektóre1) roku obrotowego i wchodzących w jego skład polityki nie odzwierciedlają operacji gospodarczych okresów sprawozdawczych; specyficznych dla danej jednostki. Tworząc politykę2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania rachunkowości, często nie zauważa się korzyści z niej wyniku finansowego; płynących i powstają rozwiązania, których odbiorcą3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym ma być jedynie audytor lub organy kontrolne. co najmniej: Polityka rachunkowości nie jest „złem koniecznym”, a zakładowego planu kont, ustalającego wykaz lecz zbiorem zasad stosowanych przez jednostkę, kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zgromadzonych w jednym dokumencie, lub opisem zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg indywidualnego i niepowtarzalnego systemu pomocniczych oraz ich powiązania z kontami rachunkowości w danej organizacji. Polityka ta księgi głównej; powinna być skrojona na miarę, by wybierać z ustawy b wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu rozwiązania uwzględniające specyfikę działalności, ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera musi ona także nadążać za życiem gospodarczym. ‒ wykazu zbiorów danych tworzących księgi Zadaniem poprawnie skonstruowanej ewidencji rachunkowe na komputerowych nośnikach rachunkowej w jednostce jest zabezpieczenie kilku danych, z określeniem ich struktury, wzajemnych obszarów na raz, tj.: powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości • spełnienie wymogów przepisów rachunkowych; ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania • spełnienie wymogów przepisów podatkowych; danych; • zapewnienie szybkiego pozyskania informacji dla c opisu systemu przetwarzania danych, a przy organów zewnętrznych i wewnętrznych jednostki. prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu Jest to zadanie niełatwe, wymagające zastosowania komputera ‒ opisu systemu informatycznego rozbudowanej analityki i przemyślanych rozwiązań. zawierającego wykaz programów, procedur Zbyt ogólna ewidencja wydłuża proces analizy lub funkcji (w zależności od struktury danych i opóźnia moment pozyskiwania informacji, oprogramowania) wraz z opisem algorytmów tak ważny przy szybkiej reakcji zarządu jednostki na i parametrów oraz programowych zasad zachodzące zmiany i odchylenia w obszarach16 PLUS
 15. 15. np. rachunku wyników. Z kolei ewidencja zbyt rozległai obszerna, niedostosowana do potrzeb informacyjnychw jednostce, opóźnia wprowadzanie danych i wydłużaczas pracy zespołu księgowego, przynosząc zarządowiniewiele korzyści. Dobrym przykładem powiązania rachunkowościfinansowej z rachunkowością zarządczą jest dostosowanydo potrzeb jednostki Zakładowy Plan Kont (elementpolityki rachunkowości). Pozwala on na ewidencjęzdarzeń gospodarczych nie tylko w ujęciu podatkowym,lecz także procesowym, wykorzystując agregatyi centra kosztów występujące w jednostce. Dziękiewidencji można uzyskać niezbędne informacje‒ bazę do przygotowywania raportów zarządczych,wykorzystywanych następnie w procesie decyzyjnym. Dość często spotykanym mankamentem politykiwykorzystywanej przez jednostkę jest brak aktualizacjizastosowanych rozwiązań w dokumentacji pisemnej,tj. zmiana zasad bez ich uwzględnienia w politycespisanej. Problemem może być również sytuacjaodwrotna, czyli zastosowanie zbyt lakonicznychopisów zasad, które u odbiorcy informacji mogąwywołać wątpliwości interpretacyjne i powodowaćbłędy. Niekompletność polityki, a także brak opisuzasad działania aplikacji księgowej wykorzystywanejdo ewidencji wpływają na zakłócenie zasad ciągłościw przypadkach zmian w zespole księgowym,np. przy wdrażaniu nowych członków zespołu.Nie ma doskonałej polityki rachunkowości,która objęłaby zakresem wszystkie możliweoperacje gospodarcze, jednak przy konstrukcjitego typu rozwiązań jednostka powinnakierować się wymogami ustawowymi,doświadczeniem, specyfiką życiagospodarczego i zdrowym rozsądkiem.Agnieszka ChwalińskaAccounting Partner PLUS 17
 16. 16. Standard ISAE 3402jest narzędziem corazpowszechniej stosowanymprzez firmy outsourcingowe,gdyż pozwala on na niezależnepotwierdzenie jakościśrodowiska kontroliwewnętrznej usługodawcy.
