Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ceny transferowe w branży budowlanej i deweloperskiej

8,055 views

Published on

W latach 2012-2013 wnioski o upadłość złożyło w Polsce ponad 500 firm budowlanych. Problemy finansowe spółek z branży wymuszają działania restrukturyzacyjne oraz racjonalizację długofalowych planów inwestycyjnych, produktowych i kontraktowych.
Usługi w zakresie cen transferowych mają na celu wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie ryzyk podatkowych

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ceny transferowe w branży budowlanej i deweloperskiej

  1. 1. Ceny transferowe w branży budowlanej i deweloperskiej
  2. 2. Polski rynek budownictwa charakteryzował się w ostatnich latach znaczącymi wahaniami koniunkturalnymi. W latach 2012-2013 wnioski o upadłość złożyło w Polsce ponad 500 firm budowlanych. Problemy finansowe spółek z branży wymuszają działania restrukturyzacyjne oraz racjonalizację długofalowych planów inwestycyjnych, produktowych i kontraktowych. Współczesna branża budowlana jest zdominowana przez struktury wielopodmiotowe wykorzystujące spółki celowe specjalizujące się w realizacji określonych funkcji. Owocuje to szerokim wachlarzem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Mając na uwadze specyfikę branży budowlanej oraz skalę transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w tej branży, szczególnie istotne jest:  ustalenie optymalnej struktury grupy kapitałowej pod względem efektywności procesów biznesowych i aspektów podatkowych (m. in. ustalenie warunków transakcji spełniających warunek rynkowości oraz cele biznesowe Grupy poprzez odpowiednią alokację funkcji, ryzyk i aktywów pomiędzy poszczególne podmioty)  bieżąca analiza rentowności konkurencji oraz identyfikacja potencjalnych kontrahentów,  ocena efektywności działalności w porównaniu z otoczeniem. Szanowni Państwo, Usługi w zakresie cen transferowych mają na celu wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz optymalizację zobowiązań podatkowych wynikających z tych transakcji. © 2014 Grant Thornton. Ceny transferowe w branży budowlanej i deweloperskiej.
  3. 3. © 2014 Grant Thornton. Ceny transferowe w branży budowlanej i deweloperskiej. W ramach świadczonych usług ustalamy rynkowe warunki dla różnego rodzaju transakcji wewnątrzgrupowych, w szczególności takich jak:  świadczenie usług budowalnych,  świadczenia usług Generalnego Wykonawstwa, Zastępstwa Inwestycyjnego,  świadczenie usług w zakresie serwisu gwarancyjnego nieruchomości,  najem maszyn i sprzętu budowlanego,  świadczenie usług zarządzania projektami inwestycyjnymi,  transakcje finansowe (m.in. pożyczki, poręczenia),  opłaty licencyjne za korzystanie ze znaków towarowych. Nasze wyceny/analizy porównawcze wykorzystywane są również do:  oceny ryzyka w zakresie przyjętych warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi  potwierdzenia, że warunki już zrealizowanych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi są zgodne z zasadą ceny rynkowej,  oceny prowadzonego biznesu i porównania uzyskiwanej efektywności z konkurentami Doświadczenie w branży: W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele projektów z zakresu cen transferowych dla spółek z branży deweloperskiej, budowlanej i materiałów budowlanych. Oferujemy opracowanie dokumentacji cen transferowych broniącej podatnika i uwzgledniającej specyfikę branży determinującą charakter rozliczeń między podmiotami powiązanymi. Śledzimy tendencje rynkowe – opracowujemy raporty branżowe, które publikujemy na naszej stronie internetowej: http://grantthornton.pl/ nieruchomosci_i_budownictwo
  4. 4. Rafał Śmigórski Partner Biegły rewident T +48 61 625 13 20 M +48 607 665 736 E rafal.smigorski@pl.gt.com Ewa Rybak Specjalista T +48 61 625 1330 M +48 661 538 562 E ewa.rybak@pl.gt.com Marcin Żmuda Specjalista T +48 61 625 1341 M + 48 607 665 734 E marcin.zmuda@pl.gt.com Ewelina Wilczyńska Specjalista T + 48 61 625 1345 M + 48 661 538 530 E ewelina.wilczynska@pl.gt.com Kontakt Nasi specjaliści - dzięki doświadczeniu w realizacji różnorodnych projektów z zakresu cen transferowych oraz poszukiwaniu porównań rynkowych - potrafią zaproponować rozwiązania nie tylko bezpieczne podatkowo, ale również uwzględniające specyfikę działalności i cele biznesowe Klienta. www.GrantThornton.pl Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. Malta Office Park, Bud. F, ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań www.GrantThornton.pl

×