Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 20 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2) (20)

Advertisement

More from Congrés Govern Digital (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)

 1. 1. Agència de Residus de Catalunya. “La gestió de residus amb Blockchain” 17 de setembre del 2019 1 Lluís Sancliment i Alcaraz Gestor d’Innovació i Dades Direcció d’Innovació i Dades Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
 2. 2. 2 L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), és un organisme públic de la Generalitat de Catalunya que té competència sobre els residus que es generen o es gestionen a Catalunya (excepte els residus radioactius, els residus de pedreres, els residus agrícoles i ramaders no perillosos, els explosius desclassificats, les aigües residuals i els efluents gasosos emesos a l’atmosfera). Estadístiques del 2017 • Es van generar 3,8 Milions de tones de residus municipals • La recollida selectiva bruta es situa en el 39,9 % • La generació de residus per habitant es situa en 1,39 kg/hab./dia
 3. 3. 3 Agència de Residus de Catalunya “SDR: Actualment l’Agència de Residus de Catalunya te un sistema d’informació (“SDR”) a través del qual es gestionen els fulls de seguiment itinerants, és sistema integral de gestió de residus, implementa tots els processos necessaris per gestionar de forma electrònica les actuacions derivades de la gestió pròpia dels residus generats. 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 FS ELECTRÒNIC FS PAPER FS PAPER: 300.000 FS ELECTRÒNIC: 310.000 • Declaracions residus • Doc gestió (FA, FS, etc.) • Sòls contaminants
 4. 4. Objectiu del projecte “El desenvolupament i implementació d’un registre de transaccions de l’Agència de Residus de Catalunya amb tecnologia blockchain, que permeti millorar la transparència i seguretat de les dades associades a aquests serveis mitjançant mètodes criptogràfics, millorar la traçabilitat de les actuacions, assegurar la veracitat de la informació i millorar els sistemes d’accés a la informació compartida. “ “Blockchain: una tecnologia descentralitzada per metre que el ciutadà/usuari sigui el propietari, gestor i custodi exclusiu de la informació. “
 5. 5. 5 Gestió de residus amb cadena de blocs FUTUR: Identitat digital: agilitat en l’autenticació dels usuaris (tecnologies de registre distribuït). PROVA DE CONCEPTE: Interacció entre la plataforma SDR i la xarxa blockchain per a la gestió dels Fulls de Seguiment de Residus (FS). ABAST: • Sistema d’interacció SDR/Blockchain (FS). • Aplicació Blockchain (FS). • Sistema de validació i certificació de dades (FS).
 6. 6. /ctti:# direcció_d_innovacio
 7. 7. “Garantir un servei TIC excel·lent i eficient, i esdevenir un actor principal en la transformació digital de la Generalitat de Catalunya, liderant la innovació tecnològica i la dada” El CTTI Missió: Objectiu de la innovació tecnològica: “Utilitzar la tecnologia per entregar valor al Negoci, i cercar solucions a les necessitats reals dels departaments, mitjançant la creació de Proves de Concepte i Proves Pilot” (Direcció d’Innovació i Dades, CTTI) IA (18) 5G (2) Big Data (7) Mobil (4) BlockCh ain (2) IoT Smart (4) Altres (3) Tecnologies
 8. 8. Quadre de Comandament CTTI Innovació tecnològica Inici Font de dades: Data d’actualització: El CTTI te definint i implantant un model d’innovació que perdurarà en el temps a partir de: Definició i creació de l’Ecosistema d’Innovació Definició d’una metodologia d’Innovació Comunicació i difusió de la Innovació Definició i creació d’espais d’Innovació Definició PoCs / Proves Pilot fent ús de tecnologia disruptiva L’espai d’innovació tecnològica L’ecosistema d’innovació tecnològica comparteix les experiències i solucions tecnològiques actuals. El CTTI Els Departaments de la Generalitat Impulsa la innovació tecnològica creant espais de col·laboració i co- creació on du a terme el procés d’innovació, explorant les oportunitats de les tecnologies disruptives i buscant solucions que cobreixin les necessitats reals del negoci Comitè d’innovació del CTTI Mecanisme Identifica i comparteix les necessitats del negoci. Prioritza les Proves de Concepte o Proves pilot segons l’estratègia del negoci Laboratori d’Innovació Tecnològica Mecanisme Funcions Funcions • Direcció Estratègica i Comunicació • Direcció Serveis Corporatius • Direcció d’Innovació • Direcció d’Operacions • Direcció d’Aprovisionament i Seguiment de la Contractació • Direcció de Client • Direcció de Solucions TIC • Direcció de Serveis Jurídics 22professionals El Laboratori d’Innovació Tecnològica compte amb la presència de professionals membres de tots els Departaments de la Generalitat, de la Gerència del CTTI i de la Direcció d’Innovació. 15professionals Ecosistema d’innovació tecnològica