 17. 17. Outsourcing rachunkowościOutsourcingpod całkowitą kontroląKlient, zlecając usługodawcy prowadzenie kluczowych niezależnego biegłego rewidenta podnosi wiarygodnośćprocesów finansowo-księgowych, chciałby formalnego oraz prestiż samego dostawcy usługi.i niezależnego potwierdzenia, że powierzone procesy W praktyce raport ISAE 3402 stanowi dla klientarachunkowe lub płacowe są przeprowadzane przez usług rachunkowych kompendium wiedzy na temat:usługodawcę nie tylko efektywnie, lecz także bezpiecznie • sposobu przechowywania danych przez zewnętrznegoi prawidłowo. Do czynników determinujących dostawcę (w szczególności aspekt ich bezpieczeństwa, konieczność zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony, autoryzacji dostępów, archiwizacji itd.);outsourcingu należą w szczególności: • sposobu przetwarzania danych przez usługodawcę • coraz większy stopień skomplikowania biznesu (prawidłowość i kompletność procesów miesięcznych i otoczenia; i rocznych, przetwarzanie danych wyłącznie w celach • galopujący postęp techniczny; określonych w kontrakcie);• wysokie wymagania dotyczące sprawności operacyjnej, • środowiska kontrolnego i kluczowych czynności spowodowane coraz liczniejszą konkurencją na kontrolnych (w tym zdefiniowania, wdrożenia rynku outsourcingu rachunkowości i płac; i monitorowania celów kontrolnych dla poszczególnych• odczuwalna na rynku globalizacja procesów, procesów). Wdrożenie ISAE 3402 jest też pomocne centralizacja i zwiększone zapotrzebowanie na w implementacji zintegrowanego systemu kontroli centra usług wspólnych, także w obszarze procesów wewnętrznej u dostawcy usługi w obszarze przetwarzania rachunkowo-płacowych. danych i raportowania (np. system COSO); Wszystkie powyższe czynniki powodują, że coraz • przeprowadzonych przez biegłego rewidenta testówbardziej popularny, również na rynku polskim, staje się efektywności operacyjnej (raport stanowi opis standard ISAE 3402, który reguluje zasady dotyczące osiągniętych rezultatów czy zaobserwowanych oceny środowiska kontroli wewnętrznej w organizacjach braków lub odstępstw od ustalonych zasad);świadczących usługi outsourcingowe. Ocena ta • procesów, na które klient powinien zwrócić szczególną następuje poprzez niezależne badanie biegłego uwagę korzystając z zewnętrznej usługi (np. tzw. rewidenta. Standard ISAE 3402 umożliwia firmom operacje na styku, czyli na wejściu i/lub wyjściu danych działającym w outsourcingu rachunkowości i płac: do przetwarzania). Procesy te powinny być dodatkowo a) przedstawienie w czytelny i wiarygodny sposób zabezpieczone lub monitorowane przez klienta. realizowanych przez nie procesów, wszystkim Powyższe informacje pozwalają ocenić jakość oferowanej klientom lub wybranej ich grupie; usługi, a co najważniejsze jej wpływ na wiarygodnośćb) przedstawienie wdrożonych mechanizmów sprawozdania finansowego Klienta. Dodatkowo potencjalny kontrolnych dla realizowanych procesów. klient może zweryfikować na tej podstawie poziom dojrzałości Standard ISAE 3402 jest narzędziem coraz danej firmy outsourcingowej i jej gotowość do realizacjipowszechniej stosowanym przez firmy outsourcingowe, usługi. Użytkownicy raportu ISAE 3402 to głównie kliencigdyż pozwala on na niezależne potwierdzenie jakości usługodawcy i ich kierownictwo, natomiast informacjeśrodowiska kontroli wewnętrznej usługodawcy. płynące z raportu są wykorzystywane przez audytorówDodatkowym zadaniem ISAE 3402, poza zapewnieniem sprawozdań finansowych poszczególnych klientów.poczucia bezpieczeństwa, jest podniesienie wiarygodnościfirmy w oczach otoczenia: konkurencji, dostawców,potencjalnych lub nowych klientów. Fakt, że środowisko Agnieszka Chwalińskakontroli wewnętrznej podlega weryfikacji Accounting Partner PLUS 19
 18. 18. Świadomość pełnego otwarcia na rozwój międzynarodowy poparty prawnymi uregulowaniami daje poczucie pełnego komfortu w rozwoju prowadzonej działalności.20 PLUS
 19. 19. Outsourcing rachunkowościSwoboda przedsiębiorczościSwoboda przedsiębiorczości należy do swobód zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej,wspólnotowych, służących zagwarantowaniu państw członkowskich Europejskiego Porozumieniaprawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowyUnii Europejskiej. Regulacje jej dotyczące zostały o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osobyspisane w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii zagraniczne z państw niebędących stronami umowyEuropejskiej (Dziennik Urzędowy UE, C 83/49 o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogąz dnia 30 marca 2010 PL). W myśl tych zasad korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawiewszystkie państwa należące do wspólnoty zostały umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotązobowiązane do wdrożenia przepisów, praktyk Europejską i jej państwami członkowskimi, mogąi procedur umożliwiających obywatelom prowadzenie podejmować i wykonywać działalność gospodarcządziałalności gospodarczej w innych państwach na takich samych zasadach jak obywatele polscy.członkowskich. Oznacza to