Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ptice

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ptice

 1. 1. ПТИЦЕ - СТАРА ПЛАНИНА - међународно значајне (део) -
 2. 2. СИВИ СОКО Falco peregrinusКрупан соко (као врана), упадљивог, црногбрка. Одозго сиви; одоздо пругасти, одраслипопречно, а млади уздужно. Равномернораспоређен по брдско – планинским крајевимагде има литица и клисура; зими је око и унасељима. Станарица, али је свуда редак.
 3. 3. ОРАО ЗМИЈАР ( Circaetus gallicus )Птица грабљивица средње величине. То је ораократких прстију на канџама. Претежно се хранизмијама и гмизавцима. Лови шестарећи изнадретких шума и грмља обраслих, травнатих предела.
 4. 4. СУРИ ОРАО Aquila chrysaetosЗнатно крупнији од мишара ивећине других орлова. Кадаједри, држи крила благоуздигнута, особина коју делиједино са мишаром.Станарица.
 5. 5. ЈАРЕБИЦА КАМЕЊАРКА (Alectoris graeca)Птица из породице фазана. Углавном је присутна устеновитим пределима са мало вегетације.Боја перја јој је сиво-пепељаста, осим у трбушном делугде преовладава бела боја са црним шарама.Ова врста птица живи у малим јатима и не припадаселицама. Храни се пупољцима, семенкама, купинама,разним врстама инсеката, пужевима и сл.Могу да живе и до 8 година, али имају велики бројприродних непријатеља: лисице, куне, творове, мачке,птице грабљивице итд.
 6. 6. БУЉИНА Bubo buboНајвећа сова, крупногзбијеног тела, снажних канџи,наранџастих очију иизражених „ушију“.Оглашава се дубоким „хуу-у“.Ретка, настањује старе шумеи стеновито-планинскеклисуре. Станарица.
 7. 7. ПОЉСКА ШЕВА Alauda arvensisПознаје се по малој ћуби и белим спољнимрепним перима. У сезони гнежђења познаје се покарактеристичној дуготрајној и високој песмикоју пева у треперавом лету, док се стрмо уздижеи спушта. Пред слетање , песма нестаје. Селица.
 8. 8. ЛЕШЊИКАРА Nucifraga caryocatactesСмеђа са белим пругама, птица планинскихчетинарских и мешовитих шума, где често слећена сам врх дрвета. Карактеристично гласање јевисоко грактање које се надалеко чује.Станарица
 9. 9. КОС ОГРЛИЧАРЦрни кос белих груди, не може сезаменити ни за коју другу птицу. Живи упланинама, у појасу кржљаве букве ичетинара на горњој шумској граници, гдеима камењара и пашњака. Станарица.
 10. 10. БЕЛОГЛАВИ СУП Gyps fulvusМасиван стравинар тешкогтела и широких крила; одраслептице имају белу паперјастукрагницу при основи врата,младе имају смеђу крагну.Гнезди се у клисурама Увца,Милешевке и Трешњице.Бројност у Србији је у порастузбог унапређења заштите иприхрањивања. Станарица.
 11. 11. ЖУТОКЉУНА ГАЛИЦА Pyrrhocorax graculusЦрна, са јаркожутим кљуном, ова планинскаврана се гнезди изнад 1350 m у заветрини иудубљења по хладним и влажним литицама ипропастима. Угрожена: у ужој Србији се гнездисвега 70-90 парова ове врсте, а на Старој планинисе још увек среће по нека птица.
 12. 12. ЛЕГАЊ Caprimulgus europaeusПерја боје увелог лишћа, легањ је ноћниловац на инсекте широког зева којим хватаплен у лету. Песма, коју изводи по мраку, једуготрајно, инсектолико зрикање. Пашњациса грмљем и дрвећем, утрине, шумскаподручја с раштрканим дрвећем, крчевине;виђа се како лежи по тлу и путевима. Селица.
 13. 13. ПЛАНИНСКИ ПОПИЋ Prunella collarisКестењастих бокова и пиргастог грла, са две белепруге преко крила. Слабо обрасле висоравни икамените падине изнад 1500 метара надморскевисине; зими се спушта ниже. Редак, код нас сегнезди на само неколико подручја, укључујућиСтару планину. Станарица.
 14. 14. ЈАРЕБИЦА Perdix perdixСива кока ватреносмеђег лица, риђег репа;мужјаци имају карактеристичну потковичастушару на трбуху. Превасходно у долинама, поливадама и парлозима, али иде и на планинскепашњаке.Током последње деценије, популација јаребицеу Србији се смањила за четвртину. НастањујеЈабучко равниште и Сунчану долину.
 15. 15. ШУМСКА ШЉУКА Scolopax rusticolaТешка, збијена, дугачког кљуна. Готово је немогућеопазити ову шумску птицу боје увелог лишћа;видљива једино у време гнеждења када мужјакнадлеће своју територију у сумрак и свитање.Планинске шуме са дубоком, влажном стељом ипрогалама; понекад се гнезди и у подбрђу инизијама; храни се на влажном и меком тлу.Углавном селица, иако мањи број сваке годинепрезими.
 16. 16. ШУМСКА СОВА Strix alucoЗбијена сова смеђег или сивог перја, крупнихцрних очију и без ушних ћуба. Настањујеуглавном старе лишћарске шуме, али иљудска насеља, паркове. Станарица.
 17. 17. ВЕЛИКИ ТЕТРЕБ Tetrao urogallusКрупна кока тамне боје (мужјак) или сивосмеђеса тамним шарама (женка). При удварању,мужјак лепезасто шири велики реп. Планинскечетинарске и мешовите шуме настањује. Тешкосе опажа, а задржава се на дрвећу и на тлу. Наивици је изумирања. Има га на Тари, Старојпланини и , можда, Голији. Станарица.
 18. 18. ЦРНА ЖУНА Dryocopus martiusНајвећи од европских детлића,величине вране; црна, црвеногтемена. Препознатљива али се ушуми тешко опажа, познаје се поначину добовања о стабло, бучном ивибратном низу двоструких тонова.Шуме, посебно букове и мешовите,те старе шуме храста лужњака итополе. Станарица.
 19. 19. ЦРНА РОДА Ciconia nigraВрста птице из породице рода.Строго заштићена врста. Маломања од беле роде. Веома јеопрезна и плашљива и живи каосамотњак, никада у колонији, увекдалеко од људских насеља. Хранисе рибама, жабама, водениминсектима и малим сисарима.

×