Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"(20)

Advertisement

More from Congrés Govern Digital(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"

 1. Lluís Torrens. Direcció d’Innovació Social. Ajuntament de Barcelona Innovació Social Digital La transformació digital als serveis socials
 2. La mesura de govern d’innovació social de l’Ajuntament de Barcelona està pensada: • Per empoderar als ciutadans • Per incrementar l’efectivitat i l’eficiència del serveis públics socials • Per adaptar el funcionament del serveis socials a un nou context • Per aprofitar l’estat de l’art en tecnologies de la informació i comunicació • Per impulsar un sector tecnològic competitiu i capdavanter
 3. Objectius específics a. Millorar la qualitat dels programes i serveis de l’àmbit social existents en l’administració pública. b. Cercar la implicació col·lectiva en els reptes socials i en les formes d’afrontar-los. Buscant la participació de la societat, de les persones usuàries i dels i les professionals en la definició, disseny i implementació de noves idees. c. Crear programes continuats de gestió de coneixement i avaluació per generar evidències dels impactes de les polítiques socials, reforçant la incorporació del big data per aprofundir i ampliar el coneixement disponible del què està passant a la nostra ciutat. d. Generar coneixement per a la transferibilitat i replicabilitat de les polítiques públiques de Barcelona a altres ciutats del món. e. Transformar l'organització per fomentar els equips multifuncionals d'innovació i introduir metodologies comunes. f. Incorporar mecanismes alternatius per al finançament de les accions socials.
 4. 1. Mesura de Govern: Blocs estratègics Bloc 1. Drets bàsics i empoderament ciutadà En aquest bloc s’incorporen tots aquells projectes que tenen com a objectiu oferir una resposta integral dels nostres serveis, facilitant a la ciutadania tota la informació que necessiti de forma unificada. Alhora que es dona resposta a la garantia de drets bàsics (habitatge, alimentació, cures, etc.) i es treballa per la reducció de desigualtats socials més pronunciades pel context COVID-19, com l’escletxa digital. Bloc 2. Nou model de ciutat “cuidem-nos en comunitat” El segon bloc dona resposta als reptes socials de ciutat plantejats en l’apartat de justificació de la mesura des d’una perspectiva de proximitat (que vol dir dividir la ciutat i els seus problemes en petits territoris i escales abordables), que treballi amb la mirada de coproducció i la corresponsabilitat dels diferents agents de la ciutat. Bloc 3. Transformació digital En aquest darrer bloc, s’incoen tots aquells projectes relatius a la desburocratització i modernització dels serveis socials, així com aquells que responen a la necessitat de capacitar digitalment als professionals i persones usuàries dels diferents serveis i dotar d’eines tecnològiques que facilitin la gestió municipal.
 5. Les meves ajudes
 6. App per a persones usuàries de serveis socials 7
 7. REC 8
 8. ARI: Assistent Robòtic Intel·ligent Robot Intel·ligència al núvol Plataforma APP BIG Data / Intel·ligència col·lectiva Assistència Cures
 9. A-VICI i OVACS 11
 10. Chatbots 12 Barcelona per l’Alzheimer El Departament de Salut de l'Ajuntament de Barcelona va impulsar l’any 2018 la Taula Barcelona per l’Alzheimer amb l’objectiu promoure el treball en xarxa i conscienciar la ciutadania sobre l’impacte d’aquesta malaltia neurodegenerativa. En el marc d’aquest treball col·laboratiu, s’ha posat en marxa l’InfoCanal BCN sobre l’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, que trobareu en aquesta pàgina (part inferior dreta). Es tracta d’un canal de preguntes i respostes per a la ciutadania, però sobretot adreçat a les famílies i les persones cuidadores, tant professionals com no professionals. La Taula està integrada per les entitats següents: AFAB – Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de Barcelona, Fundació Alzheimer Catalunya, Fundació ACE, Fundació Pasqual Maragall, Fundació Uszheimer.
 11. Intel·ligència Col·lectiva 1) Creació d’una Base de Dades amb 300.000 expedients de Centres de Serveis Socials dels darrers 3 anys 2) Creació d’un model amb tècniques de Machine Learning i Deep Learning 3) El/la professional transcriu les notes de la entrevista d’un cas al sistema d’informació (el text en llenguatge natural) 4) El model processa el text introduït i fa una proposta de les demandes, problemes i respostes/recursos (DPR) per al cas que després valida el/la professional 5) Útil per estructurar altres BD: exemple IRIS 14 Desplegament fet als 40 CSS Octubre 2021
 12. Altres • Sistema integral de dades socials • Carpeta social del ciutadà • Interoperabilitat social LTorrens @bcn.cat
Advertisement