Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Analiza porównawcza –Benchmarking2013
“Ceny transferowe są szczególnym obszarem systemupodatkowego.Ustalenie rynkowych warunków transakcji w celuwłaściwego okre...
BenchmarkingZ naszych obserwacji dotyczących kontroli cen      Opracowanie analiz porównawczychtransferowych wynika, ...
Co nas wyróżnia?Rozumiemy presję podejmowania decyzji w         Dedykowany i zaangażowany zespół zajmujący siędyna...
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:             Rafał Śmigórski                   Agnieszka Stan...
www.GrantThornton.plGrant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.Malta Office Park, Bud. F, ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Grant Thornton - Analiza porównawcza (benchmarking)

716 views

Published on

Przygotowywane przez Grant Thornton analizy porównawcze mogą zostać wykorzystane do określenia warunków transakcji, w których niezbędne jest ustalenie cen transferowych lub do potwierdzenia, że warunki już zrealizowanych transakcji są zgodne z zasadą ceny rynkowej.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grant Thornton - Analiza porównawcza (benchmarking)

 1. 1. Analiza porównawcza –Benchmarking2013
 2. 2. “Ceny transferowe są szczególnym obszarem systemupodatkowego.Ustalenie rynkowych warunków transakcji w celuwłaściwego określenia wysokości dochodupodlegającego opodatkowaniu wymaga szczególnychkompetencji oraz zasobów.Mając na uwadze skalę transakcji realizowanychpomiędzy podmiotami powiązanymi,kwestia prawidłowego oszacowania warunkówrynkowych zyskuje niebagatelne znaczenie dlabezpieczeństwa podatkowego.W strukturze Grant Thornton od wielu lat funkcjonujededykowany zespół doradców zajmujących siętematyką cen transferowych, który dysponujeodpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami wpostaci wypracowanych procedur oraz dostępem doodpowiednich baz danych.Jesteśmy w pełni gotowi do wspierania Państwawe wszelkich kwestiach związanych z cenamitransferowymi.W szczególności pozostawiamy do Państwa dyspozycjinasze kompetencje w zakresie opracowaniabenchmarkingu, jako istotnego elementu każdej analizycen transferowych zapewniającego wysokiebezpieczeństwo podatkowe, a także źródładodatkowych korzyści.” Rafał Śmigórski Partner Zespół Doradztwa Podatkowego Grant Thornton
 3. 3. BenchmarkingZ naszych obserwacji dotyczących kontroli cen Opracowanie analiz porównawczychtransferowych wynika, że organy podatkowe coraz (benchmarkingów) umożliwia:częściej wymagają szczegółowego opisu transakcji,a także przedstawienia odpowiednich porównań 1. ustalenie cen w transakcjach pomiędzypotwierdzających rynkowość transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi na poziomiepodmiotami powiązanymi czy też analizy rynku, na rynkowym (w przypadku opracowania analizyktórym przeprowadzana jest transakcja. porównawczej przed realizacją transakcji),Kontrole organów podatkowych nie ograniczają się 2. ocenę rynkowości cen ustalonych pomiędzywyłącznie do formalnej oceny prawidłowości podmiotami powiązanymi (w przypadkudokumentacji cen transferowych, opracowania analizy porównawczej dlaale coraz częściej mają na celu weryfikację, transakcji już zrealizowanych),czy ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi 3. analizę rentowności konkurencji i ocenęwarunki transakcji różnią się od warunków, które efektywności działalności gospodarczejustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne. analizowanego przedsiębiorstwa.Jednym z narzędzi wykorzystywanych dopotwierdzenia rynkowości transakcji jest tzw. analizaporównawcza (ang. benchmarking), której istotasprowadza się do porównania wyników finansowychosiąganych przez podmioty powiązane z wynikamiosiąganymi przez podmioty niepowiązane.Opracowywane przez nas analizy porównawczeumożliwiają określenie rynkowych warunków różnegorodzajów transakcji. Analizy te mogą byćwykorzystywane dla potrzeb ustalenia warunkówtransakcji kontrolowanych przed ichprzeprowadzeniem, , jak również w celupotwierdzenia, że warunki już zrealizowanychtransakcji są zgodne z zasadą ceny rynkowej Właściwaselekcja podmiotów objętych porównaniem orazzastosowanie odpowiednich kryteriów i wskaźnikówfinansowych minimalizuje ryzyko zakwestionowaniawyników analiz przez organy administracjipodatkowej.