głównie: Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej• obowiązek wprowadzenia jednolitych przepisów dopuszcza wprowadzenie przez państwa członkowskie dla obywateli danego kraju oraz innych państw regulacji ograniczających swobodę przedsiębiorczości, członkowskich; o ile podyktowane są one koniecznością zagwarantowania• eliminację przepisów dyskryminujących porządku i bezpieczeństwa oraz zdrowia publicznego przedsiębiorców z innych państw członkowskich; w danym państwie. Traktat zawiera zamknięty katalog• stopniowe znoszenie regulacji, które mogłyby rodzajów działalności gospodarczej, które z oczywistych w jakikolwiek sposób ograniczać swobodę powodów nie mogę być prowadzone zgodnie z zasadą przedsiębiorczości (np. w zakresie tworzenia swobody przedsiębiorczości. Przepisy ograniczające oddziałów, filii, agencji lub warunków wchodzenia dotyczą m.in. podjęcia i wykonywania działalności osób zagranicznych w skład organów nadzorczych wymagających uzyskania określonych koncesji czy tych przedsiębiorstw). zezwoleń, jak np. wytwarzanie i obrót materiałami Zasada swobody przedsiębiorczości, łącznie ze wybuchowymi i bronią, przewozy lotnicze,swobodami: przepływu towarów, przemieszczania wydobywanie kopalin.się pracowników, świadczenia usług oraz przepływu Świadomość istnienia takich zapisów w prawiekapitału, uprawnia unijnych przedsiębiorców do międzynarodowym to ważny element rozwojuzakładania działalności lub do czasowego świadczenia nowoczesnego biznesu. Poczucie pełnego otwarciausług w dowolnym kraju Unii Europejskiej, bez na rozwój międzynarodowy poparty prawnymikonieczności zakładania nowej siedziby w danym uregulowaniami daje poczucie pełnego komfortupaństwie. w rozwoju prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie jednego krajuJedynie brak ograniczeń gwarantuje prawidłowe Wspólnoty mogą bez przeszkód poszerzać horyzontyfunkcjonowanie rynku wewnętrznego UE. własnej działalności. To bardzo ważne w dobie rozwoju nowoczesnego biznesu i globalizacji rynku.Na gruncie prawa polskiego przełożenie tych regulacjiodzwierciedla Ustawa o swobodzie działalnościgospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2010 r. nr 220, Katarzyna Ochnickapoz.1447 ze zmianami). Podkreśla ona, że osoby Senior Menedżer PLUS 21
 20. 20. Outsourcing rachunkowościMożliwości zatrudnienia,czyli 6 sposobówna zaangażowanie pracownikaGlobalizacja procesów Alternatywne formy zatrudnienia pojawiają się coraz częściej w przypadku menedżerów (kontraktygospodarczych, rozwój menedżerskie) lub osób wykonujących pracę dorywczą (umowy cywilnoprawne).technologii, ekspansja Najpowszechniejszym sposobem regulowania wzajemnych relacji pomiędzy pracownikiemsektora usług oraz sytuacja a pracodawcą jest nadal umowa o pracę. Poniżejna rynku pracy zmuszają przedstawiam sześć sposobów na zatrudnienie pracownika.przedsiębiorców do Sposób 1. Umowa o pracęuelastycznienia form Stosunek pracy jest relacją zachodzącą pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w ramach którejzatrudnienia i organizacji pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jegoczasu pracy. kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Wyróżnia się następujące rodzaje umów o pracę: • umowa o pracę na czas nieokreślony jest podstawową formą nawiązania stosunku pracy i najbardziej korzystną z punktu widzenia pracownika, gdyż gwarantuje stałość zatrudnienia. Rozwiązanie ww. umowy wiąże się z koniecznością podania i uzasadnienia przyczyny. Zaletą umowy o pracę na czas nieokreślony jest poczucie pewności dotyczące długotrwałego zatrudnienia danego pracownika; • umowa o pracę na czas określony jest zawierana na czas z góry określony i można ją wypowiedzieć jedynie w przypadku zawarcia umowy na okres powyżej sześciu miesięcy, pod warunkiem zastrzeżenia w umowie klauzuli o możliwości rozwiązania jej z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Zawarcie trzeciej z kolei umowy na czas określony powoduje skutki prawne, takie jak zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, pod warunkiem, że przerwa między kolejnymi umowami była nie dłuższa niż 30 dni;22 PLUS
 21. 21. • umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy od wyników. Zleceniobiorca zobowiązuje sięzostaje zawarta w celu wykonania określonej pracy, przeprowadzić dla zleceniodawcy określonąw sytuacji gdy termin jej wykonania nie jest możliwy czynność prawną lub faktyczną.do określenia w dniu podpisania umowy, znanyjest natomiast zakres oznaczonego w czasie zadania; Kontrakt menedżerski jest umową dwóchumowa ta nie podlega wypowiedzeniu i można ją podmiotów, o wzajemnej, równorzędnejrozwiązać jedynie za porozumieniem stron (wyjątek podległości. Jedna ze stron kontraktustanowi ogłoszenie upadłości lub likwidacji zakładu (zleceniobiorca czyli menedżer) przyjmujepracy); zlecenie zarządzania przedsiębiorstwem• umowa o pracę na czas zastępstwa w imieniu przedsiębiorcy (zleceniodawcyjest zawierana na czas usprawiedliwionej nieobecności czyli firmy) i zobowiązuje się do świadczeniainnego pracownika; można ją rozwiązać z zachowaniem usług za