 9. 9. /ctti:# cadena_de_blocs
 10. 10. 10 Que és el blockchain? El Blockchain és una base de dades distribuïda i descentralitzada, formada per cadenes de blocs, dissenyades per evitar la seva modificació un cop ha estat publicada, utilitza un segell digital en el temps (hash) i enllaça un bloc amb l’anterior. Permet realitzar transaccions “financeres i no financeres” entre dos participants de forma segura, fiable i irreversible, sense necessitat d’un intermediari o una autoritat central que estableixi una relació de confiança entre les parts o que verifiqui les transaccions. Font: ACCIÓ, elaboració pròpia a partir de Frost&Sullivan, Expansión, CecaBank, 8Wires
 11. 11. 11 Funcionament del blockchain Les comunicacions entre dos punts passen per una xarxa distribuïda formada per nodes, que es guarden una còpia. Cada canvi que es fa a la informació enviada, es reprodueix amb un segell de temps a cadascun dels nodes, a l’instant.. Qualsevol notificació en el conjunt de la comunicació ha de ser validada per tots els nodes, segons algorismes coneguts prèviament. Un cop validat el canvi, la informació es converteix en un nou bloc. Aquest nou bloc s’afegeix a la cadena de blocs de manera permanent i inalterable. La informació ha arribat a la seva destinació. Les modificacions o alteracions a aquesta informació haurà de tornar a passar tot el procés i es convertirà en un nou bloc que s’afegirà a la cadena. Font: ACCIÓ, elaboració pròpia a partir de SmartCatalonia
 12. 12. /ctti:# arc_blocs
 13. 13. 13 Gestió de residus amb cadena de blocs Productor del residu Full de Seguiment (FS) Tractament del residu Transportista Diagrama general del sistema Interacció entre el SDR, API de connexió, xarxa blockchain i el sistema de validació de dades
 14. 14. 14 Gestió de residus amb cadena de blocs
 15. 15. 15 Gestió de residus amb cadena de blocs Validació de dades SDR vs Blockchain:
 16. 16. 16 Gestió de residus amb cadena de blocs Validació fitxer (certificat) vs Blockchain:
 17. 17. 17 Gestió de residus amb cadena de blocs Model de dades: El programa que implementarà la funcionalitat de registre a la blockchain, smart contract de registre, tindrà les funcions que permetran realitzar el registre i les que permetran realitzar la validació de dades. L’estructura de dades que emmagatzemarà la informació estarà formada per un mapping indexat pel codi de full de seguiment. Cada posició del mapping estarà format per una estructura amb tres codis hash, que correspondran a la codificació de la informació de cadascuna de les fases 1, 2 i 3.
 18. 18. 18 Sistema blockchain
 19. 19. 19 Sistema SDR
 20. 20. Gràcies

Editor's Notes

 • l’inicia l’operador o productor del residu, el qual identificarà el residu amb el codi LER, la quantitat i la via de gestió, les dades del transportista, les del gestor i finalment signarà electrònicament el document. Posteriorment, el transportista introdueix les dades referents a com s’ha realitzat el transport del residu (matrícula del vehicle, data del transports, ...) i signa electrònicament el document. Per últim, una vegada el residu arriba al seu destí, el gestor informa al full de seguiment les dades del residu acceptat (tones acceptades) i afegeix la seva signatura electrònica al document.
  Per tant, el full de seguiment s’implementa a través d’un procés que té diferents fases. Cadascuna d’aquestes fases està formada per la informació que incorpora cada actor i es tanca amb la signatura electrònica de cadascun d’ells. Una vegada cada actor ha signat la seva part del procés les dades ja no es poden modificar. El sistema SDR no implementa processos de modificació de dades amb posterioritat a la seva validació mitjançant signatura electrònica de l’actor.

×