Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barcelona"

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Antoni Figueroa
Antoni Figueroa
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

More Related Content

Slideshows for you (11)

Similar to CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barcelona" (20)

Advertisement

More from Congrés Govern Digital (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barcelona"

 1. 1. Estratègia de Transformació Digital a l’Ajuntament de Barcelona 18 de setembre de 2019 #CGD2019
 2. 2. Visió de la transformació digital La Transformació Digital consisteix en aplicar la tecnologia als serveis i processos de les organitzacions per guanyar en flexibilitat, en agilitat i en eficiència. La tecnologia és el vehicle per satisfer les seves noves exigències, però mai s’hauria de convertir en el fi últim del procés transformador. El punt de referència és l’usuari (plantilla municipal o ciutadan@s) 35% creu que afectarà a alguna de les principals activitats que es porten a terme a l’empresa i/o entitat pública en la que treballa 54% assegura que afectarà al propi model de negoci, reconeixent que es tracta d’un procés transversal a tota l’organització La majoria dels directius responsables d’empreses comparteixen aquesta visió sobre la Transformació digital i l’impacte que aquesta tindrà sobre les seves organitzacions.
 3. 3. Transformació del model de negoci Spotify Airbnb Atrapalo Uber
 4. 4. Factors clau d’èxit dels nous serveis Ubiqüitat Senzillesa Centrats en l’usuari (participa) Transparents Creadors de valor afegit Proactius En molts casos disruptius
 5. 5. Cal repensar la cadena de valor fent servir les noves tecnologies, a causa de: Aprenentatges La innovació en tecnologia incorpora contínuament noves possibilitats La societat és digital L’acceleració en tots els aspectes relacionats amb la provisió d’un servei és cada cop més alta La ubiqüitat dels serveis és un fet a causa de les comunicacions mòbils L’efecte i influència de les xarxes socials és un fet
 6. 6. I a l’Administració què? En camí cap als serveis digitals
 7. 7. L’Administració local i els seus condicionats Usuari captiu Entorn altament regulat Estructures rígides i molt jeràrquiques Treballadors majoritàriament analògics o immigrants digitals Prioritats canviants en funció de l’equip de govern Entorn pressupostari canviant
 8. 8. Un canvi impulsat per llei Necessitat de modificar l’organització cap a un model de lideratge digital i capacitació dels treballadors. Urgència per construir noves aplicacions tecnològiques i adaptar les actuals per a la tramitació electrònica. Canvi organitzatiu Canvi tecnològic Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic
 9. 9. La Transformació Digital de l’Ajuntament Des de fa tres anys, l’Ajuntament està desplegant una sèrie d’iniciatives orientades a millorar el Govern de la ciutat a través d’un Pla de Transformació Digital, que pretén canviar tant la forma de gestionar l’Ajuntament i la ciutat, com la forma de relacionar-se amb els ciutadans i altres administracions,. En aquest àmbit, l’Ajuntament treballa en el desenvolupament d’un conjunt de projectes que caldrà continuar impulsant en els propers anys per tal d’adequar-se al nou entorn. Aquesta adequació es basa en un decàleg de principis.
 10. 10. Principisde la Transformació Digital Dada única Simplificació Expedient electrònic Interoperabilitat Eficiència Proactivitat Orientació al ciutadà Serveis digitals Transparència digital Mitjans digitals personals A continuació es mostra el decàleg de principis que han de servir per alinear l’adaptació de l’Ajuntament a la LPACAP i impulsar la Transformació Digital a l’Organització:
 11. 11. Un error habitual en les transformacions organitzatives Processos, eines i metodologies On s’acostuma a posar l’esforç a les transformacions Organització Principis Valors Cultura Sense canviar això, el canvi organitzatiu no funciona bé
 12. 12. Reptes L’estructura determina la cultura1 L’agilitat organitzativa requereix una amplia delegació2 Com equilibrar la delegació i el control del risc?3
 13. 13. 13 Taules Funcionals Model d’Atenció Ciutadana Registre de Procediments Tramitació d’Expedients Documents Taula de Gestió del Canvi Taula Jurídica Projectes operatius i de definició de la implantació de la LPACAP Grups de treball