umówionym wynagrodzeniem.trzydniowego okresu wypowiedzenia;• umowa o pracę na okres próbny W przypadku kontraktu menedżerskiegomoże poprzedzić każdą z umów o pracę; jest zawierana wynagrodzenie zarządcy uzależnione jest przedena okres nieprzekraczający trzech miesięcy. wszystkim od uzyskanego i wypracowanego wyniku. Efekty mogą być różne, w zależnościUmowę o pracę zawiera się na piśmie, od tego, co strony ustaliły w umowie:a jeśli ta forma nie została zachowana, np. maksymalizacja zysku, określony poziompracodawca powinien najpóźniej w dniu sprzedaży, zdobycie nowych rynków zbytu, likwidacjarozpoczęcia pracy przez pracownika nierentownych oddziałów, pozyskanie inwestorówpotwierdzić na piśmie ustalenia co do rodzaju itp., dlatego w kontraktach menedżerskich, inaczeji warunków umowy o pracę. niż w umowie-zleceniu, wymieniane są często dwa składniki wynagrodzenia: stały i zmienny. KontraktSposób 2. Kontrakt menedżerski menedżerski może również zostać zawarty w formieW prawie cywilnym kontrakty menedżerskie umowy o pracę, stosuje się wówczas do niegozaliczane są do tzw. umów nienazwanych. przepisy prawa pracy, a nie prawa cywilnego.Przyjmuje się, że takim kontraktem jest umowa Kontrakty menedżerskie wiążą się z licznymiwynikająca ze stosunku cywilnoprawnego korzyściami dla udziałowców czy właścicieli firm.określonego w art. 750 Kodeksu cywilnego, Najważniejszą z nich jest łatwy sposób rozstaniado której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się z menedżerem, który nie spełnił określonychsię przepisy dotyczące zlecenia (do umów oczekiwań. Dopuszczalną formą jest rozwiązanieo świadczenie usług, które nie są uregulowane warunków kontraktu, praktycznie z dnia na dzień,innymi przepisami, odnosi się odpowiednio przepisy bez konieczności wypłacania jakichkolwiek świadczeń.o zleceniu). Jednak jest istotna różnica pomiędzy Warto przypomnieć, że w przypadku wypowiedzeniazleceniem a kontraktem menedżerskim, gdyż umowy o pracę, pracownikowi należą się odprawaumowa-zlecenie to umowa starannego działania i odpowiedni okres wypowiedzenia, gwarantującyi wynagrodzenie zleceniobiorcy nie jest uzależnione wypłatę wynagrodzenia. PLUS 23
 22. 22. Tego typu umowy wiążą się również z korzyściami określonym czasie i pod kierownictwem pracodawcy.dla samych menedżerów podejmujących się Zleceniobiorca sam decyduje o sposobach, środkachzarządzania przedsiębiorstwem. Należą do nich oraz czasie wykonania zlecenia.m.in. brak podporządkowania i zwierzchnościkierowniczej czy nienormowany, elastyczny czas pracy. Umowa-zlecenie może być zarówno odpłatna,Menedżerowie wybierający taką formę zatrudnienia jak i nieodpłatna. Wypłata wynagrodzeniapodkreślają, że samodzielność i większa swoboda następuje po wykonaniu zlecenia, chybadecyzyjna jest dla nich znacznie ważniejsza niż tzw. że strony ustaliły inne warunki.„ciepła posadka na etacie”. Dla przedsiębiorczych menedżerów praca Umowa-zlecenie może zostać wypowiedzianew oparciu o kontakt menedżerski może być przez każdą ze stron i w każdym czasie, a do jejswoistą próbą zarządzania przedsiębiorstwem, rozwiązania dochodzi z dnia na dzień, bez okresówbez konieczności jednoczesnego ponoszenia wypowiedzenia, chyba że strony ustaliły w umowieodpowiedzialności jako właściciel. inne warunki rozwiązania wzajemnej relacji.Sposób 3. Umowa-zlecenie Sposób 4. Umowa o dziełoJest ona umową cywilnoprawną, zwaną umową Istotą umowy o dzieło jest obowiązek dostarczeniastarannego działania, o świadczenie usług. przez przyjmującego zamówienie gotowego rezultatu,Na jej podstawie zleceniobiorca zobowiązuje się materialnego efektu pracy, za który przysługuje mudo wykonania określonych czynności na rzecz wynagrodzenie. Pojęcie „dzieło” oznacza zazwyczajzlecającego. Nie podlega ona przepisom kodeksu rezultat pracy lub twórczości. Chodzi tu zarównopracy, lecz kodeksu cywilnego. o materialne (np. naprawa sprzętu), jak i niematerialne Zleceniodawcą może być każdy przedsiębiorca efekty pracy, utrwalone w jakimś przedmiocieoraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność (np. namalowanie obrazu, wykonanie projektu).do czynności prawnych, a zleceniobiorcą ‒ osoba, Charakterystyczne dla tej umowy jest ponoszeniektóra ukończyła 18 lat. przez wykonawcę pełnej odpowiedzialności za wynik Przedmiotem zlecenia są określone czynności, pracy. Ponadto istnieje możliwość dochodzenia przezktórych wykonanie nie musi odbywać się w ściśle zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady24 PLUS