 4. 4. Co nas wyróżnia?Rozumiemy presję podejmowania decyzji w Dedykowany i zaangażowany zespół zajmujący siędynamicznym środowisku biznesowym w tym tematyką cen transferowych, oferujący Państwu swojerównież konieczność adaptacji do stale zmieniających doświadczenie z zakresu:się regulacji prawno-podatkowych, dlatego naszeusługi obejmują nie tylko sporządzenie wymaganych • Sporządzania dokumentacji podatkowychdokumentów ad-hoc, lecz również bieżące konsultacje • Sporządzania polityki cen transferowychi monitorowanie ryzyk w zakresie cen transferowych. • Przygotowywania analiz porównawczych dla różnych sektorów branżowychDoświadczenie nauczyło nas, że w celu implementacji • Bieżącego doradztwa w zakresie zagadnieńskutecznych rozwiązań podatkowych należy związanych z cenami transferowymi,zrozumieć biznes i otoczenie klienta. Oznacza to nie • Wsparcia w trakcie kontroli i postępowańtylko schematyczne wypełnianie kolejnych rubryk w podatkowych w zakresie cen transferowychankietach i kwestionariuszach, ale budowanie (przygotowywanie wyjaśnień, wsparcie wdedykowanych rozwiązań odpowiadającym procesie odwoławczym, sporządzanienapotykanym wyzwaniom, w celu ograniczeniu ryzyk dokumentacji na żądanie organówi przekształceniu pomysłów w zyski. podatkowych).Co można zyskać przeprowadzając analizy Rzetelna metodologia prac oparta na obiektywnychporównawcze? kryteriach, spójnej metodyce zgodnej z wytycznymi OECD i praktykami z dziedziny cen transferowych.• Bezpieczeństwo w zakresie cen transferowych – poprzez ograniczenie ryzyka zakwestionowania Indywidualne podejście do każdego projektu poprzez cen przez organy skarbowe manualną weryfikację podmiotów przyjętych do• Identyfikację ryzyka związanego z cenami analizy, wybór właściwych wskaźników oraz transferowym, stanowiącego sygnał do kryteriów doboru próby. weryfikacji polityki cen transferowych w spółce• Identyfikację i lepszą kontrolę konkurencji Globalny zasięg umożliwiający realizację prac o• Realną ocenę rentowności i potencjału charakterze międzynarodowym. finansowego obecnych i przyszłych kontrahentów Wiarygodne dane finansowe - korzystamy ze specjalistycznych baz danych zawierających informacjeCo sprowadza się do wsparcia w podejmowaniu o wynikach finansowych podmiotów gospodarczych,szybkich i trafnych decyzji, ograniczających ryzyko dostarczonych przez uznane wywiadowniepodatkowe związane z prowadzeniem biznesu w gospodarcze.sytuacji ciągłych zmian rynkowych i niepewnejsytuacji gospodarczej. Doświadczenie – wypracowana praktyka w ramach prowadzenia sporów z organami podatkowymi.
 5. 5. Jesteśmy do Twojej dyspozycji: Rafał Śmigórski Agnieszka Staniszewska Partner, biegły rewident Menedżer, doradca podatkowy T +48 607 665 736 T +48 609 366 783 E rafal.smigorski@pl.gt.com E agnieszka.staniszewska@pl.gt.com Ewa Rybak Ewelina Wilczyńska Marcin Żmuda Aleksandra Kozak Senior Konsultant Senior Konsultant Senior Konsultant Konsultant T +48 661 538 562 T +48 661 538 530 T +48 607 665 734 T +48 661 530 426 E ewa.rybak@pl.gt.com E ewelina.wilczynska@pl.gt.com E marcin.zmuda@pl.gt.com E aleksandra.kozak@pl.gt.com
 6. 6. www.GrantThornton.plGrant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.Malta Office Park, Bud. F, ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 PoznańNIP: 778-14-76-013, REGON: 301591100Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w PoznaniuVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 369868 © 2013 Grant Thornton. Wszelkie prawa zastrzeżone. 6

×