Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K-Kampus esittely

396 views

Published on

Leif Backman ja Jukka Karhu esittelivät Keskon ja Granlundin yhteistyötä K-Kampus hankkeessa.

Published in: Engineering
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

K-Kampus esittely

  1. 1. K-kampus Smart Buildings Musiikkitalo 16.5. K-kampus huomioi käyttäjien tarpeet Leif Backman, Kesko Jukka Karhu, Granlund
  2. 2. Hyvän työympäristön elementit • Työympäristön kehittäminen • Hyvinvoivat tilat ja käyttäjät • Tilahanke • Monipaikkastrategia • Työtapojen uudistaminen • Connected Work • Yrityskulttuurin uudistaminen K-kulttuuri Toimintatavat Työvälineet ja palvelut Tila ja ilme 2
  3. 3. Ohjausryhmä • Leif Backman • Viestintä • Muutosjohtaminen • Workspace Oy • Konsernin HR (advisor) Projektin omistaja: pääjohtaja Mikko Helander K-kulttuuri, muutosjohtaminen ja -viestintä Tulevaisuuden työskentelyta- vat Connected office TYÖRYHMÄT JA KÄYTTÄJIEN OSALLISTAMINEN 3 In Kampus - turvallisuus ja palvelut Hyvinvointi ja liikkuen töihin Kokous- ja ruoka-maailma Suunnittelu: ARK, SIS, LVI-S- AV-palo Projektitoimisto (PTO) • Hankejohtaja: Leif Backman • Työryhmien vetäjät • K-kulttuuri, muutosjohtaminen ja viestintä • ICT & HR & brändi & työterveys-edustus Toimialat ja erillistarpeet sekä –tilat
  4. 4. Järjestelmien tuottaman tiedon hallinta Tarpeet toiminnan kannalta Tarpeet prosessien hallinnan kannalta Integraation tarve ja määrä Talotekniset Järjestelmät Toiminnalliset prosessit Integraatio Kiinteistöhallintajärjestelmä ICT-järjestelmä RAU LVI -järjestelmät Turvajärjestelmät Savunpoisto Palo KULVA Sähköjärjestelmät Sähkönjakelu Mittarointi - Lämpö - Vesi - Sähkö Valais.ohjaus Ulkoiset palvelut Huolto- ja ylläpitotoiminta Palveluntarjoajat (pesula, kuntosali etc.) Kytkeytyminen muihin ulkoisiin järjestel- miin / toimintoihin Muut Järjestelmät FM Huoltokirja Energiaraportointi Toimitilatehokkuus Henkilöturva /paikannus Varausjärjestelmät Sisäiset palvelut Informaatiojärjestelmät toimitilapalvelut Showroom’t Energiatehokkuus Pysäköinti jne. Käyttöliittymät Paikallisvalvomot Mobiilit liitynnät Tabletit Selainkäytöt APPsit Paikalliset Käyttöpäätteet Connected Work Tarpeet ihmisten väliseen kollaboraatioon
  5. 5. Tarveselvitys Hankesuunnittelu Ehdotussuunnittelu Yleissuunnittelu Toteutussuunnittelu 2. Smart Building suunnittelu 1. Perinteinen Suunnitteluprosessi Smart Building suunnittelu TATE12 Lisäys - Järjestelmäkoordinointi
  6. 6. K-Kampus Smart Building prosessi YDINLIIKETOIMINNAN STRATEGIA - YRITYKSEN ARVOT KIINTEISTÖ -JA TILASTRATEGIA HANKKEEN TAVOITTEET STRATEGINEN TASO YHTEENSOVIT- TAMINEN OPERATIIVINENTASO Projektin johtoryhmä Työryhmät Kuvaus Määrittely Suunnittelu Suunnittelijat + Kesko ICT Kuvataan kiinteistön toiminnallisuudet Toimintakuvaus Määritellään Järjestelmien toiminnalliset vaatimukset Järjestelmäkuvaus Hankintaan ja toteutukseen tarvittavat tekniset määrittelyt Osajärjestelmäkohtaiset suunnitelmat 1 2 3
  7. 7. Työskentelyprosessi 1. Käyttäjien työryhmät 2. Suunnittelijat Yhteistyö toimialojen yli / tukeminen tekniikalla Yksi käyttöliittymä – APPS Tilahallinta: varaukset / info Liikenneratkaisut ja yhteydet: info + palvelut

×