Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Göta Lejon Fordonsförsäkringar – fordonskonferens, april 2012

411 views

Published on

Göta Lejon Fordonsförsäkrings årliga vårkonferens för fordonsansvariga inom Göteborgs stad.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Göta Lejon Fordonsförsäkringar – fordonskonferens, april 2012

 1. 1. VårseminariumFordonsansvariga 2012-04-1708.30-08.45 Inledning08.45-09.15 Lägesrapport över stadens fordonsskador09.15-10.00 Skadefribarometer 2011 Säkerhetsmedveten förare Exempel på skadeförebyggande arbete i staden10.00-10.30 Kaffe och fralla10.30-11.00 Säker kommunikation och coaching11.00-11.30 ZBee, trehjulig elbil 2012-04-17
 2. 2. Göta LejonFordonsförsäkring (GLFF) •  Anteckningar/presentationer Göta Lejon och Gatubolagets hemsida •  Höstseminariet 2012-11-15 2012-04-17
 3. 3. Motorfordon2012-04-17Annika Forsgren maj 22, 2012
 4. 4. Antal skador2 5002 0001 5001 000 500 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 maj 22, 2012
 5. 5. Skadekostnad30 000 00025 000 00020 000 00015 000 00010 000 000 5 000 000 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 maj 22, 2012
 6. 6. 1 400 Antal skador per moment1 2001 000 800 Delkasko Trafik Vagnskada 600 Vagnskadegaranti 400 200 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 maj 22, 2012
 7. 7. 18 000 000 Skadekostnad per moment16 000 00014 000 00012 000 00010 000 000 Delkasko Trafik 8 000 000 Vagnskada Vagnskadegaranti 6 000 000 4 000 000 2 000 000 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 maj 22, 2012
 8. 8. Skadekostnad 2006-2012 9% 26% (Sak-)Singelfordonsolyckor18% (Sak-)Olyckor med parkerade fordon (Sak-)Minst två fordon, ingen avsvängning (Sak-)Minst två fordon,någon korsar eller svänger Person-Lindrigt skadad 22% 25% maj 22, 2012
 9. 9. 14 000 000 Skadekostnad per kund12 000 00010 000 000 8 000 000 2009 2010 6 000 000 2011 2012 4 000 000 2 000 000 - Göteborgs Gatu AB GS Buss AB Räddningstjänsten Renova AB Storgöteborg maj 22, 2012
 10. 10. 8 000 000 Skadekostnad per fordonsklass7 000 0006 000 0005 000 000 20094 000 000 2010 20113 000 000 20122 000 0001 000 000 - 01, Personbil 06, Buss över 19 41, Brandbil 50, Lätt lastbil 51, Tung lastbil 55, Tung lastbil pass maj 22, 2012
 11. 11. !Skadefribarometern 2011! !
 12. 12. 2010 Vilken bild vill vi förmedla? -  Tydlig -  Lätt att ta till sig -  Vägledande -  Informativ -  Skapa engagemang -  Inte peka ut individer Vad visar barometern? - Skadefriheten – positivt! - Antal skador/år - Personbil och lätt lastbil - Fordonsantal över 7 st - Skadeförebyggande arbete - Exempel på besparing vid 75% skadefrihet
 13. 13. Hur mycket har vi förbättrat oss? 2010
 14. 14. •  Skadefriheten har ökat till 56%•  Vår beräknade skadekostnad har minskat från 25 miljoner till ca 23 miljoner.•  Skadeförebyggande åtgärder – en bild över hur ni har arbetat under det gångna året.•  Fordonsansvariga är länken mellan GLFF och den egna organisationen.•  Lejonet är ett viktigt verktyg för att hålla koll på skadorna. Här finns svaren på när, var, hur och varför skadan inträffat.•  Säkerhetsmedveten förare, varför har vi ingen bock?
 15. 15. Utbildningen Säkerhetsmedveten förare Teori KörövningGenomgång av Instruktioner i körgårdarkörövningarSkadeanmälanSkadekostnader
 16. 16. Vem är förare i Göteborgs Stad?Delar av Göteborgs Stads fordonsflotta
 17. 17. Riskfaktorer Ekonomi Medvetet agerande Attityder & ansvar
 18. 18. Det ingen ser har inte hänt, eller……..
 19. 19. Skadehantering VW Golf 36 mån VW Golf 36 månHyra 126 000 Hyra 126 000Skada (9 000) Skada (9 000)Självrisk 5 000 Självrisk 5 000Bilhyra 1v. 1 930 Bilhyra 1v. 1 930 = 132 930 Skador 60 000 = 192 930
 20. 20. Olika lösningar•  Möten på arbetsplatser / ledningsgrupper•  Föreläsningar om kostnader & attityder•  Insikt om vad som påverkar kostnaderna•  Utbildningen: Säkerhetsmedveten förare flexibla lösningar•  Fordonsansvarig, Lejonet
 21. 21. Distraction Trent Victor, PhDVolvo Group Trucks Technology
 22. 22. Key External Influences CAS FocusDriven Obama ITU FG, Mirror Link Less looking-away No Control Handheld ban Total Ban + spoken interactionVolvo Technology Corporation 2
 23. 23. Volvo Technology Corporation
 24. 24. The connected eco-system Connected drivers Connected society Connected fleet operators Connected dealers & Connected OEM & workshops suppliers Goods forwarders Leasing/insurance companiesVolvo Technology Corporation
 25. 25. Volvo Technology Corporation5 2009-01-22
 26. 26. Titta/ Prata/ Hantera Lyssna Effekter Åtgärder Main Messages from Research: 1.  ”Look/Handle” is very dangerous 2.  ”Talk/listen” changes behavior, but safety effects are not clearVolvo Technology Corporation