 23. 23. dzieła, co odróżnia tę umowę od umowy-zlecenia. Sposób 5. Umowa agencyjnaPrzykładem umowy o dzieło może być umowa Poprzez umowę agencyjną przyjmujący zleceniez krawcem o uszycie płaszcza czy z firmą budowlaną (tzw. agent) zobowiązuje się za wynagrodzeniemo budowę domu. (prowizją) do stałego pośredniczenia przy zawieraniu Wysokość wynagrodzenia za wykonanie umów na rzecz dającego zlecenie lub też do zawieraniadzieła można określić w stałej kwocie (ryczałt) umów w jego imieniu.albo przez wskazanie podstaw do jego ustalenia Na zasadzie umów agencyjnych najczęściej(wynagrodzenie kosztorysowe). Jeżeli strony nie zatrudniane są osoby pracujące np. na rzecz firmokreśliły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały ubezpieczeniowych czy instytucji finansowych.podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie Wprawdzie różnice pomiędzy umową agencyjnąwątpliwości, że miały na myśli zwykłe wynagrodzenie a umową o pracę są bardziej dostrzegalne niż umowy-za dzieło tego rodzaju. W razie braku odmiennych zlecenia czy umowy o dzieło, jednak i tu pojawić siępostanowień umowy, wykonawcy przysługuje mogą wątpliwości.wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Jeżeli dziełoma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało Jeżeli zamawiający szczegółowoobliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie określi w umowie czas, miejsce i sposóbnależy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń pośredniczenia przy zawieraniu umówczęściowych. lub też wprowadzi do umowy agencyjnej obowiązek podlegania poleceniom pracodawcyPodstawowe cechy umowy o dzieło: (podporządkowanie pracownicze),• jej przedmiotem muszą być czynności dające to można przyjąć, że mimo innej nazwy, konkretny rezultat; jest to umowa o pracę.• w przypadku podpisania umowy o dzieło z własnym pracownikiem, jej przedmiotem nie mogą być Sposób 6. Działalność gospodarcza prace świadczone w ramach stosunku pracy; samozatrudnienie• nie ma obowiązku osobistego świadczenia pracy; Wzrastającą popularność samozatrudnienia łatwo• jeśli nie jest zawarta z własnym pracownikiem, dostrzec w ogłoszeniach prasowych. Pracodawcy coraz nie podlega składce ZUS; częściej informują oficjalnie, że oferują pracę osobom• odpowiedzialność za dzieło spoczywa na wykonawcy; prowadzącym własną działalność gospodarczą.• różne są podstawy ustalania wynagrodzenia Z punktu widzenia prawa pracy, tego rodzaju praktyka (kosztorysowe, ryczałtowe, odpowiadające nie jest sposobem zatrudniania pracowników, niestety, nakładowi pracy itp.). w wielu firmach bywa to stosowane powszechnie.Od umowy o dzieło można odstąpić tylko w sytuacji, gdy: Zatrudnianie pracowników prowadzących• wykonawca spóźnia się z rozpoczęciem lub własną działalność gospodarczą pozwala pracodawcy ukończeniem dzieła, tak że stwarza to na znaczne oszczędności w kosztach personalnych prawdopodobieństwo, że nie wykona go w terminie; (w zwłaszcza w zakresie składek ZUS oraz ewentualnych• wykonawca wykonuje dzieło wadliwie; kosztów związanych z zakończeniem współpracy,• wady są tak istotne, że uniemożliwiają wykorzystanie tj. okresu wypowiedzenia czy ekwiwalentu dzieła, a wykonawca nie jest w stanie ich usunąć. za niewykorzystany urlop). PLUS 25
 24. 24. 3. Umowa-zlecenie 2. 5. Kontrakt menedżerski Umowa agencyjna 6. Działalność gospodarcza samozatrudnienie1.Umowa o pracę 4. Umowa o dzieło
 25. 25. Niezwykle ciekawe są również przypadki,kiedy inicjatywa zatrudnienia w oparciuo działalność gospodarczą coraz częściej wychodzinie od pracodawcy, ale od samego pracownika.Jest to związane z preferencją pracownika,by pieniądze, które mają trafić do ZUS, trafiłybezpośrednio do niego. Najczęściej bowiemw przypadku działalności gospodarczej opłacanazostaje minimalna stawka ubezpieczenia, któraw przypadku standardowej umowy o pracę byłabyznacznie większa. Dodatkowym atutem jest równieżmożliwość zastosowania podatku liniowego. Nie należy jednak zapominać o tym, że osobazatrudniona w oparciu o działalność gospodarcząw sytuacji ewentualnej choroby otrzyma od ZUSrównież minimalne wynagrodzenie chorobowe.Dodatkowo wobec tego typu osób nie określasię żadnych terminów wypowiedzenia, wobecczego mogą one stracić pracę z dnia na dzień,bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Zwolnieni Warto mieć na uwadze,pracownicy nie mają też możliwości dochodzeniaswych praw w Sądzie Pracy, gdyż łączy je że przy tego samegoz pracodawcą jedynie umowa cywilna. rodzaju pracachKwalifikowanie umów cywilno-prawnychi umów o pracę równoległe zatrudnianieO prawidłowej kwalifikacji świadczą okoliczności, przez jeden podmiotw których świadczona była praca. Szczególnieistotne jest to, czy była ona wykonywana pod pracowników na podstawienadzorem ze strony zamawiającego i czy wymagaosobistego wykonania w określonym czasie i miejscu umów cywilno-prawnych(co jest charakterystyczne dla umowy o pracę).Jeśli działanie ma przynieść określony rezultat lub poza normalnym czasempolega jedynie na wykonaniu określonych czynności(np. roznoszenie ulotek), może być normowana pracy stanowi obejścieumową-zleceniem. przepisów o czasie pracy Nie każdy rodzaj i charakter pracy dorywczejmoże być zakwalifikowany jako umowa cywilno- w godzinach nadliczbowych.prawna. Państwowa Inspekcja Pracy ma prawozakwestionować ich stosowanie, jeśli całokształtokoliczności wskazuje, że działanie wykonywanebyło w sposób typowy dla stosunku pracy.Stosuje się wówczas kary za naruszenie uprawnieńpracowniczych. Wykonujący pracę również możewnieść pozew do Sądu Pracy o uznanie stosunkupracy.Monika SmulewiczDyrektor ZarządzającyGrant Thornton FPA Outsourcing PLUS 27
 26. 26. 28 PLUS