 14. 14. La Transformació Digital a l’Ajuntament Com ho farem? Seguretat Arxiu Portal Atenció presencial Inter Operabilitat Seu electròni ca Catàleg Tràmits Sac Custodia Registre apoderats Digitalització Tràmit genèric Tràmits Còpia CAOC MCED PDIB Pagament electrònic Framework Documental Notificació electrònica Signatura electrònica Traçabilitat Seguretat Registre de funcionaris habilitats Carpetes Identificació digital Fàcil!!!
 15. 15. Nova Arquitectura Tecnològica Interfície unificada Capa de Funcions, Tràmits i Accions Capa de Serveis / Mòduls e-Admin Dades expedient Registre electrònic Executor: Informes MCI Porta signatures Interfícies... Gestor Documental eArxiu Mòduls Documentals Mòduls Funcionals PDIB e- Notificació Identificaci ó Altres... e-Decret Signatura Registre de Procediments Administratius Procediments Tràmits Accions Catàleg de Documents Operador genèric d’Expedients Seu electrònica Espai personal Assistent Procedim. Sol·licitud Procedim. (tràmits) Dades negoci Nou Portal de Tràmits Mòduls Comuns GPAAplicació de negoci Documents Safata Procediment Dades de Negoci
 16. 16. És l’aplicatiu de relació amb el ciutadà. El seu objectiu és habilitar un canal telemàtic unificat i transformat que simplifiqui la relació del ciutadà cap a l’Administració. El Nou Portal respon als següents reptes: Es distingeixen els següents grans blocs: Nou Portal Nou disseny més intuïtiu i homogeni, que impulsa la tramitació telemàtica Espai unificat per gestionar totes les interaccions amb la ciutadania Eina versàtil que estandarditza la producció de nous tràmits gràcies a la integració amb la resta de serveis i mòduls Seu electrònica Oficina Virtual de Tràmits Espai informador Portal pels informadors i personal municipal que atén o es relaciona amb el ciutadà, professional, empresa o entitat. Àrea dins la Seu on es troba la informació dels tràmits municipals i des d’on es pot accedir als tràmits telemàtics. Punt d’accés virtual a la informació, els serveis i els tràmits electrònics de l’Ajuntament. Espai Personal del Ciutadà i d’Empresa en substitució de les actuals Carpetes i els seus tràmits inclosos. Espais Personals
 17. 17. El Gestor de Procediments Administratius (GPA) és el motor de la nova arquitectura, és a dir l’element central en el que s’ha de basar la tramitació de procediments administratius de l’Ajuntament de Barcelona. Operador Genèric d’Expedients (OGE) Gestor Procediments Administratius Inventari de procediments administratius de l’Ajuntament de Barcelona amb les seves regles de tramitació. Per tal de poder parametritzar un procediment al RPA caldrà fer prèviament un anàlisi i recollida d’informació. Registre de Procediments Administratius (RPA) Component no visible pels usuaris que permet dur a terme totes les accions previstes en un procediment administratiu mitjançant la interacció amb diferents components i serveis. (Exemple d’accions: crear expedient, aportar documentació, notificar... Exemple de serveis: Registre, Arxiu, Aplicacions de negoci...) Capa de Funcions, Tràmits i Accions (Capa) Eina que permet als tramitadors de l’Ajuntament realitzar la gestió i tramitació electrònica dels expedients que tinguin assignats. Des de l’OGE es realitzaran totes les accions possibles sobre un expedient en funció de l’estat de la tramitació en que es trobi. Components tecnològics del Gestor de Procediments Administratius
 18. 18. Conclusions Els responsables dels serveis són el millor referent per identificar oportunitats de canvi. La resistència al canvi és una condició natural en entorns de transformació. És inadequat posar en electrònic un procediment que es va definir abans de la introducció de les TIC a l’Administració.
 19. 19. Pròximament... Inclou totes aquelles iniciatives transversals i que transformen la relació amb el ciutadà. Pla TRANSVERSAL Iniciatives de caràcter tècnic orientades a la incorporació de noves solucions i la millora de les TIC municipals Pla TECNOLOGIC Dóna resposta a les necessitats específiques dels sectors de l’Ajuntament de Barcelona. Pla SECTORIAL Pla TIC Municipal 2020-2023
 20. 20. Això NO es farà en dos dies
 21. 21. ORGANITZA #CGD2019 Gràcies! governdigital.cat @GovernDigital prodriguez@bcn.cat

×