 27. 27. Sammanfa&ning)•  Körpresta)onen,påverkas,av, •  Sambandet,mellan,presta)onsC pratandet,,hanterandet,och, nedsä:ningar,i,kontrollerade,försök, sms:andet., och,olycksrisken,i,verklig,trafik,är,•  Inget,visar,på,a:,telefon,med, oklart., handsfree,är,säkrare,än,handhållen., •  Lagarna,eFerlevs,dåligt.,•  Telefoner,används,mest,av,unga,,av, •  Lagar,ökar,inte,trafiksäkerheten, män,och,av,förare,som,kör,mycket., räknat,i,antalet,olyckor,eller, försäkringsanspråk.,
 28. 28. Visual-manual tasks most risky ! NHTSA Work relatedVolvo Technology Corporation (Olson et al., 2009)
 29. 29. The Ideal Looking Behavior • Short & well-timed glances (< 1s) • Glances > 2s especially dangerous 1 2 3 4 5 6Volvo Technology Corporation
 30. 30. Quantify the Safe Goal Behavior Activities Behaviors Consequences Text Messaging Interact with dispatching device Crashes Write on pad, notebook, etc Near-Crashes Reach for a moving object Looking Use Calculator Headway Handling Look at map Lane Keeping Talking Use electronic device Steering Listening Insect in vehicle Reaction time Dial cell phone etc Personal grooming etcVolvo Technology Corporation
 31. 31. Proactive System - Improves Performance (e.g. avoidance) - Top-down, - Anticipation, - Planning, - Expected events Reactive System (If eyes on road!) - Protective - Bottom-up, - Unexpected EventsVolvo Technology CorporationDate
 32. 32. NHTSA Guidelines: Task lock-out andperformance testingVolvo Technology Corporation
 33. 33. Behavior-Based Driver CoachingVolvo Technology Peter Kronberg & Trent Victor
 34. 34. Volvo Technology
 35. 35. Behavior-Based Techniques•  Training•  Prompts (Signs)•  Feedback/coaching•  Goals•  Incentive/rewards•  Disincentives/punishmentVolvo Technology Department, Name, Security Class15 Date
 36. 36. Effectiveness of BBS•  Highest average injury reduction (59.6%) (Gustello, 1993)•  96.6% reduction in injuries (Sulzer-Azaroff & Austin, 2000)•  Average reduction in injuries of 69% over 5 years (Krause et al., 1999)•  70% reduction in workers’ compensation claims (BST, 1998) 80 70 Percent Reduction in Injuries from Baseline Level 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 Years of Behavioral ObservationsVolvo Technology16 09/20/2011
 37. 37. Onboard Safety Monitoring Systems•  Reduce safety-related events by up to 58% (Hickman et al., 2009)Volvo Technology17 09/20/2011
 38. 38. HIPERCoaching v1 Data & Video- Soft and Hard products for DriveRecorder &Driving Performance Improvement CAN on Volvo Trucks Office Safety reports Event Videos In-Vehicle Driver Feedback •  LED indicating recording at High g event Self-Learning Tools •  Self-learning In-person Website, Coaching •  Supervised •  Group Learning (email/ Training comments) •  Managem •  Rewards, goals ent •  Fleet Manager meetings web-view Volvo Technology
 39. 39. CANCAM HiPERCoaching•  CANCAM version of a behavior-based safety coaching program for a commercial motor vehicle operator –  Use DriveRecorder tech – on-market (apps or DriveCam/ SmartDrive) to collect events –  Log CAN data in addition to DriveRecorderVolvo Technology19 09/20/2011
 40. 40. ISO39001 HiPERCoaching •  6.2 Performance factors •  ”Intermediate safety outcome factors need the most attention” a.  Volume, mileage b.  Deaths & serious injuries c.  Intermediate: •  Equipment (interlocks, ADAS) •  Fitness (Fatigue, distraction, alcohol, drugs) –  Additional Performance FactorsVolvo Technology Company Confidential
 41. 41. Back-Office Software and Coaching Link to Back-Office Software Demo: Riktiga bilder.exeVolvo Technology21 09/20/2011
 42. 42. Blind Spot Warning SignVolvo Technology Peter Kronberg & Trent Victor
 43. 43. Viewpoint-Dependent Blind Spot Warning SignNot visible to car driver Visible to car driver Contact Information Viewpoint-Dependent For more information, feedback or request for Blind Spot Warning Sign: quotation: A smart sign that is only visibie when a road user enters the blind spot. Trent Victor Blind Spot Warning Sign Trent.victor@volvo.com +46 (0) 31 322 6651 Götaverksgatan 46 40508 Göteborg
 44. 44. Volvo Technology
 45. 45. Stadens miljötänkande •  Miljöfordon •  Resepolicy
 46. 46. Stadens miljötänkande Z-Bee!
 47. 47. Samarbetsprojekt•  Gatubolaget•  Clean Motion•  Lerums Kommun•  Östersunds Kommun•  Energimyndigheten 4
 48. 48. Z-Bee!•  Utsläpp•  Alternativa drivmedel•  Alternativa fordon 5
 49. 49. Z-Bee!•  90 % av resor kortare än 5 mil•  I snitt 1,1 person per fordon•  75% av förbrukningen beror på vikten 6
 50. 50. Z-Bee! Grund teser•  El drift•  Räckvidd runt 5 mil•  Låg vikt•  Alternativ till andra bil•  Svaret? 7
 51. 51. Z-Bee! 8
 52. 52. Z-Bee!•  Klassad som EU Moped•  Max hastighet 45 km/h•  En förare, två passagerare•  Trepunkts bälten på alla platser•  Inga dörrar? 9
 53. 53. Z-Bee!•  Provkörnings vecka•  Fält tester i två steg•  Vad händer sen?•  Klämma och känna 10

×