 27. 27. Outsourcing rachunkowościZarządzanie zespołemzłożonym z indywidualnościW obecnych czasach i nadzorowanie pracy jednostek wykonawczych, np. zespołu zadaniowego. Rola kierownika jestzarządzanie jest procesem, złożona i nie każdy może ją dobrze pełnić, tymktóry towarzyszy ludziom bardziej że kierowanie ludźmi i zespołem jest trudnym wyzwaniem. Bywa ono jeszcze trudniejsze, jeśli zespółpraktycznie na każdym kroku. składa się z osób, które można określić mianemW dobie kapitalizmu indywidualności. Co czyni menedżera dobrym kierownikiemi gospodarki wolnorynkowej i przywódcą zespołu? Przede wszystkim taka osobazarządza się m.in. pracownikami, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do objęcia tego typu stanowiska. Dobrze ugruntowana wiedzaprzedsiębiorstwami i finansami, z zakresu zarządzania jest tylko podstawą i tłem dlaale można również zarządzać reszty kompetencji menedżerskich. Menedżer musi umieć faktycznie kierować ludźmi, a nie ograniczyć sięśrodowiskiem, czasem, jedynie do teorii zarządzania, nawet jeśli byłaby onakonfliktami, a nawet stresem. opanowana w bardzo dobrym stopniu. Niewątpliwie, aby stać się dobrym kierownikiem potrzeba czasu,Często od skuteczności tego typu działania zależy wiedzy i doświadczenia, ale na kompetencje menedżerasukces całej organizacji, dlatego stało się ono składają się również inne elementy, tzw. umiejętnościniezwykle popularnym przedmiotem nauki personalne oraz interpersonalne. Można by tu(tym bardziej, że nie jest to umiejętność wrodzona wymienić zarządzanie czasem, ustalanie celów,i można się jej nauczyć). skuteczne delegowanie zadań, motywowanie innych, Odkąd zarządzanie zaczęto traktować jako rozwiązywanie konfliktów oraz bardzo wysokoprzedmiot badań, czyli już od początków XX w., rozwiniętą komunikację międzyludzką.pojęcie to doczekało się wielu naukowych definicji. Z dobrym kierownikiem czy menedżerem łączy sięW uproszczeniu można przyjąć, że jest to proces jeszcze jedno pojęcie. Jest to autorytet. Osoby, którestosowania wybranych środków dla osiągnięcia poprzez swoje działania, charakter i osobowość potrafiązamierzonych wcześniej celów. Z punktu widzenia zdobyć w zespole nieformalny autorytet (niewynikającyorganizacji można tę definicję uściślić jako zestaw tylko z ich nadrzędnego stanowiska wobec zespołu),działań kierowniczych (na które składają się: mogą zarządzać w sposób jeszcze bardziej efektywny.planowanie, organizowanie, motywowanie oraz Jeśli zespół składa się z indywidualności, a więc osóbkontrolowanie) skierowanych na wszelkie zasoby wybitnych, wyróżniających się spośród pozostałychorganizacji (w tym ludzkie, finansowe, rzeczowe pracowników, zarządzanie nimi staje się łatwiejsze,i informacyjne). Działania te z założenia mają jeśli przyjmują i akceptują oni autorytet swojegodoprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych przez przełożonego. Trzeba przy tym pamiętać, że osobyorganizację celów. określane mianem indywidualności mają dość silne Ważnym elementem zarządzania jest osoba charaktery i często nie lubią podporządkowywać sięmenadżera, który odpowiada za cały proces innym (mają tendencję do rządzenia w grupie lubkierowniczy, w tym również za prowadzenie przeciwnie ‒ preferują swobodę w działaniu i nie lubią PLUS 29
 28. 28. bądź nie potrafią dobrze pracować w grupie). i dyscyplin zespołowych, w których wyraźnie Można z tego wnioskować, że jednym widać, jak newralgiczne jest prowadzenie drużyn,z elementów skutecznego zarządzania zespołem w których gra wielu wybitnych sportowców.złożonym z indywidualności jest pozycja przywódcy Często okazuje się bowiem, że tzw. „dream team”,wypracowana przez menedżera, najlepiej poparta obejmujący praktycznie same gwiazdy, wcale niewiedzą, umiejętnościami oraz wzbudzającym osiąga zamierzonych wyników, a nawet może graćzaufanie autorytetem. poniżej oczekiwań, np. gorzej od drużyn złożonych Innym, nie mniej istotnym elementem z przeciętnych zawodników. Znacznie lepsze efektyw zarządzaniu grupą jest wiedza o ludzkich w sporcie przynosi budowanie drużyny opartej tylkozachowaniach (z pogranicza psychologii oraz na jednym wybitnym graczu niż całej ich plejadzie.socjologii). Kierownik zespołu powinien być zatem Świadczy to o tym, że na sukces zespołu wpływa duchw pewnym stopniu również dobrym psychologiem. gry zespołowej, gdy nie liczą się wyniki i osiągnięciaZarządzając zespołem, szczególnie złożonym poszczególnych jednostek, ale sukces całej drużyny.z indywidualności, powinien znać pewne reguły Podobna sytuacja może występować w organizacji.działające w grupie (jak w spójnym organizmie). Menedżer musi pamiętać, że jego zespół pracujeIstotna jest m.in. świadomość, że dobrze zaplanowana jako jedna drużyna, dla której liczy się wspólnyi zarządzana praca zespołowa przynosi znacznie cel. Jest nim sukces, mierzony jako efekty i wynikilepsze efekty niż starania indywidualne. Badania realizacji stawianych zespołowi zadań. Zadania te wgna tym polu dowodzą, że zespoły pracowników formuły SMART powinny być konkretne, mierzalne,są bardziej efektywne od pojedynczych