Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Socijaldemokratske partije u evropi i srbiji

1,225 views

Published on

o programima i delanju modernih političkih partija, konteksti socijaldemokratskog

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Socijaldemokratske partije u evropi i srbiji

 1. 1. Socijaldemokratskepartije u EvropiiSrbiji<br />Gordana Čomić<br />
 2. 2. Šta su političke partije?<br />Političkepartijesuudruženjanadobrovoljnojbazičiji jeosnovniciljdaprekosvojihrukovodećihličnosti“kontrolišu”resursedržave (moć,poslove, novac, institucije, društvene procese,...)<br />Partijepredstavljaju i političkepokretekoji se orijentišupremasopstvenojetičkojiverskojvrednosti<br />
 3. 3. Programi partija<br />Neke partije uspostavljaju “samoograničenja” u upravljanju državom, neke – ne (“delimo prostor, ne delimo vreme” sa evropskim partijama)<br />“Samoograničenja” moraju biti uspostavljanja dobrovoljno (vrednosni kontekst partije)<br />“Uzvišenenamere”političkogprogramačestobivaju“poražene”odstranegrubepolitičkerealnosti<br />
 4. 4. Zašto – partije?<br />Niko još nije smislio ništa bolje<br />Ljudi nemaju “spontanu” sposobnost uviđanja i utvrđivanja opšteg, zajedničkog interesa (Garret Hardin “Tragedy of the Commons”)<br />Kanališu (artikulišu) dve osnovne “vrste” uređivanja u društvu – menjaju prostor (na bolje ili na gore) i menjaju socijalne veze (društvene modele)<br />
 5. 5. Sličnosti i razlike “vrsta” partija<br />Konzervativne (i liberalne) partije smatraju da politike treba minimalno da intervenišu regulacijama u društvu i državi kojom upravljaju <br />Socijaldemokratske (i socijalističke) partije smatraju da ne živimo u “dovoljno dobrom svetu” i da se on mora neprekidno menjati - regulacijama<br />
 6. 6. Partijska “sidra”<br />Partije se vežu za ideje nastale tokom poslednja dva veka (nastale kroz revolucije)<br />Partije se vežu socijalno, za veće društvene grupe, najčešće statusno određene u društvu svojim položajem na “lestvicama društvenih hijerarhija, pisanih ili običajnih pravila”<br />Partije se vežu vrednosno, umrežavajući “ideje i ljude” – “zeleni” ili “pirati” ili “antiglobalisti” ili ...<br />
 7. 7. Upravljanje budžetom JE upravljanje državom<br />Kontrola moći partija (mediji, članovi, civilno društvo, regulatorna tela, “nepartijske institucije”)<br />Kontrola konstrukcije budžeta, kao i sama priroda te konstrukcije JE ogledalo prirode partije koja na to ima uticaj (fiskalna politika, monetarna politika, socijalna politika, finansiranje ili ne socijalne pravde i solidarnosti)<br />
 8. 8. “Stare” i “nove” partije<br />Evropske partije dele sa nama prostor, ne dele vreme, mlade partije ne mogu da izvedu “copy/paste” procese vekovne prakse (dobre ili loše)<br />Socijaldemokratsko u nekoj od država EU ne mora da “liči” na socijaldemokratsko u “mladim ili obnovljenim” demokratijama – budžeti su kriterijum<br />Unutarstranački dijalog je kriterijum kojim se utvrđuje “priroda partije”, ne njeno ime<br />
 9. 9. Budžet<br />37% iz tekućeg priliva troši se na penzije<br />23% troši se na plate oko 250 000 ljudi <br />10% socijalna politika<br />6% subvencije<br />Unapred utvrđen budžetski deficit (manji od 4%)<br />“stara” devizna štednja isplaćuje se iz tekućeg priliva (a tako i otplate dugova, kamate, ...)<br />
 10. 10. Vrste prihoda<br />
 11. 11. Javni novac i vrednosni sistem <br />Socijalna pravda i solidarnost “koštaju”, a koliko tačno mora se jasno videti kroz fiskalnu politiku<br />Svaki budžet je novac prikupljen od svih, a trošen samo na neke – TO KAKO se novac prikuplja (poreska politika) i TO NA ŠTA se tako prikupljen troši - govori SVE o pravom karakteru partije koja je za budžet odgovorna<br />
 12. 12. “Pronađi uljeza...”<br />Socijaldemokratske partije u Srbiji su SPS, SDU, DSS, LDP, SNS, LSV, SVM, SDP, SRS, G17+, NS, SPO, PUPS, JS, DPA, DS, DHSV, SDPS, ...<br />Socijaldemokratske partije u Evropi su SDP(Ge), PSD(Al.), SNSD(BiH), BSP(Bug), SDP(Hr), PS(Fr), SDE(Est), SDP(Fin), LabourParty(GB), PASOK(Gr), MSzP(Hu), PSI(It), DPS(Mont), SMER(Slo), SAP(Šv),...<br />
 13. 13. Socijaldemokrate...<br />Friedrich Ebert, Golda Meir, Olof Palme, Luiz Inácio Lula da Silva , José Luis RodríguezZapatero, Willy Brandt , David Ben-Gurion, Wilhelm Liebknecht, Felipe Gonzalez, MarttiAhtisaari, Mikhail Gorbachev , Tony Blair, SégolèneRoyal, ...<br />...ne slušaj šta pričaju – gledaj šta rade...<br />

×