Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Due diligence

1,323 views

Published on

.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Due diligence

  1. 1. DUE DILIGENCE PLANUJĘ ROZWÓJ PRZEZ AKWIZYCJE… POTRZEBUJĘ WSPARCIA W TRAKCIE NEGOCJACJI… BANK WYMAGA DUE DILIGENCE PRZEPROWADZONEGO PRZEZ RENOMOWANEGO DORADCĘ… POTRZEBUJĘ IDENTYFIKACJI I KWANTYFIKACJI RYZYK… SZUKAM DORADCY, KTÓRY ZAPEWNI MNIE, ŻE PODEJMUJĘ WŁAŚCIWĄ DECYZJĘ!
  2. 2. Decyzje inwestycyjne to trudne wyzwania, wymagają rozwagi i odpowiedniego przygotowania. Rozsądny inwestor przed podjęciem decyzji o ulokowaniu swoich środków potrzebuje niezależnej i wiarygodnej informacji na temat planowanej inwestycji. Due diligence jest sprawdzeniem rzetelności biznesowej badanego podmiotu, a jego wyniki stanowią istotny instrument negocjacji poprzez wpływ na wycenę przedmiotu akwizycji. Aby planowana transakcja zakończyła się sukcesem, należy rozważyć wszelkie zagrożenia, które mogą stanąć na drodze do jej powodzenia oraz podjąć niezbędne działania w celu ich zminimalizowania lub wyeliminowania. Poprzez wskazanie istotnych ryzyk i zagrożeń due diligence pozwoli na podjęcie racjonalnych i optymalnych decyzji. Nasz zespół nie zapomni o tych celach. SZANOWNI PAŃSTWO Dariusz Gałązka Partner, Biegły rewident Departament Doradztwa
  3. 3. KORZYŚCI INWESTORA Wsparcie w negocjacjach cenowych i opracowaniu zapewnień do umowy zakupu Pozyskanie wiarygodnych informacji na temat Targetu Rzetelna ocena Targetu Analiza płynności w tym normalizacja kapitału obrotowego i długu netto Kalkulacja kluczowych wskaźników operacyjnych i determinant ceny zakupu Analiza marż, normalizacja wskaźnika EBITDA Korekta aktywów netto Wiarygodna baza do wyceny Targetu Wsparcie w negocjacjach cenowych i opracowaniu zapewnień do umowy zakupu Niezależna ocena raportów zarządczych oraz prognoz i budżetów
  4. 4. ZAKRES PRAC KWESTIE KORPORACYJNE • Analiza dokumentów korporacyjnych w celu identyfikacji zdarzeń mających wpływ na sytuację finansową i majątkową Spółki • Analiza istotnych umów handlowych pod kątem ryzyk finansowych i podatkowych • Analiza kwestii pracowniczych KWESTIE FINANSOWE • Ocena sytuacji płynnościowej Spółki, w tym: analiza kapitału obrotowego netto i długu netto • Weryfikacja kluczowych wskaźników operacyjnych (analiza przychodów ze sprzedaży, kosztów operacyjnych, marż na sprzedaży) • Kalkulacja znormalizowanego poziomu EBITDA • Charakterystyka istotnych pozycji bilansowych, w tym: ocena realności i prawidłowości wyceny aktywów i kompletności ujęcia pasywów • Ocena kompletności ujęcia rezerw, w tym identyfikacja pozycji pozabilansowych (w tym: zobowiązań warunkowych) • Analiza i weryfikacja raportów zarządczych oraz prognoz i budżetów sporządzonych przez Spółkę KWESTIE PODATKOWE • Przegląd dokumentacji kontroli/sporów podatkowych, skarbowych, ZUS • Identyfikacja i weryfikacja transakcji z jednostkami powiązanymi • Weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych
  5. 5. ZAUFALI NAM Przeprowadziliśmy ponad 200 projektów due diligence Realizowaliśmy prace dla spółek giełdowych, funduszy inwestycyjnych, instytucji corporate finance Zgromadziliśmy wiedzę z kilkunastu branż i sektorów
  6. 6. Dariusz Gałązka Izabela Kasperkowiak Partner Menedżer Biegły rewident Biegły rewident T +48 61 625 1317 T +48 61 625 1321 M +48 605 828 912 M +48 661 538 529 E dariusz.galazka@pl.gt.com E izabela.kasperkowiak@pl.gt.com DANE KONTAKTOWE

×