jednostek: akceptowane przez każdą osobę z zespołu, możliweosiągają optymalne wyniki, obniżają koszty, są szybsze do osiągnięcia oraz określone w czasie.i bardziej racjonalne w podejmowaniu decyzji. Aby zespół złożony z silnych jednostek dobrzeZespół osiągnie najlepsze efekty, jeśli stawiane przed funkcjonował, menedżer powinien umiejętnienim zadania znajdą się w zasięgu jego możliwości, nim kierować. Przede wszystkim musi zadbać,ale jednocześnie będą wymagały sporego wysiłku aby nie zatracić indywidualności każdego z członkówwłożonego w ich wykonanie. zespołu. Szczególnie ważne jest to w przypadku osób wybitnych, gdyż indywidualizm i wyróżniającaW przypadku zespołów złożonych się osobowość to mogą być ich największe atuty,z indywidualności, zarządzanie wymaga stanowiące podstawę, na której opiera się ichwiększego zaangażowania i uwagi wielkość. Zadaniem menadżera jest tak rozdzielićze strony menedżera. zadania w grupie i zintegrować zespół, aby z indywidualizmu poszczególnych osób stworzyćWszelkie działania kierownicze powinien on wartość dodatnią i mocną stroną całego zespołu.podejmować z rozwagą, tak aby najpierw stworzyć, Pomocne może być zrozumienie przez kierownikaa później utrzymać osiągniętą w zespole równowagę. tworzących się w zespole ról, determinowanychZespoły tego typu są trudniejsze w prowadzeniu przez charakter i dotychczasowe doświadczeniai przewodzeniu, a często też bardziej podatne poszczególnych członków. W grupie wyróżniaćna dezintegrację i rozpad. się mogą liderzy, myśliciele (czyli pomysłodawcy), Można się też odwołać do psychologii sportu koordynatorzy, detaliści oraz cierpliwi wykonawcy,30 PLUS
 29. 29. Menedżer zarządzający zespołem indywidualności powinien dawać grupie przykład poprzez motywację do pracy i akceptację celów oraz wartości organizacji.mogą też pojawić się krytycy lub buntownicy, Maslowa motywacja wynika z zaspokojenia pięciusierotki albo zespołowe błazny. Zadaniem menadżera podstawowych, ułożonych hierarchicznie potrzebjest obserwować relacje w zespole i poznać powstałe ludzkich. Są to kolejno potrzeby: fizjologiczne,w nim role. Sposób interakcji poszczególnych osób bezpieczeństwa, przynależności, uznania orazw zespole można wyznaczyć na podstawie testu samorealizacji. Opierając się na tym schemacie,Myersa-Briggsa (wskaźnik MBTI). Po otrzymaniu menedżer powinien zadbać o to, aby w miaręwyników i określeniu typów osobowości oraz możliwości zaspokoić potrzeby swoich pracowników,preferencji zachowań wewnątrzgrupowych warto począwszy od tych położonych najniżej w klasyfikacji,wyodrębnić obszary wymagające poprawy współpracy aż do potrzeb samorealizacji, które są niezwyklepomiędzy danymi członkami zespołu. ważne dla osób określanych indywidualnościami. Chęć samorealizacji powoduje u nich ciągłe dążenieWażna dla każdego zespołu, a szczególnie do poprawy wyników w pracy, wymagają od siebiedla takiego, który składa się z indywidualności, coraz więcej i chętnie podejmują nowe wyzwania, cojest integracja. przekłada się na coraz lepsze rezultaty. Samorealizacja jest więc pragnieniem wykorzystywania swoichGrupa współpracujących ze sobą osób powinna czuć zdolności i zainteresowań, ciągłego wzrostusię jedną drużyną, której przyświeca wspólny cel, zawodowego oraz indywidualnego rozwoju.a między osobami w zespole w sposób naturalny Motywować zespół oraz poszczególnychpowinny rozwinąć się więzi grupowe. Duch pracowników można na dwa sposoby – poprzezzespołowy jest często przepustką do osiąganego przez zachęty materialne i niematerialne. Na pierwszegrupę sukcesu, dlatego dla menedżera tak bardzo z nich składają się korzyści ekonomiczne, a więcistotne jest dobre zintegrowanie swojego zespołu. płace i podwyżki, premie, nagrody, deputaty, Narzędziami dość często stosowanymi w takich ryczałty, świadczenia socjalno-bytowe oraz inneprzypadkach są wspólne wyjścia po pracy lub wyjazdy przywileje niewłączone do wynagrodzeń. Z koleiintegracyjne. W takich momentach członkowie do niematerialnych sposobów motywowaniazespołu mają okazję lepiej się poznać, również na należą m.in. awanse, uznanie społeczne, udziałinnych płaszczyznach, wykraczających poza czysto w zarządzaniu, autonomia w realizacji zadań,formalne i pracownicze relacje. Poza tym w innym niż prowadzenie jasnej polityki kadrowej, informowaniezawodowe środowisku ludzie zachowują się bardziej pracowników o ich wynikach i osiągnięciach oraznaturalnie i szybciej tworzą między sobą więzi. możliwości samokształcenia. Niezwykle istotne,Dobrze zintegrowany zespół akceptuje wszystkie szczególnie w zarządzaniu zespołem indywidualności,wchodzące w jego skład osoby, zna swoje słabe są regularne kursy, szkolenia, seminaria, konferencje,i mocne strony, ale przede wszystkim umie efektywnie czyli wszystkie te elementy, które wpływają nawspółpracować, nawet jeśli złożony jest z wielu poszerzenie wiedzy. Działania takie z jednej stronyindywidualności. umożliwiają zaspokojenie potrzeb samorealizacji Kolejnym istotnym elementem w zarządzaniu tego pracowników, z drugiej zaś pozwalają zwiększyćtypu zespołem jest odpowiednia motywacja. Stanowi granice możliwości zespołu i tym samym przynosząona czynnik, dzięki któremu można osiągać znaczące wymierne korzyści dla funkcjonowania organizacji.rezultaty w pracy. Wg amerykańskiego psychologa Menedżer powinien zatem bardzo umiejętnie PLUS 31
 30. 30. dobierać systemy motywacyjne dla swojego zespołu,biorąc pod uwagę potrzeby wszystkich ich członków,także wyróżniających się w grupie indywidualności,aby odpowiednio stymulować te osoby do pracy.Silne jednostki są bardziej podatne na procesdemotywacji, więc kiedy nie realizują się w działaniach,szybciej przestają się starać, zaczynają osiągać corazgorsze wyniki lub zmieniają nieatrakcyjną w ichmniemaniu pracę. Menedżer zarządzający zespołem indywidualności powinien dawać grupie przykład poprzez motywacjęDemotywacja pracowników jest zjawiskiem, do pracy i akceptację celów oraz wartości organizacji.które potrafi szybko zniszczyć zespół od środka, Jego zadaniem jest okazywanie swojej grupie zaufaniadlatego należy dołożyć wszelkich starań, oraz wiary w jej możliwości, co przejawia się zgodąaby do tego nie dopuścić. na pewną autonomię w działaniu, mobilizującą do lepszej pracy oraz aktywniejszej postawy. MocnąPonadto w życiu każdego zespołu składającego się stroną menedżera, pomocną w komunikacji, będzieze współpracujących ze sobą różnych osób mogą również jego praca na własną pozycję w zespole.pojawić się konflikty. Zespół, do którego należą Wówczas może być traktowany przez zespół jakoindywidualności, osoby dominujące bądź konfliktowe, równoprawny członek zespołu, „jeden z nas”,a więc jednostki często o trudnych charakterach, jest a nie osoba nadzorująca z zewnątrz.jeszcze bardziej narażony na powstawanie tego typu Na dobrą komunikację w zespole wpływa teżnapięć i nieporozumień. Dlatego tak ważną rolę czas, który menedżer poświęca swoim pracownikom.odgrywa osoba kierownika, który potrafi określić Dobrą metodą w zarządzaniu zespołem złożonymistotę konfliktu i doprowadzić do jego rozwiązania. z indywidualności są regularne, półformalneNieporozumienia w zespole mogą mieć różne spotkania. W ich trakcie menedżer oraz członkowiepodłoża: zły dobór stanowiska lub roli oraz walkę zespołu mieliby okazję swobodnie porozmawiać,o dominację, nieprawidłowo funkcjonujący system np. o prowadzonych projektach, postępach w pracy,komunikacji wewnątrz zespołu, sprzeczność wartości nowych pomysłach, ale również o problemach,i celów, różnice ekonomiczne oraz kulturowe jakie cały zespół i wchodzące w jego składpomiędzy członkami itp. Konflikty są przeważnie poszczególne osoby napotykają, a także o sposobachdestrukcyjne, ale jeśli zostaną dobrze pokierowane, ich rozwiązania. Ważne jest, by takie spotkaniamogą pełnić także pozytywne funkcje w organizacji, utwierdzały zespół, że wraz ze swoim menedżerempoprzez utrzymywanie żywotności i wprowadzanie stanowią wspólnotę.dodatkowej energii w zespołach i całej firmie.Menedżer powinien nauczyć swój zespół radzenia Zarządzanie samo w sobie nie jest działaniemsobie z tego typu problemami dzięki zastosowaniu łatwym. Zarządzanie zespołem złożonymtzw. gier sytuacyjnych. Pokazują one schematprzebiegu i możliwości rozwiązania konfliktów, z indywidualności jest jeszcze trudniejszymnp. poprzez negocjacje, kompromis czy też tzw. wyzwaniem, wymagającym dużej wiedzy,styl integracyjny, który prowadzi do wypracowania rozsądku, umiejętności komunikowanianowych wspólnych rozwiązań problemów. Na koniec tych rozważań warto nawiązać do jeszcze się z ludźmi i tworzenia dobrych relacjijednego elementu, niezwykle istotnego w zarządzaniu interpersonalnych.zespołem składającym się z indywidualności. Podstawęi sedno sukcesu funkcjonowania grupy w organizacjistanowi dobra komunikacja wewnątrz zespołu oraz Monika Smulewicz Dyrektor Zarządzającymiędzy grupą a jej menedżerem. Grant Thornton FPA Outsourcing PLUS 33
 31. 31. Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostałypodane w formie skróconej. W związku z tym artykuły opublikowane w „Plusie” mają charakter poglądowy,a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższegoGrant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie ponosi odpowiedzialnościza jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszejpublikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych poruszonychw niniejszym numerze kwestii, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy.www.GrantThornton.pl© 2012 Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 ENIP 778 14 76 013, REGON 301591100Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w PoznaniuVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 369868Grant Thornton Frąckowiak jest firmą członkowską Grant Thornton International Ltdwww.GrantThorntonOutsourcing.pl© 2012 Grant Thornton FPA Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94NIP 782 25 47 159, REGON 302061309Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w PoznaniuVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 413584Grant Thornton FPA Outsourcing jest firmą członkowską Grant Thornton International Ltd

×